برچسب: تعبیر خواب زنده شدن مرده

ز
کارشناس تعبیر خواب، شرافت حسینی سعادت

تعبیر خواب زنده شدن میت

 خواب زنده شدن میت تعبیر خواب زنده شدن میت چیست ؟ خواب دیدم که مرده بودم ولی در خواب زنده شدم و اطرافیانم خوشحال شدند و من نیز احساس خوبی

ادامه مطلب »