ت

تعبیر خواب ت

محل درخواست تعبیر خواب کلمات با حرف ت

تعبیر خواب کلمات با حرف ت

مقدمه

در صورتی که کلمه کلیدی تعبیر مورد نظر شما با حرف ت شروع می شود، آن را در بخش دیدگاه ها زیر همین پست مطرح کنید تا به رایگان تعبیر شود.

برای تعبیر خواب اختصاصی و رایگان، لطفا به موارد زیر دقت فرمایید:

  1. لطفا هر خواب را در صفحه تعبیر خواب مرتبط با آن سوال کنید.
  2. لطفا قبل از ارسال، متن تعبیر خواب خود را به دقت بخوانید تا همه گزینه های مهم را در پرسشتان ذکر کرده باشید.
  3. گاهی برای تعبیر لازم است که سوالات بیشتری را درباره رویای شما بپرسیم. در این صورت تعبیر شما بعد از پاسختان به سوالات داده خواهد شد.
  4. حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. کامنت های انگلیسی تایید نخواهند شد.
  5. تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد شد. در صورتی که تمایلی به نمایش تعبیر شما برای عموم وجود ندارد،حتما در درخواست خود، متذکر شوید.
  6. ارسال تعبیر خواب به ایمیل امکان پذیر نمی باشد و تعبیر ها فقط در سایت نوشته می شود.
  7. تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.
  8. شما می توانید با کلیک بر اینجا، از پیج اینستاگرام ما هم(tabirenab) برای دریافت تعبیر خواب های خود استفاده کنید.
  9. در صورتی که علاوه بر تعبیر، به مشاوره برای رویایی که دیده اید نیاز دارید، در اینستاگرام اطلاع دهید.

کلماتی که با ت شروع می شوند و تاکنون در سایت در پست های جداگانه تعبیر شده اند،‌به طور خودکار همین جا لینک می شوند:

لیست دیگری هم از تعبیر خواب های آماده ی که با الف شروع می شوند داریم که به شرح زیر در اینجا درج کرده ایم. این لیست در همه سایت های اینترنتی وجود دارد که برخی از این تعبیرها صحیحند و بسیاری از آن ها هم صحیح نیستند. بعضی از این تعبیرها خطاهای بسیار بزرگ و فاحشی دارند. به همین دلیل به تعبیر خواب های آماده و رایج،‌ بدون داشتن دانش کافی اعتماد نکنید. برای آشنایی با قواعد تشخیص تعبیرهای صحیح و درست می توانید در دوره آموزشی ما شرکت کنید.

 

تعبیرهای مشابه

 

لیست تعبیر خواب حرف ت

عنوان تعبیرهای رایج
تاب ليلا برايت مى‏گويد:
ديدن تاب در خواب، بيانگر آن است كه در يكى از كارهايتان دچار شك و ترديد مى‏شويد. اگر در خواب بر روى تاب بنشينيد، به اين معنا است كه در مورد موضوعى نمى‏توانيد درست تصميم بگيريد.
تاب ليلا برايت مى‏گويد:
ديدن تاب در خواب، بيانگر آن است كه در يكى از كارهايتان دچار شك و ترديد مى‏شويد. اگر در خواب بر روى تاب بنشينيد، به اين معنا است كه در مورد موضوعى نمى‏توانيد درست تصميم بگيريد.
تاب دادن محمدبن سيرين گويد:
اگر كسي بيند رسن را تاب مي داد يا ريسمان را، دليل كه به سفر شود و سفرش به قدر درازي و كوتاهي رسن يا ريسمان است. اگر بيند دراز بود، سفر دراز كند. اگر كوتاه بود، سفرش كوتاه است. اگر از براي دوختن ريسمان را تاب مي داد، دليل كه بهر مصلحتي كاري كند يا از بهر راحت نفس رياضت كشد.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
تاب دادن رسن يا ريسمان بر سه وجه است.
اول: سفر و تحويل و جابجائي.
دوم: رياضت نفس.
سوم: گشايش كارهاي فروبسته.
منوچهر مطيعي تهراني گويد:
تاب، بي اعتباري و تزلزل در راي و اراده و بي اعتمادي به کار يا وضع اجتماعي است. اگر بگوييد _ مراتاب مي دادند _ مورد تهديد قرار مي گيريد و از ناحيه کسي به شما حسن نيت ندارد تشويش خاطر پيدا مي کنيد و اگر بگوييد _ تاب خوردم _ خودتان نگران موقعيت خويش مي شويد بي آن که انگيزه خارجي وجود داشته باشد. اگر در خواب فقط به تماشاي کسي که تاب مي خورد ايستاده باشيد خواب شما مي گويد در آستانه يک ريسک قرار گرفته ايد و در روزهاي آينده در اتخاذ تصميم براي انجام کاري مردد و دودل مي مانيد. به هر صورت تاب بي اعتباري و سستي و عدم اعتماد به خويشتن است چه از تاب خوردن خوشتان بيايد و چه نيايد.
تاب دادن محمدبن سيرين گويد:
اگر كسي بيند رسن را تاب مي داد يا ريسمان را، دليل كه به سفر شود و سفرش به قدر درازي و كوتاهي رسن يا ريسمان است. اگر بيند دراز بود، سفر دراز كند. اگر كوتاه بود، سفرش كوتاه است. اگر از براي دوختن ريسمان را تاب مي داد، دليل كه بهر مصلحتي كاري كند يا از بهر راحت نفس رياضت كشد.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
تاب دادن رسن يا ريسمان بر سه وجه است.
اول: سفر و تحويل و جابجائي.
دوم: رياضت نفس.
سوم: گشايش كارهاي فروبسته.
منوچهر مطيعي تهراني گويد:
تاب، بي اعتباري و تزلزل در راي و اراده و بي اعتمادي به کار يا وضع اجتماعي است. اگر بگوييد _ مراتاب مي دادند _ مورد تهديد قرار مي گيريد و از ناحيه کسي به شما حسن نيت ندارد تشويش خاطر پيدا مي کنيد و اگر بگوييد _ تاب خوردم _ خودتان نگران موقعيت خويش مي شويد بي آن که انگيزه خارجي وجود داشته باشد. اگر در خواب فقط به تماشاي کسي که تاب مي خورد ايستاده باشيد خواب شما مي گويد در آستانه يک ريسک قرار گرفته ايد و در روزهاي آينده در اتخاذ تصميم براي انجام کاري مردد و دودل مي مانيد. به هر صورت تاب بي اعتباري و سستي و عدم اعتماد به خويشتن است چه از تاب خوردن خوشتان بيايد و چه نيايد.
تابستان محمدبن سيرين گويد:
تابستان به خواب ديدن پادشاه سخت بود. اگر گرماي سخت بود، چنانكه مردم را از آن زيان بود، دليل كه مردم آن ديار از پادشاه خير و صلاح رسد و تابستان را به وقت خود در خواب ديدن پربار، دليل كه عز و دولتش زياده شود و كارش به مراد رسد و براي مردم عام، پادشاه را به خواب ديدن، از پادشاه قوت و نصرت است. اگر تابستان را نه به وقت خويش بيند، تاويلش به خلاف اين است.
منوچهر مطيعي تهراني گويد:
تمام قدرتهاي خارج از محدوده توانايي ما که مي توانند حادثه آفرين و تعيين کننده باشند در خواب ها به صورت نشانه هاي طبيعي تظاهر مي کنند از آن جمله هستند فصول سال. ابن سيرين نوشته تابستان پادشاهي است سخت و چون پادشاه نيز قدرتي است تعيين کننده با تعريف بالا مطابقت پيدا مي کند. اگر گرمي هوا را در فصل تابستان ببينيد نيکو است و اگر در زمستان احساس کنيد که هوا گرم است خبر از بهبود کار مي دهد و اگر در بهار تابستان را به خواب ببيند خواب شما خبر مي دهد که مشکلي براي شما پيش مي آيد بخصوص اگر در خواب احساس گرمي زياد بکنيد و کلافه باشيد. تابستان و گرمي هوا در غير فصل بخصوص در بهار که طبيعت در نهايت تعادل است خشم مافوق و رييس هم مي تواند باشد يا يک گرفتاري دادگاهي و سئوال و تحقيق قضائي.
ليلا برايت مى‏گويد:
ديدن تابستان در خواب، بيانگر ايجاد مشكلات و گرفتارى است.
تابستان محمدبن سيرين گويد:
تابستان به خواب ديدن پادشاه سخت بود. اگر گرماي سخت بود، چنانكه مردم را از آن زيان بود، دليل كه مردم آن ديار از پادشاه خير و صلاح رسد و تابستان را به وقت خود در خواب ديدن پربار، دليل كه عز و دولتش زياده شود و كارش به مراد رسد و براي مردم عام، پادشاه را به خواب ديدن، از پادشاه قوت و نصرت است. اگر تابستان را نه به وقت خويش بيند، تاويلش به خلاف اين است.
منوچهر مطيعي تهراني گويد:
تمام قدرتهاي خارج از محدوده توانايي ما که مي توانند حادثه آفرين و تعيين کننده باشند در خواب ها به صورت نشانه هاي طبيعي تظاهر مي کنند از آن جمله هستند فصول سال. ابن سيرين نوشته تابستان پادشاهي است سخت و چون پادشاه نيز قدرتي است تعيين کننده با تعريف بالا مطابقت پيدا مي کند. اگر گرمي هوا را در فصل تابستان ببينيد نيکو است و اگر در زمستان احساس کنيد که هوا گرم است خبر از بهبود کار مي دهد و اگر در بهار تابستان را به خواب ببيند خواب شما خبر مي دهد که مشکلي براي شما پيش مي آيد بخصوص اگر در خواب احساس گرمي زياد بکنيد و کلافه باشيد. تابستان و گرمي هوا در غير فصل بخصوص در بهار که طبيعت در نهايت تعادل است خشم مافوق و رييس هم مي تواند باشد يا يک گرفتاري دادگاهي و سئوال و تحقيق قضائي.
ليلا برايت مى‏گويد:
ديدن تابستان در خواب، بيانگر ايجاد مشكلات و گرفتارى است.
تابلو آنلي بيتون مى‏گويد:
ديدن تابلوى كنار جاده، بيانگر آن است كه موضوعى موجب پريشانى شما مى‏شود.
ليلا برايت مى‏گويد:
ديدن تابلوى كارخانه يا مغازه در خواب، نشانه‏ى آن است كه يكى از دوستانتان باعث ناراحتى شما مى‏شود. ديدن يك تابلوى نقاشى در خواب، نشانه‏ى آن است كه روزهاى خوشى پيش رو داريد. اگر در خواب يك تابلوى نقاشى بخريد، به اين معنى است كه به خاطر موضوعى عصبانى مى‏شويد. اگر خواب ببينيد كه مشغول فروختن تابلوى نقاشى هستيد، نشانه‏ى بهبودى در امور مالى است.
تابلو آنلي بيتون مى‏گويد:
ديدن تابلوى كنار جاده، بيانگر آن است كه موضوعى موجب پريشانى شما مى‏شود.
ليلا برايت مى‏گويد:
ديدن تابلوى كارخانه يا مغازه در خواب، نشانه‏ى آن است كه يكى از دوستانتان باعث ناراحتى شما مى‏شود. ديدن يك تابلوى نقاشى در خواب، نشانه‏ى آن است كه روزهاى خوشى پيش رو داريد. اگر در خواب يك تابلوى نقاشى بخريد، به اين معنى است كه به خاطر موضوعى عصبانى مى‏شويد. اگر خواب ببينيد كه مشغول فروختن تابلوى نقاشى هستيد، نشانه‏ى بهبودى در امور مالى است.
تابلوهاي راهنمائي ورانندگي مولف گويد:
علائم راهنمائي ورانندگي به منزله کساني هستند که در زندگي اقدام به نصيحت و راهنمائي مي کنند
ديدن تابلوي راهنمائي زرد رنگ به منزله خطري است که انسان را در آنجا تهديد مي کند
تابلوهاي ناخوانا نشانه راهنمايان نا آگاه مي باشد
تابلوهاي راهنمائي ورانندگي مولف گويد:
علائم راهنمائي ورانندگي به منزله کساني هستند که در زندگي اقدام به نصيحت و راهنمائي مي کنند
ديدن تابلوي راهنمائي زرد رنگ به منزله خطري است که انسان را در آنجا تهديد مي کند
تابلوهاي ناخوانا نشانه راهنمايان نا آگاه مي باشد
تابه منوچهر مطيعي تهراني گويد: تاوه که ما امروز به آن ماهي تابه مي گوييم ظرفي است که به ندرت ممکن است در روياي مردان ديده شود و براي زنان نيز طبيعي است چون به کار روزانه ايشان مربوط است. اگر مردي در خواب ببيند که تابه اي نو و براق دارد با زني خوب روز آشنا مي شود که کاردان و خانه دار و مدير است و اگر ديد تابه اش کثيف و سوراخ و قراضه است با همسرش اختلاف پيدا مي کند و بين آنها بگو مگوي شديد در مي گيرد. اگر مرد مجردي خواب ببيند که تابه اي کثيف و سوراخ و قراضه دارد زني کريه و زشت و بدخلق و خانه آتش زن در زندگي آينده او نقش حساس پيدا مي کند. فروختن تابه طلاق همسر است و اگر جواني ببيند که تابه اي نو مي خرد عاشق مي شود و ازدواج مي کند. چنانچه زني در خواب ببيند که شوهرش براي او تابه اي نو خريده و به خانه آورده گرفتار هوو مي شود. اگر مردي در خواب ببيند که آشپزخانه يا اتاق پر از تاوه هاي کثيف مي باشد کاري خلاف طبع و رضاي زن هاي خانه انجام مي دهد به طوري که همه عليه او خواهند شوريد حتي دختر و مادرش. اگر مردي ببيند که دو تابه در آشپزخانه است يکي بزرگ و ديگري کوچک صاحب دختري مي شود که آن دختر از هر جهت به مادرش شبيه خواهد بود.
ليلا برايت مى‏گويد:
ديدن تابه در خواب، نشانه‏ى آن است كه يكى از دوستان قديمى خود را مى‏بينيد. اگر در خواب يك تابه‏ى خالى را ديديد، يعنى از موضوعى غمگين مى‏شويد. ديدن يك تابه‏ى كثيف در خواب، نشانه‏ى آن است كه به خاطر موضوعى خشنود مى‏شويد.
تابه منوچهر مطيعي تهراني گويد: تاوه که ما امروز به آن ماهي تابه مي گوييم ظرفي است که به ندرت ممکن است در روياي مردان ديده شود و براي زنان نيز طبيعي است چون به کار روزانه ايشان مربوط است. اگر مردي در خواب ببيند که تابه اي نو و براق دارد با زني خوب روز آشنا مي شود که کاردان و خانه دار و مدير است و اگر ديد تابه اش کثيف و سوراخ و قراضه است با همسرش اختلاف پيدا مي کند و بين آنها بگو مگوي شديد در مي گيرد. اگر مرد مجردي خواب ببيند که تابه اي کثيف و سوراخ و قراضه دارد زني کريه و زشت و بدخلق و خانه آتش زن در زندگي آينده او نقش حساس پيدا مي کند. فروختن تابه طلاق همسر است و اگر جواني ببيند که تابه اي نو مي خرد عاشق مي شود و ازدواج مي کند. چنانچه زني در خواب ببيند که شوهرش براي او تابه اي نو خريده و به خانه آورده گرفتار هوو مي شود. اگر مردي در خواب ببيند که آشپزخانه يا اتاق پر از تاوه هاي کثيف مي باشد کاري خلاف طبع و رضاي زن هاي خانه انجام مي دهد به طوري که همه عليه او خواهند شوريد حتي دختر و مادرش. اگر مردي ببيند که دو تابه در آشپزخانه است يکي بزرگ و ديگري کوچک صاحب دختري مي شود که آن دختر از هر جهت به مادرش شبيه خواهد بود.
ليلا برايت مى‏گويد:
ديدن تابه در خواب، نشانه‏ى آن است كه يكى از دوستان قديمى خود را مى‏بينيد. اگر در خواب يك تابه‏ى خالى را ديديد، يعنى از موضوعى غمگين مى‏شويد. ديدن يك تابه‏ى كثيف در خواب، نشانه‏ى آن است كه به خاطر موضوعى خشنود مى‏شويد.
تابوت منوچهر مطيعي تهراني گويد:
اگر در خواب تابوت ديديد نترسيد زيرا عمر شما طبيعي است و ديدن تابوت در خواب ارتباطي با مرگ و زندگي ندارد. نفايس نوشته تابوت ملک وسيع و بزرگ است و مرده مال حرام در حالي که
مرحوم مجلسي مرده را مال و منال و خير و برکت تعبير کرده است. اگر ديديد خودتان تابوت مي سازيد ساختمان مي سازيد ساختماني که ساليان دراز بر جا مي ماند و خودتان هم از آن بهره مند مي گرديد. اگر در خواب ديديد که تابوتي را به دوش مي برند و شما هم در زمره تشييع کنندگان هستيد خبري از غايب به شما مي رسد يا به چيزي که از آن دل بريده ايد اميدوار مي شويد. اگر گمشده اي داريد که آن را از دست رفته مي پنداريد باز مي يابيد. اگر در خواب ديديد که تابوتي پوشيده است و ندانستيد درون آن چيست يا کيست با موردي برخورد مي کنيد که نمي دانيد سود بخش است يا زيان آور که ممکن است سود آور باشد. به هر صورت ديدن تابوت در خواب وحشتناک نيست و نبايد بيننده خواب بترسد.
لوک اويتنهاو مي گويد :
تابوت : زندگي طولاني و خوش
دراز کشيدن درون يک تابوت : موانع بر سر راه
آنلي بيتون مى‏گويد:
ديدن تابوت در خواب، بيانگر وقوع يك اتفاق ناگوار است. ديدن جنازه در تابوت، نشانه‏ى غم و نااميدى است. اگر خواب ببينيد در تابوتى هستيد، يعنى بيمارى خطرناكى شما را تهديد مى‏كند.
ليلا برايت مى‏گويد:
ديدن تابوتى خالى در خواب، نشانه‏ى آن است كه از موضوعى نگران مى‏شويد. اگر در خواب زير تابوتى را بگيرد نشانه‏ى شنيدن اخبار خوب است.
تابوت منوچهر مطيعي تهراني گويد:
اگر در خواب تابوت ديديد نترسيد زيرا عمر شما طبيعي است و ديدن تابوت در خواب ارتباطي با مرگ و زندگي ندارد. نفايس نوشته تابوت ملک وسيع و بزرگ است و مرده مال حرام در حالي که
مرحوم مجلسي مرده را مال و منال و خير و برکت تعبير کرده است. اگر ديديد خودتان تابوت مي سازيد ساختمان مي سازيد ساختماني که ساليان دراز بر جا مي ماند و خودتان هم از آن بهره مند مي گرديد. اگر در خواب ديديد که تابوتي را به دوش مي برند و شما هم در زمره تشييع کنندگان هستيد خبري از غايب به شما مي رسد يا به چيزي که از آن دل بريده ايد اميدوار مي شويد. اگر گمشده اي داريد که آن را از دست رفته مي پنداريد باز مي يابيد. اگر در خواب ديديد که تابوتي پوشيده است و ندانستيد درون آن چيست يا کيست با موردي برخورد مي کنيد که نمي دانيد سود بخش است يا زيان آور که ممکن است سود آور باشد. به هر صورت ديدن تابوت در خواب وحشتناک نيست و نبايد بيننده خواب بترسد.
لوک اويتنهاو مي گويد :
تابوت : زندگي طولاني و خوش
دراز کشيدن درون يک تابوت : موانع بر سر راه
آنلي بيتون مى‏گويد:
ديدن تابوت در خواب، بيانگر وقوع يك اتفاق ناگوار است. ديدن جنازه در تابوت، نشانه‏ى غم و نااميدى است. اگر خواب ببينيد در تابوتى هستيد، يعنى بيمارى خطرناكى شما را تهديد مى‏كند.
ليلا برايت مى‏گويد:
ديدن تابوتى خالى در خواب، نشانه‏ى آن است كه از موضوعى نگران مى‏شويد. اگر در خواب زير تابوتى را بگيرد نشانه‏ى شنيدن اخبار خوب است.
تابيدن محمدبن سيرين گويد:
اگر كسي بيند رسن را تاب مي داد يا ريسمان را، دليل كه به سفر شود و سفرش به قدر درازي و كوتاهي رسن يا ريسمان است. اگر بيند دراز بود، سفر دراز كند. اگر كوتاه بود، سفرش كوتاه است. اگر از براي دوختن ريسمان را تاب مي داد، دليل كه بهر مصلحتي كاري كند يا از بهر راحت نفس رياضت كشد.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
تاب دادن رسن يا ريسمان بر سه وجه است.
اول: سفر و تحويل و جابجائي.
دوم: رياضت نفس.
سوم: گشايش كارهاي فروبسته.
منوچهر مطيعي تهراني گويد:
تاب، بي اعتباري و تزلزل در راي و اراده و بي اعتمادي به کار يا وضع اجتماعي است. اگر بگوييد _ مراتاب مي دادند _ مورد تهديد قرار مي گيريد و از ناحيه کسي به شما حسن نيت ندارد تشويش خاطر پيدا مي کنيد و اگر بگوييد _ تاب خوردم _ خودتان نگران موقعيت خويش مي شويد بي آن که انگيزه خارجي وجود داشته باشد. اگر در خواب فقط به تماشاي کسي که تاب مي خورد ايستاده باشيد خواب شما مي گويد در آستانه يک ريسک قرار گرفته ايد و در روزهاي آينده در اتخاذ تصميم براي انجام کاري مردد و دودل مي مانيد. به هر صورت تاب بي اعتباري و سستي و عدم اعتماد به خويشتن است چه از تاب خوردن خوشتان بيايد و چه نيايد.
تابيدن محمدبن سيرين گويد:
اگر كسي بيند رسن را تاب مي داد يا ريسمان را، دليل كه به سفر شود و سفرش به قدر درازي و كوتاهي رسن يا ريسمان است. اگر بيند دراز بود، سفر دراز كند. اگر كوتاه بود، سفرش كوتاه است. اگر از براي دوختن ريسمان را تاب مي داد، دليل كه بهر مصلحتي كاري كند يا از بهر راحت نفس رياضت كشد.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
تاب دادن رسن يا ريسمان بر سه وجه است.
اول: سفر و تحويل و جابجائي.
دوم: رياضت نفس.
سوم: گشايش كارهاي فروبسته.
منوچهر مطيعي تهراني گويد:
تاب، بي اعتباري و تزلزل در راي و اراده و بي اعتمادي به کار يا وضع اجتماعي است. اگر بگوييد _ مراتاب مي دادند _ مورد تهديد قرار مي گيريد و از ناحيه کسي به شما حسن نيت ندارد تشويش خاطر پيدا مي کنيد و اگر بگوييد _ تاب خوردم _ خودتان نگران موقعيت خويش مي شويد بي آن که انگيزه خارجي وجود داشته باشد. اگر در خواب فقط به تماشاي کسي که تاب مي خورد ايستاده باشيد خواب شما مي گويد در آستانه يک ريسک قرار گرفته ايد و در روزهاي آينده در اتخاذ تصميم براي انجام کاري مردد و دودل مي مانيد. به هر صورت تاب بي اعتباري و سستي و عدم اعتماد به خويشتن است چه از تاب خوردن خوشتان بيايد و چه نيايد.
تاج محمدبن سيرين گويد:
تاج در خواب ديدن، پادشاه راملك ولايت است و زنان را شوهر و مردم عامه را نيكوئي حال. اگر بيند بر سر تاج داشت از زر و مرصع، دليل كه قدري بلند و منزلتي عظيم يابد، وليكن در دين و راه شريعت ضعيف است. اگر اين خواب را زني ديد، دليل كه شوهري كند صاحب حشمت و جاه در شغل دنيا.
ابراهيم كرماني گويد:
اگر بيند بر سر وي تاج نهاد، دليل كه او از پادشاه، كامروائي رسد. اگر بيند پادشاه تاج به وي داد و او بر سر نهاد، دليل كه زن توانگر خوبروي بخواهد و از او كام دل و داد يابد. اگر بيند تاج از سر او بيفتاد و بشكست، دليل كه زن را طلاق دهد. اگر كسي بيند تاج از سر وي برگرفته شد، دليل كه زن از وي جدا شود. اگر بيند تاج از سر وي بيفتاد و بشكست، دليل كه زن او بميرد، يا كسي از اهل بيت او بميرد و از دنيا رحلت كند.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
اگر زني ديد تاج بر سر دارد و شوهر ندارد، دليل كه شوهر كند.
اگر شوهر دارد، دليل كه بر زنان مهتر شود.
اگر زني ديد تاج از سر او گرفتند، دليل كه شوهر او زني خواهد يا شوهر او را طلاق دهد.
اگر ديد تاج مرصع به گوهرها بر سر پادشاه نهاد، دليل كه قريب و ازنزديکان پادشاه است و جاه و حرمت وي را حاصل شود.
منوچهر مطيعي تهراني گويد:
تاج در خواب براي زنان شوهر است و براي مردان مجد و شرف و آبرو و اعتبار. اگر زني در خواب ببيند که تاج يا نيم تاج بر سر دارد و شوهر نداشته باشد شوهر مي کند و او شوهري است ايده آل. اگر دختر دم بختي ببيند نيم تاج يا تاج بر سر نهاده يا در دست دارد که متعلق به خودش مي باشد خواستگاري در حد عالي براي او مي آيد. اگر مردي ببيند که تاج بر سر نهاده وضع مادي و معنوي او خوب مي شود تا جايي که بين همگان امتياز مي يابد. اگر جواني اين خواب را ببيند شغلي پيدا مي کند و به مقصود مي رسد. اگر در خواب ديديد که کسي بر سر شما تاج نهاد آن شخص خدمتي بزرگ در حق شما انجام مي دهد و چنانچه شما بر سر ديگري تاج گذاشتيد اين خدمت بزرگ از جانب شما انجام مي گيرد. اگر مردي ببيند که تاج داشت و برداشت و بر زمين نهاد يا بيکار مي شود و يا همسرش را طلاق مي دهد و اگر زني اين خواب را ببيند با شوهرش اختلاف پيدا مي کند و احتمالا از او جدا مي شود. اگر دختر و پسري جوان ببينند که تاج داشتند و از سر بر گرفتند شانسي را از دست مي دهند. تاج هر چه مرصع تر و باشکوه تر باشد مجد و عظمت بيشتر است و موقعيتي بهتر نصيب بيننده خواب مي گردد. در پايان اگر زني بر سر زن ديگر تاج نهاد هووي او مي شود.
لوک اويتنهاو مي گويد :
تاجگذاري : يک خوشبختي گذرا
يوسف نبي عليه السلام گويد:
ديدن تاج مملکت بود
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن تاج در خواب ، نشانة تغيير و تحول در زندگي و رفتن به سفري درازمدت است .
2ـ اگر خواب ببينيد تاجي بر سر داريد ، نشانة از دست دادن ثروت است .
3ـ اگر خواب ببينيد فردي تاجگذاري مي كند ، علامت ارزشمند بودن تفكر شماست .
4ـ اگر خواب ببينيد شخصي كه تاج بر سر گذاشته است آدمي عالي مقام است كه با شما گفتگو مي كند ، نشانة علاقة شما به امور مملكتي و مسايل سياسي است .
ليلا برايت مى‏گويد:
اگر در خواب تاج طلايى ديديد، نشانه‏ى آن است كه دچار خودخواهى شده‏ايد. ديدن تاج نقره‏اى در خواب، به معناى آن است كه به زودى هديه‏اى به دستتان مى‏رسد. اگر در خواب ببينيد كه روى سر كسى تاج مى‏گذاريد، به معناى آن است كه با تلاش فراوان به اهدافتان خواهيد رسيد.
تاج محمدبن سيرين گويد:
تاج در خواب ديدن، پادشاه راملك ولايت است و زنان را شوهر و مردم عامه را نيكوئي حال. اگر بيند بر سر تاج داشت از زر و مرصع، دليل كه قدري بلند و منزلتي عظيم يابد، وليكن در دين و راه شريعت ضعيف است. اگر اين خواب را زني ديد، دليل كه شوهري كند صاحب حشمت و جاه در شغل دنيا.
ابراهيم كرماني گويد:
اگر بيند بر سر وي تاج نهاد، دليل كه او از پادشاه، كامروائي رسد. اگر بيند پادشاه تاج به وي داد و او بر سر نهاد، دليل كه زن توانگر خوبروي بخواهد و از او كام دل و داد يابد. اگر بيند تاج از سر او بيفتاد و بشكست، دليل كه زن را طلاق دهد. اگر كسي بيند تاج از سر وي برگرفته شد، دليل كه زن از وي جدا شود. اگر بيند تاج از سر وي بيفتاد و بشكست، دليل كه زن او بميرد، يا كسي از اهل بيت او بميرد و از دنيا رحلت كند.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
اگر زني ديد تاج بر سر دارد و شوهر ندارد، دليل كه شوهر كند.
اگر شوهر دارد، دليل كه بر زنان مهتر شود.
اگر زني ديد تاج از سر او گرفتند، دليل كه شوهر او زني خواهد يا شوهر او را طلاق دهد.
اگر ديد تاج مرصع به گوهرها بر سر پادشاه نهاد، دليل كه قريب و ازنزديکان پادشاه است و جاه و حرمت وي را حاصل شود.
منوچهر مطيعي تهراني گويد:
تاج در خواب براي زنان شوهر است و براي مردان مجد و شرف و آبرو و اعتبار. اگر زني در خواب ببيند که تاج يا نيم تاج بر سر دارد و شوهر نداشته باشد شوهر مي کند و او شوهري است ايده آل. اگر دختر دم بختي ببيند نيم تاج يا تاج بر سر نهاده يا در دست دارد که متعلق به خودش مي باشد خواستگاري در حد عالي براي او مي آيد. اگر مردي ببيند که تاج بر سر نهاده وضع مادي و معنوي او خوب مي شود تا جايي که بين همگان امتياز مي يابد. اگر جواني اين خواب را ببيند شغلي پيدا مي کند و به مقصود مي رسد. اگر در خواب ديديد که کسي بر سر شما تاج نهاد آن شخص خدمتي بزرگ در حق شما انجام مي دهد و چنانچه شما بر سر ديگري تاج گذاشتيد اين خدمت بزرگ از جانب شما انجام مي گيرد. اگر مردي ببيند که تاج داشت و برداشت و بر زمين نهاد يا بيکار مي شود و يا همسرش را طلاق مي دهد و اگر زني اين خواب را ببيند با شوهرش اختلاف پيدا مي کند و احتمالا از او جدا مي شود. اگر دختر و پسري جوان ببينند که تاج داشتند و از سر بر گرفتند شانسي را از دست مي دهند. تاج هر چه مرصع تر و باشکوه تر باشد مجد و عظمت بيشتر است و موقعيتي بهتر نصيب بيننده خواب مي گردد. در پايان اگر زني بر سر زن ديگر تاج نهاد هووي او مي شود.
لوک اويتنهاو مي گويد :
تاجگذاري : يک خوشبختي گذرا
يوسف نبي عليه السلام گويد:
ديدن تاج مملکت بود
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن تاج در خواب ، نشانة تغيير و تحول در زندگي و رفتن به سفري درازمدت است .
2ـ اگر خواب ببينيد تاجي بر سر داريد ، نشانة از دست دادن ثروت است .
3ـ اگر خواب ببينيد فردي تاجگذاري مي كند ، علامت ارزشمند بودن تفكر شماست .
4ـ اگر خواب ببينيد شخصي كه تاج بر سر گذاشته است آدمي عالي مقام است كه با شما گفتگو مي كند ، نشانة علاقة شما به امور مملكتي و مسايل سياسي است .
