طبیعت

شامل کوه ها، دشت ها، درختان، گیاهان، پرندگان، جنگل ها، رودها،‌ آسمان ها،‌ستارگان و سیارات و کلیه مظاهر طبیعت

تعبیر خواب احسان به مادر

خواب احسان به مادر  تعبیر خواب احسان به مادر چیست؟من مادر پیری دارم. دیشب خواب دیدم که داخل یک‌ قایق…

بیشتر بخوانید »

تعبیر خواب سنجاب

تعبیر خواب سنجاب تعبیر خواب سنجاب چیست ؟ خواب دیدم حاضر و اماده هستم ‌که از خونه بیرون برم. در…

بیشتر بخوانید »

تعبیر خواب پیچیدن مار دور دست

خواب دیدن پیچیدن مار دور دست تعبیر خواب دیدن پیچیدن مار دور دست چیست؟ منزل داییم بودم که دیدم مار…

بیشتر بخوانید »

تعبیر خواب گوشت شتر

تعبیر خواب گوشت شتر تعبیر خواب گوشت شتر چیست؟ همسرم مدتی است به رحمت خدا رفتند. خواب دیدم که قصابی…

بیشتر بخوانید »

تعبیر خواب نور در پس تاریکی

خواب نور در پس تاریکی تعبیر خواب نور در پس تاریکی چیست ؟ خواب دیدم یه طرف آسمون ابری سیاهی…

بیشتر بخوانید »

تعبیر خواب کوه با مه رقیق

خواب کوه با مه رقیق تعبیر خواب کوه با مه رقیق چیست ؟خواب دیدم با افرادی ناشناس نمی شناسم بر…

بیشتر بخوانید »

تعبیرخواب مورچه روی دیوار

خواب مورچه روی دیوار    تعبیر خواب مورچه روی دیوار چیست؟خواب دیدم که خانه جدیدی خریده بودیم در خانه جدید…

بیشتر بخوانید »

تعبیر خواب قطرات باران به شکل پَر

خواب قطرات باران به شکل پَر  تعبیر خواب قطرات باران به شکل پَر چیست؟خواب دیدم دارم حیاط خانه رو نگاه…

بیشتر بخوانید »

تعبیر خواب گرگ وحشی خانگی

خواب گرگ وحشی خانگی تعبیر خواب گرگ وحشی خانگی چیست؟ خواب دیدم یه منزل قدیمی روستایی داشتیم و من به…

بیشتر بخوانید »

تعبیر خواب قربانی کردن

خواب قربانی کردن  تعبیر خواب قربانی کردن چیست ؟ شب عید قربان خواب دیدم که لباس سیاهی پوشیده بودم .…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا