جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

مقاله رویای صادقه شهدای جنگ تحمیلی

مقاله

رویای صادقه شهدای جنگ تحمیلی

چکیده

رویای صادقه شهدای جنگ تحمیلی از جمله موضوعات مهمی است که در رویاشناسی باید مورد توجه قرار گیرد. به طور کلی خواب در اسلام حرکت روح به سوی عالم ارواح شمرده شده است، روح انسان در عالم خواب، قالب مثالی (برزخی) به خود می‌گیرد و به پرواز در می‌آید و به جاهایی می‌رود و عوالم را سیر می‌کند که در بیداری میسر نیست .

می توان گفت در خواب روح انسان آزاد می شود. و می تواند سیر آفاق نماید و گذشته و آینده را بدون صورت مادی ببینند، زیرا زمان در آنجا به شکل زمان ما نیست، منتها این آگاهی روحی بستگی به تکامل روحی افراد دارد.

خواب یکی از شگفتی های انسان در منظر قرآن

مقدمه

یکی از شگفتی های انسان خوابیدن او است. هرچند این امر اختصاص به انسان ندارد، و حتی حیوانات و نباتات نیز دارای این ویژگی می باشند باز خواب انسان از ویژگی خاصی برخوردار است. البته اینکه چرا آدمی می خوابد،

و حکمت خوابیدن چیست ظاهراً نیاز به بیان و توضیح ندارد، زیرا اعضا و جوارح انسان در اثر تلاش او  دچار خستگی و ملال می‌شوند و خواب وسیله‌ای برای رفع خستگی، تجدید قوا و نیرو گرفتن برای فعالیت دوباره اعضا و جوارح است. قرآن کریم می فرماید:

( وجعلنا نومکم  سباتا)(۱) یعنی خواب موجب می‌شود که فعالیت بدن و تلاش اعضا و جوارح قطع شود. و به دنبال آن رفع خستگی و راحتی برای آدمی است بدون تردید خواب امری بس شگفت‌آور است.

زیرا آدمی یکباره حواسش از فعالیت می ایستد و همانند شخص بی جان مشاعر و ادراکات ظاهری او دیگر کارایی ندارد به همین جهت گفته‌اند: النوم اخو الموت؛ خواب برادر مرگ است.

به راستی خوابیدن انسان یکی از آیات الهی است. قرآن مجید می فرماید: (ومن ایاته منامکم با اللیل والنهار و ابتغاءکم من فضله ان فی ذالک لایات لقوم یسمعون).(۲)

شخصی که حواسش مشغول فعالیت است، چشمش می بیند ،گوشش می شنود، شامه و ذائقه و لامسه اش کار خود را انجام میدهند، ناگهان تمام اینها از فعالیت ها باز می ایستند.

وبه اصطلاح شخص بیدار به خواب رفته و مشاعر او دیگر کار نمی کنند. این دگرگونی معلول چه چیزی است و چه عاملی این تغییر را به وجود می آورد؟

نظرات گوناگونی وجود دارد برخی خواب را معلول یک رشته فعل و انفعالات جسمانی دانسته و معتقدند غددی در بدن انسان وجود دارد که هر کدام نقش مهمی را در بدن و اداره آن ایفا می کنند.

در این میان غده هایی نیز به هنگام نیاز و برای رفع خستگی انسان، حالت رخوت و سستی در اعضاء و جوارح به وجود آورده و خواب را بر آدمی مستولی می کند.

برخی دیگر برانند چه خواب همان قطع سیستم ارتباطی حواس و اعضاء با مغز آدمی است، لکن این قطع به طور کلی و کامل نیست. بلکه ارتباط ضعیفی بین بدن و مغز وجود دارد و برخی هم خواب را معلول خروج بخشی از روح و یا به تعبیر دیگر قطع تعلق و ارتباط قسمتی از روح آدمی از بدن او می دانند.

و حکما می‌گویند: روح آدمی به واسطه شریان ها در بدن او منتشر می‌شود و در این حال شخص اشیاء را به وسیله حواس ادراک می کند که این حالت را در انسان بیداری گویند.

نفس آدمی در حالت بیداری و اصطلاحاً یقظه به ادراک اشیاء مشغول است ولی هنگامی که روح از حرکت افتاد و یا به تعبیر دیگر از جریان در شریانها باز ایستاد،

حواس آدمی نیز از فعالیت باز می ایستد و این حالت را خواب گویند(۳) به هر حال منشاء و سبب به وجود آمدن خواب در انسان هر چه باشد و ما هر تفسیری از خواب داشته باشیم و در حقیقت ندانیم که علت این پدیده چیست ولی به خوبی می دانیم که خواب یک واقعیت است.

و از بدیهیاتی است که هیچ تردیدی در آن نداریم. واین حالت در انسان یکی از آیات الهی است که حکمت بالغه پروردگار آن را برای ادامه حیات بشری ورفع خستگی و فراهم آوردن نشاط لازم برای کار و فعالیت در انسان به ودیعه گذاشته است.

پدیده دیگری که که در شماره بدیهیات است و هر شخص به آن اذعان دارد، مشاهداتی است که پس از خواب رفتن برای انسان حاصل می شود. صحنه های جذاب و زیبا که در همان حالت از مشاهده آنها لذت می‌برد و خرسند می‌شود.

و گاهی صحنه هایی ناگوار و تلخ و چه بسا مخوف و وحشت آور که شخص با مشاهده آن دچار بیم و ترس و الم می گردد و این گونه مشاهدات برای هر کس در دوران زندگی اش آنقدر رخ داده که جای هیچ گونه انکاری نیست.

و نیاز به اثبات و اقامه برهان ندارد، البته برخی بر این عقیده اند آنچه شخص در حالت خواب مشاهده میکند از سنخ ادراکات نیست.

بلکه آنچه را که می بیند از قبیل خیالات فاسده و اوهام باطله است ،و گفته‌اند که :خواب ضد ادراک است و با آن جمع نمی شود و آنچه شخص در خواب می بیند در حقیقت ادراک نیست بلکه از قبیل تخیلات باطل می باشد(۱-۳).

و لکن این کلام نوعی مغالطه است زیرا نمی توان به طور کلی خواب را ضد ادراک دانست، بلکه  ضد ادراکی است که از طریق حواس حاصل می شود نه ضد هر نوع ادراک به‌طور کلی و مطلق.

شخص در خواب ادراک می کند و همان ادراک در حالت رویا باعث عکس العمل های مختلفی می گردد، همان گونه که شخص بیدار در برابر ادراکات مختلف واکنش های گوناگونی از خود نشان می دهد.

