برچسب: تعبیر خواب شکستن ناخن شست پا چپ

اعضای بدن و بهداشت
کارشناس تعبیر خواب، سیده بانو هاشمی

تعبیر خواب ناخن شکسته پا

خواب ناخن شکسته پا تعبیر خواب ناخن شکسته پا چیست ؟ در خواب دیدم خم شده و ناخن خود را که شکسته بود می‌کندم. تقریبا یک سوم ناخن خود را

ادامه مطلب »