برچسب: تعبیر خواب شهید ابن سیرین

تعبیر خواب شهدا

تعبیر خواب شهدا ،سه تا سکو و پرچم رویا تعبیر خواب شهدا چیست؟ خواب دیدم که شهدا روی سه تا سکو نشسته اند هیچکدام را نمی‌شناختم،ولی ردیف بالا ۴شهید و

ادامه مطلب »