مسئله رویا و خواب دیدن

مسئله رویا و خواب دیدن یکی از مسائل بسیار پیچیده در انسان است ،و لکن برخی از امور مربوط به آن را که نسبتاً واضح و روشن است بیان می کنیم تا بدین وسیله بتوانیم به بخشی از جوانب دیگر که در پرده ابهام است راه یابیم.

۱- شکی نیست هنگامی که شخص اصطلاحاً خواب می بیند برای او ادراکاتی از غیر حواس ظاهره حاصل می شود، حتی اگر ما نام آن ادراکات را خیال بگذاریم و حتی اگر فاسد هم باشد به هر حال برای نفس انسان آن ادراکات تحقق دارد و  وجودی علمی برای نفس است.

به گونه ای که اگر از آن شخص سوال شود می گوید: می دانم این صحنه را در خواب دیدم و آن را به خاطر می آورم و می توانم بازگو کنم. البته ممکن است آن صحنه منطبق بر خارج نباشد و این نیز صحیح است.

که درستی و نادرستی خواب از جهت مطابقت و یا عدم مطابقت با خارج است اما نه اینکه این صحنه ادراک نیست .

۲- بسیاری از خواب ها حکایت از وقوع امری در خارج دارند که در گذشته بوده و یا در آینده رخ خواهد داد. و برای شخص اطلاع از آن امور در حال بیداری ممکن نیست و نمی شود این ادراکات را بر تصادف ویا اتفاق حمل کرد.

بلکه شخص اذعان می‌کند که آنچه دیده و بعدا تحقق پیدا کرده است امری واقعی است و نمی تواند یک رویداد اتفاقی باشد، در این میان رویاهایی که انبیا و اولیای خدا می بیند و مشتمل بر وحی و الهام است شاهد صدقی بر این مدعاست.

رویاهای صادقه انبیا و اولیای الهی

از ان نمونه خواب حضرت ابراهیم است که دید فرزندش اسماعیل را قربانی میکند، این رویا در حقیقت نوعی تکلیف از جانب خدا بود، زیرا اسماعیل به پدرش گفت(یا ابت افعل ما تومر )(۴) ای پدر جان آنچه را فرمان یافتی انجام نما (۵)

۳- بسیاری از خواب ها همان تمثلات ذهنیه و ترکیبات و صورت هایی است که در خزانه خیال انسان است.و منشا آن ها امیال و آرزوهاست.

مثل اینکه شخص در آرزوی به دست آوردن چیزی است و در بیداری فکر او را رسیدن به آن امر مشغول می کند همان چیز را در عالم رویا می بیند. که این خواب نتیجه ادراک در حال بیداری می‌باشد.

درمورد این نوع از خواب ها ممکن است پرسشهای مطرح شود که سبب آنها چیست؟ آیا آنچه در نفس آدمی است برای حواس باطنی ظهور می کند و شخص در حال خواب توسط حواس باطنی ان شیء را ادراک می نماید؟

سوال دیگر این که این گونه فعل و انفعالات در حالت خواب چگونه روی می دهد ؟و چگونه ارتباطی با بدن آدمی دارد و همچنین ارتباط آنها با روح به چه میزان است؟

اما آن دسته از خواب ها که حاکی از امری ست و آن امر واقع شده و یا از مطلبی خبر می دهد که در آینده رخ خواهد داد، نمی توان در عدد خواب های نوع اول محسوب کرد.

گاهی شخص در خواب می  ببیند مثلاً فلان شیء درمکانی مخصوص قرار دارد و پس از خوابیدن هنگامی که مراجعه می کند آن چیزی را که نه دیده و نه از جای آن اطلاعی داشته همانگونه که در خواب دیده می یابد.

بنابراین نمی‌توان این گونه رویاها را ناشی از فعل و انفعالات نفس و تخیلات روح دانست و یا آن که برگرفته از امیال و آرزوهایی دانست که در بیداری خزانه خیال و ذهن شخص را به خود مشغول کرده و شخص در خواب همان را می بیند.

زیرا گاهی انسان برخی از حوادث آینده را که هنوز رخ نداده و در ذهن او هرگز خطور نکرده  و از آن کاملا بی اطلاع بوده است در عالم رویا مشاهده می کند و پس از چندی آن حادثه همانگونه که در خواب مشاهده کرده در خارج رخ  می‌دهد.

و برای انسان هیچ گونه باقی نمی گذارد که اینگونه رویاها منشاء دیگری غیر از تواردات  ذهنی و افکار و امیال دارد .بنابراین نمی‌توان آنچه را شخص در خواب می بیند.بر تخیلات و اوهام حمل کرد.

هر چند بعضی از رویاها منشای خیالی و وهمی دارند. اما برخی دیگر از رویا ها واقعیت هایی هستند قبل از وقوع شان در خارج شخص آنها را در خواب می بیند و یا بدون داشتن اطلاع از امری نسبت به آن در خواب آگاهی داده می شود.

واضح است مشاهده امری که بعد از خواب واقع می شود و یا اطلاع از چیزی که شخص هیچ به آن آگاهی ندارد. ناشی از امری غیر عادی و ماورای طبیعی است. زیرا آن چیز در خارج و عالم طبیعت وجود نداشته و بعد از گذشت زمانی واقع شده است.

بنابراین آنچه معتزله با نادیده گرفتن آیاتی که در مورد رویا و تایید آن آمده و همچنین توجه نکردن به احادیث و روایات در باب منامات گفته‌اند عاری از صحت و حقیقت است. نظریه معتزله در مورد خواب این است:

که خواب ها و رویا ها همه اضغاث احلام و دور از واقعیت است. و دلیل آن ها این است که ادراک صحیح برای آدمی فقط در حال بیداری ممکن است و ادراک و خواب با یکدیگر در تضاد هستند(۶).

بنابراین عقل حقایق را درخواب ادراک نمی نماید. اما همانگونه که ذکر شد نادرستی این نظریه را می‌توان به وضوح از برخی از رویدادها که بعد از مشاهدات شخص در خواب محقق شده‌اند، دریافت. علاوه بر این قرآن و روایات دلیل دیگری بر نادرستی این نظریه می باشند.

اقسام خواب از نظر حکما:

حکما خواب را بر دو قسم تقسیم کرده اند: اول آنکه نفس آدمی در حال خواب به مبادی عالیه متصل می شود و برای او برخی از علوم و اطلاعات حقه حاصل می گردد که این خواب را رویای صادقه می گویند.

اما گاهی قوه متخیله آدمی بعضی از صورت هایی که در خزانه خیال موجود است ترکیب کرده به هیئت های گوناگونی برای شخص مجسم می سازد این گونه صورت ها و هیئت ها واقعیت ندارند.

