جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

مقاله تعبیر خواب حضرت زهرا‌(سلام‌الله‌علیها)

تعابیر مرتبط با حضرت‌زهرا(سلام‌الله‌علیها)
مقاله

تعبیر خواب حضرت زهرا‌(سلام‌الله علیها)

تعبیر خواب حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها)چیست؟

مقدمه

«رویا»‌یا «خواب دیدن»، آیتی دیگر از آیات بزرگ الهی است که از سوی خداوند برای مدد رساندن به اندیشه و خرد همه بندگان از جمله افراد وارسته و شایسته آفریده شده است. عقل انسان علاوه بر محدودیت، در معرض خطاهای بسیاری قرار‌دارد که غفلت و فراموشی برخی از آن‌هاست؛ ازاین‌رو نیاز به هدایت و راهنمایی خداوند از سوی پیامبران و فرستادگان الهی داشته تا به خیر و مصلحت دست یابد .

اما از آنجا که خواب از نظر جسمی و ظاهری، تعطیل قوای طبیعی است، از نظر روحی و نفسی، نوعی گریز و رجوع به باطن، ضمیرناخودآگاه و ملکوت خواهد بود؛ ازاین‌رو ماهیت حقیقی خواب(مانند مرگ)از نظر علم مجهول باقی مانده است و آن‌چه از این منظر شناخته شده، بخشی از جریانات جسمانی است که در قلمرو بدن صورت می‌گیرد.

گرچه رویا گاه هدایتی را به دنبال دارد ولی گاهی هم با توجه به دخل و تصرف از طرف شیطان یا اضغاث و احلام نیاز به مرجعی داشته تا سره از ناسره تمیز داده شود. قرآن و روایات مرجعی هستند تا این مهم شناخته شود، درغیر این صورت استناد به آن بی‌اشکال نخواهد بود .

 رسول‌الله(صلى‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم)فرمود:«خلق نور فاطمه علیهاالسلام قبل ان یخلق الارض والسماء».نورفاطمه (سلام‌الله علیها) پیش از خلقت زمین و آسمان آفریده شد.

فاطمه(سلام‌الله علیها) بهانه هستی و جلوه زیبای خلقت است. خیر کثیر را در وجود او قرار داد و مراد از خیر کثیر نیز فرزندان علی و فاطمه است که در حقیقت بعد از رسول گرامی، آنان حافظ و موجب بقای اسلام و هدایتگری می‌باشند. این هدایتگری در عالم واقع و در عالم رویا است. زیرا عالم رویا نیز یکی دیگر از مصادیق هدایتگری است که در بسیاری از موارد موجب تنبه و روشنی راه شده است.

رویای دیدن وجود مبارک حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها)خیر و مبارک بوده و راه روشنی است برای هدایت.‌تعبیر آن راهی برای دیدن مسیر و نقطه عطفی برای رائی .

در این مقاله مقایسه‌ای بین دیدگاه‌های مختلف تعبیر رویاهای مرتبط با حضرت زهرا(سلام‌الله علیها)مطرح شده است، ‌تا تفاوت دیدگاه قرآنی و روایی به مسائل مربوطه به روشنی احساس شود. آنچه در تعبیر خواب ناب تعبیر می‌شود ،‌نشأت گرفته از آموزه‌های اسلام و قرآن بوده و برپایه آیات و روایات استوار است. ادله‌های قرآنی توانسته در بسیاری از موارد مسیر‌درستی را به معبرین نشان‌داده و گره‌گشای ایتام آل‌محمد(صلى‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم) قرار‌گیرد.  ان‌شاالله .

   تعبیر خواب اسب سواری در رکاب حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها)

ابن‌سیرین: اگر کسی در رؤیا ببیند که بر اسبی برهنه سوار است، فعلی را مرتکب می‌شود که گناه بسيار دارد. اگر اسب برهنه‌ای رام او شد، دلالت بر بزرگی و جایگاهی برای او دارد. اگر بر اسبی سوار است که بر روی بام و ديوار ايستاده است، دلالت بر گناهی در راه اوست که گرفتارش می‌شود.

اگر ببيند بر اسبی بال‌دار سوار است و در هوا می‌پرد، دليل آن باشد که در دين و دنيا شرف و بزرگی بدست می‌آورد و ممکن است سفری در پيش داشته باشد.

تعبیر خواب ناب

سیده هاشمی : امام جعفر صادق(علیه‌السلام) می‌فرماید: دیدن اسب در خواب پنج وجه دارد: عزت و احترام، مقام و مرتبه، فرمانروایی، بزرگی، خیر و برکت.اسب مرکبی است که نشانه سفر و کسب رزق و روزی است.

 قرآن کریم می‌فرماید: همانا فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آنها را در خشکی و دریا (بر کشتی‌ها) حمل کردیم و از چیزهای پاکیزه روزیشان کردیم…

رزق و روزی انواعی دارد: حیات طیّب، فرزند صالح، علم نافع، رزق نیکو از مصادیق آن است. امام باقر(علیه‌السلام) می‌فرماید: رزق، همان علم مفید است.

رویای اسب‌سواری در رکاب حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها) نمادی از این است که رائی به واسطة تبعیت از حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها) به مقام و موقعیت معنوی خوبی می‌رسد. با توجه به نیاز و شرایط او در عالم واقع، رزقی طیّب به او داده می‌شود. از علمی مفید برخوردار شده و اگر متأهّل باشد فرزندی صالح به او عطا می‌شود. برای مطالعه بیشتر به لینک ذیل مراجعه کنید.

https://tabirenab.ir/14557/     تعبیر خواب اسب‌ سواری در رکاب حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها)

تعبیرخواب اشک و توسل به حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها)

ابن سیرین : دیدن گریستن در خواب، دلیل شادی است از حق تعالی. اگر فردی در خواب دید بر گناهی می‌گریست یا در مجلس علم و قرآن خواندن و آنچه بدین مانَد، دلیل این است که حق تعالی از فضل خود بر وی رحمت کند و گناهان او را بیامرزد .

منوچهر مطیعی :  تعبیر گریه را شادی و خرّمی می‌داند. گریه کردن برای دیگران دلیل رسیدن خبر خوب است. به روایت او تعبیر خواب گریه کردن در حرم امام حسین(علیه‌السلام) یا حضرت فاطمه(سلام‌الله‌علیها) خوب نیست، زیرا امامان معصومند .

تعبیر خواب ناب

سیده هاشمی : روضه اهل بیت(علیهم‌السلام) با اشک و توسل همراه است.

امام صادق(‌عليه‌السلام) از قول پيامبر خدا(صلى الله‌عليه‌و‌آله) فرمود: هرگاه باغى از باغ‌هاى بهشت ديديد، در آن گردش كنيد.

عرض شد: اى پيامبر خدا باغ بهشت چيست؟ فرمود: مجالس مؤمنان. هر چیزى پاداش و مزدى دارد، مگر اشکى که براى ما ریخته شود(که چیزى با آن برابرى نمى‌کند و مُزد بى‌اندازه دارد..)

امام صادق(علیه‌السلام) فرمودند:‌تعبیر اشک که از چشم بیاید بر سه وجه است: شادی و خرمی، غم و اندوه، نعمت.