ليلا برايت مى‏گويد:
اگر در خواب تاج طلايى ديديد، نشانه‏ى آن است كه دچار خودخواهى شده‏ايد. ديدن تاج نقره‏اى در خواب، به معناى آن است كه به زودى هديه‏اى به دستتان مى‏رسد. اگر در خواب ببينيد كه روى سر كسى تاج مى‏گذاريد، به معناى آن است كه با تلاش فراوان به اهدافتان خواهيد رسيد.
تاج خروس آنلي بيتون مى‏گويد:
ديدن گل تاج خروس در خواب ، نشانة آگاهي و دانش كم است . بينندة خواب بايد تلاش كند به دانش و فرهنگي برتر دست يابد .
تاج خروس آنلي بيتون مى‏گويد:
ديدن گل تاج خروس در خواب ، نشانة آگاهي و دانش كم است . بينندة خواب بايد تلاش كند به دانش و فرهنگي برتر دست يابد .
تاج گل آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ دبدن تاج گلي با طراوت و تازه در خواب ، علامت آن است كه فرصتهايي بزرگ را براي كسب توانايي و اقتدار در دستهاي شما قرار خواهد گرفت .
2ـ ديدن تاج گلي پژمرده در خواب ، نشانة آن است كه در امور عاشقانه شكست خواهيد خورد .
3ـ ديدن تاج گلهاي مخصوص عروسي در خواب ، علامت آن است كه دورة سخت زندگي به زودي به پايان خواهد رسيد .
اچ ميلر مى‏گويد:
اگر در خواب ديديد كه تاج گلى بر سر گذاشته‏ايد، بيانگر رسيدن به مقامات بالا است. اگر در خواب تاج گلى از گل‏هاى دلخواه‏تان ديديد، نشانه‏ى رسيدن به اهدافتان است. ديدن تاج گل براى مراسم عزادارى، نشانه‏ى آن است كه بايد بيشتر مراقب خود باشيد.
تاج گل آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ دبدن تاج گلي با طراوت و تازه در خواب ، علامت آن است كه فرصتهايي بزرگ را براي كسب توانايي و اقتدار در دستهاي شما قرار خواهد گرفت .
2ـ ديدن تاج گلي پژمرده در خواب ، نشانة آن است كه در امور عاشقانه شكست خواهيد خورد .
3ـ ديدن تاج گلهاي مخصوص عروسي در خواب ، علامت آن است كه دورة سخت زندگي به زودي به پايان خواهد رسيد .
اچ ميلر مى‏گويد:
اگر در خواب ديديد كه تاج گلى بر سر گذاشته‏ايد، بيانگر رسيدن به مقامات بالا است. اگر در خواب تاج گلى از گل‏هاى دلخواه‏تان ديديد، نشانه‏ى رسيدن به اهدافتان است. ديدن تاج گل براى مراسم عزادارى، نشانه‏ى آن است كه بايد بيشتر مراقب خود باشيد.
تاجر اسب آنلي بيتون مى‏گويد:
خريد و فروش اسب در خواب، بيانگر آن است كه در انجام يكى از كارهايتان موفق نمى‏شويد. ديدن تاجر اسب در خواب، نشانه‏ى بهبودى در امور مالى است.
تاجر اسب آنلي بيتون مى‏گويد:
خريد و فروش اسب در خواب، بيانگر آن است كه در انجام يكى از كارهايتان موفق نمى‏شويد. ديدن تاجر اسب در خواب، نشانه‏ى بهبودى در امور مالى است.
تار منوچهر مطيعي تهراني گويد: تار يکي از آلات موسيقي است و ديدنش درخواب حکم ديگر آلات طرب را دارد. در بيداري تار وسيله اي است براي خوش گذراندن و آواي خوش شنيدن لذا در خواب به دروغگوئي و محال انديشي تعبير شده است . اين دو حالت دارد.ا گر بيننده خواب با نواختن تار آشنا و در اين رشته اهليت داشته باشد خواب ديدن تار تمايل او را به تظاهر و خودنمائي نشان مي دهد يا اين که مي کوشد به کار خطيري اقدام کند و به چيزي دست يابد که در حد او نيست لذا به دروغگوئي متوسل مي شود. ولي اگر به نواختن تار آشنا نباشد حکم اول در مورد او صادق نيست و فقط دروغ مي گويد که بايد از گفتن دروغ بپرهيزد. معبران کهن نوشته اند نواختن تار کسي را به دروغ و مدح و ستايش گفتن است. اگر بيننده خواب ببيند که کسي ديگر براي او تار مي نوازد نشان آن است که شخصي به او دورغ مي گويد و را به ناروا مي ستايد که فريب و نيرنگ در کار است. اگربيننده خواب ببيند که تار او شکسته و در عالم خواب بداند که تار به او تعلق داشته باشد در آينده از تظاهر و ريا کاري و دروغگوئي احتراز کند چون کار به رسوائي و بي آبروئي مي کشد ولي اگر تار شکسته ببيند و تار به او تعلق نداشته باشد کسي به او دروغ مي گويد که شرمسار مي شود و ندامت مي کشد و مجبور مي شود عذر گناه بخواهد. اگر بيماري درخواب ببيند که تارش شکسته خوب نيست. تار زدن با چيره دستي و استادي نشانه آن است که بيننده خواب کاري انجام مي دهد که خير آن به ديگران مي رسد. اين در صورتي است که تار زدن او شنونده داشته باشد. اگر ديديد زني براي شما تار مي زند فريب نفس و شيطان را مي خوريد. اگر شما براي زني تار زديد کاري خلاف مرتکب مي شويد. اگر ديديد عده اي تار مي زنند خود را در ميان عده اي منافق خواهيد يافت. اگر ديديد در خواب تاري افتاد و شکست حقيقتي آشکار مي گردد و احيانا رفع اتهام مي شود. به نوشته ابن سيرين اگر کسي بيمار باشد و ببيند تار يا هر وسيله موسيقي ديگري مي نوازد خوب نيست زيرا پايان زندگي او نزديک است.
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر در خواب آلت تار را ببينيد ، نشانة آن است كه از سرگرميهاي لذتبخش استفاده خواهيد كرد .
2ـ اگر خواب ببينيد سياهپوستي تار مي نوازد ، دلالت بر آن دارد كه نگرانيهاي اندكي در پيش خواهيد داشت كه به شما آسيب چنداني نخواهد زد .
3ـ اگر دختري خواب ببيند سياهپوستان تار در دست دارند ، علامت آن است كه با نامزد خود به تفاهم نمي رسد و تلاشهاي او براي رسيدن به مقصود با شكست مواجه خواهد شد .
تار منوچهر مطيعي تهراني گويد: تار يکي از آلات موسيقي است و ديدنش درخواب حکم ديگر آلات طرب را دارد. در بيداري تار وسيله اي است براي خوش گذراندن و آواي خوش شنيدن لذا در خواب به دروغگوئي و محال انديشي تعبير شده است . اين دو حالت دارد.ا گر بيننده خواب با نواختن تار آشنا و در اين رشته اهليت داشته باشد خواب ديدن تار تمايل او را به تظاهر و خودنمائي نشان مي دهد يا اين که مي کوشد به کار خطيري اقدام کند و به چيزي دست يابد که در حد او نيست لذا به دروغگوئي متوسل مي شود. ولي اگر به نواختن تار آشنا نباشد حکم اول در مورد او صادق نيست و فقط دروغ مي گويد که بايد از گفتن دروغ بپرهيزد. معبران کهن نوشته اند نواختن تار کسي را به دروغ و مدح و ستايش گفتن است. اگر بيننده خواب ببيند که کسي ديگر براي او تار مي نوازد نشان آن است که شخصي به او دورغ مي گويد و را به ناروا مي ستايد که فريب و نيرنگ در کار است. اگربيننده خواب ببيند که تار او شکسته و در عالم خواب بداند که تار به او تعلق داشته باشد در آينده از تظاهر و ريا کاري و دروغگوئي احتراز کند چون کار به رسوائي و بي آبروئي مي کشد ولي اگر تار شکسته ببيند و تار به او تعلق نداشته باشد کسي به او دروغ مي گويد که شرمسار مي شود و ندامت مي کشد و مجبور مي شود عذر گناه بخواهد. اگر بيماري درخواب ببيند که تارش شکسته خوب نيست. تار زدن با چيره دستي و استادي نشانه آن است که بيننده خواب کاري انجام مي دهد که خير آن به ديگران مي رسد. اين در صورتي است که تار زدن او شنونده داشته باشد. اگر ديديد زني براي شما تار مي زند فريب نفس و شيطان را مي خوريد. اگر شما براي زني تار زديد کاري خلاف مرتکب مي شويد. اگر ديديد عده اي تار مي زنند خود را در ميان عده اي منافق خواهيد يافت. اگر ديديد در خواب تاري افتاد و شکست حقيقتي آشکار مي گردد و احيانا رفع اتهام مي شود. به نوشته ابن سيرين اگر کسي بيمار باشد و ببيند تار يا هر وسيله موسيقي ديگري مي نوازد خوب نيست زيرا پايان زندگي او نزديک است.
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر در خواب آلت تار را ببينيد ، نشانة آن است كه از سرگرميهاي لذتبخش استفاده خواهيد كرد .
2ـ اگر خواب ببينيد سياهپوستي تار مي نوازد ، دلالت بر آن دارد كه نگرانيهاي اندكي در پيش خواهيد داشت كه به شما آسيب چنداني نخواهد زد .
3ـ اگر دختري خواب ببيند سياهپوستان تار در دست دارند ، علامت آن است كه با نامزد خود به تفاهم نمي رسد و تلاشهاي او براي رسيدن به مقصود با شكست مواجه خواهد شد .
تاراج محمدبن سيرين گويد:
اگر بيند مال و نعمت كسي را به تاراج برد، دليل كه آن كس را غم و اندوه و زيان رسد، به قدر آن كه از وي برده بود.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
تاراج كردن، دليل بر چهار وجه است.
اول: شعب وقبح و زشتي.
دوم: زيان.
سوم: غم و اندوه.
چهارم: ارزاني نرخ، مگر درصورتى كه ببيند از دشمن به غنيمت گرفته شده است.
منوچهر مطيعي تهراني گويد:
در خواب مي بينيم که يا مال ما را تاراج مي کنند يا مال ديگري را مي برند و ما شاهد يا عامل آن هستيم. اگر ببينيم مال ديگري را به تاراج مي بريم براي صاحب مال غم و غصه بوجود مي آوريم و چنانچه مال ما را مي برند غم و رنج به ما مي رسد ولي به فرموده امام صادق عليه السلام تاراج هم مي تواند غم و غصه باشد و هم فراواني و نعمت.
تاراج محمدبن سيرين گويد:
اگر بيند مال و نعمت كسي را به تاراج برد، دليل كه آن كس را غم و اندوه و زيان رسد، به قدر آن كه از وي برده بود.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
تاراج كردن، دليل بر چهار وجه است.
اول: شعب وقبح و زشتي.
دوم: زيان.
سوم: غم و اندوه.
چهارم: ارزاني نرخ، مگر درصورتى كه ببيند از دشمن به غنيمت گرفته شده است.
منوچهر مطيعي تهراني گويد:
در خواب مي بينيم که يا مال ما را تاراج مي کنند يا مال ديگري را مي برند و ما شاهد يا عامل آن هستيم. اگر ببينيم مال ديگري را به تاراج مي بريم براي صاحب مال غم و غصه بوجود مي آوريم و چنانچه مال ما را مي برند غم و رنج به ما مي رسد ولي به فرموده امام صادق عليه السلام تاراج هم مي تواند غم و غصه باشد و هم فراواني و نعمت.
تارعنکبوت آنلي بيتون مى‏گويد:
ديدن تار عنكبوت در خواب ، نشانة آن است كه معاشريني دلپدير خواهيد داشت و پا به ماجرايي شيرين خواهيد گذاشت .
تارعنکبوت آنلي بيتون مى‏گويد:
ديدن تار عنكبوت در خواب ، نشانة آن است كه معاشريني دلپدير خواهيد داشت و پا به ماجرايي شيرين خواهيد گذاشت .
تارک دنيا ليلا برايت مى‏گويد:
اگر در خواب ببينيد تارك دنيا شده‏ايد، يعنى به خاطر اشتباهى دچار ناراحتى مى‏شويد.
تارک دنيا ليلا برايت مى‏گويد:
اگر در خواب ببينيد تارك دنيا شده‏ايد، يعنى به خاطر اشتباهى دچار ناراحتى مى‏شويد.
تاريخ آنلي بيتون مى‏گويد:
ديدن تاريخ در خواب، بيانگر آن است كه روزهاى خوشى پيش رو داريد.
تاريخ آنلي بيتون مى‏گويد:
ديدن تاريخ در خواب، بيانگر آن است كه روزهاى خوشى پيش رو داريد.
تاريکخانه عکاسي ليلا برايت مى‏گويد:
اگر در خواب ببينيد در يك عكاسى مشغول به كار هستيد، به اين معنا است كه با فكر و درايت دشمنانتان را مغلوب مى‏كنيد. ديدن تاريكخانه در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است كه بايد بيشتر مراقب اطرافتان باشيد.
تاريکخانه عکاسي ليلا برايت مى‏گويد:
اگر در خواب ببينيد در يك عكاسى مشغول به كار هستيد، به اين معنا است كه با فكر و درايت دشمنانتان را مغلوب مى‏كنيد. ديدن تاريكخانه در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است كه بايد بيشتر مراقب اطرافتان باشيد.
تاريکي محمدبن سيرين گويد:
تاريكي در خواب ضلالت است در راه دين. اگر بيند تاريكي فرا گرفت يا كسي بدو داد، دليل كه بر قدر آن ضلالت و گمراهي يابد. اگر بيند در تاريكي است و آن تاريكي به روشنائي مبدل شد، دليل كه توبه كند و راه دين بر او گشاده شود.
ابراهيم كرماني گويد:
اگر بيند در تاريكي است و آن تاريكي باز به روشنائي شد و ديگر بار به تاريكي شد، دليل كه اين منافق بود.
جابرمغربي گويد:
تاريكي به خواب، غم و اندوه است. اگر ديد كه هوا سخت تاريك شد، دليل كه مردم آن ديار را غم و اندوه رسد و كار ايشان بسته شود. اگر بيند هوا روشن است و تاريكي ابر، ناگاه پديد آمد، دليل كه در آن ديار مرگ مفاجات ظاهر شود.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
تاريكي در خواب بر پنج وجه است.
اول: كفر،
دوم: تحير و سرگرداني،
سوم: فروبستن كارها،
چهارم: بدعت،
پنجم: در ضلالت وگمراهي افتادن.
اسماعيل بن اشعث گويد:
اگر به خواب ديد از تاريكي به روشنائي آمد، دليل كه از درويشي به توانگري و ثروتمندي افتد و از غم فرج و شادي يابد و كار بر وي گشاده شود از راه ضلالت دور بود.
منوچهر مطيعي تهراني گويد:
ما نمي دانيم درون تاريکي چيست به همين علت گاه اشخاص از تاريکي مي ترسند و به جائي که تاريک است قدم نمي نهند. در خواب نيز جهل و گمراهي و غفلت و اعمال ناشي از ناداني ما به صورت تاريکي شکل مي گيرد. اگر در خواب ديديم که از جائي روشن به محل تاريک رسيديم در کارهايمان با ابهام رو به رو مي گرديم و عملي ناشي از ناداني مرتکب مي شويم ولي اگر از تاريکي بيرون آمديم تعبير نيکو دارد. اگر ديديد که از محل تاريک بيرون آمديد و به روشنائي رسيديد وضع شما بهبود کلي مي يابد و ظلمت غفلت و بي خردي را پشت سر مي نهيد و آگاهانه پيش مي رويد. اگر بيننده خواب ببيند که ابري آسمان را فراگرفت و همه جا را تاريک کرد غم و غصه اي عمومي پيش مي آيد و گرفتاري همگاني عارض مي گردد مثل يک بيماري همه گير. معبران اسلامي نوشته اند تاريکي کفر است و ضلالت و بهترين حالت اين است که در خواب خود از تاريکي بيرون مي آئيم و به روشنائي برسيم. اگر کسي در تاريکي قرار داشت و شما او را نمي ديديد ولي صدايش را مي شنيديد گمراهي که در بلا گرفتار شده از شما ياري و مدد مي طلبد. اگر از تاريکي صداي زن به گوش شما رسيد آواي شيطان است. اگر خودتان در تاريکي بوديد اما روشنائي را از دور تشخيص مي داديد اميد هست که خود را نجات دهيد و به يقين دستي براي کمک به سوي شما دراز مي شود که بايد آن را بگيريد.
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد در حين مسافرت با تاريكي مواجه مي شويد ، علامت آن است كه به هر كاري دست بزنيد ، بد خواهيد آورد . اما اگر ناگاه خورشيد از ميان تاريكي هويدا شود ، نشانة غلبه بر اشتباهات است .
2ـ اگر خواب ببينيد فرزند يا دوست خود را در تاريكي گمراه كرده ايد ، علامت آن است كه دلايل فراواني براي عصبانيت پديد خواهد آمد .
ليلا برايت مى‏گويد:
اگر در خواب خودتان را در تاريكى ببينيد، يعنى براى انجام كارى نياز به كمك داريد. اگر در خواب خود را در زيرزمين تاريكى ببينيد، يعنى بايد مراقب توطئه‏ى دشمنان باشيد.
تاريکي محمدبن سيرين گويد:
تاريكي در خواب ضلالت است در راه دين. اگر بيند تاريكي فرا گرفت يا كسي بدو داد، دليل كه بر قدر آن ضلالت و گمراهي يابد. اگر بيند در تاريكي است و آن تاريكي به روشنائي مبدل شد، دليل كه توبه كند و راه دين بر او گشاده شود.
ابراهيم كرماني گويد:
اگر بيند در تاريكي است و آن تاريكي باز به روشنائي شد و ديگر بار به تاريكي شد، دليل كه اين منافق بود.
جابرمغربي گويد:
تاريكي به خواب، غم و اندوه است. اگر ديد كه هوا سخت تاريك شد، دليل كه مردم آن ديار را غم و اندوه رسد و كار ايشان بسته شود. اگر بيند هوا روشن است و تاريكي ابر، ناگاه پديد آمد، دليل كه در آن ديار مرگ مفاجات ظاهر شود.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
تاريكي در خواب بر پنج وجه است.
اول: كفر،
دوم: تحير و سرگرداني،
سوم: فروبستن كارها،
چهارم: بدعت،
پنجم: در ضلالت وگمراهي افتادن.
اسماعيل بن اشعث گويد:
اگر به خواب ديد از تاريكي به روشنائي آمد، دليل كه از درويشي به توانگري و ثروتمندي افتد و از غم فرج و شادي يابد و كار بر وي گشاده شود از راه ضلالت دور بود.
منوچهر مطيعي تهراني گويد:
ما نمي دانيم درون تاريکي چيست به همين علت گاه اشخاص از تاريکي مي ترسند و به جائي که تاريک است قدم نمي نهند. در خواب نيز جهل و گمراهي و غفلت و اعمال ناشي از ناداني ما به صورت تاريکي شکل مي گيرد. اگر در خواب ديديم که از جائي روشن به محل تاريک رسيديم در کارهايمان با ابهام رو به رو مي گرديم و عملي ناشي از ناداني مرتکب مي شويم ولي اگر از تاريکي بيرون آمديم تعبير نيکو دارد. اگر ديديد که از محل تاريک بيرون آمديد و به روشنائي رسيديد وضع شما بهبود کلي مي يابد و ظلمت غفلت و بي خردي را پشت سر مي نهيد و آگاهانه پيش مي رويد. اگر بيننده خواب ببيند که ابري آسمان را فراگرفت و همه جا را تاريک کرد غم و غصه اي عمومي پيش مي آيد و گرفتاري همگاني عارض مي گردد مثل يک بيماري همه گير. معبران اسلامي نوشته اند تاريکي کفر است و ضلالت و بهترين حالت اين است که در خواب خود از تاريکي بيرون مي آئيم و به روشنائي برسيم. اگر کسي در تاريکي قرار داشت و شما او را نمي ديديد ولي صدايش را مي شنيديد گمراهي که در بلا گرفتار شده از شما ياري و مدد مي طلبد. اگر از تاريکي صداي زن به گوش شما رسيد آواي شيطان است. اگر خودتان در تاريکي بوديد اما روشنائي را از دور تشخيص مي داديد اميد هست که خود را نجات دهيد و به يقين دستي براي کمک به سوي شما دراز مي شود که بايد آن را بگيريد.
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد در حين مسافرت با تاريكي مواجه مي شويد ، علامت آن است كه به هر كاري دست بزنيد ، بد خواهيد آورد . اما اگر ناگاه خورشيد از ميان تاريكي هويدا شود ، نشانة غلبه بر اشتباهات است .
2ـ اگر خواب ببينيد فرزند يا دوست خود را در تاريكي گمراه كرده ايد ، علامت آن است كه دلايل فراواني براي عصبانيت پديد خواهد آمد .
ليلا برايت مى‏گويد:
اگر در خواب خودتان را در تاريكى ببينيد، يعنى براى انجام كارى نياز به كمك داريد. اگر در خواب خود را در زيرزمين تاريكى ببينيد، يعنى بايد مراقب توطئه‏ى دشمنان باشيد.
تازيانه حضرت دانيال گويد:
اگر كسي بيند تازيانه به خرط كرده است، دليل كه كارش بر مراد و نظام است. اگر ديد تازيانه او مخروط نكرده است، دليل بر شرف و بزرگي است، به قدر آن تازيانه، و بعضي گويند، كه تازيانه در خواب، دليل بر مال اندك است بر قدر بيننده خواب. اگر ديد دوال تازيانه او بگسست، دليل كه مال و بزرگي از وي جدا شود.
محمدبن سيرين گويد:
اگر كسي ديد كه كسي را به تازيانه بِزَد، دليل كه به كاري مشغول شود كه از آن كسب و كسب او فايده بدو نرسد. اگر بيند تازيانه از دست بينداخت، دليل كه آن كاري كه در دست دارد بيندازد. اگر كسي ديد كسي را به تازيانه بزد و خون ازتن وي روان شد، دليل كه سخنهاي ناخوش شنود.
ابراهيم كرماني گويد:
اگر بيند كسي او را به تازيانه بزد، دليل كه از آن كس مال حرام يابد. اگر ديد به زخم تازيانه خون از او روان شد، دليل كه مال يابد. اگر بيند كه نشان زخم تازيانه بر تن او بماند، دليل كه سخنهاي ناخوش شنود. اگر ديد او را با تازيانه بزدند و ندانست كه چه كسي زد، دليل كه ناگاه مال آيد
جابرمغربي گويد:
اگر كسي به خواب ديد كه در دست تازيانه نيكو داشت يا علاقه ابريشمين، دليل كه او را فرزندي آيد. اگر بيند تازيانه از چوب است، دليل است بر قوت حال وي. اگر بيند تازيانه از چرم يااز دوال است، دليل كه خير منفعت بدو رسد. اگر بيند تازيانه در دست داشت و بشكست، دليل كه فرزندش بميرد يا از كار خود معزول شود. اگر بيند بر اسب نشسته و تازيانه مي زد، دليل كه به جاي كسي كاري كند و بدان كار، بر وي منت نهد. اگر بيند بر پشت كسي تازيانه مي زد و از آنجا خون برآمد، دليل كه آن كس مال حرام يابد يا زننده او را متهم كند به گناهي. اگر بر پشت خود زخم تازيانه زد، چنانكه پاره پاره شد، دليل كه اهل او متفرق شوند. اگر كسي را بي اندازه تازيانه زد، دليل كه وي را غم واندوه رسد.
اسماعيل بن اشعث گويد:
اگر كسي بيند در خانه خود بدست خود تازيانه كوتاه بود و پس از آن دراز شد، دليل كه زبان او بر خصم دراز شود. اگر بيند دراز بود و كوتاه شد، دليل كه دشمن بر وي غلبه كند.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
تازيانه در خواب بر پنج وجه است.
اول: شعث وقبح و زشت.
دوم: جدل كردن و بگو مگو.
سوم: روشن شدن كاري مشكل.
چهارم: سفر و مفارقت.
پنجم: بزرگي و مال.
منوچهر مطيعي تهراني گويد:
تازيانه در گذشته يک وسيله جنگي و تدافعي بوده و هر جنگجوي سوارکاري يک تازيانه داشت که به سبک و روش خودش مي بست و به کار مي برد به طوري که از تازيانه يک نفر، شخص ديگري نمي توانست با مهارت و چابکي استفاده کند ولي امروز تازيانه در زندگي ما جايي مخصوص و مشخص ندارد و فقط گه گاه براي تعزيز و تنبيه خلافکاران به کار مي رود. احتمال اين که کسي تازيانه در خواب ببيند کم است معهذا نوشته مي شود. معبران کهن تازيانه را عزت و شرف مرد تعبير کرده و نوشته اند که اگر کسي ببيند تازيانه از دستش مي افتد از کار معزول مي شود.
تازيانه حضرت دانيال گويد:
اگر كسي بيند تازيانه به خرط كرده است، دليل كه كارش بر مراد و نظام است. اگر ديد تازيانه او مخروط نكرده است، دليل بر شرف و بزرگي است، به قدر آن تازيانه، و بعضي گويند، كه تازيانه در خواب، دليل بر مال اندك است بر قدر بيننده خواب. اگر ديد دوال تازيانه او بگسست، دليل كه مال و بزرگي از وي جدا شود.
محمدبن سيرين گويد:
اگر كسي ديد كه كسي را به تازيانه بِزَد، دليل كه به كاري مشغول شود كه از آن كسب و كسب او فايده بدو نرسد. اگر بيند تازيانه از دست بينداخت، دليل كه آن كاري كه در دست دارد بيندازد. اگر كسي ديد كسي را به تازيانه بزد و خون ازتن وي روان شد، دليل كه سخنهاي ناخوش شنود.
ابراهيم كرماني گويد:
اگر بيند كسي او را به تازيانه بزد، دليل كه از آن كس مال حرام يابد. اگر ديد به زخم تازيانه خون از او روان شد، دليل كه مال يابد. اگر بيند كه نشان زخم تازيانه بر تن او بماند، دليل كه سخنهاي ناخوش شنود. اگر ديد او را با تازيانه بزدند و ندانست كه چه كسي زد، دليل كه ناگاه مال آيد
جابرمغربي گويد:
اگر كسي به خواب ديد كه در دست تازيانه نيكو داشت يا علاقه ابريشمين، دليل كه او را فرزندي آيد. اگر بيند تازيانه از چوب است، دليل است بر قوت حال وي. اگر بيند تازيانه از چرم يااز دوال است، دليل كه خير منفعت بدو رسد. اگر بيند تازيانه در دست داشت و بشكست، دليل كه فرزندش بميرد يا از كار خود معزول شود. اگر بيند بر اسب نشسته و تازيانه مي زد، دليل كه به جاي كسي كاري كند و بدان كار، بر وي منت نهد. اگر بيند بر پشت كسي تازيانه مي زد و از آنجا خون برآمد، دليل كه آن كس مال حرام يابد يا زننده او را متهم كند به گناهي. اگر بر پشت خود زخم تازيانه زد، چنانكه پاره پاره شد، دليل كه اهل او متفرق شوند. اگر كسي را بي اندازه تازيانه زد، دليل كه وي را غم واندوه رسد.
اسماعيل بن اشعث گويد:
اگر كسي بيند در خانه خود بدست خود تازيانه كوتاه بود و پس از آن دراز شد، دليل كه زبان او بر خصم دراز شود. اگر بيند دراز بود و كوتاه شد، دليل كه دشمن بر وي غلبه كند.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
تازيانه در خواب بر پنج وجه است.
اول: شعث وقبح و زشت.
دوم: جدل كردن و بگو مگو.
سوم: روشن شدن كاري مشكل.
چهارم: سفر و مفارقت.
پنجم: بزرگي و مال.
منوچهر مطيعي تهراني گويد:
تازيانه در گذشته يک وسيله جنگي و تدافعي بوده و هر جنگجوي سوارکاري يک تازيانه داشت که به سبک و روش خودش مي بست و به کار مي برد به طوري که از تازيانه يک نفر، شخص ديگري نمي توانست با مهارت و چابکي استفاده کند ولي امروز تازيانه در زندگي ما جايي مخصوص و مشخص ندارد و فقط گه گاه براي تعزيز و تنبيه خلافکاران به کار مي رود. احتمال اين که کسي تازيانه در خواب ببيند کم است معهذا نوشته مي شود. معبران کهن تازيانه را عزت و شرف مرد تعبير کرده و نوشته اند که اگر کسي ببيند تازيانه از دستش مي افتد از کار معزول مي شود.
تاس محمدبن سيرين گويد: اگر در خواب بيند تاس بازي مي كرد و قمار باخت، دليل است به غمي گرفتار شود، يا در حيلتي افتد. جابرمغربي گويد: اگر ديدتاس بازي كرد،دليل خصومت است. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن تاس در خواب بر پنج وجه است. اول: مقام. دوم: زن. سوم: فرزند. چهارم: مال. پنجم: گفتگو.
تاس محمدبن سيرين گويد: اگر در خواب بيند تاس بازي مي كرد و قمار باخت، دليل است به غمي گرفتار شود، يا در حيلتي افتد. جابرمغربي گويد: اگر ديدتاس بازي كرد،دليل خصومت است. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن تاس در خواب بر پنج وجه است. اول: مقام. دوم: زن. سوم: فرزند. چهارم: مال. پنجم: گفتگو.
تاک محمدبن سيرين گويد:
رز در خواب، دليل بر زني نيكوكار و كريمه كند. اگر بيند رزي داشت و درختهاي سبز و پاكيزه در او است درهنگام وي، دليل كند كه زني نيكوكار بخواهد و از او خير و منفعت بيند. اگر بيند كه برگ درختهاي رز نبود، تاويل به خلاف اين است. اگر بيند كه برگ درختها زرد گشت بود، دليل است كه بيمار گردد. اگر بيند كه رز ملك او نبود، تاويلش از خير و شر به خداوند رز بود.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن رز(درخت انگور) در خواب بر سه وجه است.
اول: زن.
دوم: منفعت بود از سبب زن.
سوم: رنج و غم و اندوه بود.
اگر رز(درخت انگور) را خراب بيند، دليل كند بر بدي احوال صاحب تاک
باغبان تاکستان در خواب تاويلش خدمتكار خانه بود.
منوچهر مطيعي تهراني گويد:
اگر باغي پر از گل هاي رز رنگارنگ ببينيد به محيطي وارد مي شويد که مردمي خوب دارد و شما از ديدار و مصاحبتشان متنفع مي گرديد. اگر ببينيد که يک بوته رز در خانه خود کاشته ايد که قبلا نبوده زني در مسير زندگي شما قرار مي گيرد. اگر همسر نداريد ازدواج مي کنيد و اگر همسر داريد و با او قهر هستيد آشتي مي کنيد و اگر با زن ديگري نيز اختلاف داريد رفع کدورت مي شود. اگر اين خواب را زني ببيند صاحب دختري مي شود که در زيبايي و حسن خلق و طراوت و صباحت انگشت نما مي شود. اگر اين خواب را پسر جواني ببيند عاشق مي شود و ازدواج مي کند. رز زرد گوياي زني است بيمار گونه ولي خوش قلب و نيک منظر. رز سرخ زني است با نشاط. رز صورتي زني است که مصاحبتش مغتنم است. رز خشکيده غمي است که از جانب يک زن به شما وارد مي آيد و خود آن زن نيز بلا و آسيب مي بيند. اگر رز را در خواب پرپر کنيد به يک زن آسيب کلي مي رسانيد و زندگيش را در مخاطره قرار مي دهيد.