صرفاً ساخته و پرداخته قوه متخیله انسان است. چرا که گاهی شخص در بیداری هم این صور و هیئت ها را در ذهن خود مجسم می سازد. چگونه رویاها را کاذبه می نامند(۷).

فخر رازی می گوید: صورت هایی که قوه متخیله انسان ترکیب می کند بعضی کاذب برخی دیگر صادق است سپس صورت های کاذب را به سه قسم تقسیم می کند.

۱- گاهی آدمی چیزی را با حواس خود ادراک  کرده و صورت آن چیز در خزانه خیال او حاصل می شود .در هنگام خواب ان صورت در حس مشترک او ترسیم شده آن را مشاهده می کند.

۲- قوه فکر و اندیشه آدمی در بیداری صورتی را در خاطر خود ترسیم می کند .سپس وقت خواب، آن صورتی که فکر او ترسیم کرده به حس مشترک منتقل شده آن را مشاهده می کند.

۳- روح که حامل قوه مفکره هست و اندیشیدن به واسطه او صورت می گیرد ،گاهی تغییر می کند، این تغییر موجب می‌شود که قوه مفکره نیز دچار تغییر شود، مثلاً کسی که مزاج او به حرارت میل پیدا می‌کند.

در خواب آتش و دود و سوختن را مشاهده می کند، و کسی که مزاج او به سردی  میل میکند سرما و یخ را در خواب می بیند، همین طور کسی که مزاج او را مرطوب می گردد باران در خواب می بیند،

و آن کس که مزاج او به خشکی میل می‌کنند رنگ های تاریک و خاک و امثال آن را می بیند. این گونه خواب ها را اعتباری نیست و بلکه این رویاها از قبیل اضغاث احلام است و واقعیت ندارد(۸).

انواع خواب از نظر شیخ مفید ره:

شیخ مفید (رحمه الله) خواب دیدن را بر چهار وجه تقسیم می نماید. کراجکی  می‌گوید: شیخ مفید رحمة الله علیه در بعضی از کتب خود نقل کرده است که خواب دیدن بر چهار وجه است:

۱- گاهی آدمی به چیزی فکر کرده و حدیث نفس می کند تا اینکه صورت آن چیز در نفس او منطبع شده و همان را در خواب مشاهده می کند.

۲- گاهی مزاج آدمی دچار اضطراب و دگرگونی شده و بعضی از خصوصیات مزاج بر بعضی دیگر غلبه می کند و همان را در خواب در صورت‌های گوناگون مشاهده می نماید.

مثلاً کسی که صفرا بر او غلبه کند در خواب می بیند از مکان بلندی به سختی بالا می رود و خیال خواهد کرد که از آنجا سقوط می‌کند، و کسی که سودا بر او غلبه کند در خواب می بیند که به آسمان صعود می کند.

۳- گاهی خواب لطفی از جانب پروردگار برای بعضی از بندگان است تا او را متوجه چیزی نماید یا اینکه امری را برای او آسان گرداند یا به جهت عذر و ترساندن اوست پس خداوند متعال در ذهن و خاطر او چیزی را القاء می کند.

که اورا به طاعت و شکر نعمت دعوت کرده و از معصیت برحذر داشته و از آخرت بترساند و به وسیله آن مصلحت او تامین و موجب  فکر و زیادی فائده و معرفت او گردد. 

۴- خواب گاهی وسوسه ای از وساوس شیطانی نسبت به انسان است .شیطان اموری را به انسان القا می‌کند تا او را محزون و غمناک سازد یا انسان را به ارتکاب امری دعوت می کند که از آن نهی شده است.

و هلاک و بدبختی شخص در ارتکاب آن است و یا اینکه او را گرفتار شبهه در دین می نماید. و این گونه مسایل مربوط به کسانی است که توفیق از  آنها سلب شده و خدا را نافرمانی و عصیان نموده و از اطاعت پروردگار روی برتافته اند.

تنها انبیا الهی و ائمه اطهار علیهم السلام و گروهی از صالحان که از راسخوان علم هستند از دیدن خواب های باطل در امان میباشند صاحب کنز در ادامه می گوید:

شیخ مفید مرا گفت: هرکس علم و فهم او زیاد گردد کمتر خواب می بیند، و اگر خواب دید در حالی که بدن او سالم از عوارض بود رویای او حق است.(۹)

برخی گویند: روح در حالت خواب حرکتی به سوی عالم بالا دارد ،این حرکت روح یا به طور مستقل صورت می پذیرد و یا اینکه روح در این حرکت به قالب مثالی تعلق می گیرد. و در واقع روح در حالت حیات نیز به قالب مثالی تعلق پیدا می کند .

زیرا برای روح دو جسد است: یکی  اصلی که همین بدن عنصری و جسمانی است و دیگری مثالی، و روح در حال بیداری با جسد اصلی ارتباطش بیشتر و با جسد مثالی در حال خواب تعلقش شدیدتر است.

حرکت روح کنایه از اعراض و روی گرداندن او از جسد و اقبال و روی کردن او به عالم دیگر است. رو ح پس از این حرکت اعراض از جسد اشیاء را در ملکوت اعلی مشاهده می کند و بر لوحی که تقدیرات در آن ثبت شده اطلاع می یابد.

اگر روح صفا و نورانیت کافی داشته باشد اشیا را همانگونه که هست می بیند و رویای انسان نیاز به تعبیر ندارد. اما اگر تعلقات جسمانیه داشته باشد اشیاء را به صورتی شبیه صورت واقعی مشاهده می کند.

که آن رویا نیازمند تعبیر است .شخصی که عارف و آگاه به تعبیر خواب باشد متوجه می‌شود که این صورت حکایت از چه چیزی دارد و نشانه چه امری می باشد ممکن است خداوند متعال به جهت مصالح و حکمت هایی آن اشیا را به این صورت در عالم رویا برای شخص ظاهر سازد.

مثل اینکه شخص مال را در خواب به صورت مار  وحیّه می بیند. و دراهم را به صورت فضولات مشاهده میکند. تا بداند که اینها ضرر دارند و همانند نجاست باید از آنها پرهیز کرد.

گاهی شخص در حال خواب چیز هایی را می بیند که حقیقت ندارد و این همان رویای کاذبه است. ممکن است اموری که در بیداری مورد علاقه انسان بوده و به آن میل داشته و یا خیالات باطل ای که در حال بیداری در ذهن او بوده در خواب برای او مجسم شود اما اینگونه رویا ها هیچ واقعیت ملکوتی ندارند.