اشک در روضه نمادی از ایمان و غم دل برای مصائب اهل‌بیت است که شادیِ وصال و قرب و نعمت محبت و ولایت را به همراه دارد. این اشکِ مقدّس، موجب زدوده شدن گناه از سینه و بهجت و سبکی و حیات روح است.

 مرحوم آیت‌الله بهجت(ره)فرمودند:‌اشک را از عالم ملکوت می‌آورند و در‌ مَشکِ چشم‌ها تقسیم می‌کنند. اشک بر اهل‌بیت(علیهم‌السلام)رزق آسمانی است و در آسمان به دست ام‌الائمه حضرت صدّیقه طاهره(سلام‌الله‌علیها) تقسیم می‌شود.

کسی که در خواب ببیند در روضه اشک می‌ریزد یا غمگین و دل‌سوخته است، نمادی از ایمان و علاقة او به اهل‌بیت(علیهم‌السلام) است. در عالم واقع غمی دارد که برطرف می‌شود. آمرزش گناهان نصیبش می‌شود. مورد عنایت حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها)که صاحب مجلس هستند قرار گرفته و نعمات مادی و معنوی از دستان حضرتش دریافت می‌کند.

https://tabirenab.ir/20218/            تعبیر خواب اشک و توسل

https://tabirenab.ir/3495/                تعبیر خواب پناه بردن به حضرت زهرا(سلام‌الله‌‌علیها) در سختی‌ها

https://tabirenab.ir/3437               تعبیر خواب توسل به حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها)

تعبیرخواب پرچم حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها)

ابن سیرین : علَم(پرچم) به خواب دیدن، دلیل بر مردی دانا، امامی، زاهدی، توانگری یا فردی سخی است. پرچم نشان دهنده رفتن به سفر می‌باشد.

اگر در خواب بنگرید که پرچمی در دست داشتید، به منزلة آن است از جانب اشخاصی که در بالا ذکر شد خیر و فایده‌ای به شما می‌رسد. اگر در خواب پرچم از دست شما به زمین افتاده و نابود شد، مفهومی در جهت عکس آنچه دیدید، دارد.

منوچهر مطیعی : دیدن پرچم به منزلة فائق آمدن و رجحان بر دیگر اشخاص است. در صورت ابتلا به مرض یا بیماری، شفا یافته و به صحت و سلامتی دست پیدا می‌کنید.

لیلا برایت : برافراشته کردن پرچم در خواب، نشانه غم و اندوه است. البته پرچم سبز را نشانه سفری پرخیر و برکت می‌داند.

آنلی بیتون : دیدن پرچم‌دار در خواب، به این معنا است که نسبت به یکى از نزدیکان احساس حسادت می‌کنید.

اگر در خواب، خود را پرچم‌دار گروهى مى‏بینید، به این معنا است که مشغول انجام کار مشکلى هستید. پرچم قرمز، نمادی از مشاجره و نزاع است.

تعبیر خواب ناب

سیده هاشمی : پرچم، به عنوان سنبلی از اعتقادات، باورها، فرهنگ و مذهب یک کشور یا امت است.

امیرالمؤمنین(علیه‌السلام) درباره پرچم و اهمیت حفظ آن توسط سربازان اسلام می‌فرماید: «هرگز پرچمتان را از جای خودش حرکت نداده و دور آن را خالی نکنید و آن‌را جز به دست شجاعانتان نسپارید»

امام صادق(علیه‌السلام) می‌فرماید: دیدن پرچم به خواب بر چهار وجه است: ریاست و مهتری،‌ سفر،‌ جاه و مقام،‌ نیکی احوال.

پرچم‌ با‌توجه به تکیه‌گاه‌های رؤیا،رنگ و‌اسماء روی آن و شرایط رائی در‌عالم واقع، بار‌معنایی داشته و‌تعبیر می‌شود.

تعبیر خواب پرچم سبز با نام زهرا(سلام‌الله‌علیها)

رنگ سبز، نمادی از اسلام ناب پیامبر(صلى الله‌عليه‌و‌آله)و اهل بیت(علیهم‌السلام) و سادات است. چنان‌چه بعد از اعلام ولایت‌ عهدی امام رضا(علیه‌السلام) به پوشیدن لباس سبز دستور داده شد.

از امام صادق(علیه‌السلام) درباره حضرت فاطمه(سلام‌الله‌علیها) پرسیدم که چرا زهرا نامیده شد؟ فرمودند:زیرا هرگاه در‌محرابش می‌ایستاد، نور او برای آسمانیان چنان می‌درخشید که نور ستارگان برای اهل زمین.

اگر کسی در رؤیا ببیند که پرچم سبز با اسم حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها) در دست دارد یا آن‌را در خانه‌اش برافراشته، نمادی از محبت نسبت به پیامبر و ذرّیة ایشان(علیهم‌السلام) است. نشانه‌ای است که رائی دارای اعتقاد و باورهای ولایی بوده و در عالم واقع توفیق پیدا می‌کند که مکتب ناب فاطمی(سلام‌الله‌علیها) را تبلیغ کند. ممکن است در خانه‌ و خانواده، کارهایی انجام دهد که مورد رضای حضرت(سلام‌الله‌علیها) بوده و خانه او درخشنده به نور عبادت و بندگی خدا می‌شود.

تعبیر خواب پرچم سرخ با نام فاطمه(سلام‌الله‌علیها)

رنگ سرخ، نشانی از شهامت و ریخته شدن خون اولیاء خدا و شهادت در مسیر حق است. پرچم سرخ با نام فاطمه(سلام‌الله‌علیها) نمادی از مجاهدت‌ها، مظلومیت و شهادت حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها) و فرزندان معصومشان و انتقام از دشمنان ایشان است. فاطمه به معنای کسی که از بدی و شرور مبرّا بوده و آتش جهنم بر ایشان و محبّین و شیعیانشان حرام است.

کسی‌که‌ در‌ رؤیا این‌ پرچم را بلند‌‌می‌کند،‌ نمادی از دفاع او از مظلومیت و شهادت حضرت(سلام‌الله‌علیها)در راه ولایت است.

رائی در اموری از زندگی خود، به بانوی دو عالم اقتدا می‌کند. با تمسّک به فاطمه(سلام‌الله‌علیها) در مسیر ولایت قدم بر‌می‌دارد. گناهانی از او بخشیده می‌شود.

 اگر رائی در میدان جنگ این پرچم را در دست دارد، در عالم واقع در میدان مجاهدت مثل جنگ نرم وارد می‌شود. در این طریق الگو بوده و تأثیر‌گذار است.

تعبیر خواب پرچم سیاه با نام زهرا(سلام‌الله‌علیها)

این پرچم، نمادی از عزا، ماتم، حزن شیعیان است. در عرف، نیز رنگ سیاه نشانه‌ای از عزا و ماتم است، همان‌گونه که در روایت امام حسن(علیه‌السلام) بعد از شهادت امام علی(علیه‌السلام) در حالی‌که جامه‌های سیاه پوشیده بود به سوی مردم بیرون آمد و برای آنان خطبه خواند.