تاک محمدبن سيرين گويد:
رز در خواب، دليل بر زني نيكوكار و كريمه كند. اگر بيند رزي داشت و درختهاي سبز و پاكيزه در او است درهنگام وي، دليل كند كه زني نيكوكار بخواهد و از او خير و منفعت بيند. اگر بيند كه برگ درختهاي رز نبود، تاويل به خلاف اين است. اگر بيند كه برگ درختها زرد گشت بود، دليل است كه بيمار گردد. اگر بيند كه رز ملك او نبود، تاويلش از خير و شر به خداوند رز بود.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن رز(درخت انگور) در خواب بر سه وجه است.
اول: زن.
دوم: منفعت بود از سبب زن.
سوم: رنج و غم و اندوه بود.
اگر رز(درخت انگور) را خراب بيند، دليل كند بر بدي احوال صاحب تاک
باغبان تاکستان در خواب تاويلش خدمتكار خانه بود.
منوچهر مطيعي تهراني گويد:
اگر باغي پر از گل هاي رز رنگارنگ ببينيد به محيطي وارد مي شويد که مردمي خوب دارد و شما از ديدار و مصاحبتشان متنفع مي گرديد. اگر ببينيد که يک بوته رز در خانه خود کاشته ايد که قبلا نبوده زني در مسير زندگي شما قرار مي گيرد. اگر همسر نداريد ازدواج مي کنيد و اگر همسر داريد و با او قهر هستيد آشتي مي کنيد و اگر با زن ديگري نيز اختلاف داريد رفع کدورت مي شود. اگر اين خواب را زني ببيند صاحب دختري مي شود که در زيبايي و حسن خلق و طراوت و صباحت انگشت نما مي شود. اگر اين خواب را پسر جواني ببيند عاشق مي شود و ازدواج مي کند. رز زرد گوياي زني است بيمار گونه ولي خوش قلب و نيک منظر. رز سرخ زني است با نشاط. رز صورتي زني است که مصاحبتش مغتنم است. رز خشکيده غمي است که از جانب يک زن به شما وارد مي آيد و خود آن زن نيز بلا و آسيب مي بيند. اگر رز را در خواب پرپر کنيد به يک زن آسيب کلي مي رسانيد و زندگيش را در مخاطره قرار مي دهيد.
تاکستان آنلي بيتون مى‏گويد:
ديدن درخت مو در خواب، بيانگر سعادت و خوشبختى است. ديدن باغ انگور در خواب، نشانه‏ى موفقيت در انجام كارها است. اگر در خواب تاكستانى ديديد كه به آن رسيدگى نشده، يعنى به يكى از اهداف خود نمى‏رسيد.
تاکستان آنلي بيتون مى‏گويد:
ديدن درخت مو در خواب، بيانگر سعادت و خوشبختى است. ديدن باغ انگور در خواب، نشانه‏ى موفقيت در انجام كارها است. اگر در خواب تاكستانى ديديد كه به آن رسيدگى نشده، يعنى به يكى از اهداف خود نمى‏رسيد.
تاکسي آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد تاكسي سوار شده ايد ، نشانة لذت بردن از موفقيتها و سرگرميهاي دوست داشتني است .
2ـ اگر ببينيد هنگام شب با ديگران سوار تاكسي مي شويد ، علامت آن است كه مي خواهيد رازي را از دوستان خود پنهان كنيد .
3ـ اگر با زني سوار تاكسي شويد ، حاكي از آن است كه رسوايي شما را بدنام خواهد ساخت .
4ـ اگر خواب ببينيد مشغول راندن تاكسي هستيد ، دلالت بر آن دارد كه در كاري كه به چنگ مي آوريد ، پشرفت اندكي خواهيد كرد .
ليلا برايت مى‏گويد:
ديدن تانك در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است كه بايد مراقب توطئه‏ى دشمنان باشيد. اگر خواب ببينيد كه مشغول راندن تانكى هستيد، بيانگر موفقيت در امور كارى است.
هانس كورت مى‏گويد:
اگر خواب ببينيد به وسيله‏ى تانكى با دشمن مى‏جنگيد، به اين معنا است كه موقعيت‏هاى خوبى براى پيشرفت پيش رو داريد.
تاکسي آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد تاكسي سوار شده ايد ، نشانة لذت بردن از موفقيتها و سرگرميهاي دوست داشتني است .
2ـ اگر ببينيد هنگام شب با ديگران سوار تاكسي مي شويد ، علامت آن است كه مي خواهيد رازي را از دوستان خود پنهان كنيد .
3ـ اگر با زني سوار تاكسي شويد ، حاكي از آن است كه رسوايي شما را بدنام خواهد ساخت .
4ـ اگر خواب ببينيد مشغول راندن تاكسي هستيد ، دلالت بر آن دارد كه در كاري كه به چنگ مي آوريد ، پشرفت اندكي خواهيد كرد .
ليلا برايت مى‏گويد:
ديدن تانك در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است كه بايد مراقب توطئه‏ى دشمنان باشيد. اگر خواب ببينيد كه مشغول راندن تانكى هستيد، بيانگر موفقيت در امور كارى است.
هانس كورت مى‏گويد:
اگر خواب ببينيد به وسيله‏ى تانكى با دشمن مى‏جنگيد، به اين معنا است كه موقعيت‏هاى خوبى براى پيشرفت پيش رو داريد.
تالاب منوچهر مطيعي تهراني گويد :
استخر تجسمي است از خواستها و نفسانيات که بيشتر جنبه بزرگي طلبي دارند. استخر به تنهايي چيزي را در خواب بازگو نمي کند مگر آبي که درون آن هست و براي روشن شدن اين نکته بايد به کلمه آب مراجعه کنيد چون صافي و صفا و روشني يا کدورت و تيرگي آب درون استخر بازگوينده خوابي است که شما ديده ايد. اگر در خواب استخري خالي ديديد که به شما تعلق داشت و در خانه خودتان بود گوياي اين است که در آينده با بيهودگي يک کار انجام شده روبه رو مي شويد. اگر ببينيد که خودتان را در آب استخر يا حوض مي شوييد که اين عمل را به نيت پاک شدن بدن انجام مي دهيد از آلودگي پاک مي شويد و به نوشته ابن سيرين از گناهي توبه مي کنيد. چنانچه ببينيد که در استخري با آب صاف و روشن شنا مي کنيد عمري با نشاط در پيش داريد و کامروا مي شويد ولي اگر آب کدر و تاريک بود غمي و اندوهي سر راه شما قرار مي گيرد. آب عفن و بد بود بيماري است. اگر کنار استخر سبزه روييده و باغچه اي پر از گل وجود داشت کاري مي کنيد که سود آن عايد ديگران مي شود.
تالاب منوچهر مطيعي تهراني گويد :
استخر تجسمي است از خواستها و نفسانيات که بيشتر جنبه بزرگي طلبي دارند. استخر به تنهايي چيزي را در خواب بازگو نمي کند مگر آبي که درون آن هست و براي روشن شدن اين نکته بايد به کلمه آب مراجعه کنيد چون صافي و صفا و روشني يا کدورت و تيرگي آب درون استخر بازگوينده خوابي است که شما ديده ايد. اگر در خواب استخري خالي ديديد که به شما تعلق داشت و در خانه خودتان بود گوياي اين است که در آينده با بيهودگي يک کار انجام شده روبه رو مي شويد. اگر ببينيد که خودتان را در آب استخر يا حوض مي شوييد که اين عمل را به نيت پاک شدن بدن انجام مي دهيد از آلودگي پاک مي شويد و به نوشته ابن سيرين از گناهي توبه مي کنيد. چنانچه ببينيد که در استخري با آب صاف و روشن شنا مي کنيد عمري با نشاط در پيش داريد و کامروا مي شويد ولي اگر آب کدر و تاريک بود غمي و اندوهي سر راه شما قرار مي گيرد. آب عفن و بد بود بيماري است. اگر کنار استخر سبزه روييده و باغچه اي پر از گل وجود داشت کاري مي کنيد که سود آن عايد ديگران مي شود.
تاموره آفتابه اي که بوسيله آن دست و صورت خويش را مي شويند
محمد بن سيرين گويد:
آبدستان در خواب خزينه دار و صاحب تدبير بود كه دخل و خرج در دست ا و بود، اگر بيند كه پادشاهي آبدستان به وي داد دليل كند كه خزينه دار و مدير پادشاه بود و اگر او ره كسي دهد هم، بر اين قياس بود.
ابراهيم كرماني گويد:
آبدستان درخواب، خادم بود. و اگر بيند كه آبدستان او بشكست يا ضايع شد، دليل كند كه زن از وي جدا گردد يا بميرد. و اگر بيند كه از آبدستان آب همي خورد، دليل كند كه وي فرزندي حاصل شود خاصه، كه آب را صافي بيند و خوش طعم.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن آبدستان در خواب بر پنج وجه بود:
اول: خادم،
دوم: خزينه،
سوم: مدير كار،
چهارم: فرزند،
پنجم: روزي اندك از جايي كه اميد ندارد.
تاموره آفتابه اي که بوسيله آن دست و صورت خويش را مي شويند
محمد بن سيرين گويد:
آبدستان در خواب خزينه دار و صاحب تدبير بود كه دخل و خرج در دست ا و بود، اگر بيند كه پادشاهي آبدستان به وي داد دليل كند كه خزينه دار و مدير پادشاه بود و اگر او ره كسي دهد هم، بر اين قياس بود.
ابراهيم كرماني گويد:
آبدستان درخواب، خادم بود. و اگر بيند كه آبدستان او بشكست يا ضايع شد، دليل كند كه زن از وي جدا گردد يا بميرد. و اگر بيند كه از آبدستان آب همي خورد، دليل كند كه وي فرزندي حاصل شود خاصه، كه آب را صافي بيند و خوش طعم.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن آبدستان در خواب بر پنج وجه بود:
اول: خادم،
دوم: خزينه،
سوم: مدير كار،
چهارم: فرزند،
پنجم: روزي اندك از جايي كه اميد ندارد.
تانک آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر در خواب ببينيد با تانكي به مبارزة دشمن مي رويد ، نشانة آن است كه فرصتهايي خوب براي پيشرفت به شما رو مي كند به شرط آنكه از اين فرصتها به درستي استفاده كنيد .
2ـ اگر خواب ببينيد از روي تانكي به زمين مي افتيد ، نشانة آن است كه از مقامي بالا به زير مي آييد .
تانک آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر در خواب ببينيد با تانكي به مبارزة دشمن مي رويد ، نشانة آن است كه فرصتهايي خوب براي پيشرفت به شما رو مي كند به شرط آنكه از اين فرصتها به درستي استفاده كنيد .
2ـ اگر خواب ببينيد از روي تانكي به زمين مي افتيد ، نشانة آن است كه از مقامي بالا به زير مي آييد .
تانکر آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن تانكر در خواب ، نشانة آن است كه وراي توقع و انتظار خود به كاميابي و خوشنودي دست خواهيد يافت .
2ـ اگر خواب ببينيد از تانكري مايه اي چكه مي كند ، نشانة آن است كه در ارتباط با كار و حرفة خود زيان خواهيد ديد .
تانکر آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن تانكر در خواب ، نشانة آن است كه وراي توقع و انتظار خود به كاميابي و خوشنودي دست خواهيد يافت .
2ـ اگر خواب ببينيد از تانكري مايه اي چكه مي كند ، نشانة آن است كه در ارتباط با كار و حرفة خود زيان خواهيد ديد .
تاول محمد بن سيرين گويد:
آبله درخواب زيان مال بود.
اگر بيند كه بر تن او آبله بود، به قدر آن خواسته مال او را حاصل شود.
ابراهيم كرماني گويد:
اگر بيند كه بر تن او آبله بود، به قدر آن مال حرام حاصل شود.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
آبله به تن ديدن بر پنج وجه بود:
اول: زيادتي مال،
دوم: زن خواهد،
سوم: پسرش آيد،(از سفر يا سربازي يا جاي دور)
چهارم: حاجت روا شدن،
پنچم: از ترس و بيم ايمن شود، چون آبله سفيد.
منوچهر مطيعي تهراني گويد :
آبله اينجا بيماري مشهور و شناخته شده اي نيست بلکه بطور عام هر نوع لکه خورد و کوچک روي بدن مي باشد مثل طاول يا زگيل يا هر نوع برجستگي و تالم موضعي. پوست بدن بايد سالم باشد و اگر چيزي روي پوست ما ظاهر شود نشان عدم سلامت آن نقطه از پوست است . در خواب نيز ديدن آبله روي پوست بدن زيان مالي تعبير شده . اندازه آبله اندازه زيان مالي است و نزديک بودن به صورت و چشم نيز اهميت آن را باز مي گويد .چنانچه گسترده و همه جاي بدن را گرفته باشد به طوريکه در خواب خود را مثل آبله اي ها خال خال مشاهده کنيم زياني است بزرگ و گسترده که قادر به کنترل آن نيستيم و اگر کوچک و فقط يکي باشد زياني است مختصر که قابل جبران مي باشد . آبله در صورت شرمندگي است و آبله درسينه مال حرام و پولي است که از طريق نامشروع به دست مي آوريد.آبله در پا کسالت است و خستگي.
ليلا برايت مى‏گويد:
ديدن آبله يا داشتن آبله در خواب، بيانگر ثروتمند شدن شما است.
آنلي بيتون مى‏گويد:
ديدن مرد آبله رو در خواب، علامت آن است كه شما به بيمارى بسيار سختى مبتلا مى‏شويد و نمى‏توانيد كارها و طرح‏هاى خود را عملى كنيد.
تاول محمد بن سيرين گويد:
آبله درخواب زيان مال بود.
اگر بيند كه بر تن او آبله بود، به قدر آن خواسته مال او را حاصل شود.
ابراهيم كرماني گويد:
اگر بيند كه بر تن او آبله بود، به قدر آن مال حرام حاصل شود.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
آبله به تن ديدن بر پنج وجه بود:
اول: زيادتي مال،
دوم: زن خواهد،
سوم: پسرش آيد،(از سفر يا سربازي يا جاي دور)
چهارم: حاجت روا شدن،
پنچم: از ترس و بيم ايمن شود، چون آبله سفيد.
منوچهر مطيعي تهراني گويد :
آبله اينجا بيماري مشهور و شناخته شده اي نيست بلکه بطور عام هر نوع لکه خورد و کوچک روي بدن مي باشد مثل طاول يا زگيل يا هر نوع برجستگي و تالم موضعي. پوست بدن بايد سالم باشد و اگر چيزي روي پوست ما ظاهر شود نشان عدم سلامت آن نقطه از پوست است . در خواب نيز ديدن آبله روي پوست بدن زيان مالي تعبير شده . اندازه آبله اندازه زيان مالي است و نزديک بودن به صورت و چشم نيز اهميت آن را باز مي گويد .چنانچه گسترده و همه جاي بدن را گرفته باشد به طوريکه در خواب خود را مثل آبله اي ها خال خال مشاهده کنيم زياني است بزرگ و گسترده که قادر به کنترل آن نيستيم و اگر کوچک و فقط يکي باشد زياني است مختصر که قابل جبران مي باشد . آبله در صورت شرمندگي است و آبله درسينه مال حرام و پولي است که از طريق نامشروع به دست مي آوريد.آبله در پا کسالت است و خستگي.
ليلا برايت مى‏گويد:
ديدن آبله يا داشتن آبله در خواب، بيانگر ثروتمند شدن شما است.
آنلي بيتون مى‏گويد:
ديدن مرد آبله رو در خواب، علامت آن است كه شما به بيمارى بسيار سختى مبتلا مى‏شويد و نمى‏توانيد كارها و طرح‏هاى خود را عملى كنيد.
تاوه محمدبن سيرين گويد: درخواب ديدن، خدمتكار خانه بود، كه آن چه بر كدخداي خانه بود جمله بر عيال خود و ديگران نفقه كند. اگر بيند تاوه نو داشت يا كسي بدو داد، دليل كه خدمتكاري مصلح او حاصل شود، يا از وي جدا شود. جابر مغربي گويد: اگر بيند از تاوه چيزي مي خورد، دليل كه از خدمتكار خير و منفعت بدو رسد به قدر خوردني. اگر بيند آن خوردني ترش و ناخوش است، دليل كه غمگين شود.
تاوه محمدبن سيرين گويد: درخواب ديدن، خدمتكار خانه بود، كه آن چه بر كدخداي خانه بود جمله بر عيال خود و ديگران نفقه كند. اگر بيند تاوه نو داشت يا كسي بدو داد، دليل كه خدمتكاري مصلح او حاصل شود، يا از وي جدا شود. جابر مغربي گويد: اگر بيند از تاوه چيزي مي خورد، دليل كه از خدمتكار خير و منفعت بدو رسد به قدر خوردني. اگر بيند آن خوردني ترش و ناخوش است، دليل كه غمگين شود.
تايپ منوچهر مطيعي تهراني گويد: تايپ تجسمي است از يک زن به استثناي زنان خانه و او زني است پر غلغله و شلوغ که مدام حرف مي زند چه شنونده داشته باشد و چه نداشته باشد. چنين زني فعال است اما خردمند و آگاه نيست و در عين حال طوطي صفت و سريع التاثير است به اين معني که هر چه بگوييد باور مي کند و مي پذيرد و باز مي گويد ولي خيلي زود گفته هاي شما را از خاطر مي برد و به آن چه آموخته ايد عمل نمي کند. تايپ در خواب هاي ما تجسم يک چنين زني است که صد البته زن خانه و همسر نمي تواند باشد. اگر ديديد ماشين تحريري در خانه داريد که قبلا نداشته ايد با اين خصوصيات سر راه شما پديد مي آيد که اگر وجودش را ناديده و نايافته بگيريد به نفع شماست. اگر ديديد يک دستگاه تايپ خريديد خودتان براي آشنايي با چنين زني پيش قدم مي شويد و اگر کسي به شما هديه کرد دوستي سبب آشنايي شما مي گردد. اين خواب براي جوانان مجرد هشدار يک خطر عاطفي است زيرا عشق و ازدواج با چنين زني به مصلحت ايشان نيست. دختران جوان اگر با ماشين تحرير سر و کاري نداشته باشند و تايپ به خواب بينند نشان آن است که گرفتار يک رقابت عاطفي مي شوند. اين تعابير در صورتي است که اهل کار با ماشين تحرير نباشيد مثلا اگر مردي که فروشنده دستگاه هاي تايپ است چنين چيزي در خواب ببيند خواب او تعبير ندارد، يا دختري که ماشين نويس است خواب تايپ ببيند خواب او چيزي را نمي گويد.
تايپ منوچهر مطيعي تهراني گويد: تايپ تجسمي است از يک زن به استثناي زنان خانه و او زني است پر غلغله و شلوغ که مدام حرف مي زند چه شنونده داشته باشد و چه نداشته باشد. چنين زني فعال است اما خردمند و آگاه نيست و در عين حال طوطي صفت و سريع التاثير است به اين معني که هر چه بگوييد باور مي کند و مي پذيرد و باز مي گويد ولي خيلي زود گفته هاي شما را از خاطر مي برد و به آن چه آموخته ايد عمل نمي کند. تايپ در خواب هاي ما تجسم يک چنين زني است که صد البته زن خانه و همسر نمي تواند باشد. اگر ديديد ماشين تحريري در خانه داريد که قبلا نداشته ايد با اين خصوصيات سر راه شما پديد مي آيد که اگر وجودش را ناديده و نايافته بگيريد به نفع شماست. اگر ديديد يک دستگاه تايپ خريديد خودتان براي آشنايي با چنين زني پيش قدم مي شويد و اگر کسي به شما هديه کرد دوستي سبب آشنايي شما مي گردد. اين خواب براي جوانان مجرد هشدار يک خطر عاطفي است زيرا عشق و ازدواج با چنين زني به مصلحت ايشان نيست. دختران جوان اگر با ماشين تحرير سر و کاري نداشته باشند و تايپ به خواب بينند نشان آن است که گرفتار يک رقابت عاطفي مي شوند. اين تعابير در صورتي است که اهل کار با ماشين تحرير نباشيد مثلا اگر مردي که فروشنده دستگاه هاي تايپ است چنين چيزي در خواب ببيند خواب او تعبير ندارد، يا دختري که ماشين نويس است خواب تايپ ببيند خواب او چيزي را نمي گويد.
تب محمدبن سيرين گويد: اگر كسي به خواب ديد او را تب پيوسته بود، چنانكه زماني او را رها نمي كرد، دليل كه پيوسته به فساد و گناه مشغول است و توبه بايد كرد تا از عقوبت نجات يابد.
ابراهيم كرماني گويد: اگر كسي بيند تبش دراز است، دليل كه تنش درست و عمرش دراز است. اگر بيند وي را تب اندك است، تاويلش به خلاف اين است.
منوچهر مطيعي تهراني گويد: در خوابهاي ما ديدن تب و تب داشتن هشدار روح است در مقابل همه حوادثي که به نحوي مي توانند محرک و آزار دهنده باشند چه خوبي ها و چه بدي ها. چنانچه در خواب ببينيم که تب داريم نشان آنست که از بروز حادثه اي نه خيلي بزرگ و مهم بيمناک مي شويم و چنانچه تب ما در خواب شديد بود گوياي اهميتي است که حادثه دارد و اتفاق مي افتد و نگراني شديد ايجاد مي کند. اگر در خواب ببينيم که تب داريم و احساس کنيم که تب ما مزمن شده است خواب مي گويد ريشه نگراني عميق است و بايد آن را از سالها قبل جستجو کرد و مدتي هم در آينده ادامه خواهد يافت نه به قدر گذشته. اگر در خواب ببينيم که ديگري تب دارد و ما تيمار و بيمار داري مي کنيم کسي موجب بروز حادثه اي مي شود که همه در آن سهم خواهند داشت و ما هم. برخي از معبران نوشته اند تب در خواب گناهاني است که مرتکب شده ايم و مي شويم و چنانچه کسي ببيند تب دارد نشان آنست که به گناه مشغول مي باشد. ابن سيرين نوشته اگر کسي در خواب ببيند تب دارد و تب او پيوسته است و قطع نمي شود نشان آنست که پيوسته به ارتکاب گناه مشغول است.
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد از تب مي لرزيد ، دلالت بر آن دارد كه درد جسماني خواهيد كشيد و افكار باطل شما را به مرز درماندگي خواهد رساند .
2ـ اگر خواب ببينيد ديگري گرفتار تب و لرز شده است ، علامت آن است كه شما با بي تفاوتي نسبت به اعتبار و نفوذ ديگران ، آنها را از خود بيزار خواهيد كرد .
ليلا برايت مى‏گويد:
ديدن مريض تب‏دار در خواب، بيانگر جدايى از دوستان است.
تب محمدبن سيرين گويد: اگر كسي به خواب ديد او را تب پيوسته بود، چنانكه زماني او را رها نمي كرد، دليل كه پيوسته به فساد و گناه مشغول است و توبه بايد كرد تا از عقوبت نجات يابد.
ابراهيم كرماني گويد: اگر كسي بيند تبش دراز است، دليل كه تنش درست و عمرش دراز است. اگر بيند وي را تب اندك است، تاويلش به خلاف اين است.
منوچهر مطيعي تهراني گويد: در خوابهاي ما ديدن تب و تب داشتن هشدار روح است در مقابل همه حوادثي که به نحوي مي توانند محرک و آزار دهنده باشند چه خوبي ها و چه بدي ها. چنانچه در خواب ببينيم که تب داريم نشان آنست که از بروز حادثه اي نه خيلي بزرگ و مهم بيمناک مي شويم و چنانچه تب ما در خواب شديد بود گوياي اهميتي است که حادثه دارد و اتفاق مي افتد و نگراني شديد ايجاد مي کند. اگر در خواب ببينيم که تب داريم و احساس کنيم که تب ما مزمن شده است خواب مي گويد ريشه نگراني عميق است و بايد آن را از سالها قبل جستجو کرد و مدتي هم در آينده ادامه خواهد يافت نه به قدر گذشته. اگر در خواب ببينيم که ديگري تب دارد و ما تيمار و بيمار داري مي کنيم کسي موجب بروز حادثه اي مي شود که همه در آن سهم خواهند داشت و ما هم. برخي از معبران نوشته اند تب در خواب گناهاني است که مرتکب شده ايم و مي شويم و چنانچه کسي ببيند تب دارد نشان آنست که به گناه مشغول مي باشد. ابن سيرين نوشته اگر کسي در خواب ببيند تب دارد و تب او پيوسته است و قطع نمي شود نشان آنست که پيوسته به ارتکاب گناه مشغول است.
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد از تب مي لرزيد ، دلالت بر آن دارد كه درد جسماني خواهيد كشيد و افكار باطل شما را به مرز درماندگي خواهد رساند .
2ـ اگر خواب ببينيد ديگري گرفتار تب و لرز شده است ، علامت آن است كه شما با بي تفاوتي نسبت به اعتبار و نفوذ ديگران ، آنها را از خود بيزار خواهيد كرد .
ليلا برايت مى‏گويد:
ديدن مريض تب‏دار در خواب، بيانگر جدايى از دوستان است.
تبر محمد بن سيرين گويد: تبر درخواب، خدمتكاري است كه بخواهد كاري كند و اگر او را كاري فرمايد، خواهد كه آن را گسسته گرداند، تا ديگر كارش نفرمايند.
جابرمغربي گويد: تبر در خواب مردي است ترسنده. اگر ياري خواهد از مرد منافق است و در ميان مردم جنگ و جدائي افكند. اگر بيند تبري داشت يا كسي بدو داد، دليل كه او را با مردي بدان صفت دوستي افتد. اگر بيند تبر او بشكست يا ضايع شد، دليل كه آن مرد را اجل فرا رسد.
منوچهر مطيعي تهراني گويد: معبران کهن تمام ابزار از نوع بيل و پارو و تبر را خادم تعبير کرده اند يا کسي که در انجام کارهاي دستي و بدني به شما کمک مي کند. اگر در خواب تبر دو دم ببينيد يعني تبري که بتوانيد از دو طرف آن استفاده کنيد معرف انساني است منافق که دل و زبانش يکي نيست و با شما و دشمن شما يکسان رفتار مي کند و طبعا به چنين انساني نبايد اعتماد داشت. اين خواب به شما مي گويد که با مردي منافق برخورد خواهيد داشت. اگر تبر را کسي به شما داد از جانب دوستي مورد حمايت واقع مي شويد ولي اگر شما در خواب تبر را به کسي داديد برندگي و قاطعيت و حمايت رااز دست مي دهيد. اگر ديديد که با تبر درختي را قطع مي کنيد با قاطعيت و سرعت عملي انجام مي دهيد که خير در آن نيست و حتي ممکن است جان کسي را به مخاطره بياندازيد و اگر ديديد با تبر جائي را ويران مي کنيد با همان قاطعيت به آباداني و ساختن مي پردازيد.
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن تبر در خواب ، دلالت بر آن دارد كه با تلاش و توانايي خود فقط مي توانيد به لذت و خوشي دست يابيد .
2ـ اگر خواب ببينيد ديگران از تبر استفاده مي كنند ، نشانة آن است كه در كنار دوستاني سرخوش و توانا ، زندگي اي بسيار خوش خواهيد داشت .
3ـ اگر دختري در خواب تبر ببيند ، دلالت بر آن دارد كه همسر وفادار پيدا خواهد كرد كه چندان ثروتي ندارد .
4ـ خواب تبر شكسته ، نشانة بيماري و از دست دادن پول و ثروت است .
ليلا برايت مى‏گويد:
استفاده از تبر در خواب، نشانه‏ى پيشرفت در كارها است. اگر ديديد كه با تبر چيزى را خراب مى‏كنيد، نشانه‏ى آن است كه دچار اشتباهى مى‏شويد.
تبر محمد بن سيرين گويد: تبر درخواب، خدمتكاري است كه بخواهد كاري كند و اگر او را كاري فرمايد، خواهد كه آن را گسسته گرداند، تا ديگر كارش نفرمايند.
جابرمغربي گويد: تبر در خواب مردي است ترسنده. اگر ياري خواهد از مرد منافق است و در ميان مردم جنگ و جدائي افكند. اگر بيند تبري داشت يا كسي بدو داد، دليل كه او را با مردي بدان صفت دوستي افتد. اگر بيند تبر او بشكست يا ضايع شد، دليل كه آن مرد را اجل فرا رسد.
منوچهر مطيعي تهراني گويد: معبران کهن تمام ابزار از نوع بيل و پارو و تبر را خادم تعبير کرده اند يا کسي که در انجام کارهاي دستي و بدني به شما کمک مي کند. اگر در خواب تبر دو دم ببينيد يعني تبري که بتوانيد از دو طرف آن استفاده کنيد معرف انساني است منافق که دل و زبانش يکي نيست و با شما و دشمن شما يکسان رفتار مي کند و طبعا به چنين انساني نبايد اعتماد داشت. اين خواب به شما مي گويد که با مردي منافق برخورد خواهيد داشت. اگر تبر را کسي به شما داد از جانب دوستي مورد حمايت واقع مي شويد ولي اگر شما در خواب تبر را به کسي داديد برندگي و قاطعيت و حمايت رااز دست مي دهيد. اگر ديديد که با تبر درختي را قطع مي کنيد با قاطعيت و سرعت عملي انجام مي دهيد که خير در آن نيست و حتي ممکن است جان کسي را به مخاطره بياندازيد و اگر ديديد با تبر جائي را ويران مي کنيد با همان قاطعيت به آباداني و ساختن مي پردازيد.
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن تبر در خواب ، دلالت بر آن دارد كه با تلاش و توانايي خود فقط مي توانيد به لذت و خوشي دست يابيد .
2ـ اگر خواب ببينيد ديگران از تبر استفاده مي كنند ، نشانة آن است كه در كنار دوستاني سرخوش و توانا ، زندگي اي بسيار خوش خواهيد داشت .
3ـ اگر دختري در خواب تبر ببيند ، دلالت بر آن دارد كه همسر وفادار پيدا خواهد كرد كه چندان ثروتي ندارد .
4ـ خواب تبر شكسته ، نشانة بيماري و از دست دادن پول و ثروت است .
ليلا برايت مى‏گويد:
استفاده از تبر در خواب، نشانه‏ى پيشرفت در كارها است. اگر ديديد كه با تبر چيزى را خراب مى‏كنيد، نشانه‏ى آن است كه دچار اشتباهى مى‏شويد.
تبرئه آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر در خواب به خاطر گناهى كه مرتكب شده‏ايد، تبرئه شويد نشانه‏ى آن است كه از راه‏هاى غيرقانونى پول فراوانى به دست مى‏آوريد و اگر ديگران تبرئه شوند، به معناى آن است كه به همراه دوستانتان روزهاى خوبى پيش رو داريد.
تبرئه آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر در خواب به خاطر گناهى كه مرتكب شده‏ايد، تبرئه شويد نشانه‏ى آن است كه از راه‏هاى غيرقانونى پول فراوانى به دست مى‏آوريد و اگر ديگران تبرئه شوند، به معناى آن است كه به همراه دوستانتان روزهاى خوبى پيش رو داريد.
تبعيد آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ خواب تبعيد ، نشانة شر و بداقبالي است .
2ـ اگر خواب ببينيد به سرزمينهاي ناشناس تبعيد شده ايد ، به زودي خواهيد مرد .
3ـ اگر خواب ببينيد بچه اي به جايي تبعيد شده است ، نشانة آن است كه به قراردادهاي خود وفادار نخواهيد ماند .
4ـ اگر دختري خواب ببيند به جايي تبعيد شده است ، علامت آن است كه به مسافرتي سرچرم كننده خواهد رفت و از اين سفر لذت خواهد برد .
تبعيد آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ خواب تبعيد ، نشانة شر و بداقبالي است .
2ـ اگر خواب ببينيد به سرزمينهاي ناشناس تبعيد شده ايد ، به زودي خواهيد مرد .
3ـ اگر خواب ببينيد بچه اي به جايي تبعيد شده است ، نشانة آن است كه به قراردادهاي خود وفادار نخواهيد ماند .