و گاهی رویا به سبب افاضه پروردگار به شخص توسط ملائکه آیا بدون وساطت آنها می باشد کما اینکه در خبر ابی بصیر(۱۰) وسعد بن ابی خلف(۱۱) به آن اشاره شده است.

و گاهی نیز رویا به سبب وساوس شیطانی و مستولی شدن آن بر روح آدمی است. این استیلا در اثر گناهانی است که شخص در بیداری انجام می داده است.

و گاهی خواب به سبب خیالات باطله در ذهن است، که این گونه رویا ها هم اعتباری ندارند(۱۲)

برخی رویا را به طور کلی فاقد اعتبار دانسته‌اند برآنند که خواب هیچ بهره ای از حقیقت و واقعیت ندارد آنچه را که شخص در خواب می بیند، نتیجه افکار و خاطرات موجود در خزانه خیال و ذهن اوست.

در مقابل برخی دیگر رویا را وسیله ای برای ارتباط با غیب و رازهای نهفته در جهان دانسته‌اند آن را حاکی از حقیقت و واقعیت قلمداد می‌کنند. و دسته سومی هم تفصیل داده اندو

بعضی از خواب ها را حاکی از واقع و دارای  اعتبار و بعضی دیگر را عاری از حقیقت و درستی می دانند. اینان بر این عقیده اند از اونجایی که خواب و رویا یکی از مسائل پیچیده و غامض مربوط به انسان است.

برای اطمینان خاطر از صحت و سقم آن بایستی به منبع و مصدر که در آن تردیدی نیست مراجعه نمایید. و قرآن کریم اولین مصدر و مرجع و فصل الخطاب و فرقان بین حق و باطل است.

و حقی است که هرگز باطل در آن راه ندارد . و نوری است که جایی برای تاریکی و ظلمت به جای نمی گذارد .و تبیان هر چیزی است(ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شی)(۱۳) بنابراین لازم است برای درستی و نادرستی رویا به این کتاب آسمانی که وحی و کلام پروردگار است مراجعه نمایم.

و قضاوت در مورد این امر را به قرآن واگذار کنیم. قرآن مجید رویا و خواب را فی الجمله مورد تایید قرار داده و آن را معتبر دانسته این نکته را نباید از نظر دور داشت که قرآن هر خوابی را از هر کس و در هر شرایط مورد تایید قرار نداده.

و تنها به بیان خوابهایی از انبیای عظام الهی علیه السلام و برخی از خواب ها از دیگران پرداخته است و آن ها را حاکی از امور واقعی دانسته و درستی و اعتبار آنها را تایید کرده است.

نشانه درستی هر رویا از هر کس ، در هر زمان، و با هر شرایط نیست. زیرا ممکن است خواب آدمی از جمله اضغاث احلام باشد که قرآن کریم آن را نیز به صورت حکایت ذکر کرده است.

کوتاه سخن اینکه قرآن خواب و رویا را در بعضی از موارد تایید کرده و آن را معتبر دانسته است.

رویای صادقه رسول خدا صلی الله علیه و اله وسلم

از جمله خوابهایی که قرآن ذکر کرده رویای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است قران در مورد فتح مکه و به جای آوردن مناسک حج می‌فرماید:( لقد صدق الله رسوله الرویا بالحق لیدخلن  المسجد الحرام  ان شاءالله آمنین محلقین روسکم ومقصرین لا تخافون فعلم مالم تعلموا فجعل من دون ذلک فتحا قریبا)(۱۴)

ترجمه- البته خداوند صدق و حقیقت خواب رسولش را آشکار و محقق ساخت. که در عالم رویا دید شما مومنان البته به مسجدالحرام با دل ایمن وارد شوید……

خواب دیدن و تعبیر خواب از دیدگاه قرآن یک واقعیت است، و ما مسلمان ها هرگز نباید خواب دیدن و تعبیر خواب را در ردیف خرافات یا حدسیات و مسائل پیش پا افتاده بشماریم.

بلکه یقین بدانیم که روح مادر هنگام خواب در عوالمی سیر میکند که در بیداری برایش میسر نیست. از خدا می خواهیم ما را از خواب های شیطانی دور و لایق دیدن اولیا و انبیای خویش سازد.

و ایشان را برای ما در خواب به زیباترین شکل ممکن نمایان سازد. تا روح تشنه ما راه تکامل خود را به نحو احسن طی نماید. و آثار آن را در دنیا و آخرت شامل حال ما کند.

رویای صادقه شهدای جنگ تحمیلی

خدایای معبودم و معشوقم همه کس و کارم، نمی دانم در برابر عظمت تو چگونه ستایش کنم، ولی همین قدر می دانم که هرکس تو را شناخت و عاشقت شد دست از همه چیز شسته به سوی تو می شتابد. و این را به خوبی در خود احساس کردم و می کنم( شهید ابراهیم هادی).

شهید وحید رزاقی

رویای صادقه یکی از شهدای جنگ تحمیلی، رویای شهید وحید رزاقی است. آن شهید عزیز تعریف می‌کند: شبی از شب ها در پادگان شهید بیگلو ستاد در تاریخ ۲۴ ۹ ۶۳ حدود ۴۵ دقیقه مانده بود اذان صبح یک خواب عجیبی دیدم در عالم خواب دیدم که در صحنه محشر هستم و منتظر آنجا همه منتظر بودند.

تک، تک نفرات را صدا می زدند و پرونده اش را به دستش می دادند من در گوشه ای ایستاده بودم تا بالاخره صدایی شنیدم که میگفت رزاقی؟ رزاقی؟ من سریع جلو رفتم و دیدم یک برگه در دست دارد.

من با دیدن برگه خوشحال شدم به من گفت نامه اعمالت خوب است. این را بگیر و حرکت کن تا به شهدا برسی، من خوشحال شدم با یک مامور کلید دار حرکت کردم تا به یک جا رسیدیم.

که گوشه سقف اتاق شامل دری قرآنی بود. کلیددار به من گفت این کلید را بگیر و برو اگر درب سقف را باز کردی معلوم میشود که قرآن با تو خوب و از تو راضی است و اگر نه…..

  تو هم اینجا خواهی ماند، و من رفتم و درب را باز کردم و به راه خودمان ادامه دادیم در مسیر راه به من گفت بغل فلان مکان حضرت علی می باشد( نجف) بالاخره در تمام مسیر من دو گناهم را به یاد آوردم.

۱- صورت، ۲- نماز (ریا در نماز).