غالباً این پرچم در مراسم روضه حضرات معصومین(علیه‌السلام) با هدف بیان مجاهدت‌ها و ذکر مصائب آنان در راه خدا و الگوگیری از آنان برافراشته می‌شود. کسی که این پرچم را بلند می‌کند یا بر در و دیوارخانه‌اش قرارمی‌دهد، مؤمن بوده و در‌ شهادت و عزای اهل‌بیت با‌ غم آنان عزادار است.‌ رائی در جهت تبیین مصائب فاطمه زهرا(سلام‌الله‌علیها)در فضای مجازی یا حقیقی روشن‌گری می‌کند.‌او دغدغه برپا نگه‌داشتن، حفظ و ترویج ارزش‌های ولایی را دارد.

تعبیر خواب پرچم سیاه یا سرخ، با اسم یا فاطمه(سلام‌الله‌علیها) در پیاده‌روی اربعین:

بلند‌کردن این پرچم در‌پیاده‌روی اربعین نمادی بر‌این است‌که رائی در‌جهت خون‌خواهی حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها) و امام حسین(علیه‌السلام) تبلیغ می‌کند و دلیلی بر اعتقاد ناب اوست که با شهادت حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها) بود که عاشورا نیز رقم خورد.

 رائی در فضای مجازی یا حقیقی در این راستا با ظالم و کفّار مجاهده می‌کند. مثلاً شبهاتی را پاسخ داده و روشن‌گری می‌کند. ان‌شاءالله توفیق یاوری منتقم خون امام حسین(علیه‌السلام) را پیدا می‌کند.

این مقاله را نیز مطالعه کنید.

 https://tabirenab.ir/21836/ تعبیر خواب پرچم حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها)

رفتن به حرم حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها)

ابن سیرین : زیارت، خوش‌یمن بوده و مایه‌ نشاط و عامل کاسته شدن شر و بدی است. و می‌تواند، برای شخص بیننده‌ خواب، خبری خوش و مسرّت بخش باشد. خداوند به شما نظر خواهد کرد و در مشکلات و مسائلتان، گشایش حاصل می‌شود.

ابراهیم کرمانی : وارد شدن به حرم پادشاه و شخص دارای قدرت و عظمت در خواب می‌تواند دو تفسیر داشته باشد : دور ماندن از ظلم و ستم و امان از بلایا ،‌ منفعت بردن و خیر و نیکویی از سوی حاکم و شاد می‌شوید.

تعبیر خواب ناب

فاطمه امینیان : امام جعفر صادق (علیه‌السلام) : به زیارت رفتن در خواب، می‌تواند چهار تعبیر متفاوت داشته باشد: ایمن شدن از بلایا وسختی و دفع مصیبت توسط فردی با ایمان . گرفتن پاداش از رهبر و حاکم ،‌ ایمان و اعتقاد فرد و تقویت یا تضعیف آن . نماد سلطان و حاکم جامعه .

توسل و ارادت شما به صدیقه طاهره،توفیق حضور در صحن زیارتی حضرت را یافته‌اید. اشاره به ایمان و تقوای شماست. نگه داشتن حرمت و حریم حرم نشان از ایمان است. حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) بهانه هستی است.  صحن و سرای مادر سادات محدوده خاصی ندارد و باید در هر مکانی رعایت شود.

 

دانه‌ای از طرف حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها)

ابن‌سیرین : اگر بيند كه از دانه ها چيزي بر زمين ريخته بود، آن چيزها را نرخ كاسته گردد و هر چيز از دانه‌ها كه بيند، كه درخانه كرد يا درجوالي يا در جاي ديگر، نرخ آن چيز گران شود.

جابر مغربی : اگر بيند شپشه دردانه ها افتاد، دليل كه نرخ دانه‌ها گران شود. اگر بيند دانه ها از زمين برچيد، نرخ آن گران شود. دليل كه دانه‌ها گران شود. اگر بيند مردگان دانه‌ها به مردمان دادند، دليل كه دانه‌ها ارزان شود.

منوچهر مطیعی‌: در قديم مي‌گفتند دانه‌ها برکت و نعمت خداوند هستند و چنانچه دانه‌اي زير پا و در رهگذر افتاده يا ريخته بود جمع مي‌کردند و براي مرغان مي‌گذاشتند در خواب عينا اين عقيده صدق مي‌کند و دانه‌ها برکات و نعمات هستند و ديدن دانه در خواب نيکو است.

تعبیر خواب ناب

فاطمه امینیان : دانه برای باروری نیاز به زمان و شرایط لازم دارد. لذا علاوه بر فراهم نمودن آنها باید صبور باشید. بنابراین باید مانند پرورش دانه،‌ به پرورش استعدادها،‌ عادت‌های مناسب و اخلاقی پرداخته و عمل کردی در مسیر اهل بیت(علیه‌السلام) داشته باشید .

دادن دانه از طرف خانم حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها)،‌ یعنی اصل محبت مادر سادات به شما داده شده و در وجودتان نهادینه گشته، قدرت ،‌توان، ‌ایده یا هر آنچه در ابتدا لازم است تا رشد یابد به شما داده شده است و شما باید آن را پرورش دهید . توسل داشته باشید تا هم آرامش پیدا کنید و هم نتیجه بهتری بگیرید .

https://tabirenab.ir/22148     تعبیر دانه

 

روضه حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها)

ابن سیرین : اگر کسی خواب عزاداری سید سالار شهیدان را ببینید به نشانة گرفتن حاجت می باشد. اگر حاجتی نیز نداشته باشد گره‌ها و مشکلات او در زندگی بتدریج از بین خواهد رفت.

خواندن روضه در خواب بیان‌گر این است که او در راه خدا دارای پشتوانه و حامی‌هایی قدرت‌مند بوده و از عزت و اقتداری برخوردار می‌شود.

حسن مغربی :این خواب در درجه اول نشان‌دهندة منفعت و رزق حلال برای خانواده، بستگان یا برادرشوهر رائی است.

تعبیر خواب روضه‌خوانی امام حسین(علیه‌السلام) برای زنی که در خواب ببیند مراسم روضه خوانی را در خانه خود برپا کرده است، بزرگ‌ترین نشانة این است که صاحب رویا سختی‌های زیادی را در زندگی خود کشیده و رنج‌های زیادی را تحمّل کرده است.

 خواسته‌ها و حاجت‌های زیادی در دل دارد که آرزوی برآورده شدن آن‌را دارد. دیدن این خواب می‌تواند امید بزرگی برای تحقّق این امر باشد.

آنلی بیتون : اگر در خواب ببینید که در خانه روضه خوانی می‌کنید بدون شک چه برای زنان و چه برای مردان دیدن این رویا توام با خبرهای شاد برای شماست .

تعبیر خواب ناب

سیده هاشمی‌:کسی‌که در رؤیا ببیند مجلس روضه‌ای برای حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها) یا امام حسین(علیه‌السلام) و حضرات معصومین، برگزار‌می‌کند یا در آن شرکت‌می‌کند،‌در‌حقیقت در‌حرم اهل‌بیت(علیهم‌السلام) حضور یافته است.

امام صادق(علیه‌السلام) فرمودند: وقتی محبّان ما در مجلسی جمع شده و فضائل ما را بیان می‌کنند، آن‌جا حرم ما خواهد بود.

روضه‌های خانگی مورد سفارش اهل بیت(علیهم‌السلام) و سیرة آنان بوده و علمای دینی، محبین و شیعیان نیز به این امر مهم اهتمام داشته‌اند.

رؤیای روضه،نمادی از اظهار‌مودّت و‌محبّت قلبی نسبت به ساحت ذوالقربی‌و‌نزدیکان پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) است.

اظهار محبت به اهل بیت در روایات دارای برکات و آثار دنیوی و اخروی بسیاری است که رائی نیز با توجه به حالات او در عالم واقع از آن بهره‌مند می‌شود. برخی از آثار آن عبارتند از: آرامش دل، ازدیاد ایمان، سوار شدن برکشتی نجات، فزونی حسنه و پاداش و دوری کردن از دنیای مذموم است.

رشد معنوی، رزق طیّب، ایمنی یافتن از غم و رنج و حاجت روایی و آمرزش گناهان از تعابیر آن است.

امام باقر(علیه‌السلام) فرمودند: خدا ببخشد بنده‌ای را که نام ما را زنده بدارد…

 برپایی این مجالس باعث طول عمر و زیاد شدن روزی می‌شود و رائی در عالم واقع توفیق می‌یابد که در جهت احیای مکتب فاطمی تبلیغ کند.

https://tabirenab.ir/2893/    تعبیر خواب روضه حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها)

فاطمه امینیان : همانطور که در خواب مجلس روضه حضرت روزی‌تان شده بود ، ان‌شاالله در عالم واقع نیز رزق و روزی و برکت چه مادی و چه معنوی به واسطه توسل به ایشان روزی‌تان میشود. خصوصا اینکه صاحب مجلس به شما توجه خاصی داشتند‌! گریه نشان از گذشتن از غم و ناراحتی است. نعمتی است که بعد از مسائل ناراحت کننده ان‌شاالله روزی می‌شود. مجلس روضه‌ای که در آن تحولی ایجاد شود، دارای قدر و ارزش خاصی خواهد‌بود.

محبت شما به صدیقة طاهره (سلام‌الله‌علیها) سبب شده تا دعوت به روضه شوید. یکی از مصادیق توسل شرکت در مراسم روضه است. یکی از مصادیق توسل اقامه عزاداری و روضه است. در خانه‌ای که مصیبت اهل بیت خوانده می شود ظلمت ها و شیاطین از آن دور می شوند.

تعبیر خواب زیارت قبر حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها)

ابن سیرین: دیدن خواب زیارت، خوش‌یمن بوده و مایه نشاط و عامل کاسته شدن شرّ و بدی است و می‌تواند برای رائی خبری خوش و مسرّت‌بخش به دنبال داشته باشد.

 آنلی‌بیتون: دیدن رؤیایی که شخص در آن، نقش زیارت‌ کننده‌ را دارد، در کل تعبیر خوشی ندارد، بلکه به معنای فقر، تهیدستی و فلاکت است. فقری که باعث می‌شود غم و اندوه به زندگی راه یابد و موجب نا‌امیدی و دل‌زدگی شود و رنج بیافریند.

اگر در خواب، مشغول زیارت بودید، نشانه این است که با اطرافیان و نزدیکان خود به مشکل بر‌ می‌خورید. این ناسازگاری سبب بروز کشمکش و دعوا می‌شود و اختلافات شدیدی بینتان ایجاد می‌کند که باعث اندوه و مکدّر شدن خاطرتان می‌گردد.

ابراهیم کرمانی : برآورده شدن حاجات مهم، بهبودی بیماری‌های سخت و ناعلاج، زیاد شدن رزق روزی و نعمت و سعادتمندی و خوشبختی در دنیا .

خالد اصفهانی : این رویا نصیب هر کسی نمی‌شود و باید بخت و اقبال بلندی داشته باشی و نزد خداوند محترم و عزیز باشی تا روح شما قادر باشد چنین رویایی را برای یکبار هم که شده تجربه کند، ایشان معتقد هستند گریستن یا حاجت خواستن بر بالای قبر این بانوی بزرگ علامت شادمانی و موفقیت در زندگی است.

تعبیر خواب ناب

سیده هاشمی: تعبیر خواب زیارت قبر حضرت زهرا و اهل‌بیت(علیهم‌السلام) سراسر خیر و برکت است.

 خداوند‌ متعال در قرآن اجر رسالت پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله)را مودّت‌ذی‌القربی و اهل‌بیت ایشان(علیهم‌السلام) قرار‌داده است.

طبق روایات یکی از راه‌های ابراز مودت، زیارت قبور شریف معصومین(علیهم‌السلام) است و در غم و شادی آنان شریک بودن است.

فاطمه(سلام‌الله‌علیها) ام‌الائمّه، اصل و ریشه کمالات معصومین(علیهم‌السلام) است.

امام عسکری(علیه‌السلام) فرمودند:«نَحنُ حُجَةُ اللهِ عَلَی الخَلق وَ الفاطِمَةُ حُجَةُ اللهِ عَلَینا. ما حجّت خدا بر مردم هستیم و فاطمه حجّت خدا بر ماست.

زیارت قبر حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها)بر‌اساس روایات، مانند زیارت پیامبر وامامان(علیهم‌السلام)بوده و پاداش آن‌را دارد.

رؤیای زیارت قبر حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها)، همراه با اشک یا سوز دل، بشارتی از داشتن ولایت آن حضرت است. محبت حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها) با وجود رائی سِرشته شده است و مصیبت حضرت، موجب غم اوست.

اندوه حضرت، غمِ هدایت شدنِ همه مردمان به سوی ولایت پذیری امامان و خیر و فلاح است. رائی نیز در عالم واقع در مسیرِ تبلیغ اسلام ناب، توفیق پیدا می‌کند و موفق به کسب معارف دینی، اخلاقی می‌شود.

 این خواب حامل بشارتی است که رائی ارتباط نزدیک‌تری با حضرت(سلام‌الله‌علیها)برقرار می‌کند. با آمرزش گناهانی به پاکیزگی روحی می‌رسد. با عنایت حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها) می‌تواند زندگی خود را از نظر معنوی و مادی بهبود بخشد و تجربه‌های معنوی پرباری داشته و هادی دیگران باشد. اگر حاجتی دارد برآورده به خیر می‌شود. در صورتی که از امری هراس دارد، ایمنی یافته و احساس نشاط و شادی می‌کند. بر دشمنی(ظاهری یا باطنی) غلبه پیدا می‌کند. در عالم واقع عمل صالحی را انجام می‌دهد که ثواب حج‌ها دارد.

https://tabirenab.ir/15343/      تعبیر خواب حرم در خانه

فاطمه امینیان :همانطور که گفته شد،کمالات و مزایای بسیاری برای زیارت حضرت در روایات بیان شده است.

ارادت و توسل به اهل‌بیت(علیه‌السلام) سبب عنایت ویژه‌ای است که به شما شده است. زیارت قبر مبارک صدیقه‌طاهره حضرت زهرا( سلام‌الله) علیها توجه ویژه‌ای است که نسبت به شما داده شده است.

دیدن قبر برای مؤمن بشارت به رها شدن از غم و اندوه است. روئیت قبر مطهر مادرسادات اطمینان‌بخش و بشارتی است برای گشایش امور ان‌شاالله.

 

تعبیر سربند حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها)

برای بیان این تعبیر لازم است تعبیر سر و پیشانی  بیان شود.

ابن سیرین : پیشانی در خواب قدر و جاه است، زیرا موضع سجده است. بستن پیشانی‌بند در خواب، با توجه به حالات رائی تعابیر متفاوتی دارد. گاه بیان‌گر شادی و روزهای خوشی است که برای رائی اتفاق خواهد افتاد.

مردی که در رؤیا سربند بسته است، نشانه مرگ قریب‌‌الوقوع اوست. اگر جوانی در خواب ببیند که سربند بسته است، نشانه وقار و بالاترین درجات است. دیدن پیشانی‌بند در خواب بیان‌گر مقام بلندی است که رائی به آن دست خواهد یافت.

 تعبیر خواب ناب

سیده هاشمی : تعبیر خواب پیشانی به روایت امام جعفر صادق(علیه‌السلام) بر شش وجه است: جاه و قدر، عزّ و بزرگی، فرزند، توان‌گر، معیشت محمود، دیانت.

تعبیر خواب سربند از امام صادق(علیه‌السلام): دلیل بر موفّقیت و بزرگی است که رائی در زندگی به دست خواهد آورد. کسب دانش فراوان و دست‌یابی به مناصب معتبر است.

پیشانی نمادی از جایگاه نورانیت مؤمن است.

امام صادق(علیه‌السلام) فرمود: شما شیعیان، نوری دارید که در دنیا با آن شناخته می‌شوید. هرگاه یکی از شما دیگری را می‌خواهد ببوسد، بر جای آن نور در پیشانی بوسه زند.

سر نمادی از صبر است.  امام علی(عليه‌السلام) فرمودند:اَلصَّبْرُ مِنَ الاْ يمانِ كَالرَّأسِ مِنَ الْجَسَدِ. نسبت صبر به ايمان مانند نسبت سر براى بدن است، زیرا در بدنى که سَر نباشد، خیرى نیست. هم‌چنین است در ایمانى که با صبر همراه نباشد.(حکمت ۸۲ نهج‌البلاغه)

اگر صبر از ایمان جدا شود، دوام و بقایى براى ایمان نخواهد بود، زیرا نه در برابر گناه استقامت می‌کند نه بر طاعت خدا شکیبا می‌شود و نه در برابر مشکلات مقاومت مى‌کند.

در عالم رؤیا سر نمادی از تفکر، اندیشه و باورهای رائی بوده و نشانی از صبوری و مقاومت است.

تعبیر سربند حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها) در خواب نمادی از تقویت باورهای ولایی اوست. با توجه به شرایط رائی در عالم واقع و تکیه‌گاه‌های رؤیا، صبر و استقامت او در زندگی برای انجام طاعت الهی، افزون می‌شود. مجاهدت در راه خدا و ترک گناه در عالم واقع نصیبش می‌شود. از درجات ایمانی بالاتری بهره‌مند می‌شود.

اگر رائی سربند حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها)را در جبهه جنگ بسته باشد، نمادی از شجاعت، مقاومت و ولایت پذیری او در کجاهستی در زندگی خواهد بود. بر دشمن(اعم از دشمن درونی و بیرونی) غلبه می‌کند و از عزت و جایگاه برتری بهره‌مند می‌شود.

اگر رائی در پشت صفحه کامپیوتر، سربند حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها) به پیشانی‌اش بسته باشد، در فضاهای مجازیِ حرام وارد نمی‌شود و با اطاعت از سیرة‌ فاطمی، توفیق جهاد تبیین، پاسخ به شبهات مردم و تبلیغ دین ناب را پیدا‌می‌کند.

 در این مسیر از دانش و بصیرتی تأثیر‌گذار بهره‌مند شده و بر جبهه مخالف پیروز می‌شود. بدین‌سان محبوبیت او نزد آسمانیان و زمینیان بیشتر می‌شود.

بستن سربند حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها)توسط یک ورزش‌کار،‌نمایشی از فتوّت، جوان‌مردی و صفات برجسته اخلاقی یک ورزش‌کار مؤمن است. او در ورزشی حرام وارد نمی‌شود و حریم عفاف و حیا را حفظ می‌کند. در عالم واقع، در مسابقه ورزشی موفّقیت بزرگی بدست می‌آورد و در رشته خود می‌درخشد.

اگر دختری مجرد این سربند را بسته باشد، ازدواج با مردی صالح نصیبش می‌شود که محبّ یا شیعة حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها) است.

اگر زن متأهلی این سربند را بر پیشانی بسته است، با عنایت حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها)فرزندی صالح به او عطا می‌شود که صبورانه تربیتش می‌کند و موجب درخشندگی تقوای مادر می‌شود یا روابط رائی با همسرش مستحکم و زیبا می‌شود. رزق و روزی مادی و معنوی او نیز افزون می‌شود.

اگر مرد مجردی این سربند را بر پیشانی دارد ممکن است همسری با ایمان نصیبش می‌شود که از حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها) در زندگی الگو می‌گیرد و نور ولایت در سیمای او متجلّی می‌شود. روابط خانوادگی خوبی را تجربه می‌کند.

اگر فردی که رزق و روزی‌اش تنگ است و شغلی ندارد، در رویا سربند حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها) را بسته باشد، افکارِ مدیریتی قوی در تجارتی حلال بدست می‌آورد و با همت و اراده‌ای محکم در کسب و کاری خوب وارد شده و رزقی واسع بدست می‌آورد.

در‌تمام این عرصه‌هایی که ذکر‌شد، طبق روایتی از پیامبر‌اکرم(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم)صبر‌گنجی از گنج‌های بهشت است و رائی این صبر جمیل را با عنایت حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها) به دست آورده و روزی‌اش می‌شود. ان شاالله

 

عصای حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها)

ابن سیرین : عصا را مردی بزرگ و معتقد است، اگر در خواب ببینی عصا در دست داری بزرگی و جاه و منزلت به دست می‌آوری .‌ اگر ببینی عصای خود را از دست داده‌ای، بزرگی و جاه و منزلت خود را از دست می‌دهی .

منوچهر مطیعی : عصا هم کمک و یاوری از جانب دیگران است و هم توانائی و قدرت در انجام کارها از جهت خود بیننده خواب. اگر عصایی در دست دارید یا به شما کمک می‌شود یا خودتان توانایی انجام کارهایی را در پیش دارید یا قدرت کامل می‌یابید. اگر ببینید عصایی داشته‌اید و آن را گم کرده‌اید خوب نیست.

اگر قبلا عصا نداشتید فرصت خوبی به دست می‌آورید که غیر منتظره است. اگرمرصع و باشکوه باشد بخت به شما روی می‌آورد. اگرعصای شما را دزدیده به شما خیانت می‌شود. و داشتن دو عصا در خواب خوب نیست چون گویای تردید و سرگردانی است .

کرمانی : اگر لنگ بوده و با عصا راه می‌رود، ‌از کسی یاری می‌خواهد و به مرادش می‌رسد. اگر عصایی دراز شده به خواسته خواهید رسید و اگر کوتاه باشد نرسیدن به خواسته و ناکامی است .

تعبیر خواب ناب

فاطمه امینیان : امام صادق(علیه‌السلام) عصا را بر سه وجه : پادشاه ،‌ مردی بزرگ ،‌ قوت در کارها تعبیر کرده‌اند.