4ـ اگر دختري خواب ببيند به جايي تبعيد شده است ، علامت آن است كه به مسافرتي سرچرم كننده خواهد رفت و از اين سفر لذت خواهد برد .
تبليغ آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر خواب ببينيد كه براى موضوعى تبليغ مى‏كنيد، يعنى بايد براى انجام كارى تصميم درستى بگيريد. ديدن تبليغات در خواب، بيانگر آن است كه بايد در انجام كارها دقت بيشترى داشته باشيد.
تبليغ آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر خواب ببينيد كه براى موضوعى تبليغ مى‏كنيد، يعنى بايد براى انجام كارى تصميم درستى بگيريد. ديدن تبليغات در خواب، بيانگر آن است كه بايد در انجام كارها دقت بيشترى داشته باشيد.
تبيره به فارس طبل است. ديدن آن درخواب خبر مكروه و سخن دروغ است و كاري پيدا و روشن و اين جمله، دليل بر زننده آن كند. محمدبن سيرين گويد: اگر ديد با تبيره پاي كوبد و رقص كند، دليل است بر غم و اندوه. اگر ديد او تبيره مفرد همي زد، دليل كه سخن باطل گويد، يا كاري ناصواب كند و بدان مشهور شود و بعضي از معبران گويند: تبيره درخواب آواز خوش و باطل است. ابراهيم كرماني گويد: اگر ديد تبيره مي زد، دليل كه كارهاي باطل كند با شعت، كه در او هيچ اصل نباشد و با مردمان هر وعده كه دهد جمله دروغ باشد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن تبيره در خواب، كاري است كه به ناداني كرده شود و عاقبت آن كار ظاهر، باطل است و تبيره زدن در خواب، مردي است كه دروغ شيرين و آراسته گويد به ظاهر و در باطن مردمان را غيبت كند و سخنان زشت گويد.
تبيره به فارس طبل است. ديدن آن درخواب خبر مكروه و سخن دروغ است و كاري پيدا و روشن و اين جمله، دليل بر زننده آن كند. محمدبن سيرين گويد: اگر ديد با تبيره پاي كوبد و رقص كند، دليل است بر غم و اندوه. اگر ديد او تبيره مفرد همي زد، دليل كه سخن باطل گويد، يا كاري ناصواب كند و بدان مشهور شود و بعضي از معبران گويند: تبيره درخواب آواز خوش و باطل است. ابراهيم كرماني گويد: اگر ديد تبيره مي زد، دليل كه كارهاي باطل كند با شعت، كه در او هيچ اصل نباشد و با مردمان هر وعده كه دهد جمله دروغ باشد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن تبيره در خواب، كاري است كه به ناداني كرده شود و عاقبت آن كار ظاهر، باطل است و تبيره زدن در خواب، مردي است كه دروغ شيرين و آراسته گويد به ظاهر و در باطن مردمان را غيبت كند و سخنان زشت گويد.
تپانچه آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر دختري خواب ببيند با تپانچه به طرف نامزد خود شليك مي كند ، علامت آن است كه با يكي از دوستان خود ناسازگاري خواهد كرد و احتمالأ روابط خود را با قطع كرد .
تپانچه آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر دختري خواب ببيند با تپانچه به طرف نامزد خود شليك مي كند ، علامت آن است كه با يكي از دوستان خود ناسازگاري خواهد كرد و احتمالأ روابط خود را با قطع كرد .
تپه محمد بن سيرين گويد:
اگر ديد كه در پشته زمين هامون نشسته بود، يا بر پشته كوهي، دليل است بر مردي بزرگوار، كه شرف و منزلت يابد و شرف و منزلت وي به قدر فراخي آن زمين بود كه پيرامون كوه است. اگر بيند بر سر آن پشته ايستاده بود، دليل است كه به نزديك مردي بزرگ شود و از وي مال و حرمت يابد. اگر بيند آن پشته ملك و موضع او است، دليل كه مردي بزرگ او را قهر كند و نعمت و مال او بستاند و به جاي او مقيم شود. اگر بيند بعضي از آن پشته ملك اوست، دليل كه به قدر آن، نعمت و مردي بزرگوار بي حرمت گردد و مضرت بيند. اگر بيند بر آن پشته به دشواري و زحمت بالا همي رفت، دليل كه غم و اندوه بدو رسد.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
پشته ديدن درخواب بر چهار وجه است.
اول: بلندي و والائي.
دوم: مال.
سوم: قوت ونيرو.
چهارم: تنومندي.
تپه محمد بن سيرين گويد:
اگر ديد كه در پشته زمين هامون نشسته بود، يا بر پشته كوهي، دليل است بر مردي بزرگوار، كه شرف و منزلت يابد و شرف و منزلت وي به قدر فراخي آن زمين بود كه پيرامون كوه است. اگر بيند بر سر آن پشته ايستاده بود، دليل است كه به نزديك مردي بزرگ شود و از وي مال و حرمت يابد. اگر بيند آن پشته ملك و موضع او است، دليل كه مردي بزرگ او را قهر كند و نعمت و مال او بستاند و به جاي او مقيم شود. اگر بيند بعضي از آن پشته ملك اوست، دليل كه به قدر آن، نعمت و مردي بزرگوار بي حرمت گردد و مضرت بيند. اگر بيند بر آن پشته به دشواري و زحمت بالا همي رفت، دليل كه غم و اندوه بدو رسد.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
پشته ديدن درخواب بر چهار وجه است.
اول: بلندي و والائي.
دوم: مال.
سوم: قوت ونيرو.
چهارم: تنومندي.
تتماج محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند تتماج به گوشت بره يا گوشت گوسفند و ماست شيرين ميخورد، دليل كه به قدر آن از مردم سپاهي وي را منفعت وخير رسد. اگر بيند با گوشت گاو يا با گوشت خرگوش و كشك و ماست ترش ميخورد، دليل كه منفعت اندك از مردم سفله دون بدو رسد. جابرمغربي گويد: تتماج با گوشت خرگوش يا چيزي ترش، دليل بر غم و اندوه است.
تتماج محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند تتماج به گوشت بره يا گوشت گوسفند و ماست شيرين ميخورد، دليل كه به قدر آن از مردم سپاهي وي را منفعت وخير رسد. اگر بيند با گوشت گاو يا با گوشت خرگوش و كشك و ماست ترش ميخورد، دليل كه منفعت اندك از مردم سفله دون بدو رسد. جابرمغربي گويد: تتماج با گوشت خرگوش يا چيزي ترش، دليل بر غم و اندوه است.
تجارت ليلا برايت مى‏گويد:
تجارت كردن در خواب، نشانه‏ى بستن قراردادهاى مهم است.
آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر در خواب ببينيد كه در تجارتى شكست مى‏خوريد، يعنى بايد براى مدتى با مشكلات زيادى مبارزه كنيد.
تجارت ليلا برايت مى‏گويد:
تجارت كردن در خواب، نشانه‏ى بستن قراردادهاى مهم است.
آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر در خواب ببينيد كه در تجارتى شكست مى‏خوريد، يعنى بايد براى مدتى با مشكلات زيادى مبارزه كنيد.
تجارتخانه ليلا برايت مى‏گويد:
ديدن تجارت خانه در خواب، نشانه‏ى پيشرفت در امور كارى است. اگر در خواب وارد تجارت خانه‏اى شويد كه پر از جنس است، به معنى موفقيت در كارها است. ديدن تجارت خانه‏ى خالى در خواب، بيانگر ضرر مالى است.
تجارتخانه ليلا برايت مى‏گويد:
ديدن تجارت خانه در خواب، نشانه‏ى پيشرفت در امور كارى است. اگر در خواب وارد تجارت خانه‏اى شويد كه پر از جنس است، به معنى موفقيت در كارها است. ديدن تجارت خانه‏ى خالى در خواب، بيانگر ضرر مالى است.
تجملات ليلا برايت مى‏گويد:
اگر در خواب ببينيد كه با تجملات زندگى مى‏كنيد، به اين معنا است كه در امور مالى دچار ضرر مى‏شويد.
آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر در خواب زن فقيرى ببيند كه از تجملات زندگى لذت مى‏برد، به اين معنا است كه تغيير و تحولاتى خوشايند پيش رو دارد.
تجملات ليلا برايت مى‏گويد:
اگر در خواب ببينيد كه با تجملات زندگى مى‏كنيد، به اين معنا است كه در امور مالى دچار ضرر مى‏شويد.
آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر در خواب زن فقيرى ببيند كه از تجملات زندگى لذت مى‏برد، به اين معنا است كه تغيير و تحولاتى خوشايند پيش رو دارد.
تحسين ليلا برايت مى‏گويد:
اگر در خواب ببينيد كه به خاطر موضوعى تحسين مى‏شويد، يعنى مورد اتهام قرار مى‏گيريد. اگر ببيند كسى تحسين مى‏كنيد، يعنى دوستى خوب پيدا مى‏كنيد.
تحسين ليلا برايت مى‏گويد:
اگر در خواب ببينيد كه به خاطر موضوعى تحسين مى‏شويد، يعنى مورد اتهام قرار مى‏گيريد. اگر ببيند كسى تحسين مى‏كنيد، يعنى دوستى خوب پيدا مى‏كنيد.
تحصيل اچ ميلر مى‏گويد:
اگر در خواب مشاهده كنيد كه به رتبه‏هاى بالاى تحصيل رسيده‏ايد، بيانگر آن است كه با افرادى مقتدر همنشين مى‏شويد. اگر در خواب مشاهده كنيد براى نتيجه‏ى درسى خود نگران و مضطرب هستيد، به اين معنا است كه بخت و اقبال به شما روى مى‏آورد.
تحصيل اچ ميلر مى‏گويد:
اگر در خواب مشاهده كنيد كه به رتبه‏هاى بالاى تحصيل رسيده‏ايد، بيانگر آن است كه با افرادى مقتدر همنشين مى‏شويد. اگر در خواب مشاهده كنيد براى نتيجه‏ى درسى خود نگران و مضطرب هستيد، به اين معنا است كه بخت و اقبال به شما روى مى‏آورد.
تخت محمدبن سيرين گويد:
اگر كسي بيند كه بر تخت نشسته است و بر آن تخت چيزي گسترده نبود، دليل كه به سفر شود. اگر بيند بر تخت خفته است و بر آن چيزي گسترده است، دليل كه بزرگي يابد و به قدر و قيمت تخت، دشمنان را قهر كند اما از اين غافل است. اگر اين كس از اهل فساد است، دليل كه بر دارش كنند، خاصه كه خود را به تخت خفته بيند، اگر بيند تخت بشكست و او بيفتاد، دليل كه ازجاه و بزرگي بيفتد و حالش بد شود.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن تخت درخواب بر هفت وجه است.
اول: عز و جاه ومقام.
دوم: سفر.
سوم: مرتبت و رتبه و درجه.
چهارم: بلندي ورفعت.
پنجم: ولايت وحکومت.
ششم: قدر و جاه ومنزلت.
هفتم: عالي شدن كارها.
منوچهر مطيعي تهراني گويد:
در مورد تخت عينا نوشته معبران کهن را نقل مي کنم. نوشته اند اگر کسي ببيند که بر تخت نشسته که چيزي بر آن گسترده نيست نشان آنست که به سفر مي رود و اگر ببيند که روي تحت خوابيده يا نشسته و چيزي بر تخت گسترده به قدر و قيمت آن تخت دشمنانش را مقهور مي کند و شکست مي دهد ولي عاقبت او را بر دار کنند و اگر ببيند که از تخت افتاده از قدر و منزلت ساقط مي شود.
تخت محمدبن سيرين گويد:
اگر كسي بيند كه بر تخت نشسته است و بر آن تخت چيزي گسترده نبود، دليل كه به سفر شود. اگر بيند بر تخت خفته است و بر آن چيزي گسترده است، دليل كه بزرگي يابد و به قدر و قيمت تخت، دشمنان را قهر كند اما از اين غافل است. اگر اين كس از اهل فساد است، دليل كه بر دارش كنند، خاصه كه خود را به تخت خفته بيند، اگر بيند تخت بشكست و او بيفتاد، دليل كه ازجاه و بزرگي بيفتد و حالش بد شود.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن تخت درخواب بر هفت وجه است.
اول: عز و جاه ومقام.
دوم: سفر.
سوم: مرتبت و رتبه و درجه.
چهارم: بلندي ورفعت.
پنجم: ولايت وحکومت.
ششم: قدر و جاه ومنزلت.
هفتم: عالي شدن كارها.
منوچهر مطيعي تهراني گويد:
در مورد تخت عينا نوشته معبران کهن را نقل مي کنم. نوشته اند اگر کسي ببيند که بر تخت نشسته که چيزي بر آن گسترده نيست نشان آنست که به سفر مي رود و اگر ببيند که روي تحت خوابيده يا نشسته و چيزي بر تخت گسترده به قدر و قيمت آن تخت دشمنانش را مقهور مي کند و شکست مي دهد ولي عاقبت او را بر دار کنند و اگر ببيند که از تخت افتاده از قدر و منزلت ساقط مي شود.
تخت خواب منوچهر مطيعي تهراني گويد: تخت خواب بدون هيچ ترديد براي مرد به زن بر مي گردد و براي زن گوياي تاثير وجودي مرد است در زندگي او. حالتي که تخت خواب دارد بيانگر حالت جفت خواب بيننده است. چنان چه مردي ببيند تخت خوابش آشفته است اين خواب به او مي گويد که همسرش تعادل ندارد. اين عدم تعادل مي تواند هم جسمي باشد و هم روحي. از چيزي آزرده است که اين آزردگي در زندگي و روابط خانوادگي ايشان اثر مي نهد. مشاهده آشفتگي تخت خواب به مرد توصيه مي کند که در بيداري جستجو و کاوش کند تا بفهمد همسرش از چه رنج مي برد. براي زن خواب بيننده نيز گوياي همين حقيقت است . اگر در خواب ببينيد که تخت خواب کثيف و پاره است خواب شما خبر مي دهد که يک بيماري انتظار همسرتان را مي کشد. اين براي زن نيز هست که مشاهده پارگي و کثافت و چرک تخت خواب و بستر توصيه مي کند مراقب سلامت شوهر خويش باشد. اگر در خواب تخت خوابي تميز و گسترده و مجلل با ملافه هاي پاک و اطو کرده ديديد نشان آن است که همسر شما خشنود است يا کاري درخشان در پيش دارد و چنان چه زن نداشته باشيد خواب شما مي گويد زني با امتيازات بالا و بسيار متشخص در زندگي شما ظاهر مي شود. چنان چه دختر و پسر جواني در خواب تخت خوابي مجلل ببينند مي تواند اميدوار باشند که بختشان گشوده شده و همسري مطلوب و دل خواه خواهند يافت. ممکن است در خواب که تخت خواب شما نيمي کثيف است و نيمي تميز اين بيانگر اختلاف زن و شوهر است. اگر در خواب روي تخت خوابي که مي خوابيد جوراب ديديد چه متعلق با شما با شد و چا نباشد به سفر مي رويد و اين سفر را با همسرتان انجام مي دهيد. اگر در خواب ببينيد گربه اي در بستر و روي تخت خواب شما خوابيده زني در صدد اغواي شما يا همسر شما است که در نتيجه زندگي و روابط شما را به هم مي ريزد. بخصوص اگر بيننده گربه روي تخت خواب شما يا زير آن بچه گذاشته است اين مي گويد که در نتيجه فتنه انگيزي يک زن بين شما و همسرتان جدائي مي افتد. اگر ملافه هاي تخت خواب زرد بود نگران بيماري همسرتان باشيد. اگر سفيد بود ولي چرک و لکه دار باز هم خوب نيست. اگر در خواب ببينيد پايه تخت خواب شما شکسته خواهر يا همسرتان بيمار مي شود يا مي ميرد. اگر مرغي زير تخت خواب شما لانه کرده بود صاحب فرزند مي شويد و آن فرزند دختر خواهد بود. اگر چيزي زير تخت خواب شما بود که تشک را ناهموار کرده بود خودتان يا همسرتان به سفر مي رويد و موقتا بين شما جدائي مي افتد. خانم ها اگر گربه يا زن ديگري را در تخت خواب خود ديدند مراقب شوهر شان باشند چون گرفتار هوو مي شوند.
ليلا برايت مى‏گويد:
اگر در خواب يك تختخواب خالى ببينيد، يعنى دچار دردسر و مشكلات مى‏شويد. اگر خواب ببينيد كه بر روى تختخواب تميزى دراز كشيده‏ايد، نشانه‏ى داشتن اوقات شيرين و لذتبخش است و اگر روى تختخواب كثيفى دراز كشيده باشيد، نشانه‏ى داشتن اوضاع نابسامان است.
آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر دخترى در خواب ببيند كه مشغول تميز كردن تختخوابى است، بيانگر رسيدن به سعادت و خوشبختى است. اگر در خواب يك تختخواب سفيد و تميز ببينيد، بيانگر پايان مشكلات و رسيدن به خوشبختى است. ديدن بيمار بر روى تختخواب، بيانگر آن است كه براى مدتى دچار مشكلات فراوانى مى‏شويد.
تخت خواب منوچهر مطيعي تهراني گويد: تخت خواب بدون هيچ ترديد براي مرد به زن بر مي گردد و براي زن گوياي تاثير وجودي مرد است در زندگي او. حالتي که تخت خواب دارد بيانگر حالت جفت خواب بيننده است. چنان چه مردي ببيند تخت خوابش آشفته است اين خواب به او مي گويد که همسرش تعادل ندارد. اين عدم تعادل مي تواند هم جسمي باشد و هم روحي. از چيزي آزرده است که اين آزردگي در زندگي و روابط خانوادگي ايشان اثر مي نهد. مشاهده آشفتگي تخت خواب به مرد توصيه مي کند که در بيداري جستجو و کاوش کند تا بفهمد همسرش از چه رنج مي برد. براي زن خواب بيننده نيز گوياي همين حقيقت است . اگر در خواب ببينيد که تخت خواب کثيف و پاره است خواب شما خبر مي دهد که يک بيماري انتظار همسرتان را مي کشد. اين براي زن نيز هست که مشاهده پارگي و کثافت و چرک تخت خواب و بستر توصيه مي کند مراقب سلامت شوهر خويش باشد. اگر در خواب تخت خوابي تميز و گسترده و مجلل با ملافه هاي پاک و اطو کرده ديديد نشان آن است که همسر شما خشنود است يا کاري درخشان در پيش دارد و چنان چه زن نداشته باشيد خواب شما مي گويد زني با امتيازات بالا و بسيار متشخص در زندگي شما ظاهر مي شود. چنان چه دختر و پسر جواني در خواب تخت خوابي مجلل ببينند مي تواند اميدوار باشند که بختشان گشوده شده و همسري مطلوب و دل خواه خواهند يافت. ممکن است در خواب که تخت خواب شما نيمي کثيف است و نيمي تميز اين بيانگر اختلاف زن و شوهر است. اگر در خواب روي تخت خوابي که مي خوابيد جوراب ديديد چه متعلق با شما با شد و چا نباشد به سفر مي رويد و اين سفر را با همسرتان انجام مي دهيد. اگر در خواب ببينيد گربه اي در بستر و روي تخت خواب شما خوابيده زني در صدد اغواي شما يا همسر شما است که در نتيجه زندگي و روابط شما را به هم مي ريزد. بخصوص اگر بيننده گربه روي تخت خواب شما يا زير آن بچه گذاشته است اين مي گويد که در نتيجه فتنه انگيزي يک زن بين شما و همسرتان جدائي مي افتد. اگر ملافه هاي تخت خواب زرد بود نگران بيماري همسرتان باشيد. اگر سفيد بود ولي چرک و لکه دار باز هم خوب نيست. اگر در خواب ببينيد پايه تخت خواب شما شکسته خواهر يا همسرتان بيمار مي شود يا مي ميرد. اگر مرغي زير تخت خواب شما لانه کرده بود صاحب فرزند مي شويد و آن فرزند دختر خواهد بود. اگر چيزي زير تخت خواب شما بود که تشک را ناهموار کرده بود خودتان يا همسرتان به سفر مي رويد و موقتا بين شما جدائي مي افتد. خانم ها اگر گربه يا زن ديگري را در تخت خواب خود ديدند مراقب شوهر شان باشند چون گرفتار هوو مي شوند.
ليلا برايت مى‏گويد:
اگر در خواب يك تختخواب خالى ببينيد، يعنى دچار دردسر و مشكلات مى‏شويد. اگر خواب ببينيد كه بر روى تختخواب تميزى دراز كشيده‏ايد، نشانه‏ى داشتن اوقات شيرين و لذتبخش است و اگر روى تختخواب كثيفى دراز كشيده باشيد، نشانه‏ى داشتن اوضاع نابسامان است.
آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر دخترى در خواب ببيند كه مشغول تميز كردن تختخوابى است، بيانگر رسيدن به سعادت و خوشبختى است. اگر در خواب يك تختخواب سفيد و تميز ببينيد، بيانگر پايان مشكلات و رسيدن به خوشبختى است. ديدن بيمار بر روى تختخواب، بيانگر آن است كه براى مدتى دچار مشكلات فراوانى مى‏شويد.
تخت سلطنت آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد بر تخت سلطنت نشسته ايد ، نشانة آن است كه به زودي ثروت و شهرتي به دست مي آوريد .
2ـ پايين آمدن از تخت سلطنت در خواب ، نشانة آن است كه به يأس نوميدي دچار خواهيد شد .
3ـ ديدن ديگران نشسته بر تخت سلطنت در خواب ، نشانة آن است كه در اثر محبت و لطف ديگران ثروتي به دست مي آوريد .
تخت سلطنت آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد بر تخت سلطنت نشسته ايد ، نشانة آن است كه به زودي ثروت و شهرتي به دست مي آوريد .
2ـ پايين آمدن از تخت سلطنت در خواب ، نشانة آن است كه به يأس نوميدي دچار خواهيد شد .
3ـ ديدن ديگران نشسته بر تخت سلطنت در خواب ، نشانة آن است كه در اثر محبت و لطف ديگران ثروتي به دست مي آوريد .
تخته سياه آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر خواب ببينيد با گچ سفيد بر تخته سياهي مي نويسيد ، نشانة آن است كه خبرهايي بد از جابت فردي كه دستخوش بيماري است به شما خواهد رسيد . يا تجارت شما دچار نوسان و آشفتگي هايي خواهد شد .
ليلا برايت مى‏گويد:
پاك كردن تخته سياه در خواب، نشانه‏ى آن است كه بايد دقت بيشترى در كارتان به عمل آوريد.
تخته سياه آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر خواب ببينيد با گچ سفيد بر تخته سياهي مي نويسيد ، نشانة آن است كه خبرهايي بد از جابت فردي كه دستخوش بيماري است به شما خواهد رسيد . يا تجارت شما دچار نوسان و آشفتگي هايي خواهد شد .
ليلا برايت مى‏گويد:
پاك كردن تخته سياه در خواب، نشانه‏ى آن است كه بايد دقت بيشترى در كارتان به عمل آوريد.
تخته نرد آنلي بيتون مى‏گويد:
بازى تخته نرد در خواب، بيانگر آن است كه دوستانتان رفتار مناسبى با شما ندارند. باختن در بازى تخته نرد، بيانگر آن است كه عده‏اى محبت‏هاى شما را ناديده مى‏گيرند.
تخته نرد آنلي بيتون مى‏گويد:
بازى تخته نرد در خواب، بيانگر آن است كه دوستانتان رفتار مناسبى با شما ندارند. باختن در بازى تخته نرد، بيانگر آن است كه عده‏اى محبت‏هاى شما را ناديده مى‏گيرند.
تخم پرندگان حضرت دانيال گويد:
تخم مرغ در خواب كنيزك است.
اگر بيند ماكيان در پيش وي تخم كرد، دليل كه از زن دون يا از كنيزك او را فرزند آيد.
اگر تخم را مجهول بيند و نداند تخم چه چيز است، دليل كه زني كند بر قدر پاكيزگي و سفيدي آن.
اگر بيند تخم پخته همي خورد، دليل كه به رنج و تعب مال بدست آورد.
اگر بيند كه تخم نيم پخته همي خورد، دليل كه زني خواهد و روزگار دراز او براند.
اگر بيند تخم خام همي خورد، دليل كه مال حرام خورد و رنج و سختي به او رسد.
اگر بيند تخم با پوست همي خورد، دليل كه مال كسان خورد.
اگر بيند پوست تخم مي خورد و در دهان مي گذاشت، دليل كه مال مردگان خورد يا كفن مردگان ستاند.
ابراهيم كرماني گويد:
اگر بيند تخم همي كرد، دليل كه زن بسيار خواهد و بر جماع حريص باشد.
اگر بيند بر تخم نشست چون مرغ، دليل كه مخالطت او با زنان بود.
اگر بيند از تخم بچه بيرون آورد، دليل كه از فرزندان آن زنان او را فايده رسد.
اگر بيند به جاي فرزند تخم آورد، فرزند كافر است.
اگر بيند تخم به زير مرغ نهاد و مرغ از تخم بيرون آورد، دليل كه كار مرده او زنده شود. قو گويند: او را فرزند آيد.
اگر اين خواب كسي بيند كه معلمي كند و كودكان را قران آموزد،
اگر بيند تخم را شكست، دليل كه دختري را دوشيزگي ببرد.
اگر بيند نتوانست تخم را بشكند، دليل كه دوشيزگي نتواند ستد.
اگر بيند كه درويش بود و تخم گنجشك ديدن، دليل خير و خرمي بود، تخم ساير مرغان در جاي ديگر بيان شود.
محمد بن سيرين گويد:
تخم . مرغان درخواب قوت بود.
لوک اويتنهاو مي گويد :
تخم پرندگان: آمرزش ، رحمت ؛ ارث
لوک اويتنهاو مي گويد :
تخم مرغ
گرفتن آن : سود
پختن آن : بدگويي
خريدن آن : ضرري به شما خواهد رسيد
تخم پرندگان ديگر : آمرزش
خوردن تخم پرندگان ديگر: ناراحتي
ديدن آن : دعوا
تخم را از آشيانه برداشتن : شما با يک بيوه ازدواج خواهيد کرد
تخم مرغ گنديده : موانع
شکستن يا له کردن آن : ناراحتي ، نارضايتي
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
تعبير تخم پرندگان آبى در خواب بر چهار وجه است :
1 . به مراد رسيدن .
2 . زن گرفتن .
3 . كنيز.
4 . فرزند دار شدن .
تخم پرندگان حضرت دانيال گويد:
تخم مرغ در خواب كنيزك است.
اگر بيند ماكيان در پيش وي تخم كرد، دليل كه از زن دون يا از كنيزك او را فرزند آيد.
اگر تخم را مجهول بيند و نداند تخم چه چيز است، دليل كه زني كند بر قدر پاكيزگي و سفيدي آن.
اگر بيند تخم پخته همي خورد، دليل كه به رنج و تعب مال بدست آورد.
اگر بيند كه تخم نيم پخته همي خورد، دليل كه زني خواهد و روزگار دراز او براند.
اگر بيند تخم خام همي خورد، دليل كه مال حرام خورد و رنج و سختي به او رسد.
اگر بيند تخم با پوست همي خورد، دليل كه مال كسان خورد.
اگر بيند پوست تخم مي خورد و در دهان مي گذاشت، دليل كه مال مردگان خورد يا كفن مردگان ستاند.
ابراهيم كرماني گويد:
اگر بيند تخم همي كرد، دليل كه زن بسيار خواهد و بر جماع حريص باشد.
اگر بيند بر تخم نشست چون مرغ، دليل كه مخالطت او با زنان بود.
اگر بيند از تخم بچه بيرون آورد، دليل كه از فرزندان آن زنان او را فايده رسد.
اگر بيند به جاي فرزند تخم آورد، فرزند كافر است.
اگر بيند تخم به زير مرغ نهاد و مرغ از تخم بيرون آورد، دليل كه كار مرده او زنده شود. قو گويند: او را فرزند آيد.
اگر اين خواب كسي بيند كه معلمي كند و كودكان را قران آموزد،
اگر بيند تخم را شكست، دليل كه دختري را دوشيزگي ببرد.
اگر بيند نتوانست تخم را بشكند، دليل كه دوشيزگي نتواند ستد.
اگر بيند كه درويش بود و تخم گنجشك ديدن، دليل خير و خرمي بود، تخم ساير مرغان در جاي ديگر بيان شود.
محمد بن سيرين گويد:
تخم . مرغان درخواب قوت بود.
لوک اويتنهاو مي گويد :
تخم پرندگان: آمرزش ، رحمت ؛ ارث
لوک اويتنهاو مي گويد :
تخم مرغ
گرفتن آن : سود
پختن آن : بدگويي
خريدن آن : ضرري به شما خواهد رسيد
تخم پرندگان ديگر : آمرزش
خوردن تخم پرندگان ديگر: ناراحتي
ديدن آن : دعوا
تخم را از آشيانه برداشتن : شما با يک بيوه ازدواج خواهيد کرد
تخم مرغ گنديده : موانع
شکستن يا له کردن آن : ناراحتي ، نارضايتي
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
تعبير تخم پرندگان آبى در خواب بر چهار وجه است :
1 . به مراد رسيدن .
2 . زن گرفتن .
3 . كنيز.
4 . فرزند دار شدن .
تخم پرنده حضرت دانيال گويد:
تخم مرغ در خواب كنيزك است.
اگر بيند ماكيان در پيش وي تخم كرد، دليل كه از زن دون يا از كنيزك او را فرزند آيد.
اگر تخم را مجهول بيند و نداند تخم چه چيز است، دليل كه زني كند بر قدر پاكيزگي و سفيدي آن.
اگر بيند تخم پخته همي خورد، دليل كه به رنج و تعب مال بدست آورد.
اگر بيند كه تخم نيم پخته همي خورد، دليل كه زني خواهد و روزگار دراز او براند.
اگر بيند تخم خام همي خورد، دليل كه مال حرام خورد و رنج و سختي به او رسد.
اگر بيند تخم با پوست همي خورد، دليل كه مال كسان خورد.
اگر بيند پوست تخم مي خورد و در دهان مي گذاشت، دليل كه مال مردگان خورد يا كفن مردگان ستاند.
ابراهيم كرماني گويد:
اگر بيند تخم همي كرد، دليل كه زن بسيار خواهد و بر جماع حريص باشد.
اگر بيند بر تخم نشست چون مرغ، دليل كه مخالطت او با زنان بود.
اگر بيند از تخم بچه بيرون آورد، دليل كه از فرزندان آن زنان او را فايده رسد.
اگر بيند به جاي فرزند تخم آورد، فرزند كافر است.
اگر بيند تخم به زير مرغ نهاد و مرغ از تخم بيرون آورد، دليل كه كار مرده او زنده شود. قو گويند: او را فرزند آيد.
اگر اين خواب كسي بيند كه معلمي كند و كودكان را قران آموزد،
اگر بيند تخم را شكست، دليل كه دختري را دوشيزگي ببرد.
اگر بيند نتوانست تخم را بشكند، دليل كه دوشيزگي نتواند ستد.
اگر بيند كه درويش بود و تخم گنجشك ديدن، دليل خير و خرمي بود، تخم ساير مرغان در جاي ديگر بيان شود.
محمد بن سيرين گويد:
تخم . مرغان درخواب قوت بود.
لوک اويتنهاو مي گويد :تخم پرندگان: آمرزش ، رحمت ؛ ارث
لوک اويتنهاو مي گويد :
تخم مرغ
گرفتن آن : سود
پختن آن : بدگويي
خريدن آن : ضرري به شما خواهد رسيد
تخم پرندگان ديگر : آمرزش
خوردن تخم پرندگان ديگر: ناراحتي
ديدن آن : دعوا
تخم را از آشيانه برداشتن : شما با يک بيوه ازدواج خواهيد کرد
تخم مرغ گنديده : موانع
شکستن يا له کردن آن : ناراحتي ، نارضايتي
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
تعبير تخم پرندگان آبى در خواب بر چهار وجه است :
1 . به مراد رسيدن .
