برچسب: تعبیر خواب سرپرستی بچه

تعبیر خواب امامزاده
الف
کارشناس تعبیر خواب، سیده بانو هاشمی

تعبیر خواب امامزاده

تعبیر خواب امامزاده و به سرپرستی گرفتن دو پسر  تعبیر خواب امامزاده چیست؟‌ خواب دیدم در بیابان برهوتی هستم و یک تپه خاکی دیدم که روش یه امام زاده است.

ادامه مطلب »