برچسب: تعبیر خواب شرکت نکردن در نماز جماعت

آیین ها و مناسک
کارشناس تعبیر خواب، سیده بانو هاشمی

تعبیر خواب شرکت در نماز جماعت

خواب شرکت در نماز جماعت تعبیر خواب شرکت در نماز جماعت چیست خواب دیدم در صف نماز جماعت بودم نماز که تمام شد برگشتم پشت سر ردیف بعدی دیدم آیت

ادامه مطلب »