عصای زیر بغل معمولا برای افرادی استفاده می‌شود که برای راه رفتن و حرکت نیاز به کمک داشته باشند. توانایی حرکت بدون عصا را ندارند. به نظر می‌رسد شما از حضرت حاجت روایی را طلب می‌کنید. اما شاید در برخی چیزها تردید دارید. در افکارتان تردید به توسل کردن دارید .

عصا نشان از ناتوانی فردی است که توانایی راه رفتن و انجام کاری را به تنهایی ندارد. شما نتوانستید ذهن‌تان را با توسل به اهل بیت(علیه‌السلام) خصوصا مادر سادات امنیت ببخشید. حضرت را در زندگی به عینه ببینید و ایشان را ناظر به اعمال بدانید. در‌لحظات زندگی همراه ایشان بوده و درخواست مساعدت و راهنمایی از ایشان داشته‌باشید.

ارادت قلبی شما به ایشان نشان از عنایت ویژه حضرت نیز دارد. حضرت با دادن عصا هدایتگر شما شده‌ و یاریگرتان خواهند بود. دستتان را گرفته و به شما در تصمیم درست کمک می‌نمایند.

 https://tabirenab.ir/22005       تعبیر خواب عصای حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها)

 

لباس مشکی حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها)

ابن‌سیرین : اگر ديد لباس تابستان به زمستان پوشيده بود، دليل كه به قدر لباس مالش زياده شود. اگر ديد لباس زمستان به تابستان پوشيده بود،‌دليل ترس است. اگر زني به خواب ديد كه لباس مردان پوشيده بود، دليل منفعت.

ابراهيم كرماني : اگر بيند در تن او لباس مهتران بود، دليل بزرگي بود. اگر بيند لباس فاسقان داشت، دليل معصيت است. اگر ديد كه لباس سلاطين پوشيده بود، دليل كه كارش به نظام گردد.

جابرمغربي : اگر لباس پادشاهان داشت، دليل كه از پادشاه منفعت يابد. اگر بيند لباس علماء داشت، دليل است كه از علماء بهره مند گردد. اگر بيند كه لباس صوفيان داشت از دنيا دست بدارد. اگر بيند كه لباس توانگران داشت دليل كه درجمع مال حريص بود. اگر بيند‌كه لباس ترسايان و جهودان داشت، دليل كه بيننده ميل به ايشان شود.

منوچهر مطيعي تهراني : اگر‌در خواب ببينيد لخت هستيد و لباس بر تن نداريد دچار وحشت و هراس مي شويد و موردي پيش مي‌آيد که احساس ضعف و ناتواني مي‌کنيد. اگر از‌کسي در خواب لباس خوبي بگيريد يا از فروشگاهي لباس شيک و آبرومندي بخريد نشان آن است که حرمت شما زياد مي‌شود و امنيت حاصل مي نمائيد ولي اگر کسي به شما لباس فقيرانه‌اي بدهد به قدر نفرت و کراهتي که در شما پديد مي‌آيد زيان مي‌کنيد و آسيب مي‌بينيد. اگر ببينيد لباس غواصي پوشيده‌ايد ريسک مي‌کنيد و دست به يک آزمايش بزرگ مي‌زنيد و براي تحصيل چيزي که دوست داريد و مي‌طلبيد به استقبال خطري مسلم مي‌رويد.

اگر ببينيد لباس زنانه پوشيده‌ايد آبروي شما مطرح مي‌گردد و به شما تهمت مي‌زنند يا در دادگاهي مورد سوال و مواخذه قرار مي‌گيريد. اگر زني در خواب ببيند که لباس مردانه پوشيده کار و وظيفه‌اي دشوار به عهده او واگذار مي‌شود يا داوطلبانه مي پذيريد. اگر در خواب بببينيد که چندين دست لباس داريد تکليف و وظيفه و تعهدات شما زياد مي‌شود. اگر در خواب ببينيد لباستان تنگ است و در فشار قرار مي‌گيريد و اين فشار يا شغلي است يا خانوادگي. اگر در خواب ببينيد لباس راحت و گشادي پوشيده‌ايد فراغت مي‌يابيد يا روزي شما فراخ مي‌شود.

تعبیر خواب ناب :

 فاطمه امینیان: قرآن ‌کریم می‌فرماید« هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ » همسران لباس یکدیگرند و تکمیل کننده همو بر اساس آیه دیگر از قرآن کریم«لباس التقوی خیر لکم» تقوای فرد به میان می‌آید و در بسیاری از مواقع هر دو در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند .

لباس سراسر مشکی حضرت نشان از وقار و متانت شخصیت والای ایشان است. لباس مشکی همیشه غم و اندوه نیست. در بسیاری از مواقع رنگ مشکی لباس، در مراسمات رسمی و مهم استفاده می شود .

تأسی به سیرة حضرت کمک بزرگی برای سبک زندگی است. اگر مجرد باشید،‌ امر خیری ان‌شاالله در پیش است‌، ناراحتی‌ها برطرف خواهد شد. اما باید جوانب را در نظر گرفته و به یقین برسید تا همسری همکفو انتخاب کنید.

اگر متأهل باشید،‌زندگیتان را بر‌اساس سبک و سیرة‌حضرت ادامه‌دهید که عنایت ویژه ایشان به همراه شماست.مادر سادات همواره حامی شماست .

لباس سفید حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها)

ابن سیرین : دیدن لباس سفید برای زن: نشانه‌ای از خوشبختی در زندگی زناشویی، یا شروع یک رابطه جدید.

دیدن لباس سفید برای کودک: نشانه‌ای از سلامتی و طول عمر. دیدن لباس سفید پاره یا کثیف: نشانه‌ای از بدبختی یا غم و اندوه.

تعبیر خواب ناب

فاطمه امینیان :امام صادق (ع) می فرمایند :لباس سفید نشان از دینداری است .

در قرآن اشارات زیادی به رنگ سفید شده است میفرماید : یوم تبیض وجوه و تسود  وجوه …  .

رنگ سفید ،رنگ اهل بهشت است. رنگ اهل هدایت است. دیدن حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها) با لباسی به رنگ سفید نشان از بانویی هدایتگر از بهشت است. وجود نور نیز حاکی از هدایتگری در زندگی است.

ایشان مادر همه مؤمنین هستند. خاصه سادات عزیز بنابراین شیعیان همیشه هدایت خود را از دعای حضرت می‌دانند. نام مبارک ایشان زهرا یعنی نور و برکت و هدایت. پس در پی جدا شدن از خواهشهای نفسانی نور است که هدایتگری می‌کند. الگوگرفتن از سیره حضرت ان شاالله .

مشکلاتی که مدتها درگیر آن هستید با توسل به حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) و با تلاش در رفع گناه و یا نفس اماره برطرف خواهد شد. این خواب نقطه عطفی است بر تلاش مضاعف شما و هدایت و توجه حضرت به شما .

 

دیدن محل دفن حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها)

ابن‌سیرین : اگر حضرت فاطمه(سلام‌الله‌علیها) را ببینی تعبیرش این است که باحیا و زاهد و پرهیزکار می‌شوید. همچنین خواب حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها) را به فال نیک و خیر و برکت در زندگی می‌داند و خداوند به این شخص رزق و روزی فراوان خواهد داد.