2 . زن گرفتن .
3 . كنيز.
4 . فرزند دار شدن .
تخم پرنده حضرت دانيال گويد:
تخم مرغ در خواب كنيزك است.
اگر بيند ماكيان در پيش وي تخم كرد، دليل كه از زن دون يا از كنيزك او را فرزند آيد.
اگر تخم را مجهول بيند و نداند تخم چه چيز است، دليل كه زني كند بر قدر پاكيزگي و سفيدي آن.
اگر بيند تخم پخته همي خورد، دليل كه به رنج و تعب مال بدست آورد.
اگر بيند كه تخم نيم پخته همي خورد، دليل كه زني خواهد و روزگار دراز او براند.
اگر بيند تخم خام همي خورد، دليل كه مال حرام خورد و رنج و سختي به او رسد.
اگر بيند تخم با پوست همي خورد، دليل كه مال كسان خورد.
اگر بيند پوست تخم مي خورد و در دهان مي گذاشت، دليل كه مال مردگان خورد يا كفن مردگان ستاند.
ابراهيم كرماني گويد:
اگر بيند تخم همي كرد، دليل كه زن بسيار خواهد و بر جماع حريص باشد.
اگر بيند بر تخم نشست چون مرغ، دليل كه مخالطت او با زنان بود.
اگر بيند از تخم بچه بيرون آورد، دليل كه از فرزندان آن زنان او را فايده رسد.
اگر بيند به جاي فرزند تخم آورد، فرزند كافر است.
اگر بيند تخم به زير مرغ نهاد و مرغ از تخم بيرون آورد، دليل كه كار مرده او زنده شود. قو گويند: او را فرزند آيد.
اگر اين خواب كسي بيند كه معلمي كند و كودكان را قران آموزد،
اگر بيند تخم را شكست، دليل كه دختري را دوشيزگي ببرد.
اگر بيند نتوانست تخم را بشكند، دليل كه دوشيزگي نتواند ستد.
اگر بيند كه درويش بود و تخم گنجشك ديدن، دليل خير و خرمي بود، تخم ساير مرغان در جاي ديگر بيان شود.
محمد بن سيرين گويد:
تخم . مرغان درخواب قوت بود.
لوک اويتنهاو مي گويد :
تخم پرندگان: آمرزش ، رحمت ؛ ارث
لوک اويتنهاو مي گويد :
تخم مرغ
گرفتن آن : سود
پختن آن : بدگويي
خريدن آن : ضرري به شما خواهد رسيد
تخم پرندگان ديگر : آمرزش
خوردن تخم پرندگان ديگر: ناراحتي
ديدن آن : دعوا
تخم را از آشيانه برداشتن : شما با يک بيوه ازدواج خواهيد کرد
تخم مرغ گنديده : موانع
شکستن يا له کردن آن : ناراحتي ، نارضايتي
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
تعبير تخم پرندگان آبى در خواب بر چهار وجه است :
1 . به مراد رسيدن .
2 . زن گرفتن .
3 . كنيز.
4 . فرزند دار شدن .
تخم کاشتن محمد بن سيرين گويد:
اگر كسي به خواب بيند كه تخم كاشت و باز جمع كرد، دليل كه شرف و بزرگي يابد. اگر ديد از آنجا كه كاشته بود خورد، دليلش از اين نيكوتر است. اگر بيند از آن چه كِشته بود چيزي حاصل نگرديد و يا ندانست كه چيست و اندك و بسيار آن ندانست، دليل بر غم و اندوه كند.
ابراهيم كرماني گويد:
اگر بيند گندم همي كاشت، دليل كه او خير و نيكوئي رسد. اگر بيند جو همي كاشت، دليل كه او را مال جمع شود. اگر ديد كاورس همي كاشت، دليل بر مال اندك كند. اگر بيند عدس و باقلا و لوبيا و مانند آن همي كشت، دليل است بر غم و اندوه.
حضرت دانيال گويد:
اگر در زمين خويش تخم همي كاشت، دليل كه زني خواهد و كارش ساخته شود. اگر زمين كِشته خويش ناكِشته بيند، دليل كه او را با كسي خصومت افتد. اگر بيند كه به جائي مجهول تخم همي كاشت و برآمد، دليل كه غزا كند و غزا بر وي آسان گردد و خيرها كند. اگر بيند در زمين خويش كشت مي كرد، دليل كه او را مال و نعمت حاصل شود. اگر بيند جو يا گندم يا درخت در زمين خود مي كاشت، دليل كه عز و جاه او زياده شود، به قدر آن كه كشته بود.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
تخم كاشتن در خواب بر چهار وجه است.
اول: جاه ومقام و بزرگي.
دوم: فساد.
سوم: مال حرام.
چهارم: نفع وسود در بازرگاني
تخم کاشتن محمد بن سيرين گويد:
اگر كسي به خواب بيند كه تخم كاشت و باز جمع كرد، دليل كه شرف و بزرگي يابد. اگر ديد از آنجا كه كاشته بود خورد، دليلش از اين نيكوتر است. اگر بيند از آن چه كِشته بود چيزي حاصل نگرديد و يا ندانست كه چيست و اندك و بسيار آن ندانست، دليل بر غم و اندوه كند.
ابراهيم كرماني گويد:
اگر بيند گندم همي كاشت، دليل كه او خير و نيكوئي رسد. اگر بيند جو همي كاشت، دليل كه او را مال جمع شود. اگر ديد كاورس همي كاشت، دليل بر مال اندك كند. اگر بيند عدس و باقلا و لوبيا و مانند آن همي كشت، دليل است بر غم و اندوه.
حضرت دانيال گويد:
اگر در زمين خويش تخم همي كاشت، دليل كه زني خواهد و كارش ساخته شود. اگر زمين كِشته خويش ناكِشته بيند، دليل كه او را با كسي خصومت افتد. اگر بيند كه به جائي مجهول تخم همي كاشت و برآمد، دليل كه غزا كند و غزا بر وي آسان گردد و خيرها كند. اگر بيند در زمين خويش كشت مي كرد، دليل كه او را مال و نعمت حاصل شود. اگر بيند جو يا گندم يا درخت در زمين خود مي كاشت، دليل كه عز و جاه او زياده شود، به قدر آن كه كشته بود.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
تخم كاشتن در خواب بر چهار وجه است.
اول: جاه ومقام و بزرگي.
دوم: فساد.
سوم: مال حرام.
چهارم: نفع وسود در بازرگاني
تخم مرغ حضرت دانيال گويد:
تخم مرغ در خواب كنيزك است.
اگر بيند ماكيان در پيش وي تخم كرد، دليل كه از زن دون يا از كنيزك او را فرزند آيد.
اگر تخم را مجهول بيند و نداند تخم چه چيز است، دليل كه زني كند بر قدر پاكيزگي و سفيدي آن.
اگر بيند تخم پخته همي خورد، دليل كه به رنج و تعب مال بدست آورد.
اگر بيند كه تخم نيم پخته همي خورد، دليل كه زني خواهد و روزگار دراز او براند.
اگر بيند تخم خام همي خورد، دليل كه مال حرام خورد و رنج و سختي به او رسد.
اگر بيند تخم با پوست همي خورد، دليل كه مال كسان خورد.
اگر بيند پوست تخم مي خورد و در دهان مي گذاشت، دليل كه مال مردگان خورد يا كفن مردگان ستاند.
ابراهيم كرماني گويد:
اگر بيند تخم همي كرد، دليل كه زن بسيار خواهد و بر جماع حريص باشد.
اگر بيند بر تخم نشست چون مرغ، دليل كه مخالطت او با زنان بود.
اگر بيند از تخم بچه بيرون آورد، دليل كه از فرزندان آن زنان او را فايده رسد.
اگر بيند به جاي فرزند تخم آورد، فرزند كافر است.
اگر بيند تخم به زير مرغ نهاد و مرغ از تخم بيرون آورد، دليل كه كار مرده او زنده شود. قو گويند: او را فرزند آيد.
اگر اين خواب كسي بيند كه معلمي كند و كودكان را قران آموزد،
اگر بيند تخم را شكست، دليل كه دختري را دوشيزگي ببرد.
اگر بيند نتوانست تخم را بشكند، دليل كه دوشيزگي نتواند ستد.
اگر بيند كه درويش بود و تخم گنجشك ديدن، دليل خير و خرمي بود، تخم ساير مرغان در جاي ديگر بيان شود.
محمد بن سيرين گويد:
تخم . مرغان درخواب قوت بود.
لوک اويتنهاو مي گويد :
تخم پرندگان: آمرزش ، رحمت ؛ ارث
لوک اويتنهاو مي گويد :
تخم مرغ
گرفتن آن : سود
پختن آن : بدگويي
خريدن آن : ضرري به شما خواهد رسيد
تخم پرندگان ديگر : آمرزش
خوردن تخم پرندگان ديگر: ناراحتي
ديدن آن : دعوا
تخم را از آشيانه برداشتن : شما با يک بيوه ازدواج خواهيد کرد
تخم مرغ گنديده : موانع
شکستن يا له کردن آن : ناراحتي ، نارضايتي
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
تعبير تخم پرندگان آبى در خواب بر چهار وجه است :
1 . به مراد رسيدن .
2 . زن گرفتن .
3 . كنيز.
4 . فرزند دار شدن .
تخم مرغ حضرت دانيال گويد:
تخم مرغ در خواب كنيزك است.
اگر بيند ماكيان در پيش وي تخم كرد، دليل كه از زن دون يا از كنيزك او را فرزند آيد.
اگر تخم را مجهول بيند و نداند تخم چه چيز است، دليل كه زني كند بر قدر پاكيزگي و سفيدي آن.
اگر بيند تخم پخته همي خورد، دليل كه به رنج و تعب مال بدست آورد.
اگر بيند كه تخم نيم پخته همي خورد، دليل كه زني خواهد و روزگار دراز او براند.
اگر بيند تخم خام همي خورد، دليل كه مال حرام خورد و رنج و سختي به او رسد.
اگر بيند تخم با پوست همي خورد، دليل كه مال كسان خورد.
اگر بيند پوست تخم مي خورد و در دهان مي گذاشت، دليل كه مال مردگان خورد يا كفن مردگان ستاند.
ابراهيم كرماني گويد:
اگر بيند تخم همي كرد، دليل كه زن بسيار خواهد و بر جماع حريص باشد.
اگر بيند بر تخم نشست چون مرغ، دليل كه مخالطت او با زنان بود.
اگر بيند از تخم بچه بيرون آورد، دليل كه از فرزندان آن زنان او را فايده رسد.
اگر بيند به جاي فرزند تخم آورد، فرزند كافر است.
اگر بيند تخم به زير مرغ نهاد و مرغ از تخم بيرون آورد، دليل كه كار مرده او زنده شود. قو گويند: او را فرزند آيد.
اگر اين خواب كسي بيند كه معلمي كند و كودكان را قران آموزد،
اگر بيند تخم را شكست، دليل كه دختري را دوشيزگي ببرد.
اگر بيند نتوانست تخم را بشكند، دليل كه دوشيزگي نتواند ستد.
اگر بيند كه درويش بود و تخم گنجشك ديدن، دليل خير و خرمي بود، تخم ساير مرغان در جاي ديگر بيان شود.
محمد بن سيرين گويد:
تخم . مرغان درخواب قوت بود.
لوک اويتنهاو مي گويد :
تخم پرندگان: آمرزش ، رحمت ؛ ارث
لوک اويتنهاو مي گويد :
تخم مرغ
گرفتن آن : سود
پختن آن : بدگويي
خريدن آن : ضرري به شما خواهد رسيد
تخم پرندگان ديگر : آمرزش
خوردن تخم پرندگان ديگر: ناراحتي
ديدن آن : دعوا
تخم را از آشيانه برداشتن : شما با يک بيوه ازدواج خواهيد کرد
تخم مرغ گنديده : موانع
شکستن يا له کردن آن : ناراحتي ، نارضايتي
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
تعبير تخم پرندگان آبى در خواب بر چهار وجه است :
1 . به مراد رسيدن .
2 . زن گرفتن .
3 . كنيز.
4 . فرزند دار شدن .
تخمه محمدبن سيرين گويد: اگر بيند او را تخمه است، دليل كه مال زني خورد و فساد كند و بايد كه از آن گناه توبه كند، تا از عقوبت حق تعالي نجات يابد و عقيده معبران آن است كه تخمه در خواب ديدن، در آن خير نباشد.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن تخمه درخواب بر چهار وجه است. اول: مال ربا. دوم: فساد. سوم: مال حرام. چهارم: متابعت هواي نفس.
منوچهر مطيعي تهراني گويد: تخمه و تخمه شکستن در بيداري يک نوع تفنن و سرگرمي است اما در خواب نشان ارتکاب گناه و اعمال غير مجاز است. چنانچه در خواب ببينيد که تخمه مي خواهيد نشان آنست که خود را با موردي سرگرم مي نماييد که مطلوب و پسنديده نيست مثل قمار، شرابخواري، اعتياد و معاشرت هاي بد. خود شما ممکن است آن را بپسنديد اما اجتماع نمي پسندد و تخمه گوياي اين قبيل کارهاست. گرفتن يا خريدن تخمه گوياي اينست که خود خواب بيننده مشتاقانه اين کارها را مي کند. اگر کسي به شما تخمه تعارف کرد شما را به کار خلاف دعوت مي کند. تخمه مال حرام و غير مشروع نيز هست و اگر مقدار زيادي تخمه داشتيد خواب شما خبر مي دهد که به پولي مشکوک و حرام دسترسي مي يابيد. تخمه بو نداده در صورتي که نشکنيد خير و برکت است. اگر در خواب ديديد که تخمه هندوانه، يا کدو يا آفتاب گردان داريد خواب شما مي گويد خبري به شما مي رسد که به وسيله آن خود شما مي توانيد منبع خير و برکت باشيد. آنچنان که اگر تخمه بو نداده را در زمين بکارند سبز مي شود و بار مي دهد.
تخمه محمدبن سيرين گويد: اگر بيند او را تخمه است، دليل كه مال زني خورد و فساد كند و بايد كه از آن گناه توبه كند، تا از عقوبت حق تعالي نجات يابد و عقيده معبران آن است كه تخمه در خواب ديدن، در آن خير نباشد.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن تخمه درخواب بر چهار وجه است. اول: مال ربا. دوم: فساد. سوم: مال حرام. چهارم: متابعت هواي نفس.
منوچهر مطيعي تهراني گويد: تخمه و تخمه شکستن در بيداري يک نوع تفنن و سرگرمي است اما در خواب نشان ارتکاب گناه و اعمال غير مجاز است. چنانچه در خواب ببينيد که تخمه مي خواهيد نشان آنست که خود را با موردي سرگرم مي نماييد که مطلوب و پسنديده نيست مثل قمار، شرابخواري، اعتياد و معاشرت هاي بد. خود شما ممکن است آن را بپسنديد اما اجتماع نمي پسندد و تخمه گوياي اين قبيل کارهاست. گرفتن يا خريدن تخمه گوياي اينست که خود خواب بيننده مشتاقانه اين کارها را مي کند. اگر کسي به شما تخمه تعارف کرد شما را به کار خلاف دعوت مي کند. تخمه مال حرام و غير مشروع نيز هست و اگر مقدار زيادي تخمه داشتيد خواب شما خبر مي دهد که به پولي مشکوک و حرام دسترسي مي يابيد. تخمه بو نداده در صورتي که نشکنيد خير و برکت است. اگر در خواب ديديد که تخمه هندوانه، يا کدو يا آفتاب گردان داريد خواب شما مي گويد خبري به شما مي رسد که به وسيله آن خود شما مي توانيد منبع خير و برکت باشيد. آنچنان که اگر تخمه بو نداده را در زمين بکارند سبز مي شود و بار مي دهد.
تخمها کرماني گويد : تخمها در خواب ديدن آنچه ترش وتلخ وناخوش بود جمله دليل بر غم وانديشه کند خاصه خوردن آن بدتر ومصعب تر است اما آنچه به طعم شيرين وخوشبو بود خوردن آن در خواب منفعت اندک است
جابر مغربي گويد : تخمها در خواب ديدن و خوردن آن نيکو باشد مگر آن تخم که پوسيده و کرم خورده است
تخمها کرماني گويد : تخمها در خواب ديدن آنچه ترش وتلخ وناخوش بود جمله دليل بر غم وانديشه کند خاصه خوردن آن بدتر ومصعب تر است اما آنچه به طعم شيرين وخوشبو بود خوردن آن در خواب منفعت اندک است
جابر مغربي گويد : تخمها در خواب ديدن و خوردن آن نيکو باشد مگر آن تخم که پوسيده و کرم خورده است
تدفين هانس كورت مى‏گويد:
اگر خواب ببينيد كه در مراسم خاكسپارى يكى از نزديكانتان شركت مى‏كنيد، به اين معنا است كه بايد بيشتر مراقب خود باشيد تا دچار گرفتارى و بيمارى نشويد. اگر در مراسم خاكسپارى همه ناراحت و غمگين باشند، به اين معنا است كه دچار غم و اندوه مى‏شويد.
ليلا برايت مى‏گويد:
اگر در خواب مراسم خاكسپارى يك غريبه را ببينيد، نشانه‏ى به دست آوردن پول و ثروت است. ديدن مراسم تدفين يك شخص بلند مرتبه در خواب، نشانه‏ى موقعيت‏هاى خوب شغلى است. اگر در خواب مشاهده كنيد كه با خانواده‏ى خود به يك مراسم تدفين مى‏رويد، نشانه‏ى جدايى از دوستان است. اگر با لباس مشكى در مراسم خاكسپارى كسى شركت كنيد، يعنى يكى از نزديكان خود را از دست مى‏دهيد،شركت در مراسم خاكسپارى پدر يا مادر خود در خواب، نشانه‏ى شكست در انجام كارها است.
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد در مراسم تدفين خويشاوندي شركت كرده ايد و آفتاب بر عزاداران مي تابد ، نشانة سلامتي اقوام و خويشان است و همچنين نشانة در راه بودن جشن ازدواج يكي از اقوام شماست . اما اگر خواب ببينيد هوا باراني و گرفته به نظر مي رسد ، دلالت بر آن دارد كه بزودي خبر بيماري كسي را مي شنويد كه از شما دور است ، و در محيط كار احساس كاهلي و رخوت مي كنيد .
2ـ اگر خواب ببينيد در مراسم تدفين ، عزاداران چهره هايي غمزده به خود گرفته اند ، نشانة آن است كه بزودي بر محيط هايي نامطلوب پا خواهيد گذاشت .
تدفين هانس كورت مى‏گويد:
اگر خواب ببينيد كه در مراسم خاكسپارى يكى از نزديكانتان شركت مى‏كنيد، به اين معنا است كه بايد بيشتر مراقب خود باشيد تا دچار گرفتارى و بيمارى نشويد. اگر در مراسم خاكسپارى همه ناراحت و غمگين باشند، به اين معنا است كه دچار غم و اندوه مى‏شويد.
ليلا برايت مى‏گويد:
اگر در خواب مراسم خاكسپارى يك غريبه را ببينيد، نشانه‏ى به دست آوردن پول و ثروت است. ديدن مراسم تدفين يك شخص بلند مرتبه در خواب، نشانه‏ى موقعيت‏هاى خوب شغلى است. اگر در خواب مشاهده كنيد كه با خانواده‏ى خود به يك مراسم تدفين مى‏رويد، نشانه‏ى جدايى از دوستان است. اگر با لباس مشكى در مراسم خاكسپارى كسى شركت كنيد، يعنى يكى از نزديكان خود را از دست مى‏دهيد،شركت در مراسم خاكسپارى پدر يا مادر خود در خواب، نشانه‏ى شكست در انجام كارها است.
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد در مراسم تدفين خويشاوندي شركت كرده ايد و آفتاب بر عزاداران مي تابد ، نشانة سلامتي اقوام و خويشان است و همچنين نشانة در راه بودن جشن ازدواج يكي از اقوام شماست . اما اگر خواب ببينيد هوا باراني و گرفته به نظر مي رسد ، دلالت بر آن دارد كه بزودي خبر بيماري كسي را مي شنويد كه از شما دور است ، و در محيط كار احساس كاهلي و رخوت مي كنيد .
2ـ اگر خواب ببينيد در مراسم تدفين ، عزاداران چهره هايي غمزده به خود گرفته اند ، نشانة آن است كه بزودي بر محيط هايي نامطلوب پا خواهيد گذاشت .
تذرو مرغي بسيار رنگي است
محمدبن سيرين گويد:
تذرو مرغي است و درخواب مردي غدّار است و تذرو ماده زني ماده زني فريبنده است. معبران گفته اند: تذرو مال حرام است، كه به حيله به دست آورد، اگر بيند با تذرو در نبرد است، دليل كه با كسي غدار او را خصومت افتد. اگر بيند تذرو ماده او را نصيب شد، دليل كه زني خواهد كه در وي هيچ خير نبود اگر خانه تذرو بيند، دليل كه زني خوبروي به نكاح خواهد بر قدر سفيدي و پاكيزگي آن خانه.
ابراهيم كرماني گويد:
اگر بيند تذرو در خانه داشت و بمرد، دليل كه زن او هلاك شود يا به جهت زنان درمصيبتي افتد. اگر بيند تذرو از خانه او پريد، دليل كه زن را طلاق دهد.
جابر مغربي گويد:
تذرو درخواب، زن پارسا است باجمال و مال. اگر ديد تذرو يافت يا بگرفت، دليل كه زني خواهد بدين صفت كه گفتيم، اگر تذرو در كنار او افتاد و بخفت، دليل كه كسي با عيال او سرو كاري دارد او را مي فريبد.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن تذرو در خواب بر چهار وجه است.
اول: زن.
دوم: مال حرام.
سوم: معيشت.
چهارم: كام دل جستن.
تذرو مرغي بسيار رنگي است
محمدبن سيرين گويد:
تذرو مرغي است و درخواب مردي غدّار است و تذرو ماده زني ماده زني فريبنده است. معبران گفته اند: تذرو مال حرام است، كه به حيله به دست آورد، اگر بيند با تذرو در نبرد است، دليل كه با كسي غدار او را خصومت افتد. اگر بيند تذرو ماده او را نصيب شد، دليل كه زني خواهد كه در وي هيچ خير نبود اگر خانه تذرو بيند، دليل كه زني خوبروي به نكاح خواهد بر قدر سفيدي و پاكيزگي آن خانه.
ابراهيم كرماني گويد:
اگر بيند تذرو در خانه داشت و بمرد، دليل كه زن او هلاك شود يا به جهت زنان درمصيبتي افتد. اگر بيند تذرو از خانه او پريد، دليل كه زن را طلاق دهد.
جابر مغربي گويد:
تذرو درخواب، زن پارسا است باجمال و مال. اگر ديد تذرو يافت يا بگرفت، دليل كه زني خواهد بدين صفت كه گفتيم، اگر تذرو در كنار او افتاد و بخفت، دليل كه كسي با عيال او سرو كاري دارد او را مي فريبد.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن تذرو در خواب بر چهار وجه است.
اول: زن.
دوم: مال حرام.
سوم: معيشت.
چهارم: كام دل جستن.
تذکر دادن آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر در خواب ببينيد كه به كسى تذكر مى‏دهيد، نشان‏دهنده‏ى آن است كه با انجام كارهاى خوب نزد اطرافيان محبوبيت به دست مى‏آوريد.
تذکر دادن آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر در خواب ببينيد كه به كسى تذكر مى‏دهيد، نشان‏دهنده‏ى آن است كه با انجام كارهاى خوب نزد اطرافيان محبوبيت به دست مى‏آوريد.
ترازو محمدبن سيرين گويد:
ترازو در خواب قاضي است. اگر بيند ترازوي نو داشت يا كسي بدو داد، دليل كه در آن موضع قاضي و فقيهي پاك دين بود و كفه ترازو، سمع قاضي است و دِرَم ها كه در آن بود، خصومت است، كه نزد قاضي كند و سنگهاي ترازو، عدل و داد است كه در ميان خصمان كند، به وقت حكومت. اگر بيند كه ترازو ايستاده است، چنانكه هيچ جهت ميل نداشت، دليل كه قاضي عدل كند. اگر بيند ترازو راست نبود، دليل كه قاضي راست و منصف نبود و در حكومت ميل مي كند.
ابراهيم كرماني گويد:
اگر ديد عمودِ ترازو بشكست، دليل كه قاضي آن ديار بميرد. اگر بيند ترازو زياده و نقصان است، دليل كه در عدل و انصافِ قاضي زياده و نقصان است.
جابر مغربي گويد:
يكسو كردن ترازو در خواب، رستن قاضي است از عذاب دوزخ.
منوچهر مطيعي تهراني گويد:
ترازو در خواب هاي ما قاضي است. ترازو در خواب هاي ما نشان ترس از بازخواست و اجراي عدالت است و واهمه اي که ما از داوري درباره خويشتن داريم. سنگ هاي ترازو نقاط ضعف و قوت ما هستند که اگر يک روز پاي داوري به ميان کشيده شد با ارائه آن دلايل مي توانيم از خود دفاع کنيم. ترازو هر قدر بزرگتر باشد گوياي ترس بيشتر و خطاي بزرگتر و نهاني ما است. اگر در خواب ترازوئي خيلي بزرگ ديديم حادثه اي بزرگ اتفاق مي افتد. اگر ترازو آن قدر کوچک بود که در دست جا مي گرفت گوياي جسارت و گستاخي ما است. برخي از معبران نوشته اند ترازو سرنوشت و قضا و قدر است و حوادثي را خبر مي دهد که وقوع آن ها در اختيارما نيست.
يوسف نبي عليه السلام گويد:
ديدن ترازو ازجانب فاسق و فراغت وسعادت بايد
ترازو محمدبن سيرين گويد:
ترازو در خواب قاضي است. اگر بيند ترازوي نو داشت يا كسي بدو داد، دليل كه در آن موضع قاضي و فقيهي پاك دين بود و كفه ترازو، سمع قاضي است و دِرَم ها كه در آن بود، خصومت است، كه نزد قاضي كند و سنگهاي ترازو، عدل و داد است كه در ميان خصمان كند، به وقت حكومت. اگر بيند كه ترازو ايستاده است، چنانكه هيچ جهت ميل نداشت، دليل كه قاضي عدل كند. اگر بيند ترازو راست نبود، دليل كه قاضي راست و منصف نبود و در حكومت ميل مي كند.
ابراهيم كرماني گويد:
اگر ديد عمودِ ترازو بشكست، دليل كه قاضي آن ديار بميرد. اگر بيند ترازو زياده و نقصان است، دليل كه در عدل و انصافِ قاضي زياده و نقصان است.
جابر مغربي گويد:
يكسو كردن ترازو در خواب، رستن قاضي است از عذاب دوزخ.
منوچهر مطيعي تهراني گويد:
ترازو در خواب هاي ما قاضي است. ترازو در خواب هاي ما نشان ترس از بازخواست و اجراي عدالت است و واهمه اي که ما از داوري درباره خويشتن داريم. سنگ هاي ترازو نقاط ضعف و قوت ما هستند که اگر يک روز پاي داوري به ميان کشيده شد با ارائه آن دلايل مي توانيم از خود دفاع کنيم. ترازو هر قدر بزرگتر باشد گوياي ترس بيشتر و خطاي بزرگتر و نهاني ما است. اگر در خواب ترازوئي خيلي بزرگ ديديم حادثه اي بزرگ اتفاق مي افتد. اگر ترازو آن قدر کوچک بود که در دست جا مي گرفت گوياي جسارت و گستاخي ما است. برخي از معبران نوشته اند ترازو سرنوشت و قضا و قدر است و حوادثي را خبر مي دهد که وقوع آن ها در اختيارما نيست.
يوسف نبي عليه السلام گويد:
ديدن ترازو ازجانب فاسق و فراغت وسعادت بايد
ترازو ودار به خواب ديدن، پادشاه عدل است و ترازوي راست، قاضي راست حكم بود يا وزير عادل.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ترازوي قيامت در خواب ديدن بر شش وجه است.
اول: قاضي .
دوم: پادشاه.
سوم: فقيه.
چهارم: ميانجي.
پنجم: حكم راست.
ششم: حكم نا راست.
اگر بيند كردار نيك وي در ترازوي قيامت، بيش از كردار بدِ وي است، دليل كه بهشت يابد و از عقوبت رسته گردد
اگر به خلاف اين بيند، دليل كه مستوجب عقوبت دوزخ است.
ترازو ودار به خواب ديدن، پادشاه عدل است و ترازوي راست، قاضي راست حكم بود يا وزير عادل.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ترازوي قيامت در خواب ديدن بر شش وجه است.
اول: قاضي .
دوم: پادشاه.
سوم: فقيه.
چهارم: ميانجي.
پنجم: حكم راست.
ششم: حكم نا راست.
اگر بيند كردار نيك وي در ترازوي قيامت، بيش از كردار بدِ وي است، دليل كه بهشت يابد و از عقوبت رسته گردد
اگر به خلاف اين بيند، دليل كه مستوجب عقوبت دوزخ است.
ترازوگر به خواب ديدن، پادشاه عدل است و ترازوي راست، قاضي راست حكم بود يا وزير عادل.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ترازوي قيامت در خواب ديدن بر شش وجه است.
اول: قاضي .
دوم: پادشاه.
سوم: فقيه.
چهارم: ميانجي.
پنجم: حكم راست.
ششم: حكم نا راست.
اگر بيند كردار نيك وي در ترازوي قيامت، بيش از كردار بدِ وي است، دليل كه بهشت يابد و از عقوبت رسته گردد
اگر به خلاف اين بيند، دليل كه مستوجب عقوبت دوزخ است.
ترازوگر به خواب ديدن، پادشاه عدل است و ترازوي راست، قاضي راست حكم بود يا وزير عادل.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ترازوي قيامت در خواب ديدن بر شش وجه است.
اول: قاضي .
دوم: پادشاه.
سوم: فقيه.
چهارم: ميانجي.
پنجم: حكم راست.
ششم: حكم نا راست.
اگر بيند كردار نيك وي در ترازوي قيامت، بيش از كردار بدِ وي است، دليل كه بهشت يابد و از عقوبت رسته گردد
اگر به خلاف اين بيند، دليل كه مستوجب عقوبت دوزخ است.
ترازوي قيامت به خواب ديدن، پادشاه عدل است و ترازوي راست، قاضي راست حكم بود يا وزير عادل.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ترازوي قيامت در خواب ديدن بر شش وجه است.
اول: قاضي .
دوم: پادشاه.
سوم: فقيه.
چهارم: ميانجي.
پنجم: حكم راست.
ششم: حكم نا راست.
اگر بيند كردار نيك وي در ترازوي قيامت، بيش از كردار بدِ وي است، دليل كه بهشت يابد و از عقوبت رسته گردد
اگر به خلاف اين بيند، دليل كه مستوجب عقوبت دوزخ است.
ترازوي قيامت به خواب ديدن، پادشاه عدل است و ترازوي راست، قاضي راست حكم بود يا وزير عادل.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ترازوي قيامت در خواب ديدن بر شش وجه است.
اول: قاضي .
دوم: پادشاه.
سوم: فقيه.
چهارم: ميانجي.
پنجم: حكم راست.
ششم: حكم نا راست.
اگر بيند كردار نيك وي در ترازوي قيامت، بيش از كردار بدِ وي است، دليل كه بهشت يابد و از عقوبت رسته گردد
اگر به خلاف اين بيند، دليل كه مستوجب عقوبت دوزخ است.
