ل

تعبیر خواب کلماتی که با حرف ل آغاز می‌شوند،‌ مانند: لباس، لبخند، لشکر، لاک پشت، لاله،‌ لنگر، لوبیا، لوح، لیمو، لعل، لگد، لجام، لحاف و …

دکمه بازگشت به بالا