منوچهر مطیعی :قبر در عالم رویا اصلا تعبیر منفی ندارد و هراس و بیم شما کاملا بی‌مورد خواهد بود. اغلب تعبیرگران معتقدند که قبر در عالم رویا می‌تواند نشانه‌ای از زندانی شدن و یا حبس باشد. زندگی‌تان بهم خواهد ریخت و از هر طرف مشکلات به شما فشار می‌آورند.

تعبیر خواب ناب

مریم مشایخی : رفع گرفتاری و گناه،‌ یافتن همسری صالح ،‌ برکت معنوی برای فرد .

نام فاطمه یکی از بهترین نام‌هایی است که خیر فراوانی در خود دارد و یکی از بهترین نام‌هایی است که دختران آن را ترجیح‌می‌دهند،چرا که پیامبر‌اکرم(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم)‌نام فاطمه‌(سلام‌الله‌علیها)را‌برای دختران دوست‌می‌داشت.

دیدن حضرت فاطمه( سلام‌الله علیها) در خواب مردی، حاکی از برکتی است که ممکن است نصیب خانه او شود.

اگر بیننده مریض یا مضطر بود، حکایت از نجات او از هر گونه ناراحتی دارد.

اگر بیننده خواب مجرد باشد به اذن خدا با همسری نیکوکار و پاک ازدواج می‌کند و ان‌شاالله فرزندانی نیکو خواهد‌داشت.

تعبیر قبر از حضرت امام جعفر صادق(علیه‌السلام) : خواب قبرستان سه چیز است. غم و رنج و زندان.

وجود مقدس اهل بیت(علیه‌السلام)سرشار از خیر و برکت است.‌ اگر کسی خواب ببیند حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) محل دفنشان را نشان دادند، یعنی مشکلاتش حل می‌شود. درحقیقت راه‌گشایی در حل مشکلات خواهند بود.

در واقع نشانه ولایتمندی و هدایت رائی را دارد. دیدن قبر خلاصی از مشکلات و گشایش و حاجت روایی است.

 

مقام و محبت حضرت زهرا (سلام‌الله علیها)

تعبیر خواب ناب

فاطمه امینیان : حضرت علی(علیه‌السلام) فرمود:‌«حسن و حسین(علیه‌السلام) دو سبط این امّت همچون دو چشم محمّد(صلی‌الله علیه‌و‌آله‌وسلم) هستند، و من همچون دست برای بدن آن حضرت می‌باشم .

«وَ‌اَمّا‌فاطِمَةُ‌فَکَمَکانِ الْقَلْبِ مِنَ‌الْجَسَدِ:امّا فاطمه(سلام‌الله‌علیها)همچون قلب برای پیکر پیامبر(صلی‌الله‌علیه و‌آله‌وسلم) است».

پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم)ماجرای ورود شکوهمندانه حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها) به بهشت را برای سلمان تعریف می‌کرد، تا اینکه فرمود: هنگامی که حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها) مقامات خود را در بهشت می‌نگرد، حمد و سپاس الهی را بجا می‌آورد، در این هنگام، خداوند به او چنین وحی می‌کند«یا فاطِمَةُ سَلِینِی اُعْطِکِ، وَ تَمَنِّی عَلَیَّ اُرْضِکِ: ای فاطمه! از من بخواه تا به تو عطا کنم، و آنچه امید داری از من تقاضا کن تا تو را خشنود سازم.

فاطمه(سلام‌الله‌علیها) عرض می‌کند:«تو امید من و بالاتر از امید من هستی، از درگاهت می‌خواهم که دوست من و دوست خاندانم را در آتش دوزخ عذاب نکنی»

خداوند به چنین وحی می‌کند: «یا فَاطِمَةُ وَ عِزَّتِي وَ جَلالِي وَ اِرْتِفاعَ مَكانِي، لَقَدْ آلَيْتُ عَلى نَفْسِي مِنْ قَبْلِ اَنْ اَخْلُقَ السَّماواتِ وَ الْاَرْضَ بِاَلْفَيْ عامٍ اَنْ لا اُعَذِّبَ مُحِبِّيكِ وَ مُحِبِّي عِتْرَتِكِ بِالنَّارِ؛

ای فاطمه! به عزّت و جلال و مقام ارجمندم سوگند، دو هزار سال قبل از آفرینش آسمانها و زمین، به خود سوگند یاد نموده‌ام که دوستان تو و دوستان فرزندان تو را در آتش دوزخ، عذاب نکنم»

رسول خدا (صلى‌الله‌عليه‌و‌آله) به سلمان فرمود: اي سلمان! محبت فاطمه در صد جا سودمند است كه آسان‌ترين آنها هنگام مرگ و ورود به قبر، هنگام سنجش اعمال و بر انگيخته‌شدن و گذر از پل صراط و محاسبه اعمال است.

پيامبر (صلى‌الله‌وعليه‌وآله)به سلمان فرمود: اي سلمان! كسي كه به دخترم فاطمه محبت داشته باشد در بهشت با من خواهد بود و كسي كه با او دشمني كند در آتش جهنم خواهد بود.

بنابراین محبت شما به صدیقه طاهره (سلام‌الله علیها) سبب شده تا مورد عنایت قرار گرفته و حضور در مکانهایی داشته باشید که نام مبارک حضرت برده شده و به دور از گناه و معصیت باشد .

 

نذر سفره حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها)

ابن سیرین : از دیدن فاطمه زهرا(‌رضی‌الله عنه) در خواب می‌گوید به فال نیک و خیر و برکت در زندگی است و خداوند به این شخص رزق و روزی فراوان خواهد داد.

هر‌که فاطمه زهرا(‌رضی‌الله عنه) را در خواب ببیند و در غم و اندوه بود، بیانگر این است که خداوند او را از غم و اندوه و مشکلات نجات می‌دهد و حالش را از بدترین حالت تغییر می‌دهد. به بهترین حالت، سرشار از شادی، شادی، خیر فراوان و رزق و روزی با فرزندان صالح.

تعبیر خواب ناب

فاطمه امینیان : پیامبر گرامی اسلام(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم) فرمود: برترین شما کسی است که  دیگران را اطعام کند.

نَذْر آن است که انسان برای خدا ملتزم به انجام عملی پسندیده یا ترک عملی ناپسند شود. قرآن کریم داستان نذر همسر عمران(آل عمران/۳۵) و حضرت مریم(مریم/ ۳۶) را نقل کرده و عمل به نذر را یکی از ویژگی‌های عباد الرحمن بر می‌شمرد(انسان/ ۷)

آیه اطعام نیز که در فضیلت اهل بیت(علیه‌السلام) است، مربوط به نذر آنان برای رفع بیماری امام حسن و امام حسین(علیه‌السلام) است. خدای متعال آنان را شفا بخشید و ایشان نیز روزه گرفتند. توجه داشته باشید نذر شرایطی دارد که لازم به اجراست در نظر بگیرید که باید برای حاجت روایی مراحلی را طی کنید. صبور باشید .

همانطور که گفته شد خداوند دوست دارد برخی از امور را به واسطه عواملش انجام دهد. توسل و واسطه قرار دادن معصوم بسیار خوب است و نشان از انجام مراحلی .

