دسته‌بندی: ض

تعبیر خواب ض
ض
سید محمد رضا طباطبایی

تعبیر خواب ض

مقدمه در صورتی که کلمه کلیدی تعبیر مورد نظر شما با حرف ض شروع می شود، آن را در بخش دیدگاه ها زیر همین پست مطرح کنید تا تعبیر شود.

ادامه مطلب »

تعبیر خواب کلماتی که با حرف ض آغاز می‌شوند،‌ مانند: ضربه، ضعف، ضعیف، ضامن، ضرر، ضیافت، ضماد، ضابط، ضابطه، ضایعات ، ضخیم و … .

تعبیر خواب الفبایی

برای درخواست تعبیر خواب جدید، از فهرست زیر استفاده کنید.

ابتدا دقت کنید کلیدواژه و موضوع اصلی خواب شما چیست؟‌ سپس روی حرف اول کلیدواژه اصلی رویای خود از جدول زیر کلیک کنید. به صفحه مربوطه بروید و تعبیرتان را در بخش دیدگاه‌ها مطرح کنید.

مثلا اگر رویای شما مربوط به ازدواج است. روی حرف «ا» کلیک کنید و در بخش دیدگاه‌ها در همان صفحه تعبیر خود را درخواست کنید.‌

در صورتی که فراموش کرده‌اید تعبیر خواب خود را در کجا مطرح کردید، آن را از صفحه خواب‌ها و تعبیرهای جدید یا از پیشخوان کاربری خود از اینجا مشاهده کنید.