تراس منوچهر مطيعي تهراني گويد: تراس در خواب هاي مضر است. راهي است که از آن راه از غمها و رنج ها و ناراحتي ها مي گريزيم و دل تنگي ها را پشت سر مي نهيم بخصوص اگر در خواب ببينيم که از اتاقي تاريک و تنگ به يک تراس روشن قدم نهاده ايم. تراس هر قدر وسيع تر و چشم اندازش گسترده تر باشد بهتر است چون به شما مي گويد به جايي مي رسيد که ديگر تنگنايي پيش روي شما نيست. اگر از تراس به اتاق برويد چه آن اتاق مجلل و باشکوه باشد و چه تنگ و تاريک گوياي گرفتاري دست و پاگير است. اگر در خواب ببينيد تراس ويران و سست و لرزان است که مي ترسيد آنجا بمانيد خواب شما مي گويد به اميد نجات و رهايي، خود را به مخاطره مي اندازيد و از چاله به چاه مي افتيد. چنانچه تراس طاق داشت و به صورت ايوان بود تعبير آن در حرف الف کلمه ايوان نوشته شده است.
ليلا برايت مى‏گويد:
اگر خواب ببينيد كه در تراسى نشسته‏ايد، نشانه‏ى موفقيت در انجام يكى از كارهايتان است. ديدن تراس در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است كه بايد براى زندگى خود برنامه‏ريزى كنيد.
تراس منوچهر مطيعي تهراني گويد: تراس در خواب هاي مضر است. راهي است که از آن راه از غمها و رنج ها و ناراحتي ها مي گريزيم و دل تنگي ها را پشت سر مي نهيم بخصوص اگر در خواب ببينيم که از اتاقي تاريک و تنگ به يک تراس روشن قدم نهاده ايم. تراس هر قدر وسيع تر و چشم اندازش گسترده تر باشد بهتر است چون به شما مي گويد به جايي مي رسيد که ديگر تنگنايي پيش روي شما نيست. اگر از تراس به اتاق برويد چه آن اتاق مجلل و باشکوه باشد و چه تنگ و تاريک گوياي گرفتاري دست و پاگير است. اگر در خواب ببينيد تراس ويران و سست و لرزان است که مي ترسيد آنجا بمانيد خواب شما مي گويد به اميد نجات و رهايي، خود را به مخاطره مي اندازيد و از چاله به چاه مي افتيد. چنانچه تراس طاق داشت و به صورت ايوان بود تعبير آن در حرف الف کلمه ايوان نوشته شده است.
ليلا برايت مى‏گويد:
اگر خواب ببينيد كه در تراسى نشسته‏ايد، نشانه‏ى موفقيت در انجام يكى از كارهايتان است. ديدن تراس در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است كه بايد براى زندگى خود برنامه‏ريزى كنيد.
تراشيدن ليلا برايت مى‏گويد:
اگر خواب ببينيد كه پوست ميوه يا هر چيز ديگرى را مى‏تراشيد، بيانگر آن است كه شانس و اقبال به شما رو خواهد كرد.
تراشيدن ليلا برايت مى‏گويد:
اگر خواب ببينيد كه پوست ميوه يا هر چيز ديگرى را مى‏تراشيد، بيانگر آن است كه شانس و اقبال به شما رو خواهد كرد.
تراشيدن موي سر آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر خواب ببينيد موي سرتان را از ته تراشيده ايد ، نشانة آن است كه افراد بيگانه با رفتاري چاپلوسانه شما را آزاد خواهند داد .
تراشيدن موي سر آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر خواب ببينيد موي سرتان را از ته تراشيده ايد ، نشانة آن است كه افراد بيگانه با رفتاري چاپلوسانه شما را آزاد خواهند داد .
ترانگبين محمد بن سيرين گويد:
ترنگبين در خواب، مال بي منت است. اگر بيند ترنگبين بسيار داشت يا كسي بدو داد، دليل كه روزي بسيار يابد، از آنجا كه اميد ندارد و كارهاي او به نظام شود.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
اگر ترنگبين درخواب ديد يا خورد، دليلش بر سه وجه است
اول: مال و روزي حلال بي منت خلق.
دوم: معيشت و گشايش كارها.
سوم: كام دل يافتن و به مراد رسيدن.
منوچهر مطيعي تهراني گويد:
ترنگبين يا ترنجبين را در خواب بي مورد و بدون مناسبت نمي بينيم. چون جنبه داروئي دارد. اگر در خواب ببينيم حتما يا بيماري همراه آن است و يا زمينه اي از بيماري در خواب ما وجود دارد و بالطبع آن بيمار بايد کودک باشد زيرا انگبين از داروهاي خاص کودکان و شيرخواران است. معبران نوشته اند ترنگبين مال بي منت است يعني مال مفت و چنين مالي در زندگي امروز ما يافت نمي شود مگر به علت ها و مناسبت هاي نادر. ترنگبين شيره گياهي است شفابخش و شيرين و اگر در خواب ديديد که کسي ترنگبين براي شما آورد يا تعارف کرد که بخوريد گوياي آن است که کسي در رفع مشکلات به شما کمک مي کند و آخرين کليد را براي گشودن در بسته به شما مي دهد. روي هم رفته ديدن ترنگبين در خواب بد نيست و اگر به نوشته معبران قديمي مال بي منت نباشد نوشدارو و کليد مادر است براي گشودن درهاي بسته.
ترانگبين محمد بن سيرين گويد:
ترنگبين در خواب، مال بي منت است. اگر بيند ترنگبين بسيار داشت يا كسي بدو داد، دليل كه روزي بسيار يابد، از آنجا كه اميد ندارد و كارهاي او به نظام شود.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
اگر ترنگبين درخواب ديد يا خورد، دليلش بر سه وجه است
اول: مال و روزي حلال بي منت خلق.
دوم: معيشت و گشايش كارها.
سوم: كام دل يافتن و به مراد رسيدن.
منوچهر مطيعي تهراني گويد:
ترنگبين يا ترنجبين را در خواب بي مورد و بدون مناسبت نمي بينيم. چون جنبه داروئي دارد. اگر در خواب ببينيم حتما يا بيماري همراه آن است و يا زمينه اي از بيماري در خواب ما وجود دارد و بالطبع آن بيمار بايد کودک باشد زيرا انگبين از داروهاي خاص کودکان و شيرخواران است. معبران نوشته اند ترنگبين مال بي منت است يعني مال مفت و چنين مالي در زندگي امروز ما يافت نمي شود مگر به علت ها و مناسبت هاي نادر. ترنگبين شيره گياهي است شفابخش و شيرين و اگر در خواب ديديد که کسي ترنگبين براي شما آورد يا تعارف کرد که بخوريد گوياي آن است که کسي در رفع مشکلات به شما کمک مي کند و آخرين کليد را براي گشودن در بسته به شما مي دهد. روي هم رفته ديدن ترنگبين در خواب بد نيست و اگر به نوشته معبران قديمي مال بي منت نباشد نوشدارو و کليد مادر است براي گشودن درهاي بسته.
تُرُب ابراهيم كرماني گويد: تُرُب به خواب ديدن غم و اندوه است. خاصه كه خورند و اگر بيند ميخورد، دليل كه به قدر آن غم و اندوه بدو رسد. اگر بيند كسي ترب بدو داد، دليل كه آن كس غم و اندوه به دل او رساند. اگر بيند كه او ترب به كسي داد يا از خانه بيرون افكند و هيچ از آن نخورد، دليل كه از غم برهد.
منوچهر مطيعي تهراني گويد: ترب در خواب غم و اندوه است. سخنان زشتي است که چون از دهان گوينده خارج شود ندامت و پشيماني مي آورد. اگر در خواب ديديد که ترب به کسي مي دهيد حرف هايي مي زنيد و کارهايي مي کنيد که اگر چه با حسن نيت گفته و انجام مي شود اما تلخ است و به دل شنونده اثر بد مي گذارد و او را آزرده مي کند و چنانچه کسي به شما ترب داد او موجب دلتنگي شما مي شود چه بسا نيت بد نداشته باشد.
آنلي بيتون مى‏گويد:
مشاهده‏ى ترب كوهى در خواب، بيانگر همنشينى با افراد مقتدر است. اگر در خواب ببينيد كه مشغول خوردن ترب كوهى هستيد، به اين معنا است كه بايد در رفتار خود دقت بيشترى به عمل آوريد.
تُرُب ابراهيم كرماني گويد: تُرُب به خواب ديدن غم و اندوه است. خاصه كه خورند و اگر بيند ميخورد، دليل كه به قدر آن غم و اندوه بدو رسد. اگر بيند كسي ترب بدو داد، دليل كه آن كس غم و اندوه به دل او رساند. اگر بيند كه او ترب به كسي داد يا از خانه بيرون افكند و هيچ از آن نخورد، دليل كه از غم برهد.
منوچهر مطيعي تهراني گويد: ترب در خواب غم و اندوه است. سخنان زشتي است که چون از دهان گوينده خارج شود ندامت و پشيماني مي آورد. اگر در خواب ديديد که ترب به کسي مي دهيد حرف هايي مي زنيد و کارهايي مي کنيد که اگر چه با حسن نيت گفته و انجام مي شود اما تلخ است و به دل شنونده اثر بد مي گذارد و او را آزرده مي کند و چنانچه کسي به شما ترب داد او موجب دلتنگي شما مي شود چه بسا نيت بد نداشته باشد.
آنلي بيتون مى‏گويد:
مشاهده‏ى ترب كوهى در خواب، بيانگر همنشينى با افراد مقتدر است. اگر در خواب ببينيد كه مشغول خوردن ترب كوهى هستيد، به اين معنا است كه بايد در رفتار خود دقت بيشترى به عمل آوريد.
تُرُبچه منوچهر مطيعي تهراني گويد: تربچه ديون کوچک و بدهي هاي خرد است به خصوص اگر در خواب دسته تربچه ببينيد. پولهايي که اندک اندک خرج مي کنيم و از اين و آن مي گيريم و بدهکار مي شويم تربچه است که چون جمع گردد يک بدهي سنگين به وجود مي آورد. تربچه همان بدهي کوچک است و دسته تربچه مجموع بدهي هاي خرد ماست که در خواب ظاهر مي شود. اگر در خواب ببينيد دسته تربچه سرخ و خوشرنگ داريد که مي خوريد يا بر سفره مي نهيد دين کوچکي پيدا مي کنيد که بعدا موجب نگراني شما مي شود. گرفتن تربچه از ديگران و کندن آن از زمين هم همين تعبير را دارد. اگر تربچه هايي داشتيد و نخورديد و دور ريختيد تعبيرش اينست که از ديون کوچک راحت مي شويد.
ليلا برايت مى‏گويد:
ديدن تربچه در خواب، به اين معنا است كه يكى از رازهاى شما بر ملا مى‏شود. خوردن تربچه در خواب، نشانه‏ى آن است كه از رفتار ناپسند اطرافيان خسته شده‏ايد.
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد زميني پوشيده از تربچه هاي رسيده است ، نشانة آن است كه دوستاني بي نهايت مهربان در كنار شما خواهند بود ، و نتايج كارتان نيز موفقيت آميز خواهد بود .
2ـ خوردن تربچه در خواب ، نشانة آن است كه از بي دقتي و ناداني يكي از نزديكان خود رنج خواهيد كشيد .
3ـ اگر خواب ببينيد تربچه مي كاريد ، نشانة آن است كه خواسته هاي شما با شادماني برآورده خواهد شد .
تُرُبچه منوچهر مطيعي تهراني گويد: تربچه ديون کوچک و بدهي هاي خرد است به خصوص اگر در خواب دسته تربچه ببينيد. پولهايي که اندک اندک خرج مي کنيم و از اين و آن مي گيريم و بدهکار مي شويم تربچه است که چون جمع گردد يک بدهي سنگين به وجود مي آورد. تربچه همان بدهي کوچک است و دسته تربچه مجموع بدهي هاي خرد ماست که در خواب ظاهر مي شود. اگر در خواب ببينيد دسته تربچه سرخ و خوشرنگ داريد که مي خوريد يا بر سفره مي نهيد دين کوچکي پيدا مي کنيد که بعدا موجب نگراني شما مي شود. گرفتن تربچه از ديگران و کندن آن از زمين هم همين تعبير را دارد. اگر تربچه هايي داشتيد و نخورديد و دور ريختيد تعبيرش اينست که از ديون کوچک راحت مي شويد.
ليلا برايت مى‏گويد:
ديدن تربچه در خواب، به اين معنا است كه يكى از رازهاى شما بر ملا مى‏شود. خوردن تربچه در خواب، نشانه‏ى آن است كه از رفتار ناپسند اطرافيان خسته شده‏ايد.
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد زميني پوشيده از تربچه هاي رسيده است ، نشانة آن است كه دوستاني بي نهايت مهربان در كنار شما خواهند بود ، و نتايج كارتان نيز موفقيت آميز خواهد بود .
2ـ خوردن تربچه در خواب ، نشانة آن است كه از بي دقتي و ناداني يكي از نزديكان خود رنج خواهيد كشيد .
3ـ اگر خواب ببينيد تربچه مي كاريد ، نشانة آن است كه خواسته هاي شما با شادماني برآورده خواهد شد .
تربد محمدبن سيرين گويد: تربد درخواب ديدن، دليل بر غم و انديشه كند. اگر بيند خورد، دليل بر زيان مال كند، به قدر آن كه خورده بود.
تربد محمدبن سيرين گويد: تربد درخواب ديدن، دليل بر غم و انديشه كند. اگر بيند خورد، دليل بر زيان مال كند، به قدر آن كه خورده بود.
ترخون محمدبن سيرين گويد: مردي بدگوهرِ بدكردار است، زيرا كه اصل وي، سپند است و سپند را به سركه نيز بياغازانند و مدتي رها كنند. تا طبع و طعم وي ازحال خود بگردد و بعد از آن وي را بكارند، چون برآيد، ترخون است. اگر بيند ترخون داشت، يا كسي به وي داد، دليل كه از آن مرد وي را مضرت و زياني رسد. اگر بيند ترخون به كسي داد، يا از خانه بيرون انداخت، دليل كه از صحبت چنين مردي جدائي جويد و از او دور شود.
منوچهر مطيعي تهراني گويد:
از سبزيهاي خوردني است و طعم تند دارد و همراه نعنا به بازار عرضه مي شود. ترخون پيام آور بهار است. اين سبزي تخم خاصي ندارد که بکارند و ترخون به بار آورند بلکه دانه هاي اسفند را که در آتش بريزيم با سرکه مخلوط مي کنند و مدتي مي گذارند اسفند در سرکه خيس بخورد، پس از مدتي اسفند خيس شده در سرکه را مي کارند که ترخون بار مي دهد. تندي و تيزي سرکه و دانه اسفند و طعم تند خود ترخون در تعبير آن موثر است و به همين علت معبران کهن در خواب ترخون را آدم بد دانسته اند که زيان مي رساند. ولي در واقع ترخون پيام آور بهار است و ديدن آن در خواب بد نيست. چنانچه در خواب ترخون را ببينيم بهتر از اينست که آن را بخوريم. ديدن ترخون در خواب شادي و فرح و نشاط است اما خوردن آن غم و رنج است که البته زياد جدي و بزرگ نيست. برخي از معبران نوشته اند ترخون زن چابک و زرنگ و ريزنقش و پرتحرک است. زني که در عين زيبايي و ظرافت، زياد حرف مي زند و زبانش تلخ است و سخنان نيشدار مي گويد و چنانچه در خواب ديديم دسته اي ترخون داريم يا از زمين کنديم با زني داراي اين خصوصيات رو به رو مي شويم.
ترخون محمدبن سيرين گويد: مردي بدگوهرِ بدكردار است، زيرا كه اصل وي، سپند است و سپند را به سركه نيز بياغازانند و مدتي رها كنند. تا طبع و طعم وي ازحال خود بگردد و بعد از آن وي را بكارند، چون برآيد، ترخون است. اگر بيند ترخون داشت، يا كسي به وي داد، دليل كه از آن مرد وي را مضرت و زياني رسد. اگر بيند ترخون به كسي داد، يا از خانه بيرون انداخت، دليل كه از صحبت چنين مردي جدائي جويد و از او دور شود.
منوچهر مطيعي تهراني گويد:
از سبزيهاي خوردني است و طعم تند دارد و همراه نعنا به بازار عرضه مي شود. ترخون پيام آور بهار است. اين سبزي تخم خاصي ندارد که بکارند و ترخون به بار آورند بلکه دانه هاي اسفند را که در آتش بريزيم با سرکه مخلوط مي کنند و مدتي مي گذارند اسفند در سرکه خيس بخورد، پس از مدتي اسفند خيس شده در سرکه را مي کارند که ترخون بار مي دهد. تندي و تيزي سرکه و دانه اسفند و طعم تند خود ترخون در تعبير آن موثر است و به همين علت معبران کهن در خواب ترخون را آدم بد دانسته اند که زيان مي رساند. ولي در واقع ترخون پيام آور بهار است و ديدن آن در خواب بد نيست. چنانچه در خواب ترخون را ببينيم بهتر از اينست که آن را بخوريم. ديدن ترخون در خواب شادي و فرح و نشاط است اما خوردن آن غم و رنج است که البته زياد جدي و بزرگ نيست. برخي از معبران نوشته اند ترخون زن چابک و زرنگ و ريزنقش و پرتحرک است. زني که در عين زيبايي و ظرافت، زياد حرف مي زند و زبانش تلخ است و سخنان نيشدار مي گويد و چنانچه در خواب ديديم دسته اي ترخون داريم يا از زمين کنديم با زني داراي اين خصوصيات رو به رو مي شويم.
ترس آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر در خواب احساس كنيد از ادامة كاري يا انجام سفري وحشت داريد ، نشانة آن است كه با خانوادة خود مشكل خواهيد داشت و در اموري مهم شكست خواهيد خورد .
2ـ اگر در خواب هراس ديگران را ببينيد ، نشان از آن دارد كه دوستي به خاطر مشكلات شخصي خود ، از محبت كردن به شما عاجز است .
3ـ‌ اگر زني خواب ببيند از سگ ترسيده است ، نشانة آن است كه در صداقت دوست خود شك خواهد كرد .
ترس آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر در خواب احساس كنيد از ادامة كاري يا انجام سفري وحشت داريد ، نشانة آن است كه با خانوادة خود مشكل خواهيد داشت و در اموري مهم شكست خواهيد خورد .
2ـ اگر در خواب هراس ديگران را ببينيد ، نشان از آن دارد كه دوستي به خاطر مشكلات شخصي خود ، از محبت كردن به شما عاجز است .
3ـ‌ اگر زني خواب ببيند از سگ ترسيده است ، نشانة آن است كه در صداقت دوست خود شك خواهد كرد .
ترسائي ابراهيم كرماني گويد:
اگر مسلماني بيند ترسا شد، دليل كه او را در راهي بدعت و گمراهي پديد آيد و اعتقاد در دين مسلماني ندارد.
جابرمغربي گويد:
اگر كسي اين خواب را بيند كه دشمني دارد، دليل است بر وي نصرت يابد، زيرا كه ترسا نصراني است و او مشتق از نصرت است. اگر ترسائي بيند كه مسلمان شد، دليل كه مسلمان شود و بميرد.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
اگر ديد با ترسايان و مسيحيان صحبت داشت، دليل كه دوستدار و هواخواه او بود و اعتقادش در دين اسلام ضعيف است.
ترسائي ابراهيم كرماني گويد:
اگر مسلماني بيند ترسا شد، دليل كه او را در راهي بدعت و گمراهي پديد آيد و اعتقاد در دين مسلماني ندارد.
جابرمغربي گويد:
اگر كسي اين خواب را بيند كه دشمني دارد، دليل است بر وي نصرت يابد، زيرا كه ترسا نصراني است و او مشتق از نصرت است. اگر ترسائي بيند كه مسلمان شد، دليل كه مسلمان شود و بميرد.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
اگر ديد با ترسايان و مسيحيان صحبت داشت، دليل كه دوستدار و هواخواه او بود و اعتقادش در دين اسلام ضعيف است.
ترسيدن محمدبن سيرين گويد:
ترسيدن در خواب، ايمني است و هر كه در خواب ديد مي ترسد از كسي و نداند ترس او از كيست، دليل كه مكروهي از آن ترساننده به وي رسد.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ترسيدن درخواب، نصرت است، اگر بيند از دزدي يا جانوري همي ترسيد، دليل كه از كساني كه به او منسوبند وبستگانش مضرت رسد.
يوسف نبي عليه السلام گويد:
ديدن ترسيدن در خواب سلامتي بود
منوچهر مطيعي تهراني گويد:
ترس در خواب هاي ما شادي و خبر خوش است. اگر در خواب ترسيديد و يکه خورديد خوشحال مي شويد و خبري ناگهاني و خوب و شادي بخش دريافت خواهيد داشت. نوشته اند ترس ايمني است. اگر از دزد ترسيديد از جانب خويشاوندان يا اهل بيت خود آسيب و زيان مي بينيد. امام جعفر صادق عليه السلام فرموده ترسيدن در خواب نصرت است.
ليلا برايت مى‏گويد:
اگر خواب ببينيد كه موضوعى موجب ترس شما شده است، به اين معنا است كه در تلاش هستيد تا دشمنانتان را نابود سازيد.
آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر در خواب ببينيد كه به خاطر سفرى وحشت‏زده شده‏ايد، بيانگر بروز مشكلات خانوادگى است. اگر در خواب ديگران را ببينيد كه از موضوعى ترسيده‏اند، بيانگر آن است كه چيزى شما را نگران مى‏سازد.
ترسيدن محمدبن سيرين گويد:
ترسيدن در خواب، ايمني است و هر كه در خواب ديد مي ترسد از كسي و نداند ترس او از كيست، دليل كه مكروهي از آن ترساننده به وي رسد.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ترسيدن درخواب، نصرت است، اگر بيند از دزدي يا جانوري همي ترسيد، دليل كه از كساني كه به او منسوبند وبستگانش مضرت رسد.
يوسف نبي عليه السلام گويد:
ديدن ترسيدن در خواب سلامتي بود
منوچهر مطيعي تهراني گويد:
ترس در خواب هاي ما شادي و خبر خوش است. اگر در خواب ترسيديد و يکه خورديد خوشحال مي شويد و خبري ناگهاني و خوب و شادي بخش دريافت خواهيد داشت. نوشته اند ترس ايمني است. اگر از دزد ترسيديد از جانب خويشاوندان يا اهل بيت خود آسيب و زيان مي بينيد. امام جعفر صادق عليه السلام فرموده ترسيدن در خواب نصرت است.
ليلا برايت مى‏گويد:
اگر خواب ببينيد كه موضوعى موجب ترس شما شده است، به اين معنا است كه در تلاش هستيد تا دشمنانتان را نابود سازيد.
آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر در خواب ببينيد كه به خاطر سفرى وحشت‏زده شده‏ايد، بيانگر بروز مشكلات خانوادگى است. اگر در خواب ديگران را ببينيد كه از موضوعى ترسيده‏اند، بيانگر آن است كه چيزى شما را نگران مى‏سازد.
ترشي آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن ظرفي ترشي در خواب ، نشانة آن است كه اگر عقيدة محكمي در زندگي پيدا نكنيد به كارهايي بيهوده دست خواهيد زد .
2ـ اگر دختري خواب ببيند ترشي مي خورد ، علامت آن است كه به شغلي دشوار اشتغال خواهد يافت .
3ـ ديدن ترشي هاي مختلف در خواب ، نشانة آن است كه در امور عاطفي به مشكلي دچار خواهيد شد ، اما سرانجام مشكل شما حل خواهد شد .
ترشي آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن ظرفي ترشي در خواب ، نشانة آن است كه اگر عقيدة محكمي در زندگي پيدا نكنيد به كارهايي بيهوده دست خواهيد زد .
2ـ اگر دختري خواب ببيند ترشي مي خورد ، علامت آن است كه به شغلي دشوار اشتغال خواهد يافت .
3ـ ديدن ترشي هاي مختلف در خواب ، نشانة آن است كه در امور عاطفي به مشكلي دچار خواهيد شد ، اما سرانجام مشكل شما حل خواهد شد .
ترشيها محمدبن سيرين گويد: ترشي ها خوردن در خواب، انديشه و غم است. خاصه ميوه هاي ترش. اگر بيند كسي چيزي ترش به وي داد، كه از او به وي رنج و غم و اندوه رسد، اگر بيند او چيزي ترش به كسي داد، دليل كه به سبب او به كسي غم و اندوه رسد، في الجمله درخوردني ترش هيچ خير نباشد.
منوچهر مطيعي تهراني گويد:
ديدن ترشي ها در خواب خوب نيست به هر شکل و به هر نوع که باشند. ترشي در خواب غم و اندوه و تلخ کامي است و اين غم و رنج خانگي است. ترشي در خواب غمي است که هم ممکن است کهنه و ريشه دار باشد و هم کهنه مي شود و باقي مي ماند بي آن که بتوانيم در رفع آن بکوشيم ترشي سير بدنامي و رسوايي است.
آنلي بيتون مى‏گويد:
ديدن ترشى در خواب، بيانگر آن است كه سرانجام سختى‏ها را پشت سر خواهيد گذاشت. خوردن ترشى در خواب، بيانگر انجام كارهاى مشكل است.
ترشيها محمدبن سيرين گويد: ترشي ها خوردن در خواب، انديشه و غم است. خاصه ميوه هاي ترش. اگر بيند كسي چيزي ترش به وي داد، كه از او به وي رنج و غم و اندوه رسد، اگر بيند او چيزي ترش به كسي داد، دليل كه به سبب او به كسي غم و اندوه رسد، في الجمله درخوردني ترش هيچ خير نباشد.
منوچهر مطيعي تهراني گويد:
ديدن ترشي ها در خواب خوب نيست به هر شکل و به هر نوع که باشند. ترشي در خواب غم و اندوه و تلخ کامي است و اين غم و رنج خانگي است. ترشي در خواب غمي است که هم ممکن است کهنه و ريشه دار باشد و هم کهنه مي شود و باقي مي ماند بي آن که بتوانيم در رفع آن بکوشيم ترشي سير بدنامي و رسوايي است.
آنلي بيتون مى‏گويد:
ديدن ترشى در خواب، بيانگر آن است كه سرانجام سختى‏ها را پشت سر خواهيد گذاشت. خوردن ترشى در خواب، بيانگر انجام كارهاى مشكل است.
ترف قره قروت
محمدبن سيرين گويد: ترف در خواب، غم و اندوه است. اگر ديد ترف همي خورد، دليل كه وام دار شود و به سبب آن غمگين شود، كه ترف به طعم ترش و به ديدار تيره است. جابرمغربي گويد: ديدن ترف به خواب، مال اندك است و خوردن او غم و اندوه است.
ترف قره قروت
محمدبن سيرين گويد: ترف در خواب، غم و اندوه است. اگر ديد ترف همي خورد، دليل كه وام دار شود و به سبب آن غمگين شود، كه ترف به طعم ترش و به ديدار تيره است. جابرمغربي گويد: ديدن ترف به خواب، مال اندك است و خوردن او غم و اندوه است.
ترقه بازي اچ ميلر مى‏گويد:
ترقه بازى در خواب، بيانگر وقوع اتفاقات ناگوار است.
ترقه بازي اچ ميلر مى‏گويد:
ترقه بازى در خواب، بيانگر وقوع اتفاقات ناگوار است.
ترک کردن آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد ، كسي شما را ترك مي كند ، نشانة آن است كه در نقشه هايي كه براي موفقيت در آينده كشيده ايد با مشكل مواجه خواهيد شد .
2ـ اگر خواب ببينيد شما ديگران را ترك مي كنيد ، نشانة آن است كه در زندگي خود با شرايط سختي روبرو خواهيد شد و راه چنداني براي غلبه بر اين سختيها وجود ندارد .
3ـ اگر خواب ببينيد خانة خود را ترك مي كنيد ، نشانة آن است كه در كسب ثروت موفقيتي به دست نخواهيد آورد .
4ـ اگر خواب ببينيد معشوق خود را ترك مي كنيد ، نشانة آن است كه در جبران اشتباهات خود موفق نخواهيد شد و دوستان از شما رو برمي گردانند .
5ـ اگر خواب ببينيد دوستِ مورد علاقه اي ، شما را ترك مي گويد ، نشانة آن است كه به شما ارث كلاني خواهد رسيد .
6ـ اگر خواب ببينيد از مذهب رو برمي گردانيد ، نشانة آن است كه با حمله به افراد برجسته موقعيت و مقام خود را از دست مي دهيد .
7ـ اگر خواب ببينيد فرزندان خود را رها مي كنيد ، نشانة آن است كه در محيطي پر از تشنج و سوء ظن گرفتار خواهيد شد . اگر چنين خوابي تحت تأثير ذهن هشيار به وقوع بپيوندد ، معناي ديگري به دنبال خواهد داشت .
8ـ اگر خواب ببينيد ، دوست شما يا خودتان كشتي را ترك كرده ايد ، نشانة آن است كه احتمال مي رود در شغل خود دچار شكست و ناكامي مي شويد . اما اگر از كشتي به ساحل فرار كنيد ، نشانة آن است كه منافع شما در امان خواهد بود .
ترک کردن آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد ، كسي شما را ترك مي كند ، نشانة آن است كه در نقشه هايي كه براي موفقيت در آينده كشيده ايد با مشكل مواجه خواهيد شد .
2ـ اگر خواب ببينيد شما ديگران را ترك مي كنيد ، نشانة آن است كه در زندگي خود با شرايط سختي روبرو خواهيد شد و راه چنداني براي غلبه بر اين سختيها وجود ندارد .
3ـ اگر خواب ببينيد خانة خود را ترك مي كنيد ، نشانة آن است كه در كسب ثروت موفقيتي به دست نخواهيد آورد .
4ـ اگر خواب ببينيد معشوق خود را ترك مي كنيد ، نشانة آن است كه در جبران اشتباهات خود موفق نخواهيد شد و دوستان از شما رو برمي گردانند .
5ـ اگر خواب ببينيد دوستِ مورد علاقه اي ، شما را ترك مي گويد ، نشانة آن است كه به شما ارث كلاني خواهد رسيد .
6ـ اگر خواب ببينيد از مذهب رو برمي گردانيد ، نشانة آن است كه با حمله به افراد برجسته موقعيت و مقام خود را از دست مي دهيد .
7ـ اگر خواب ببينيد فرزندان خود را رها مي كنيد ، نشانة آن است كه در محيطي پر از تشنج و سوء ظن گرفتار خواهيد شد . اگر چنين خوابي تحت تأثير ذهن هشيار به وقوع بپيوندد ، معناي ديگري به دنبال خواهد داشت .
8ـ اگر خواب ببينيد ، دوست شما يا خودتان كشتي را ترك كرده ايد ، نشانة آن است كه احتمال مي رود در شغل خود دچار شكست و ناكامي مي شويد . اما اگر از كشتي به ساحل فرار كنيد ، نشانة آن است كه منافع شما در امان خواهد بود .
ترکه ليلا برايت مى‏گويد:
ديدن تركه در خواب، نشانه‏ى آن است كه مرتكب اشتباهى مى‏شويد. اگر در خواب كسى شما را با تركه كتك زد، به اين معنا است كه به اهدافتان مى‏رسيد. اگر شما كسى را با تركه كتك زديد، يعنى در انجام يكى از كارهايتان موفق نمى‏شويد.
ترکه ليلا برايت مى‏گويد:
ديدن تركه در خواب، نشانه‏ى آن است كه مرتكب اشتباهى مى‏شويد. اگر در خواب كسى شما را با تركه كتك زد، به اين معنا است كه به اهدافتان مى‏رسيد. اگر شما كسى را با تركه كتك زديد، يعنى در انجام يكى از كارهايتان موفق نمى‏شويد.