مریم مشایخی : فقهای تعبیر خواب از دیدن خانم فاطمه‌الزهرا(سلام‌الله‌علیها)در‌خواب می‌گویند، دلالت بر نعمت‌های فراوان دارد و دیدن اهل بیت و دیدن همسران پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم‌)نیز همین‌گونه است. خداوند به او خیر بسیار عطا خواهد کرد چنانکه فقهای تعبیر خواب می‌گویند که این شخص از خداوند فرزندانی بزرگ خواهد داشت و بیشتر آنها دختر خواهند بود.

تعبیر سفره نذری هم، به حاجت شما بر‌می‌گردد. گاهی مشکلاتی برای انسان پیش می‌آید که انسان را متوجه خدا و آخرت می‌کند.

توسل بر اهل بیت راهی برای قرب خداوند و رفع موانع هستند.از آنجاییکه سفره، محلی برای دورهمی است، می‌تواند نوعی صله ارحام باشد و اموات گاهی نگران کم رنگ شدن روابط خانوادگی فرزندانشان هستند.

بنابراین سفره نذری حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها)‌می‌تواند دلیل حاجت‌روایی و ولایتمندی باشد. مومنین محبت و ارادت خود را به اهل بیت(علیه‌السلام) با برپایی مراسم و مجالس ایشان، نشان می‌دهند، که کاری پسندیده است.

تعبیر خواب ناراحتی حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها) از رائی

تعبیر خواب ناب

سیده هاشمی : دیدن ناراحتی حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها) در خواب، نمادی از اکراه ایشان نسبت گناهان یا صفات و اعمالِ ناصالح رائی است.

ممکن است رؤیا بیننده در عالم واقع حقوق واجبی را ادا نمی‌کند یا عامل انحراف مردم از صراط مستقیم می‌شود. مثلاً شبهاتی را در فضای مجازی یا حقیقی بیان می‌کند که به باورهای حقّه و حیات معنوی انسان‌ها لطمه می‌زند.

  https://tabirenab.ir/22030/         تعبیر خواب ناراحتی حضرت فاطمه(سلام‌الله‌علیها)

تعبیر خواب هدیه دادن چادر توسط حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها)

ابن سیرین: تعبیر خواب هدیه، بر اساس نوع آن و شخصی که هدیه را می‌دهد، متفاوت است. زمانی‌که هدیه شامل چیزهایی باشد که در میان مردم محبوب و مورد پسند است، تعبیر به اتفاقات خوشایند دارد، ولی اگر در جامعه مذموم به شمار می‌رفت، به منزله زیان و آسیبی است که وارد می‌شود. در صورتی که هدیة‌ لباس، میوه و یا خوراکی شیرین و مطلوبی بود، بیانگر معاشرت با اشخاص صاحب منصب و دولت‌مندی است که از جهت آنها سودی به رائی می‌رسد.

 دیدن فاطمه زهرا(رضی‌الله‌عنه) در خواب به فال نیک، خیر و برکت در زندگی است. 

تعبیر خواب ناب

سیده هاشمی: تعبیر خواب هدیه گرفتن چادر از حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها) سرشار از رحمت، برکت و مغفرت است. هدیه، نمادی از اظهار محبت و عنایت است.

 چادر که نوعی لباس است در قرآن کریم به تقوا و همسر تشبیه شده است.

هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُن‏. بقره/۱۸۷.  زن و شوهر لباس یکدیگرند.

وَ لِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. اعراف/۲۶ و لباس تقوا همانا بهتر است.

اگرحضرت‌زهرا(سلام‌الله‌علیها)در رؤیا چادری به بانویی هدیه‌دهد،‌ نمادی از افزایش ایمان و تقوای رائی است.حجاب او نیز کامل‌تر می‌شود و آسایش، ایمنی و زیبایی ظاهری و باطنی بیشتری بدست می‌آورد.

چنانچه امام على(علیه‌السلام) فرمودند: پوشیده و محفوظ داشتن زن، مایه آسایش بیشتر و دوام زیبایى اوست.(غرر الحکم۵۸۲۰)  بدین ترتیب رائی از عزت و احترامی بیش از پیش بهره‌مند می‌شود.

ممکن است در عالم واقع با عنایت حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها) همسری صالح قسمت رائی شود.

 

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظر
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
0
در تعبیر به شما کمک می‌کنیم. می‌توانید تعبیر خواب خود را بپرسید.x

تعبیر خواب الفبایی

برای مشاهده تعبیر خواب‌های قبلی، از فهرست زیر استفاده کنید.

ابتدا دقت کنید کلیدواژه و موضوع اصلی خواب مورد نظر شما چیست؟‌ سپس روی حرف اول کلیدواژه اصلی رویای خود از جدول زیر کلیک کنید. به صفحه مربوطه بروید و تعبیرتان را در بخش دیدگاه‌ها پیدا کنید.

مثلا اگر رویای شما مربوط به ازدواج است. روی حرف «ا» کلیک کنید و در بخش دیدگاه‌ها در همان صفحه تعبیر خود را مشاهده کنید.‌

شما می‌توانید تعبیرهای خود را از طریق اپلیکیشن سایت بپرسید. برای دانلود اپلیکیشن و راهنمایی بیشتر به این صفحه مراجعه کنید. همچنین می‌توانید از امکانات پیشخوان کاربری خود از اینجا نیز استفاده کنید.

قوانین سایت تعبیر خواب ناب

عضویت شما در سایت تعبیر خواب ناب، به معنی پذیرش قوانین این سایت است. 

 • قانون شماره 1
  لطفا خواب خود را در اپلیکیشن تعبیر خواب سوال کنید.
 • قانون شماره 2
  لطفا قبل از ارسال، متن تعبیر خواب خود را به دقت بخوانید تا همه گزینه های مهم را در پرسشتان ذکر کرده باشید.
 • قانون شماره 3
  گاهی برای تعبیر لازم است که سوالات بیشتری را درباره رویای شما بپرسیم. در این صورت تعبیر شما بعد از پاسختان به سوالات داده خواهد شد.
 • قانون شماره 4
  حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. کامنت‌های انگلیسی تایید نخواهند شد.
 • قانون شماره 5
  تعبیر خواب شما ممکن است به صورت عمومی در سایت و بدون ذکر مشخصات شما، جهت استفاده دیگران منتشر شود که در موتورهای جستجو نیز قابل دسترسی است. در صورتی که نسبت به این کار رضایت ندارید، هنگام درخواست تعبیر مطرح کنید.
 • قانون شماره 6
  ارسال تعبیر خواب به ایمیل، واتس آپ، ایتا و … امکان پذیر نمی‌باشد و تعبیرها فقط در اپلیکیشن انجام می‌شود.
 • قانون شماره 7
  تعبیرهای درخواستی در سریع‌ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست‌های زیاد، این زمان گاهی تا یک هفته به طول بیانجامد. بنا بر این شکیبا باشید.
 • قانون شماره 8
  در صورتی که در استفاده از اپلیکیشن و درخواست تعبیر خواب و … با مشکلی مواجه شدید، می‌توانید آن را از صفحه ارتباط با ما مطرح کنید.
 • قانون شماره 9
  از طرح مکرر یک رویا برای تعبیر پرهیز کنید.
 • قانون شماره 10
  ما حریم خصوصی شما را حفظ می‌کنیم و اطلاعات و تعبیرهای شما جایی افشا نخواهد شد.