  به جایی رسیدیم سمت راست من شامل پل هایی بود که به بالا وصل بودند. و دیدم روی هر پل یک نفر کفن پوش اما عذاب دیده افتاده .سوال کردم این ها کیا هستند ؟گفت این ها طبق ظرفیت و اعمالی که انجام داده اند،

برای رسیدن به بالا کم آورده اند و از آن بالا  سقوط کرده اند. یعنی عمل خیر بعضی آنها را تا پله اول رسانده از آن جا افتاده اند و عمل خیر بعضی دیگر تا پله دوم( اعمال خیر آنها کامل نبود وسبک می شمردند)

و بعد به زیارتگاهی رفتیم که به نام( کربلا) معروف بود ،در آنجا هادی خوش سیرت هم با من بود تا بالاخره در همین لحظات پنج دقیقه مانده به اذان صبح از خواب بیدار شدم(۱).

شهید غلام رضا صیقلی

رویای صادقه یکی دیگر از شهدای جنگ تحمیلی، خواب شهید صیقلی است. شهید صیقلی تعریف می‌کند: خدایا شکرت تا حالا هر چه از تو خواسته‌ام برآورده نمودی ،مدتی بود بعد از شهادت محمد (یعنی برادر بزرگ شهید که قبل از او به شهادت رسیده بود )که حتی خواب او را یک بار ندیده بودم ولی یک هفته پیش دوباره دیدم.

بار اول در روی ایوان خانه ما نشسته بود و با خواهر زاده هایم صحبت می کرد و می گفت آنجایی که خون من ریخته شده (۱۴ کیلومتری خونین شهر)  حالا آنجا نیز خاکش خیس است.

این بار نیز از خدا خواستم که او را ببینم و نحوه شهادت را از او بپرسم تا این که دیشب نزدیکی‌های سحر در خواب دیدم که کنار خانه‌ای خیلی صحبت کردیم و یکی آمد گفت تا دوساعت دیگر شهید می شوی.

من مضطرب و گریان شدم و با حالت(یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه المرضیه).

بُعد روحانی اش ساکت بود و منتظر، تا این که من بر اثر گریه زیاد از خواب بیدار شدم .و مقداری گریه نمودم و چند نفر از برادران بسیج بر اثر گریه من بیدار شدند و دلداریم می‌دادند.

خدایا یه چیزی باقی مانده که به قدرت لایتناهی ات اگر در وجود ماست و لیاقتش را داریم به ما عطا بفرما (اللهم ارزقنا توفیق الشهادة فی سبیلک) (۲).

شهید مصطفی حسینی

مادر جان من هر روز خواب می بینم که با شهیدان هستم، نمیدانی چه خوابهایی می بینم یک شب خوابیده بودم خواب دیدم که مادر تو بودی، و من بودم و بهروز حسینی و مادرش.

یک جایی رو می کندیم که دیدیم یک طلایی بیرون آمده  و من خیال کردم که آن جواهر است  من رفتم آن را بگیرم ،دیدم یک پتوی سیاهی روی آن است.

آن را کنار زدم دیدم دو عدد عکس امام حسین علیه السلام بود. اما اون قبر امام بود انقدر برق می زد که همه مون گریه می کردیم و بعد آنجا را تمیز کردیم و من گفتم این هفته نماز جمعه رو پیش قبر امام حسین علیه السلام می خوانیم.

و بچه ها مرا بیدار کردند. و شب دیگری که خواب دیدم که با دکتر بهشتی بودم مادر جان دکتر انقدر مظلوم بود هر جا می رفت من هم با او می رفتم(۳)

شهید غلام رضا صیقلی و شهید سید جواد پاسبان

خواب مشترک شهیدان.

یک شب غلامرضا صیقلی خواب می بیند که در میان گل و گلزار و درختان و نهر آب همراه با حوریان بهشتی ایستاده است، از شدت شوق در میان باغ گشتی میزند و دوستش جواد پاسبان را هم در آن گلزار می بیند.

صبح که بیدار می شود جواد ماجرای خواب شب را می گوید. جواد با تعجب به او می گوید، به خدا قسم من هم این خواب را دیشب دیده ام پس نگاهشان در هم گِره می خورد.

این دو شهید در یک عملیات و در فاصله بازه زمانی چند ساعت به شهادت رسیدند. مراسم تشییع جنازه ایشان در یک روز بود شهید سید جواد پاسبان و شهید غلامرضا صیقلی هر دو در یک روز و در یک عملیات شهید شدند.

ابتدا غلامرضا صیقلی شهید، و سپس با یک اختلاف چند ساعته جواد پاسبان به شهادت رسید. نکته جالب دوستی این دو شهید می باشد. مادر شهید پاسبان از علاقه زیاد سیدجواد نسبت به غلامرضا می‌گفت که دوستی این دو شهید از مسجد شهر شروع شد.

این دو شهید هر دو از ناحیه سر مورد اصابت تیر مستقیم دشمن قرار گرفتند .و هر دو تقریبا به یک شکل شهید شدند و جنازه هر دو در یک روز به شهر زادگاهشان انتقال یافت( ۴ )

شهید سید ابوالفضل میر علی اکبری

غلامحسین ۱۹ ساله بود که برای خدمت سربازی به جبهه رفت اودر کردستان به شهادت رسید.

خاطرم هست روزی که به شهادت رسید بسیار نگران بودم، چند روز بعد خبر شهادتش را آوردند. یک بار که شهید به مرخصی آمده بود ماجرای خوابی را برای او تعریف کرد که در نهایت به حقیقت پیوست.

یک روز به من گفت شب گذشته خواب دیدم پنج ستاره در آسمان است و من نیز به عنوان ستاره ششم به آنها ملحق شدم از او سوال کردم آن پنج ستاره چه کسانی بودند؟

در جواب اسم پنج نفر از دوستان و بستگان را آورد که همگی به شهادت رسیدند مطمئن بود که شهید می شودو ۱۷ روز بعد به شهادت رسید.(۵)

شهید سید حسین فاضل الحسینی

در نیمه های شب دوم که فاو را گرفته بودیم، از خواب بیدار شدم دیدم صدای گریه بلندی می آید. به دنبال صدا بیرون رفتم دیدم شهید سید حسین هست گفتم چرا گریه می کنی؟ جواب نداد.

اصرار کردم گفت: لحظه‌ای پیش خواب دو برادر شهیدم را دیدم که به من گفتند چرا پیش ما نمی آیی، دلمان برایت تنگ شده تا کی می خواهی ما را تنها بذاری؟ صبح روز بعد ساعت ۸ به شهادت رسید.(۶)

شهید حسین اکباتانی

در شهرستان اردبیل سال ۱۳۳۷ متولد شد، تولدش با مُحرم حسینی همراه بود به همین مناسبت او را حسین نامیدیم. پس از اخذ دیپلم فنی حرفه ای با اینکه در جبهه بود، به محض اطلاع از معرفی متولدین سال ۱۳۳۷ جهت خدمت زیر پرچم خود را معرفی کرد.

سرانجام در ساعت ۳ صبح روز دوشنبه سال ۶۱ در حمله وسیع لشکر اسلام به دشمن در عملیات غرور آفرین فتح المبین شرکت کرد و به شهادت رسید.

خاطرم هست که شب جمعه بود، از مسجد و دعای کمیل به خانه برگشته بودم خوابیدم، و در خواب دیدم که در حرم امام رضا علیه السلام هستم و چراغ سبز روشن است امام خمینی رحمت الله علیه نیز با تعداد زیادی از بچه ها که لباس سبز و سفید پوشیده بودند ایستاده بود.

رفتم خدمت امام راحل(ره) سلام کردم  و خواستم دست ایشان را ببوسم دستش رو کشید و اجازه نداد. از امام سوال کردم که این جمعیت چه کسانی هستند امام فرمود: اینها شهدا هستند.

گفتم من پسری داشتم به نام حسین اینجا نیست؟ امام گفت چرا با دست اورا به من نشان داد .یک بار دیگر حسین را در خواب دیدم که لباس سفیدی بر تن دارد و بادو چرخه اش در باغ در حال دور زدن است.

در همین حین به من می‌گفت من اینقدراینجا راحت هستم می خواهم فردا به اینجا بیایم تو هم بیا. گفتم من حالا وقت ندارم، تو حالا بگرد حسین گفت اینجا خیلی خوب است، می خواهم یکی از درخت ها را برای شما بیاورم.

من به شوخی به او گفتم ما که جا نداریم. حسین محبت زیادی نسبت به ما داشت، هیچ وقت نمی گذاشت که ما ناراحت شویم .هر وقت به خانه می آمدو می دید ما یک مقدار خاطرمان از هم مکدر شده سریع شروع می کرد به صحبت کردن سعی داشت همیشه در سلامت و شادی باشیم.( ۷ )

شهید حمید رضا رمزی

پدر شهیدان رمزی می گوید: مکه بودم چند بار خواب دیدم که آقایی شهادت پسرم را به من تبریک می گفت تازه علیرضا برادرش شهید شده بود اما خواب تکرار می شد….

از مکه برای حمیدرضا دوربین عکاسی سوغات گرفته بودم او خیلی به عکاسی علاقه داشت اما افتاد و شکست. هدایای دیگری هم خریده بودم که هر کدام به نحوی آسیب‌دیده و من ناراحت بودم که چرا چنین می شود.

دو سه روز بعد از برگشت من از مکه، مراسم ازدواج پسر بزرگم بود که او هم امدادگر بود، ناگهان در خانه را زدند و وقتی جلو رفتم دیدم همان مرد خوابهایم در مکه بود گفت: حمیدرضا زخمی شده و در شیراز است.

اما من تعبیر خواب خود را می دانستم، حمید رضا شهید شده بود پیکر مطهر شهید در قطعه ۲۸ شهدای بهشت زهرا در سال ۱۳۶۴ به خاک سپرده شد.(۸)

شهید رضا حصاری

پدر مخالف حضور رضا در جبهه بود و می گفت من در کار کشاورزی نیاز به کمک دارم .مخالفت ها ادامه داشت تا این که مادر شهید، امام خمینی رحمة الله علیه را در خواب می بیند. که ایشان آمده بودند و در حیاط ایستاده بودند و رضا هم کنارشان ایستاده بود.

دویدم سمت حیاط رفتم، کنار امام و گفتم سلام آقا، ایشان جواب سلامم را دادوگفت چرا به رضا اجازه نمی دهید که به جبهه برود؟ گفتم من امضا دادم ، پدرش امضا نمی دهد.

گفت می دانم شما رضایت دادید. بعد دیدم بند کفش آقا باز است نشستم  بند کفش آقا رو ببندم اجازه نداد و گفت رضا می بندد، از خواب بیدار شدم همان نیمه شب  رضا  را بیدار کردم.

و گفتم پاشو رضا جان اسم پدرت را بنویس من انگشت میزنم، خلاصه من به جای پدرش اثر انگشت زدم و رضا هم برگه رضایت نامه را برداشت و رفت. رضا ۱۵ سال بیشتر نداشت که  راهی شد.

و در نهایت تنها چند ماه بعد از شهادت داییش حسن حصاری در عملیات کربلای ۵ به شهادت رسید. پیکر رضا ۴۰ روز مفقود بود تا اینکه بعد از تفحص همزمان با خبر قطعی شهادت رضا پیکرش هم به آغوش ما باز گشت.( ۹ )

شهید اکبر فارسیان

شهید ۲۳ ساله که هفت ماه از ازدواجشان میگذشت، محل شهادت فرسیه اهواز، اکبر از ناحیه سر و صورت مورد اصابت گلوله قرار گرفت. فرمانده گروه جنگ‌های نامنظم شهید چمران و هم رزم ایشان بود.

چند روز قبل از شهادتش در خواب می بیند، که در آب فرات سر و صورت خود را می شوید، و برای آقا امام حسین علیه السلام و اهل بیت امام علیه السلام گریه می‌کند.

محل سکونت چهاردانگه اسلامشهر، در حال حاضر خیابان چهاردانگه هم به نام این شهید عزیز می باشد .محل دفن شهید امامزاده عباس چهاردانگه کنار برادرشان می باشد..یک  فرزند دختر دارند که بعداز شهادت پدر متولد شد، و پدر هرگز موفق به دیدار دختر عزیز خود نشد.

در وصیت نامه شون به نماز و امر به معروف و نهی از منکر توصیه کرده بودند، و به اطاعت از رهبری امام خمینی رحمة الله علیه و در سال ۶۱ هفتم مرداد به درجه رفیع شهادت نائل شدند.(۱۰)

شهید مانده علی دلاوریان

من با دیدن چند خواب به شهادت خود یقین پیدا کردم، در سال ۶۱ جنگ همسر ایشان از خواب بیدار شدند و دیدن که علی در حال گریه و خواندن نماز شب هست، او از همسرش علت گریه را پرسید و ایشان این گونه تعریف کردند:

در خواب درب خانه به صدا درآمده و با باز کردن درب دو عرب با پیراهن سفید پشت در بودند، یکی از آنها اشاره کرد بیا برویم من هم که می دانستم که باید برویم گفتم، ما تازه به این منزل آمدیم وضعیت منزل و زن و فرزندانم مناسب نیست.

