برچسب: تعبیر خواب شکستن ظرف آب

تعبیر خواب اب ظرف سفالی

خواب اب ظرف سفالی تعبیر خواب آب ظرف سفالی چیست؟ خواب دیدم که مامانم صدام کرد که می خواهیم بریم یه مجلس ختم، مامان چادرمشکی سرش کرده بود، من چادر

ادامه مطلب »