ترمز منوچهر مطيعي تهراني گويد:ترمز را در خواب بدون اتومبيل نمي توان ديد. چنانچه در خواب ببينيم سوار اتومبيلي هستيم که ترمز آن مي گيرد نشان خطر نيست بلکه گوياي وحشتي است که از آينده داريم. ترمز نماينده قدرت اراده و توان خويشتن داري ما در خواب است. اگر خواب ديديم که ترمز ماشين ما نمي گيرد نشان آن است که اراده ما سست مي شود و در تصميم گيري ها دچار ترديد و هراس مي شويم که البته خوب نيست. اگر در خواب ديديم که ترمز ماشين خود را تعمير مي کنيم خوب است چون خواب ما مي گويد که در آينده اي نزديک به بازسازي شخصيت خود مي پردازيم.
ترمز منوچهر مطيعي تهراني گويد:ترمز را در خواب بدون اتومبيل نمي توان ديد. چنانچه در خواب ببينيم سوار اتومبيلي هستيم که ترمز آن مي گيرد نشان خطر نيست بلکه گوياي وحشتي است که از آينده داريم. ترمز نماينده قدرت اراده و توان خويشتن داري ما در خواب است. اگر خواب ديديم که ترمز ماشين ما نمي گيرد نشان آن است که اراده ما سست مي شود و در تصميم گيري ها دچار ترديد و هراس مي شويم که البته خوب نيست. اگر در خواب ديديم که ترمز ماشين خود را تعمير مي کنيم خوب است چون خواب ما مي گويد که در آينده اي نزديک به بازسازي شخصيت خود مي پردازيم.
ترمه منوچهر مطيعي تهراني گويد: ترمه در خواب فريب و نيرنگ است و مجذوب شدن به دنياي خالي از معنويات و ظاهري. چنانچه در خواب ببينيد ترمه داريد يا لباسي از ترمه پوشيده ايد و قطعه اي ترمه در لباس خود به کار برده ايد که با لباس و شخصيت و موقعيت شما هماهنگي و تناسب ندارد گوياي آن است که فريب مي خوريد و مچذوب مي شويد و عمر و وقت خود را تباه کاري بيهوده مي کنيد. حتي ممکن است رشوه قبول کنيد. ترمه در خواب رشا و ارتشا است و اين در چند مورد ثابت شده. چند حادثه از ارتباط ترمه و رشوه به وسيله معبران متاخر نقل شده که جاي آن اين جا نيست فقط تصريح مي شود که ترمه فريب است و گول خوردن و گول زدن و ارتکاب عمل خلاف بر مبناي شوق و جذبه و از روي طمع و جهل. اگر کسي به شما طاقه اي ترمه هديه داد نشان مي دهد که موردي براي فريب بزرگ پيش مي آيد که خوبست هوشيار باشيد. تعارف ترمه دعوت به انجام کار خلاف و بي عدالتي است. اگر از جانب شما ترمه به ديگري تعارف شود خواب مي گويد که شما ديگري را اغوا مي کنيد.
ترمه منوچهر مطيعي تهراني گويد: ترمه در خواب فريب و نيرنگ است و مجذوب شدن به دنياي خالي از معنويات و ظاهري. چنانچه در خواب ببينيد ترمه داريد يا لباسي از ترمه پوشيده ايد و قطعه اي ترمه در لباس خود به کار برده ايد که با لباس و شخصيت و موقعيت شما هماهنگي و تناسب ندارد گوياي آن است که فريب مي خوريد و مچذوب مي شويد و عمر و وقت خود را تباه کاري بيهوده مي کنيد. حتي ممکن است رشوه قبول کنيد. ترمه در خواب رشا و ارتشا است و اين در چند مورد ثابت شده. چند حادثه از ارتباط ترمه و رشوه به وسيله معبران متاخر نقل شده که جاي آن اين جا نيست فقط تصريح مي شود که ترمه فريب است و گول خوردن و گول زدن و ارتکاب عمل خلاف بر مبناي شوق و جذبه و از روي طمع و جهل. اگر کسي به شما طاقه اي ترمه هديه داد نشان مي دهد که موردي براي فريب بزرگ پيش مي آيد که خوبست هوشيار باشيد. تعارف ترمه دعوت به انجام کار خلاف و بي عدالتي است. اگر از جانب شما ترمه به ديگري تعارف شود خواب مي گويد که شما ديگري را اغوا مي کنيد.
ترن منوچهر مطيعي تهراني گويد: ترن زندگي است و کوپه خانواده. معبران خارجي تا آن جا که نوشته هايشان را به دست آورده ام ترن و قطار را زندگي تعبير کرده اند و کوپه را خانواده دانسته اند که تعريفي درست به نظر ميرسد. وفتي سوار ترن مي شويم البته خودمان مي دانيم که به کجا مي خواهيم برويم ولي اگر ترن مسير خود را تغيير دهد از شهر و ديار ديگر سر در مي آوريم که با مقصد ما فاصله اي بعيد دارد. در زندگي نيز هدف ما مشخص است و مي کوشيم که به سعادت برسيم ولي در زندگي ما را به جائي مي برد که نمي خواهيم. گاهي اين تحول و تغيير مسير ارادي است و گاهي غير ارادي. آن چه غير ارادي است در خواب به صورت ترن و سوار شدن در ترن ظاهر مي شود و به ما هشدار و بينائي مي دهد. اگر در خواب ديديد که ايستا ده ايد و ترن از راه مي رسد و قطار حرکت مي کند و يا از دور حرکت يک ترن را مي بينيد سفري براي شما پيش مي آيد. مشاهده ترن در هر حالت به شرطي که سوار آن نباشيد صرفا يک مسافرت است که بيننده خواب مي رود. زمان سفر شما به دوري و نزديکي قطار از شما مربوط است و طول سفر به اندازه ترن و کوپه هاي آن. صداي سوت ترن خبري است که از مسافر يا غائبي به شما مي رسد. چنان چه ديديد خودتان سوار قطار هستيد و از پنجره آن به بيرون نگاه مي کنيد و مناظري را مي بينيد که از پيش چشم شما مي گذرند تحولي بنيادي در زندگي شما پديد مي آيد. وضع شما از آچه هست بهتر نخواهد شد اما تحولي بي ترديد اتفاق مي افتد. کساني که در ترن با شما هستند همان کساني مي باشندکه با شما اشتراک سرنوشت خواهند داشت. اگر درون يک کوپه بوديد آن ها که هستند افراد خانواده شما را تشکيل مي دهند. اگر ترن شلوغ باشد عده زيادي با شما سرنوشتي مشترک خواهند داشت و اگر تنها بوديد راه را به تنهائي مي پيمائيد.
ترن منوچهر مطيعي تهراني گويد: ترن زندگي است و کوپه خانواده. معبران خارجي تا آن جا که نوشته هايشان را به دست آورده ام ترن و قطار را زندگي تعبير کرده اند و کوپه را خانواده دانسته اند که تعريفي درست به نظر ميرسد. وفتي سوار ترن مي شويم البته خودمان مي دانيم که به کجا مي خواهيم برويم ولي اگر ترن مسير خود را تغيير دهد از شهر و ديار ديگر سر در مي آوريم که با مقصد ما فاصله اي بعيد دارد. در زندگي نيز هدف ما مشخص است و مي کوشيم که به سعادت برسيم ولي در زندگي ما را به جائي مي برد که نمي خواهيم. گاهي اين تحول و تغيير مسير ارادي است و گاهي غير ارادي. آن چه غير ارادي است در خواب به صورت ترن و سوار شدن در ترن ظاهر مي شود و به ما هشدار و بينائي مي دهد. اگر در خواب ديديد که ايستا ده ايد و ترن از راه مي رسد و قطار حرکت مي کند و يا از دور حرکت يک ترن را مي بينيد سفري براي شما پيش مي آيد. مشاهده ترن در هر حالت به شرطي که سوار آن نباشيد صرفا يک مسافرت است که بيننده خواب مي رود. زمان سفر شما به دوري و نزديکي قطار از شما مربوط است و طول سفر به اندازه ترن و کوپه هاي آن. صداي سوت ترن خبري است که از مسافر يا غائبي به شما مي رسد. چنان چه ديديد خودتان سوار قطار هستيد و از پنجره آن به بيرون نگاه مي کنيد و مناظري را مي بينيد که از پيش چشم شما مي گذرند تحولي بنيادي در زندگي شما پديد مي آيد. وضع شما از آچه هست بهتر نخواهد شد اما تحولي بي ترديد اتفاق مي افتد. کساني که در ترن با شما هستند همان کساني مي باشندکه با شما اشتراک سرنوشت خواهند داشت. اگر درون يک کوپه بوديد آن ها که هستند افراد خانواده شما را تشکيل مي دهند. اگر ترن شلوغ باشد عده زيادي با شما سرنوشتي مشترک خواهند داشت و اگر تنها بوديد راه را به تنهائي مي پيمائيد.
ترنج حضرت دانيال گويد:
ترنج، اگر چه به گونه زرد است، اما بوي خوش دارد و به طعم و به ديدار پاكيزه است و گويند از ميوه هاي بهشت است و ديدن او به خواب نيك است. حضرت دانيال گويد: اگر كسي ترنج دو يا سه در خواب بيند، تاويلش فرزند است. اگر بسيار بيند، مال و نعمت حلال يابد و ترنج سبز ديدن در خواب بهتر از ترنج زرد است.
ابراهيم كرماني گويد:
ترنج در خواب،مردي است توانگر و با جمال و به مردمان نزديك، چنانكه همه كس او را دوست دارند. اگر بيند ترنجي داشت يا كسي بدو داد، دليل كه او را با چنين مردي صحبت افتد. اگر ترنج در كار خود ديد، دليل كه او را فرزندي خوبروي آيد. اگر بيند كه ترنج را پنهان كرد و در پيچيد، دليل كه فرزندش هلاك شود. اگر بيند در خانه ترنج بسيار داشت و به كسي بخشيد، دليل كه در حق كسي نيكوئي كند. اگر بيند ترنج در آستين نهاد، دليل كه او فرزندي از كنيزك آيد. اگر بيند از آستين او بيفتاد، دليل كه او فرزندي حاصل شود.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن ترنج درخواب بر چهار وجه است.
اول: زن پاكيزه،
دوم: كنيزك پاكدين،
سوم: دوست توانگر وثروتمند،
چهارم: فرزند شريف صالح
منوچهر مطيعي تهراني گويد:
نوشته اند که ترنج نيز از ميوه هاي بهشتي است مانند سيب، انار، و انجير که تصريح شده از ميوه هاي خاص بهشت خداوند هستند. ترنج را نيز معبران ميوه بهشتي دانسته اند که در خواب ديدنش بسيار نيکو است. از امام صادق عليه السلام روايت مي کنند که ترنج در خواب زن خوب و فرزند صالح است. برخي از معبران معتقدند که ترنج اگر به مقدار زياد در خواب ديده شود مال و ثروت است و اگر به تعداد اندک باشد فرزند است. ديدن ترنج در خواب بهتر از ترنج زرد است. اين نظر و عقيده معبران کهن است که نوشته شد. اما ترنج غنيمت است. غنيمت نه به آن معني که فکر کنيم دشمني را منهدم کرده و مالش را به تصرف در آورده و نام آن را غنيمت نهاده ايم . غنيمت به معني آن که مالي به تصرف انسان در آيد در حالتي که انتظارش را نداشته و چشم به راهش نبوده ايم . پشتيبان، ترنج را قبل از اين که بخورند ساعتي در دست مي گرفتند و با آن بازي مي کردند و دست به دست مي دادند چون عطر و بوئي خوش دارد و به منظر نيز خوب است به علاوه در ميان انگشتان به راحتي گرفته مي شود. چنين ميوه پاکيزه اي در خواب ما فقط مي تواند همين تعبير را داشته باشد يعني غنيمت که به مقدارش اهميت نمي دهيم بل که تصاحبش ما را راضي و خشنود مي کند. براي مردان ، زن خوب نيز خود غنيمتي است بسيار ارزنده و همچنين براي زن شوهر خوب غنيمت محسوب مي شود و براي پدران و مادران فرزند صالح. حال چنان چه در خواب ديديد که ترنجي در دست داريد با توجه به وضع خودتان مي توانيد قياس کنيد که همسر است يا فرزند که به تقريب فرزند است. اگر در خواب ديديد که تعدادي ترنج داريد مالي پاک به دست شما مي رسد که غش ندارد و نتيجه تجاوز و تعدي نيست و از راه فريب مردم و کلاه برداري به دست نيامده. چنان چه ديديد تعدادي ترنج داريد که يکي را پوست گرفته و مي خوريد از مالي با اين خصوصيات به مقداري بهره مند مي شويد که سهم شما است. به هر حال ديدن ترنج در خواب نيکو است.
يوسف نبي عليه السلام گويد:
ديدن ترنج هديه وتحفه بود
ترنج حضرت دانيال گويد:
ترنج، اگر چه به گونه زرد است، اما بوي خوش دارد و به طعم و به ديدار پاكيزه است و گويند از ميوه هاي بهشت است و ديدن او به خواب نيك است. حضرت دانيال گويد: اگر كسي ترنج دو يا سه در خواب بيند، تاويلش فرزند است. اگر بسيار بيند، مال و نعمت حلال يابد و ترنج سبز ديدن در خواب بهتر از ترنج زرد است.
ابراهيم كرماني گويد:
ترنج در خواب،مردي است توانگر و با جمال و به مردمان نزديك، چنانكه همه كس او را دوست دارند. اگر بيند ترنجي داشت يا كسي بدو داد، دليل كه او را با چنين مردي صحبت افتد. اگر ترنج در كار خود ديد، دليل كه او را فرزندي خوبروي آيد. اگر بيند كه ترنج را پنهان كرد و در پيچيد، دليل كه فرزندش هلاك شود. اگر بيند در خانه ترنج بسيار داشت و به كسي بخشيد، دليل كه در حق كسي نيكوئي كند. اگر بيند ترنج در آستين نهاد، دليل كه او فرزندي از كنيزك آيد. اگر بيند از آستين او بيفتاد، دليل كه او فرزندي حاصل شود.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن ترنج درخواب بر چهار وجه است.
اول: زن پاكيزه،
دوم: كنيزك پاكدين،
سوم: دوست توانگر وثروتمند،
چهارم: فرزند شريف صالح
منوچهر مطيعي تهراني گويد:
نوشته اند که ترنج نيز از ميوه هاي بهشتي است مانند سيب، انار، و انجير که تصريح شده از ميوه هاي خاص بهشت خداوند هستند. ترنج را نيز معبران ميوه بهشتي دانسته اند که در خواب ديدنش بسيار نيکو است. از امام صادق عليه السلام روايت مي کنند که ترنج در خواب زن خوب و فرزند صالح است. برخي از معبران معتقدند که ترنج اگر به مقدار زياد در خواب ديده شود مال و ثروت است و اگر به تعداد اندک باشد فرزند است. ديدن ترنج در خواب بهتر از ترنج زرد است. اين نظر و عقيده معبران کهن است که نوشته شد. اما ترنج غنيمت است. غنيمت نه به آن معني که فکر کنيم دشمني را منهدم کرده و مالش را به تصرف در آورده و نام آن را غنيمت نهاده ايم . غنيمت به معني آن که مالي به تصرف انسان در آيد در حالتي که انتظارش را نداشته و چشم به راهش نبوده ايم . پشتيبان، ترنج را قبل از اين که بخورند ساعتي در دست مي گرفتند و با آن بازي مي کردند و دست به دست مي دادند چون عطر و بوئي خوش دارد و به منظر نيز خوب است به علاوه در ميان انگشتان به راحتي گرفته مي شود. چنين ميوه پاکيزه اي در خواب ما فقط مي تواند همين تعبير را داشته باشد يعني غنيمت که به مقدارش اهميت نمي دهيم بل که تصاحبش ما را راضي و خشنود مي کند. براي مردان ، زن خوب نيز خود غنيمتي است بسيار ارزنده و همچنين براي زن شوهر خوب غنيمت محسوب مي شود و براي پدران و مادران فرزند صالح. حال چنان چه در خواب ديديد که ترنجي در دست داريد با توجه به وضع خودتان مي توانيد قياس کنيد که همسر است يا فرزند که به تقريب فرزند است. اگر در خواب ديديد که تعدادي ترنج داريد مالي پاک به دست شما مي رسد که غش ندارد و نتيجه تجاوز و تعدي نيست و از راه فريب مردم و کلاه برداري به دست نيامده. چنان چه ديديد تعدادي ترنج داريد که يکي را پوست گرفته و مي خوريد از مالي با اين خصوصيات به مقداري بهره مند مي شويد که سهم شما است. به هر حال ديدن ترنج در خواب نيکو است.
يوسف نبي عليه السلام گويد:
ديدن ترنج هديه وتحفه بود
ترنجبين محمد بن سيرين گويد:
ترنگبين در خواب، مال بي منت است. اگر بيند ترنگبين بسيار داشت يا كسي بدو داد، دليل كه روزي بسيار يابد، از آنجا كه اميد ندارد و كارهاي او به نظام شود.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
اگر ترنگبين درخواب ديد يا خورد، دليلش بر سه وجه است
اول: مال و روزي حلال بي منت خلق.
دوم: معيشت و گشايش كارها.
سوم: كام دل يافتن و به مراد رسيدن.
منوچهر مطيعي تهراني گويد:
ترنگبين يا ترنجبين را در خواب بي مورد و بدون مناسبت نمي بينيم. چون جنبه داروئي دارد. اگر در خواب ببينيم حتما يا بيماري همراه آن است و يا زمينه اي از بيماري در خواب ما وجود دارد و بالطبع آن بيمار بايد کودک باشد زيرا انگبين از داروهاي خاص کودکان و شيرخواران است. معبران نوشته اند ترنگبين مال بي منت است يعني مال مفت و چنين مالي در زندگي امروز ما يافت نمي شود مگر به علت ها و مناسبت هاي نادر. ترنگبين شيره گياهي است شفابخش و شيرين و اگر در خواب ديديد که کسي ترنگبين براي شما آورد يا تعارف کرد که بخوريد گوياي آن است که کسي در رفع مشکلات به شما کمک مي کند و آخرين کليد را براي گشودن در بسته به شما مي دهد. روي هم رفته ديدن ترنگبين در خواب بد نيست و اگر به نوشته معبران قديمي مال بي منت نباشد نوشدارو و کليد مادر است براي گشودن درهاي بسته.
ترنجبين محمد بن سيرين گويد:
ترنگبين در خواب، مال بي منت است. اگر بيند ترنگبين بسيار داشت يا كسي بدو داد، دليل كه روزي بسيار يابد، از آنجا كه اميد ندارد و كارهاي او به نظام شود.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
اگر ترنگبين درخواب ديد يا خورد، دليلش بر سه وجه است
اول: مال و روزي حلال بي منت خلق.
دوم: معيشت و گشايش كارها.
سوم: كام دل يافتن و به مراد رسيدن.
منوچهر مطيعي تهراني گويد:
ترنگبين يا ترنجبين را در خواب بي مورد و بدون مناسبت نمي بينيم. چون جنبه داروئي دارد. اگر در خواب ببينيم حتما يا بيماري همراه آن است و يا زمينه اي از بيماري در خواب ما وجود دارد و بالطبع آن بيمار بايد کودک باشد زيرا انگبين از داروهاي خاص کودکان و شيرخواران است. معبران نوشته اند ترنگبين مال بي منت است يعني مال مفت و چنين مالي در زندگي امروز ما يافت نمي شود مگر به علت ها و مناسبت هاي نادر. ترنگبين شيره گياهي است شفابخش و شيرين و اگر در خواب ديديد که کسي ترنگبين براي شما آورد يا تعارف کرد که بخوريد گوياي آن است که کسي در رفع مشکلات به شما کمک مي کند و آخرين کليد را براي گشودن در بسته به شما مي دهد. روي هم رفته ديدن ترنگبين در خواب بد نيست و اگر به نوشته معبران قديمي مال بي منت نباشد نوشدارو و کليد مادر است براي گشودن درهاي بسته.
ترنگبين محمد بن سيرين گويد:
ترنگبين در خواب، مال بي منت است. اگر بيند ترنگبين بسيار داشت يا كسي بدو داد، دليل كه روزي بسيار يابد، از آنجا كه اميد ندارد و كارهاي او به نظام شود.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
اگر ترنگبين درخواب ديد يا خورد، دليلش بر سه وجه است
اول: مال و روزي حلال بي منت خلق.
دوم: معيشت و گشايش كارها.
سوم: كام دل يافتن و به مراد رسيدن.
منوچهر مطيعي تهراني گويد:
ترنگبين يا ترنجبين را در خواب بي مورد و بدون مناسبت نمي بينيم. چون جنبه داروئي دارد. اگر در خواب ببينيم حتما يا بيماري همراه آن است و يا زمينه اي از بيماري در خواب ما وجود دارد و بالطبع آن بيمار بايد کودک باشد زيرا انگبين از داروهاي خاص کودکان و شيرخواران است. معبران نوشته اند ترنگبين مال بي منت است يعني مال مفت و چنين مالي در زندگي امروز ما يافت نمي شود مگر به علت ها و مناسبت هاي نادر. ترنگبين شيره گياهي است شفابخش و شيرين و اگر در خواب ديديد که کسي ترنگبين براي شما آورد يا تعارف کرد که بخوريد گوياي آن است که کسي در رفع مشکلات به شما کمک مي کند و آخرين کليد را براي گشودن در بسته به شما مي دهد. روي هم رفته ديدن ترنگبين در خواب بد نيست و اگر به نوشته معبران قديمي مال بي منت نباشد نوشدارو و کليد مادر است براي گشودن درهاي بسته.
ترنگبين محمد بن سيرين گويد:
ترنگبين در خواب، مال بي منت است. اگر بيند ترنگبين بسيار داشت يا كسي بدو داد، دليل كه روزي بسيار يابد، از آنجا كه اميد ندارد و كارهاي او به نظام شود.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
اگر ترنگبين درخواب ديد يا خورد، دليلش بر سه وجه است
اول: مال و روزي حلال بي منت خلق.
دوم: معيشت و گشايش كارها.
سوم: كام دل يافتن و به مراد رسيدن.
منوچهر مطيعي تهراني گويد:
ترنگبين يا ترنجبين را در خواب بي مورد و بدون مناسبت نمي بينيم. چون جنبه داروئي دارد. اگر در خواب ببينيم حتما يا بيماري همراه آن است و يا زمينه اي از بيماري در خواب ما وجود دارد و بالطبع آن بيمار بايد کودک باشد زيرا انگبين از داروهاي خاص کودکان و شيرخواران است. معبران نوشته اند ترنگبين مال بي منت است يعني مال مفت و چنين مالي در زندگي امروز ما يافت نمي شود مگر به علت ها و مناسبت هاي نادر. ترنگبين شيره گياهي است شفابخش و شيرين و اگر در خواب ديديد که کسي ترنگبين براي شما آورد يا تعارف کرد که بخوريد گوياي آن است که کسي در رفع مشکلات به شما کمک مي کند و آخرين کليد را براي گشودن در بسته به شما مي دهد. روي هم رفته ديدن ترنگبين در خواب بد نيست و اگر به نوشته معبران قديمي مال بي منت نباشد نوشدارو و کليد مادر است براي گشودن درهاي بسته.
تره محمدبن سيرين گويد: از تره ها آن چه به طعم تلخ و ناخوش بود، دليل بر مضرت كند.
منوچهر مطيعي تهراني گويد: تره از سبزيهاي خوردني است اما از انواع خوب آن نيست زيرا در خواب هاي ما به بدي و بد دهني و پرخاشجويي و لئامت طبع تعبير مي شود. تره عطر و بويي خوب ندارد به خصوص اگر تنها و بدون همراه نان يا غذاي ديگر بخوريم دهانمان تا چند ساعت بعد بوي ناخوش مي گيرد، همين معني تره را در خواب بد معرفي مي کند. اگر ديديد که تره از مزرعه مي چينيد يا از دکان مي خريد خودتان تدارک يک فتنه را مي بينيد و کاري مي کنيد که تلخ کامي مي آورد. اگر تره داشتيد و دور ريختيد از انجام کار بد احتراز مي کنيد و اين نيکو است. کاشتن تخم تره توطئه است و توطئه اي زمينه دار که سالها ـ تا هفت سال ـ براي خودتان و ديگران گرفتاري ايجاد مي کند.
ليلا برايت مى‏گويد:
ديدن تره در خواب، نشانه‏ى موفقيت در كارتان است.
تره محمدبن سيرين گويد: از تره ها آن چه به طعم تلخ و ناخوش بود، دليل بر مضرت كند.
منوچهر مطيعي تهراني گويد: تره از سبزيهاي خوردني است اما از انواع خوب آن نيست زيرا در خواب هاي ما به بدي و بد دهني و پرخاشجويي و لئامت طبع تعبير مي شود. تره عطر و بويي خوب ندارد به خصوص اگر تنها و بدون همراه نان يا غذاي ديگر بخوريم دهانمان تا چند ساعت بعد بوي ناخوش مي گيرد، همين معني تره را در خواب بد معرفي مي کند. اگر ديديد که تره از مزرعه مي چينيد يا از دکان مي خريد خودتان تدارک يک فتنه را مي بينيد و کاري مي کنيد که تلخ کامي مي آورد. اگر تره داشتيد و دور ريختيد از انجام کار بد احتراز مي کنيد و اين نيکو است. کاشتن تخم تره توطئه است و توطئه اي زمينه دار که سالها ـ تا هفت سال ـ براي خودتان و ديگران گرفتاري ايجاد مي کند.
ليلا برايت مى‏گويد:
ديدن تره در خواب، نشانه‏ى موفقيت در كارتان است.
تره دوغ محمدبن سيرين گويد: خوردن تره دوغ به خواب، دليل بر غم و اندوه كند.
تره دوغ محمدبن سيرين گويد: خوردن تره دوغ به خواب، دليل بر غم و اندوه كند.
تره فروشي خلف اصفهانى مى‏گويد:
اگر كسى به خواب بيند تره‏فروشى كرد، تأويلش نيكو است، زيرا كه به دست او كارى رود كه همه‏ى خلق را بدان احتياج بود و تره خوردن به خواب، بيمارى و مفلسى و غم و اندوه است.
تره فروشي خلف اصفهانى مى‏گويد:
اگر كسى به خواب بيند تره‏فروشى كرد، تأويلش نيكو است، زيرا كه به دست او كارى رود كه همه‏ى خلق را بدان احتياج بود و تره خوردن به خواب، بيمارى و مفلسى و غم و اندوه است.
ترور ليلا برايت مى‏گويد:
اگر در خواب ترور كسى را ببينيد، به معناى آن است كه بايد در انجام كارها بيشتر مراقب باشيد. اگر خواب ببينيد كه خودتان كسى را ترور مى‏كنيد، يعنى مرتكب اشتباهى مى‏شويد.
ترور ليلا برايت مى‏گويد:
اگر در خواب ترور كسى را ببينيد، به معناى آن است كه بايد در انجام كارها بيشتر مراقب باشيد. اگر خواب ببينيد كه خودتان كسى را ترور مى‏كنيد، يعنى مرتكب اشتباهى مى‏شويد.
ترياک محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند كه ترياك از بهرِ بيماري خورد، دليل كه از رنج برهد و كارها بر وي گشاده شود. اگر به خلاف اين بود، دليل بر غم و اندوه و انديشه و نقصان است.
منوچهر مطيعي تهراني گويد:
ترياک يک ماده مخدره است و در خواب ديدن آن نشانگر تعطيل کارها است. اگر در خواب ببينيم که ترياک مي کشيم و اهل اين کار نباشيم نشان آن است که در کارهايمان تعلل مي ورزيم و سستي مي کنيم و احيانا کارمان به تو قف مي انجامد. چنان چه در خواب ببينيم که ترياک داريم ولي نه مي خوريم و نه مي کشيم ازخطري رهائي مي يابيم. دادن ترياک به ديگري اشتراک در قبول مخاطره است و گرفتن آن نيز همين تعبير را دارد.
آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر در خواب مشاهده كنيد كه ترياك به كسى مى‏دهيد، بيانگر آن است كه بيمارى يكى از نزديكان شما را تهديد مى‏كند. اگر كسى نامزد خود را مشغول ترياك خوردن ببيند، به معناى جدايى از دوستان است.
ترياک محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند كه ترياك از بهرِ بيماري خورد، دليل كه از رنج برهد و كارها بر وي گشاده شود. اگر به خلاف اين بود، دليل بر غم و اندوه و انديشه و نقصان است.
منوچهر مطيعي تهراني گويد:
ترياک يک ماده مخدره است و در خواب ديدن آن نشانگر تعطيل کارها است. اگر در خواب ببينيم که ترياک مي کشيم و اهل اين کار نباشيم نشان آن است که در کارهايمان تعلل مي ورزيم و سستي مي کنيم و احيانا کارمان به تو قف مي انجامد. چنان چه در خواب ببينيم که ترياک داريم ولي نه مي خوريم و نه مي کشيم ازخطري رهائي مي يابيم. دادن ترياک به ديگري اشتراک در قبول مخاطره است و گرفتن آن نيز همين تعبير را دارد.
آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر در خواب مشاهده كنيد كه ترياك به كسى مى‏دهيد، بيانگر آن است كه بيمارى يكى از نزديكان شما را تهديد مى‏كند. اگر كسى نامزد خود را مشغول ترياك خوردن ببيند، به معناى جدايى از دوستان است.
تريبون منوچهر مطيعي تهراني گويد: تريبون در خواب تجسمي است از غرور و خود خواهي و تفاخر و زياده طلبي. چنان چه در خواب ببينيد پشت تريبون ايستاده ايد و حرف مي زنيد گرفتار غرور و زياده طلبي خواهيد شد. اگر ببينيد کسي ديگر پشت تريبون ايستاده و سخن مي گويد با انساني مزاحم و تصديع دهنده بر مي خوريد و آشنا مي شويد. اگر تريبون خالي ديديد زمينه اي پيش مي آيد که شما خود را بنمايانيد اما نه آن طور که واقعا هستيد بل که به تظاهر و ريا. فرود آمدن از تريبون ندامت از کارهاي رياکارانه و واقع بيني و همه اين ها درست است به شرطي که اصلا اهل نطق و خطابه نباشيد و چنان چه معمولا پشت تريبون مي رويد و حرف مي زنيد يا معلم و استاد دانشگاه هستيد و در آمفي تاتر سخن مي رانيد خواب شما عادي است و تعبير ندارد. پشت تريبون رفتن و حرف زدن تمايل شما را به تسلط بر ديگران باز مي گويد و نشان آن است که در واقع خود را ضعيف مي شناسيد و مي کوشيد با ديگران برابري يا بر آن ها امتياز حاصل نمائيد. اگر در خواب ببينيد که حرف مي زنيد اما شنونده نداريد نشان آن است که به خودتان متکي نيستيد. اگر در خواب ديديد که شلوغ است و شنونده بسيار داريد و شما پشت تريبون قرار گرفته ايد نشان آن است که مردم درباره شما حرف خواهند زد و عيب جوئي مي کنند بخصوص اگر در خواب صداي خودتان را بشنويد.
آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر در خواب خود را پشت تريبون ببينى، بيانگر ضرر و زيان مالى است. اگر در خواب تريبون ببينيد، نشانه‏ى غم و اندوه است.
