خ

تعبیر خواب کلماتی که با حرف خ آغاز می‌شوند،‌ مانند: خضر ع،‌ خیرات،‌ خاله،‌ خار، خاک، خانه، خر، خیال، خیار، خروس، خرچنگ، خرس، خرگوش، خفاش، خودرو، خنجر، خواب و …

دکمه بازگشت به بالا