برچسب: تعبیر خواب زاییدن دختر چشم آبی

تعبیر خواب بانوی سادات

خواب بانوی سادات تعبیر خواب بانوی سادات چیست؟ خواب دیدم که یک خانم سفید و تپل و چشمای رنگی ولی هر کدوم متفاوت صاحب یک دختر شده من داشتم با

ادامه مطلب »