کارشناس تعبیر خواب، سیده هاشمی

کارشناس تعبیر خواب، سیده هاشمی

با یاری خالق مهربان و تمسک به قرآن و روایات ناب در مسیری قدم نهادیم که روح ما را تا عالم امر و ملکوت سیر می‌دهد و با حقائق معنوی آشنا می‌سازد گاه هشدار داده و گاه نوید می‌دهد و به اذن خدا دستگیری می‌کند و این علم را چون سایر علوم و معارف کاربردی و ارزشمند از برکت وجود استاد ارجمند دکتر سید محمد رضا طباطبایی فرا گرفتیم.
دکمه بازگشت به بالا