اگر اجازه بدهید من سر و سامانی به آنها بدهم و شرایط مسکن را مهیا کنم، که یکی از آنها اشاره به دیگری کرد و کسب اجازه نمود و عرب با اشاره سر اجازه دادند که بمانم، و من از خواب پریدم و فهمیدم که مدتی دیگر شهید خواهم شد.

در سال ۶۲ به عضویت سپاه در آمدم، یک شب در پادگان خواب دیدم، که نیروهای پادگان همه به صف شدن و گویا یکی برای بازدید از نیروها به پادگان می آید یک باره دیدم که در پادگان باز شد.

و شخص نورانی وارد پادگان شد، از همه بازدید کردند به هر کسی از کوله پشتی خود رنگی از لباس میداد.به یکی سبز، به یکی زرد، و به دیگری سفید، من پرسیدم آقا ما همه پاسدار هستیم.

چرا شما به هر کسی یک رنگ می دهید؟ شخص نورانی گفت: آنهایی که سبز دادم به خاطر خدا خدمت می کنند. اونهایی که زرد دادم، به خاطر ریا آمده اند. و لباس سفید برای آنهایی است که شهید خواهند شد.

به من گفت تو چه رنگی میخواهی؟ من گفتم خیلی آرزوی شهادت دارم، و ایشان لباس سفید به من دادند. شب از خواب پریدم و بعد از نماز شب به خدمت فرمانده رسیدم و خوابم را تعریف کردم، فرمانده نیروهای را جمع کرده خوابم را برای آنان تعریف کرد و گفت:

حواستان را جمع کنید امشب آقا به پادگان آمده،  که همه نیروها گریه کردند که از دسته لباس زردها نباشد. درسال ۵۷ یعنی اوایل ازدواج شهید خواب می‌بیند، که به اتفاق همسرش در باغی زیبا بودند،

که ناگهان سرِ دو پسر بچه را که بریده بودند می بیند، این خواب را یکی از روحانیون تعبیر کردند که دارای دو پسر خواهید شد، و خود ایشان هم شهید می شوند. و این خواب با تولد پسر هایشان  و با شهادت ایشان در سال ۶۲ تعبیر شد(۱۱)

شهید غلام حسین پیرزاد

غلامحسین اخلاقی بسیار عالی و باگذشت داشت، با بچه ها خونگرم، و با بزرگان بسیار افتاده، و بازیر دست مهربان بود. بسیار شوخ طبع بود مادرش می گوید: یک شب قبل از شهادت پدرش را در خواب می بیند.

که سوار بر اسب سفیدی در حال پرش کردن است، و شهید روی آن اسب بوده و از روی آن می افتد درون یک چاله، که دو روز بعد خبر شهادت او را آوردند. آخرین باری که از مرخصی آمده بود به گلزار شهدای سید فتح الله رفته بود.

وبه آنان گفته بود که در مورد شهادت به من الهاماتی شده، در نهم سال ۶۶ در منطقه سردشت به درجه رفیع شهادت نائل آمد( ۱۲).

شهید علیرضا کریمی

در سال ۴۳ در روستای ورین متولد و برای تحصیلات دبیرستانی به شهر قم رفتم. هم آنجا وارد بسیج شدم  و عازم جبهه های کردستان شدم بعد از چند سالی که در جبهه بودم خوابی می بینم.

که به خاطر این که سنت پیامبر را به جا نیاورده و ازدواج نکردی شهادت نصیب تو نمیشود. بالاخره در ۱۸ سالگی ازدواج میکند و ۱۰ روز بعد از ازدواجش به شهادت می رسد.( ۱۳).

شهید غلام رضا پروانه

در عالم خواب دریای عظیم مشاهده کردند، که در داخل آن دری بود. به سمت در رفتم چند رزمنده آنجا بودند از آن ها در مورد آقا غلامرضا پرسیدم، آنها گفتند مادر جان بنشینید و همینجا برایش فاتحه بخوانید.

وقتی از خواب برخاستم، دلواپسی عجیبی سراسر وجودم را گرفته، و عازم سبزوار شدم. وقتی به منزل رسیدم همه سیاه پوشیده بودند. خوابم را برایشان تعریف کردم تا اینکه خبر شهادت را شنیدم و خوابم تعبیر شد.

شهیدان غلام علی و محمد بذرافکن

شش فرزند داشتم دو دختر و چهار پسر، فرزندان پنجم و ششم ما غلامعلی و محمد به شهادت رسیدند، در همین خانه متولد شدند همین جا بودیم که خبر شهادتش را آوردند و هنوز همینجا ماندگار ایم.

محمد سال ۴۴ متولد شد قبل از اینکه به دنیا بیاید به خدا متوسل شدم و نذر کردم. چنانچه زنده به دنیا آمد سه شب در حرم امام رضا علیه السلام دعا و نماز بخوانم.

محمد به دنیا آمد، اما در ابتدا کبود کبود بود. ولی بعد از یک روز خوب شد. هنگامی که در مشهد تحصیل میکرد، به همراه وی به مشهد رفتم تا نذرم را ادا کنم.

محمد نماز شب می‌خواند، از وی می‌خواستم استراحت کند اما می گفت برای استراحت وقت  زیاد است. آرام و با وقار بود پیش از آنکه حرف بزند عمل می‌کرد، قبل از اینکه کاری انجام دهد راجع به آن فکر می‌کرد.

زمانی که فرزندانم ۵ و ۶ ساله بودند خواب دیدم که قندهایی را در قطعه یک شهدا می کارند، که دو قند از آن مال من بود. و زمانی که به شهادت رسیدند خوابی که دیده بودم تعبیر شد.

محمد قبل از اینکه برادرش غلامعلی در عملیات خیبر مفقود الاثر شود، در صحنه جنگ حضور داشت. در ابتدای رفتنش به جبهه از من و پدرش اجازه گرفت. از او سوال کردم محمد می خواهی به جبهه بروی در حالی که دو برادر بزرگترت در جبهه هستند.

لطفاً رعایت حال مرا بکن، چادرم را بوسید گفت: مادر عزیزم برادرم غلامعلی راه خودش را رفته من همراه خودم را می روم. در حال حاضر امر واجب است که باید بروم و اگر نروم  دشمن وارد خانه ما می‌شود.

شما هم باید پیرو حضرت زینب باشید، و صبر پیشه کنید .و بارها برای محمد حلقه می خواستیم ببریم ،که می گفت مادر شاید شهید بشوم چنانچه مرا داماد کنید بعد از شهید شدنم باید خانواده‌ام را نگهداری کنید اما اگر برگشتم مرا داماد کنید.

 فرزند بسیار متین و با اخلاقی بود. محمد ۹ ماه مفقود بود و شبی پدرش خواب دید، درِ منزل ما را میزنند در را باز می کند محمد را می بیند، محمد می گوید :ما زنده هستیم .و پدرش از او سوال می کند چنانچه زنده ای خبری به مادرت بده چرا که ناراحتی قلبی دارد. فردای همان شب پیکر محمد را می آورند.

غلامعلی اولین فرزند شهید در سال ۴۲ به دنیا آمد. اولین باری که به جبهه رفت ابتدا اجازه نمی‌دادیم، اما او به شوخی می گفت مادر جان خمس به شما تعلق گرفته، خمس را از صندوق بردارند بهتر است یا خود شما بدهید؟ شش فرزند دارید من خمسش می شوم باید بروم جبهه و شهید شوم.

در ششم اسفند ۶۲ منطقه شلمچه حین عقب نشینی پیکرش جاماند و ۱۷ سال منتظرش بودیم. بالاخره او را در یک گور دسته جمعی یافتند (۱۵).

منابع:

(۱)سوره النبا ۹

(۲)سوره روم ۲۳

(۳)بحارالانوار ۱۹۷/۵۸

(۳-۱)۲۰۵/۵۸ بحارالانوار

(۴)سوره صافات ۱۰۲

(۵)الاحلام بین العلم والعقیده:۲۵

(۶)الاحلام بین العلم والعقیده:۲۵

(۷)بحارالانوار ۱۹۶/۵۸

(۸)بحارالانوار ۱۹۹/۵۸

(۹)بحارالانوار ۲۰۹/۵۸

(۱۰)روضه کافی ۹۱ح۶۲

(۱۱)روضه کافی ۹۰ح۶۱

(۱۲)بحارالانوار ۲۱۸/۵۸

(۱۳)سوره نحل۹ ۸

(۱۴)سوره فتح ۲۸

۱- شهید وحید رزاقی منبع : کتاب ترکش داغ

۲-شهید غلامرضا صیقلی نوشته شده توسط روابط عمومی چهارشنبه ۲۰ شهریور۱۳۹۲

۳-شهید مصطفی حسینی منبع : همان

۴-شهیدان سید جواد پاسبان و غلامرضا صیقلی منبع: همان

۵- شهید سید ابوالفضل میرعلی اکبری منبع: گروه جهاد و حماسه

۶-شهید سید حسین فاضل الحسینی منبع: حماسه و جهاد /دفاع پرس

۷-شهید حسین اکباتانی منبع: نوید شاهد بنیاد شهید استان بوشهر

۸-شهید حمیدرضا رمزی منبع: حماسه و جهاد / دفاع پرس

۹-شهیدان رضا و حسن حصاری منبع: ایسنا روزنامه جوان

۱۰-شهید اکبر فارسیان راوی : همسر برادر شهید

۱۱-شهید مانده دلاوری منبع : نوید شاهد

۱۲- شهید غلامحسین پیرزاد منبع: ذکر نشده

۱۳- شهید علیرضا کریمی منبع: شهدای روستای ورین

۱۴-شهید غلامرضا پروانه منبع: سایت با ستارگان شهدای جنگ تحمیلی

۱۵- شهیدان محمد و غلامعلی بذرافکن منبع خبر: خبرگزاری دانشجو

۱۶_برداشتی ازکتاب رویای صادقه اقای علی نظری منفرد

نویسنده: سهیلا مبصّری

منبع: پایگاه تعبیر خواب ناب

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظر
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
0
در تعبیر به شما کمک می‌کنیم. می‌توانید تعبیر خواب خود را بپرسید.x

تعبیر خواب الفبایی

برای مشاهده تعبیر خواب‌های قبلی، از فهرست زیر استفاده کنید.

ابتدا دقت کنید کلیدواژه و موضوع اصلی خواب مورد نظر شما چیست؟‌ سپس روی حرف اول کلیدواژه اصلی رویای خود از جدول زیر کلیک کنید. به صفحه مربوطه بروید و تعبیرتان را در بخش دیدگاه‌ها پیدا کنید.

مثلا اگر رویای شما مربوط به ازدواج است. روی حرف «ا» کلیک کنید و در بخش دیدگاه‌ها در همان صفحه تعبیر خود را مشاهده کنید.‌

شما می‌توانید تعبیرهای خود را از طریق اپلیکیشن سایت بپرسید. برای دانلود اپلیکیشن و راهنمایی بیشتر به این صفحه مراجعه کنید. همچنین می‌توانید از امکانات پیشخوان کاربری خود از اینجا نیز استفاده کنید.

قوانین سایت تعبیر خواب ناب

عضویت شما در سایت تعبیر خواب ناب، به معنی پذیرش قوانین این سایت است. 

 • قانون شماره 1
  لطفا خواب خود را در اپلیکیشن تعبیر خواب سوال کنید.
 • قانون شماره 2
  لطفا قبل از ارسال، متن تعبیر خواب خود را به دقت بخوانید تا همه گزینه های مهم را در پرسشتان ذکر کرده باشید.
 • قانون شماره 3
  گاهی برای تعبیر لازم است که سوالات بیشتری را درباره رویای شما بپرسیم. در این صورت تعبیر شما بعد از پاسختان به سوالات داده خواهد شد.
 • قانون شماره 4
  حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. کامنت‌های انگلیسی تایید نخواهند شد.
 • قانون شماره 5
  تعبیر خواب شما ممکن است به صورت عمومی در سایت و بدون ذکر مشخصات شما، جهت استفاده دیگران منتشر شود که در موتورهای جستجو نیز قابل دسترسی است. در صورتی که نسبت به این کار رضایت ندارید، هنگام درخواست تعبیر مطرح کنید.
 • قانون شماره 6
  ارسال تعبیر خواب به ایمیل، واتس آپ، ایتا و … امکان پذیر نمی‌باشد و تعبیرها فقط در اپلیکیشن انجام می‌شود.
 • قانون شماره 7
  تعبیرهای درخواستی در سریع‌ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست‌های زیاد، این زمان گاهی تا یک هفته به طول بیانجامد. بنا بر این شکیبا باشید.
 • قانون شماره 8
  در صورتی که در استفاده از اپلیکیشن و درخواست تعبیر خواب و … با مشکلی مواجه شدید، می‌توانید آن را از صفحه ارتباط با ما مطرح کنید.
 • قانون شماره 9
  از طرح مکرر یک رویا برای تعبیر پرهیز کنید.
 • قانون شماره 10
  ما حریم خصوصی شما را حفظ می‌کنیم و اطلاعات و تعبیرهای شما جایی افشا نخواهد شد.