تريبون منوچهر مطيعي تهراني گويد: تريبون در خواب تجسمي است از غرور و خود خواهي و تفاخر و زياده طلبي. چنان چه در خواب ببينيد پشت تريبون ايستاده ايد و حرف مي زنيد گرفتار غرور و زياده طلبي خواهيد شد. اگر ببينيد کسي ديگر پشت تريبون ايستاده و سخن مي گويد با انساني مزاحم و تصديع دهنده بر مي خوريد و آشنا مي شويد. اگر تريبون خالي ديديد زمينه اي پيش مي آيد که شما خود را بنمايانيد اما نه آن طور که واقعا هستيد بل که به تظاهر و ريا. فرود آمدن از تريبون ندامت از کارهاي رياکارانه و واقع بيني و همه اين ها درست است به شرطي که اصلا اهل نطق و خطابه نباشيد و چنان چه معمولا پشت تريبون مي رويد و حرف مي زنيد يا معلم و استاد دانشگاه هستيد و در آمفي تاتر سخن مي رانيد خواب شما عادي است و تعبير ندارد. پشت تريبون رفتن و حرف زدن تمايل شما را به تسلط بر ديگران باز مي گويد و نشان آن است که در واقع خود را ضعيف مي شناسيد و مي کوشيد با ديگران برابري يا بر آن ها امتياز حاصل نمائيد. اگر در خواب ببينيد که حرف مي زنيد اما شنونده نداريد نشان آن است که به خودتان متکي نيستيد. اگر در خواب ديديد که شلوغ است و شنونده بسيار داريد و شما پشت تريبون قرار گرفته ايد نشان آن است که مردم درباره شما حرف خواهند زد و عيب جوئي مي کنند بخصوص اگر در خواب صداي خودتان را بشنويد.
آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر در خواب خود را پشت تريبون ببينى، بيانگر ضرر و زيان مالى است. اگر در خواب تريبون ببينيد، نشانه‏ى غم و اندوه است.
تزريق واکسن ليلا برايت مى‏گويد:
تزريق واكسن، نشانه‏ى آن است كه از ستم ظالمان نسبت به افراد ضعيف ناراحت شده و سعى داريد تا از آنان حمايت كنيد.
تزريق واکسن ليلا برايت مى‏گويد:
تزريق واكسن، نشانه‏ى آن است كه از ستم ظالمان نسبت به افراد ضعيف ناراحت شده و سعى داريد تا از آنان حمايت كنيد.
تزويج لوک اويتنهاو مي گويد :
ازدواج -عروسي : رسيدن به هدف
ازدواج کردن : سود ، خوشبختي ، در برخي موارد ميتواند به معناي اختلافات نيز باشد
ديدن شوهر : اميدهاي واهي
ديدن زن : در آمد خوب و پشت سرگذاشتن يک موقعيت مشکل به خير و خوشي
محمدبن سيرين گويد:
اگر بيند زن خواست، دليل كه شرف و بزرگي اش زايل شود، اگر زن مرده را به زني كرد و با وي جمع گرديد، دليل كه از ملك و مال آن زن او را چيزي حاصل شود. اگر بيند با آن زن جمع نشد، دليل كه چيزي اندك ازمال وي را حاصل شود. اگر زني بيند او را مرده به زني گرفت و در سراي زن با وي جمع شد، دليل كه مال زن نقصان شود، يا حال وي متغير شود. اگر بيند زن خواست، لكن زن را نديد و نامش ندانست، دليل كه اجلش نزديك شده باشد. اگر زن را بيند و سراي مجهول بود و آن سرا از آنِ شخص مرده بود و آن مرد با وي جمع شد، دليل كه آن زن بمرد. اگر آن زن معروف بود، دليل بر نقصان مال زن كند.
ابراهيم كرماني گويد:
اگر زن شوهردار در خواب بيند ديگر شوهري دارد و عروسي را نديد. دليل بود بر شرف و عزت و زيادتي مال.اگر بيند عروسي خواست كردن و عروسي را نديد و نشناخت، بيم مرگ است او را و بعضي گويند: شخصي بر دست او هلاك شود و اگر بيند بيمار است و زني مجهول خواست و يا كسي ديد زن او شوهر كرد و آن شوهر را به خانه برد، دليل كه مالي بسيار از اين مَمَر به شوهر اور سد. اگر بيند زني نابكار به زني خواست و با وي جمع نشد، آن چه گفتم كمتر بود.
جابر مغربي گويد:
اگر بيند دختري دوشيزه را به زني كرد و دوشيزگي او را بستد، دليل كه اندر آن سال او را زني يا كنيزكي حاصل شود و از پادشاه خير و نيكي بيند. اگر بيند به حرام دوشيزگيِ دختري بستد، دليل كه مالي حرام بدست آورد.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
زن گرفتن درخواب بر چهار وجه است.
اول: بزرگي و مقام،
دوم: زيادتي مال،
سوم: سرحالي وآسايش،
چهارم: خرمي و شادي.
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر دختري خواب ببيند با پيرمردي ازدواج مي كند ، علامت آن است كه با مشكلات فراواني روبرو خواهد شد . اما اگر خواب ببيند در هنگام جشن ازدواح مردي با لباس سياه از مقابلش مي گذرد و نگاه ملامت آميزي به او مي كند نشانة آن است كه سردي بي تقاوتي يكي از دوستان او را نااميد مي سازد .
2ـ ديدن مراسم ازدواج ديگران در خواب با ميهماناني شادمان كه لباسهايي زيبا بر تن كرده اند ، علامت آن است كه از زندگي لذتهايي عالي خواهيد برد . اما اگرميهمانان لباسهايي سياه بر تن كرده باشند ، علامت آن است كه در آينده به سوگ كسي خواهيد نشست .
3ـ اگر خواب ببينيد با كسي پيمان ازدواج مي بنديد ، نشانة آن است كه خبرهايي ناگوار خواهيد شنيد .
4ـ اگر خواب ببينيد در جشن ازدواج كسي شركت كرده ايد ، نشانة آن است كه امور شغلي به طرز باور نكردني اميد بخش خواهد شد . و از فكر كردن به افراد مورد علاقة‌خود لذت زيادي خواهيد برد .
5ـ اگر خواب ببينيد در جشن ازدواح واقعه اي ناگوار رخ مي دهد ، علت آن است كه به بيماري مبتلا خواهيد شد . يا از مرگ يكي از اعضاي خانوادة خود رنج خواهيد كشيد .
6ـ اگر دختري خواب ببيند عروس شده است اما هيچ احساس خوشحالي نمي كند ، علامت آن است كه در زندگي به نوميدي دچار خواهد شد ، و در امور عاطفي شكست خواهد خورد .
ليلا برايت مى‏گويد:
اگر به شما پيشنهاد ازدواج شد، نشانه‏ى خوشبختى در زندگى مى‏باشد، شوهر كردن در خواب، نشانه‏ى رفاه مالى است و طلاق گرفتن، علامت آن است كه مورد تهمت ديگران قرار خواهيد گرفت.
درکتاب سرزمين روياها آمده است :
خواب اردواج : ايام خوش در پيش است .
در يك ازدواج شركت مي كنيد: منفعتهاي بزرگ مالي
ازدواج يكي از اعضاء فاميل : خصومت در خانواده
يك شوهر يا زن در يك ازدواج شركت كند: سود
ازدواج خواهرتان : خطر بزرگ
ازدواج يك برادر : پول
ازدواج يك دختر باكره : احترام
ازدواج پسرتان : پول به دستتان ميرسد.
ازدواج دخترتان : ثروت
در ازدواج يك بيوه شركت مي كنيد: پول زيادي بدست مياوريد.
تزويج لوک اويتنهاو مي گويد :
ازدواج -عروسي : رسيدن به هدف
ازدواج کردن : سود ، خوشبختي ، در برخي موارد ميتواند به معناي اختلافات نيز باشد
ديدن شوهر : اميدهاي واهي
ديدن زن : در آمد خوب و پشت سرگذاشتن يک موقعيت مشکل به خير و خوشي
محمدبن سيرين گويد:
اگر بيند زن خواست، دليل كه شرف و بزرگي اش زايل شود، اگر زن مرده را به زني كرد و با وي جمع گرديد، دليل كه از ملك و مال آن زن او را چيزي حاصل شود. اگر بيند با آن زن جمع نشد، دليل كه چيزي اندك ازمال وي را حاصل شود. اگر زني بيند او را مرده به زني گرفت و در سراي زن با وي جمع شد، دليل كه مال زن نقصان شود، يا حال وي متغير شود. اگر بيند زن خواست، لكن زن را نديد و نامش ندانست، دليل كه اجلش نزديك شده باشد. اگر زن را بيند و سراي مجهول بود و آن سرا از آنِ شخص مرده بود و آن مرد با وي جمع شد، دليل كه آن زن بمرد. اگر آن زن معروف بود، دليل بر نقصان مال زن كند.
ابراهيم كرماني گويد:
اگر زن شوهردار در خواب بيند ديگر شوهري دارد و عروسي را نديد. دليل بود بر شرف و عزت و زيادتي مال.اگر بيند عروسي خواست كردن و عروسي را نديد و نشناخت، بيم مرگ است او را و بعضي گويند: شخصي بر دست او هلاك شود و اگر بيند بيمار است و زني مجهول خواست و يا كسي ديد زن او شوهر كرد و آن شوهر را به خانه برد، دليل كه مالي بسيار از اين مَمَر به شوهر اور سد. اگر بيند زني نابكار به زني خواست و با وي جمع نشد، آن چه گفتم كمتر بود.
جابر مغربي گويد:
اگر بيند دختري دوشيزه را به زني كرد و دوشيزگي او را بستد، دليل كه اندر آن سال او را زني يا كنيزكي حاصل شود و از پادشاه خير و نيكي بيند. اگر بيند به حرام دوشيزگيِ دختري بستد، دليل كه مالي حرام بدست آورد.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
زن گرفتن درخواب بر چهار وجه است.
اول: بزرگي و مقام،
دوم: زيادتي مال،
سوم: سرحالي وآسايش،
چهارم: خرمي و شادي.
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر دختري خواب ببيند با پيرمردي ازدواج مي كند ، علامت آن است كه با مشكلات فراواني روبرو خواهد شد . اما اگر خواب ببيند در هنگام جشن ازدواح مردي با لباس سياه از مقابلش مي گذرد و نگاه ملامت آميزي به او مي كند نشانة آن است كه سردي بي تقاوتي يكي از دوستان او را نااميد مي سازد .
2ـ ديدن مراسم ازدواج ديگران در خواب با ميهماناني شادمان كه لباسهايي زيبا بر تن كرده اند ، علامت آن است كه از زندگي لذتهايي عالي خواهيد برد . اما اگرميهمانان لباسهايي سياه بر تن كرده باشند ، علامت آن است كه در آينده به سوگ كسي خواهيد نشست .
3ـ اگر خواب ببينيد با كسي پيمان ازدواج مي بنديد ، نشانة آن است كه خبرهايي ناگوار خواهيد شنيد .
4ـ اگر خواب ببينيد در جشن ازدواج كسي شركت كرده ايد ، نشانة آن است كه امور شغلي به طرز باور نكردني اميد بخش خواهد شد . و از فكر كردن به افراد مورد علاقة‌خود لذت زيادي خواهيد برد .
5ـ اگر خواب ببينيد در جشن ازدواح واقعه اي ناگوار رخ مي دهد ، علت آن است كه به بيماري مبتلا خواهيد شد . يا از مرگ يكي از اعضاي خانوادة خود رنج خواهيد كشيد .
6ـ اگر دختري خواب ببيند عروس شده است اما هيچ احساس خوشحالي نمي كند ، علامت آن است كه در زندگي به نوميدي دچار خواهد شد ، و در امور عاطفي شكست خواهد خورد .
ليلا برايت مى‏گويد:
اگر به شما پيشنهاد ازدواج شد، نشانه‏ى خوشبختى در زندگى مى‏باشد، شوهر كردن در خواب، نشانه‏ى رفاه مالى است و طلاق گرفتن، علامت آن است كه مورد تهمت ديگران قرار خواهيد گرفت.
درکتاب سرزمين روياها آمده است :
خواب اردواج : ايام خوش در پيش است .
در يك ازدواج شركت مي كنيد: منفعتهاي بزرگ مالي
ازدواج يكي از اعضاء فاميل : خصومت در خانواده
يك شوهر يا زن در يك ازدواج شركت كند: سود
ازدواج خواهرتان : خطر بزرگ
ازدواج يك برادر : پول
ازدواج يك دختر باكره : احترام
ازدواج پسرتان : پول به دستتان ميرسد.
ازدواج دخترتان : ثروت
در ازدواج يك بيوه شركت مي كنيد: پول زيادي بدست مياوريد.
تسبيح کردن محمدبن سيرين گويد: تسبيح كردن به خواب، مطيع بودن است بر فرمان حق. اگر بيند تسبيح مي كرد، دليل كه مطيع است بر فرمان حق و از غم و اندوه فرج يابد. اگر بيند تسبيح به خواب با خود داشت غم و اندوهي بدو رسد، ولكن او را در آن اجر و ثواب است. اگر بيند با تسبيح شكر حق تعالي مي كرد، دليل كه در دين قوي شود و مالي يابد. اگر اين خواب را والي بيند، دليل كه او را آبادانيِ ولايت رسد.
منوچهر مطيعي تهراني گويد:
ديدن تسبيح در خواب نشان اطاعت از خداوند و عبادت و بندگي و ترس از عقوبت است و اگر در خواب ديديد که تسبيح به دست داريد گوياي آن است که کشش مذهبي شما زياد است و به طرف دينداري و انجام فرايض ديني مي رويد. داشتن تسبيح و بازي کردن با آن در خواب نظم کارهاست به همين علت وقتي در خواب ببينيد که تسبيح شما پاره شد نظام کارتان آشفته مي شود و در هم مي ريزد. اگر دانه هاي تسبيح را گم کنيد رشته کار از دستتان مي رود. اگر در خواب ببينيد که دانه هاي تسبيح را نخ مي کنيد به کاري توفيق مي يابيد که به دقت و تيزهوشي نياز دارد و نتيجه آن کاري است بزرگ و منظم. اگر ديديد که کسي به شما تسبيح داد يا تسبيح از دست کسي گرفتيد شما را به کار خير و صلاح دعوت مي کنند و اگر شما به کسي تسبيح داديد کاري را از دست مي دهيد.
تسبيح کردن محمدبن سيرين گويد: تسبيح كردن به خواب، مطيع بودن است بر فرمان حق. اگر بيند تسبيح مي كرد، دليل كه مطيع است بر فرمان حق و از غم و اندوه فرج يابد. اگر بيند تسبيح به خواب با خود داشت غم و اندوهي بدو رسد، ولكن او را در آن اجر و ثواب است. اگر بيند با تسبيح شكر حق تعالي مي كرد، دليل كه در دين قوي شود و مالي يابد. اگر اين خواب را والي بيند، دليل كه او را آبادانيِ ولايت رسد.
منوچهر مطيعي تهراني گويد:
ديدن تسبيح در خواب نشان اطاعت از خداوند و عبادت و بندگي و ترس از عقوبت است و اگر در خواب ديديد که تسبيح به دست داريد گوياي آن است که کشش مذهبي شما زياد است و به طرف دينداري و انجام فرايض ديني مي رويد. داشتن تسبيح و بازي کردن با آن در خواب نظم کارهاست به همين علت وقتي در خواب ببينيد که تسبيح شما پاره شد نظام کارتان آشفته مي شود و در هم مي ريزد. اگر دانه هاي تسبيح را گم کنيد رشته کار از دستتان مي رود. اگر در خواب ببينيد که دانه هاي تسبيح را نخ مي کنيد به کاري توفيق مي يابيد که به دقت و تيزهوشي نياز دارد و نتيجه آن کاري است بزرگ و منظم. اگر ديديد که کسي به شما تسبيح داد يا تسبيح از دست کسي گرفتيد شما را به کار خير و صلاح دعوت مي کنند و اگر شما به کسي تسبيح داديد کاري را از دست مي دهيد.
تسکين هانس كورت مى‏گويد:
اگر در خواب فرد رنج كشيده‏اى را تسكين دهيد، بيانگر داشتن روزهاى خوش است. اگر خواب ببيند كه فرد عصبانى را تسكين مى‏دهيد، به اين معنا است كه اطرافيانتان را در سختى‏ها يارى خواهيد كرد.
تسکين هانس كورت مى‏گويد:
اگر در خواب فرد رنج كشيده‏اى را تسكين دهيد، بيانگر داشتن روزهاى خوش است. اگر خواب ببيند كه فرد عصبانى را تسكين مى‏دهيد، به اين معنا است كه اطرافيانتان را در سختى‏ها يارى خواهيد كرد.
تسويه حساب مالي ليلا برايت مى‏گويد:
اگر در خواب بينيد كه با كسى تسويه حساب مالى مى‏كنيد، به اين معنا است كه عده‏اى از موفقيت‏هاى شما ناراحت هستند و قصد دشمنى با شما را دارند.
تسويه حساب مالي ليلا برايت مى‏گويد:
اگر در خواب بينيد كه با كسى تسويه حساب مالى مى‏كنيد، به اين معنا است كه عده‏اى از موفقيت‏هاى شما ناراحت هستند و قصد دشمنى با شما را دارند.
تشت منوچهر مطيعي تهراني گويد:
اگر زن در خواب تشت ببيند طبيعي است و اگر مرد ببيند غير طبيعي است و در خواب مي تواند تعبير داشته باشد. داشتن تشت در خواب توقع و طمع است و به قولي دندان گردي است. اگر زني در خواب ببيندکه تشتي نو دارد کسي به ياري او مي شتابد و در اداره امور خانه به او کمک مي کند. اگر ببيند که تشتي کهنه دارد دست تنها مي ماند و از کار خسته مي شود و احتياج به استراحت دارد. اگر مردي ببيند که تشت دارد و آن تشت خالي است به چيزي طمع مي بندد و به تصاحب آن تحريص مي شود. تشت براي مرد انتظار و توقع بي موردو بي جاست به خصوص اگر خالي باشد و بيننده خواب احساس کند که متعلق به او مي باشد.اگر مرد يا زني ببيند که در خواب تشتي دارد و اين تشت از دستش افتاد و صدا کرد کاري مي کند که بد نامي و رسوائي به بار مي آورد. اگر تشت چرخيد و از او دور شد براي انجام کاري به دشواري مي افتد. اگر زني ببيند که در خواب تشتي دارد و آن تشت سوراخ است در خانواده و خانه اش مشکلي به وجود مي آيد و اگر مردي ببيند که تشتي دارد که سوراخ است کاري ميکند که نتيجه نمي گيرد و فقط خستگي به تنش مي ماند.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
تعبير تشت در خواب بر سه وجه است :
1. زنى خدمتكار
2. کنيز
3. منفعت از زنان
تشت منوچهر مطيعي تهراني گويد:
اگر زن در خواب تشت ببيند طبيعي است و اگر مرد ببيند غير طبيعي است و در خواب مي تواند تعبير داشته باشد. داشتن تشت در خواب توقع و طمع است و به قولي دندان گردي است. اگر زني در خواب ببيندکه تشتي نو دارد کسي به ياري او مي شتابد و در اداره امور خانه به او کمک مي کند. اگر ببيند که تشتي کهنه دارد دست تنها مي ماند و از کار خسته مي شود و احتياج به استراحت دارد. اگر مردي ببيند که تشت دارد و آن تشت خالي است به چيزي طمع مي بندد و به تصاحب آن تحريص مي شود. تشت براي مرد انتظار و توقع بي موردو بي جاست به خصوص اگر خالي باشد و بيننده خواب احساس کند که متعلق به او مي باشد.اگر مرد يا زني ببيند که در خواب تشتي دارد و اين تشت از دستش افتاد و صدا کرد کاري مي کند که بد نامي و رسوائي به بار مي آورد. اگر تشت چرخيد و از او دور شد براي انجام کاري به دشواري مي افتد. اگر زني ببيند که در خواب تشتي دارد و آن تشت سوراخ است در خانواده و خانه اش مشکلي به وجود مي آيد و اگر مردي ببيند که تشتي دارد که سوراخ است کاري ميکند که نتيجه نمي گيرد و فقط خستگي به تنش مي ماند.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
تعبير تشت در خواب بر سه وجه است :
1. زنى خدمتكار
2. کنيز
3. منفعت از زنان
تشک لوک اويتنهاو مي گويد :
تشک : شما خانه خودتان را بنا خواهيد نمود
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن تشك در خواب ، علامت آن است كه بزودي وظايف جديدي به دوش خواهيد گرفت .
2ـ ديدن كارگاه تشك دوزي در خواب ، علامت آن است كه با شركاي صرفه جويي همكار خواهيد شد . و به زودي ثروتي گرد خواهيد آورد .
ليلا برايت مى‏گويد:
اگر در خواب ببينيد روى تشكى دراز كشيده‏ايد، به اين معنا است كه مورد اتهام قرار مى‏گيريد.
تشک لوک اويتنهاو مي گويد :
تشک : شما خانه خودتان را بنا خواهيد نمود
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن تشك در خواب ، علامت آن است كه بزودي وظايف جديدي به دوش خواهيد گرفت .
2ـ ديدن كارگاه تشك دوزي در خواب ، علامت آن است كه با شركاي صرفه جويي همكار خواهيد شد . و به زودي ثروتي گرد خواهيد آورد .
ليلا برايت مى‏گويد:
اگر در خواب ببينيد روى تشكى دراز كشيده‏ايد، به اين معنا است كه مورد اتهام قرار مى‏گيريد.
تشکچه آنلي بيتون مى‏گويد:
ديدن تشكچه در خواب ، علامت آن است كه ثروت و قدرت خود را به فرد ديگر واگذار مي كنيد . اگر زني چنين خوابي ببيند ، علامت آن است كه بايد سعي كند استقلال روحي خود را به دست آورد .
تشکچه آنلي بيتون مى‏گويد:
ديدن تشكچه در خواب ، علامت آن است كه ثروت و قدرت خود را به فرد ديگر واگذار مي كنيد . اگر زني چنين خوابي ببيند ، علامت آن است كه بايد سعي كند استقلال روحي خود را به دست آورد .
تشنگي محمدبن سيرين گويد: سيرابي در خواب، بهتر از تشنگي است. اگر بيند به غايت تشنه است و آن نمي يافت، دليل كه رنجي و زحمتي بدو رسد و از بهر دين يا از بهر دنيا. اگر بيند تشنه است و نمي يافت يا كسي بدو داد و او نخورد، دليل كه از رنج و بلا رسته شود و سرانجام به مراد رسد.
جابر مغربي گويد: تشنگي درخواب فساد است در دين. اگر بيند در تشنگي آب يافت و بخورد، دليل كه گُنَه كند و سرانجام توبه كند و مصلح و پارسا شود.
منوچهر مطيعي تهراني گويد: احساس تشنگي در خواب خوب نيست و ميل به فساد و تباهي است. ممکن است شب بد غذائي کرده و با شکم انباشته خوابيده باشيد در اين صورت خواب شما تعبير ندارد ولي اگر بيدار شديد و تشنه نبوديد خوابي که ديده ايد داراي تعبير است. اگر در خواب احساس کنيد که تشنه هستيد و در آن حالت آب خنک و گوارا نوشيديد و رفع عطش کرديد خواب شما مي گويد ميل به ارتکاب گناه و انجام عمل خلاف داريد و با رفع تشنگي آن عمل خلاف را مرتکب مي شويد و آن گناه را مي کنيد که البته خوب نيست. اگر در خواب ببينيد که تشنه هستيد و به دنبال آب مي گرديد همان معني است به استثناي اين که موفق نمي شويد کار خلاف بکنيد و گناهي مرتکب شويد. هر نوع جستجو و ولع شديد در خواب هاي ما به صورت تشنگي فورم مي گيرد و ظاهر مي شود. اگر بيماري است که مدت ها است از بيماري رنج مي کشد در خواب ببينيد تشنه است و به دنبال آب مي گردد و در پايان به آب مي رسد و مي نوشد و رفع عطش مي کند خواب او مي گويد سرانجام شفا مي يابد و درمان دردهايش را خواهد يافت. اين با حالت اول متفاوت است. اگر در جاي گرمسير باشيد و احساس تشنگي بکنيد بهتر از اين است که در جاي سردسير باشيد و با تشنگي به دنبال آب بگرديد. به هر حال تشنگي در خواب تقلا و تلاشي است که مي کنيد تا به چيزي که مي خواهيد برسيد و چه بسا ممکن است در طريق خلاف نباشد که تشخيص آن با معبر است.
لوک اويتنهاو مي گويد :
تشنگي : تلاشهاي بيهوده ، غصه
آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر در خواب ببينيد كه تشنه هستيد، به اين معنا است كه با افراد نابابى همنشين هستيد كه بايد بيشتر مراقب باشيد. اگر خواب بينيد كه رفع تشنگى مى‏كنيد، نشانه‏ى سعادت و خوشبختى است. اگر خواب بينيد كه به تشنه‏اى آب مى‏دهيد، به اين معنا است كه به خاطر يك كار خوب مورد تشويق قرار مى‏گيريد. اگر در خواب احساس تشنگى كنيد و يك بطرى خالى پيدا كنيد، به اين معنا است كه به خاطر موضوعى غمگين مى‏شويد.
تشنگي محمدبن سيرين گويد: سيرابي در خواب، بهتر از تشنگي است. اگر بيند به غايت تشنه است و آن نمي يافت، دليل كه رنجي و زحمتي بدو رسد و از بهر دين يا از بهر دنيا. اگر بيند تشنه است و نمي يافت يا كسي بدو داد و او نخورد، دليل كه از رنج و بلا رسته شود و سرانجام به مراد رسد.
جابر مغربي گويد: تشنگي درخواب فساد است در دين. اگر بيند در تشنگي آب يافت و بخورد، دليل كه گُنَه كند و سرانجام توبه كند و مصلح و پارسا شود.
منوچهر مطيعي تهراني گويد: احساس تشنگي در خواب خوب نيست و ميل به فساد و تباهي است. ممکن است شب بد غذائي کرده و با شکم انباشته خوابيده باشيد در اين صورت خواب شما تعبير ندارد ولي اگر بيدار شديد و تشنه نبوديد خوابي که ديده ايد داراي تعبير است. اگر در خواب احساس کنيد که تشنه هستيد و در آن حالت آب خنک و گوارا نوشيديد و رفع عطش کرديد خواب شما مي گويد ميل به ارتکاب گناه و انجام عمل خلاف داريد و با رفع تشنگي آن عمل خلاف را مرتکب مي شويد و آن گناه را مي کنيد که البته خوب نيست. اگر در خواب ببينيد که تشنه هستيد و به دنبال آب مي گرديد همان معني است به استثناي اين که موفق نمي شويد کار خلاف بکنيد و گناهي مرتکب شويد. هر نوع جستجو و ولع شديد در خواب هاي ما به صورت تشنگي فورم مي گيرد و ظاهر مي شود. اگر بيماري است که مدت ها است از بيماري رنج مي کشد در خواب ببينيد تشنه است و به دنبال آب مي گردد و در پايان به آب مي رسد و مي نوشد و رفع عطش مي کند خواب او مي گويد سرانجام شفا مي يابد و درمان دردهايش را خواهد يافت. اين با حالت اول متفاوت است. اگر در جاي گرمسير باشيد و احساس تشنگي بکنيد بهتر از اين است که در جاي سردسير باشيد و با تشنگي به دنبال آب بگرديد. به هر حال تشنگي در خواب تقلا و تلاشي است که مي کنيد تا به چيزي که مي خواهيد برسيد و چه بسا ممکن است در طريق خلاف نباشد که تشخيص آن با معبر است.
لوک اويتنهاو مي گويد :
تشنگي : تلاشهاي بيهوده ، غصه
آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر در خواب ببينيد كه تشنه هستيد، به اين معنا است كه با افراد نابابى همنشين هستيد كه بايد بيشتر مراقب باشيد. اگر خواب بينيد كه رفع تشنگى مى‏كنيد، نشانه‏ى سعادت و خوشبختى است. اگر خواب بينيد كه به تشنه‏اى آب مى‏دهيد، به اين معنا است كه به خاطر يك كار خوب مورد تشويق قرار مى‏گيريد. اگر در خواب احساس تشنگى كنيد و يك بطرى خالى پيدا كنيد، به اين معنا است كه به خاطر موضوعى غمگين مى‏شويد.
تشيع جنازه ليلا برايت مى‏گويد:
اگر در خواب تشيع جنازه كسى را ديديد، به اين معنا است كه در كارى سود فراوانى نصيب شما مى‏شود و يا اين كه عده‏اى به خانواده‏ى شما اضافه مى‏شوند.
تشيع جنازه ليلا برايت مى‏گويد:
اگر در خواب تشيع جنازه كسى را ديديد، به اين معنا است كه در كارى سود فراوانى نصيب شما مى‏شود و يا اين كه عده‏اى به خانواده‏ى شما اضافه مى‏شوند.
تصادف آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد تصادف كرده ايد ، نشانة اخطاري جدي براي شماست تا حدي از هر گونه سفر حذر كنيد . زيرا زندگي شما به خطر خواهد افتاد .
2ـ اگر خواب ببينيد تصادفي در حال اتفاق افتادن است ، دلالت بر آن دارد كه شما با تمام توان براي رسيدن به هدفي تلاش خواهيد كرد كه افراد ديگري نيز براي رسيدن به همان هدف تلاش مي كنند ، اما آنها پيروز نمي شوند و ثروت خود را در اين راه از دست مي دهند ، و شما به خواستة خود خواهيد رسيد .
تصادف آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد تصادف كرده ايد ، نشانة اخطاري جدي براي شماست تا حدي از هر گونه سفر حذر كنيد . زيرا زندگي شما به خطر خواهد افتاد .
2ـ اگر خواب ببينيد تصادفي در حال اتفاق افتادن است ، دلالت بر آن دارد كه شما با تمام توان براي رسيدن به هدفي تلاش خواهيد كرد كه افراد ديگري نيز براي رسيدن به همان هدف تلاش مي كنند ، اما آنها پيروز نمي شوند و ثروت خود را در اين راه از دست مي دهند ، و شما به خواستة خود خواهيد رسيد .
تصنيف آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر در خواب تصنيفى بشنويد، به معناى وقوع پيشامدهاى ناگوار است.
تصنيف آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر در خواب تصنيفى بشنويد، به معناى وقوع پيشامدهاى ناگوار است.
تصوير آنلي بيتون مى‏گويد:
نگاه كردن به تصاوير در خواب، بيانگر آن است كه در دام انسان‏هاى حيله‏گر مى‏افتيد. نگاه كردن به تصاوير نقاشى شده در خواب، بيانگر پيشرفت در امور كارى است. اگر خواب بينيد كه تصاويرى را خريدارى مى‏كنيد، بيانگر انجام كارهاى بيهوده است.
تصوير آنلي بيتون مى‏گويد:
نگاه كردن به تصاوير در خواب، بيانگر آن است كه در دام انسان‏هاى حيله‏گر مى‏افتيد. نگاه كردن به تصاوير نقاشى شده در خواب، بيانگر پيشرفت در امور كارى است. اگر خواب بينيد كه تصاويرى را خريدارى مى‏كنيد، بيانگر انجام كارهاى بيهوده است.
تظاهرات ليلا برايت مى‏گويد:
ديدن تظاهرات در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است كه وضعيت نامساعدى در پيش رو داريد. اگر خودتان در تظاهرات حضور داشته باشيد، به معناى آن است كه در زندگى تغيير و تحولات خوشايندى پيش رو داريد.
تظاهرات ليلا برايت مى‏گويد:
ديدن تظاهرات در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است كه وضعيت نامساعدى در پيش رو داريد. اگر خودتان در تظاهرات حضور داشته باشيد، به معناى آن است كه در زندگى تغيير و تحولات خوشايندى پيش رو داريد.
تعدد زوجات آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر مردى در خواب مشاهده كند كه دو زن دارد، به اين معنا است كه از موضوعى واهمه دارد. اگر زنى در خواب دو شوهر داشته باشد، بيانگر آن است كه دست به كارهايى مى‏زند كه رسوايى به همراه دارد.
تعدد زوجات آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر مردى در خواب مشاهده كند كه دو زن دارد، به اين معنا است كه از موضوعى واهمه دارد. اگر زنى در خواب دو شوهر داشته باشد، بيانگر آن است كه دست به كارهايى مى‏زند كه رسوايى به همراه دارد.
تعطيلات لوک اويتنهاو مي گويد :
تعطيلات : خوشبختي به زودي نصيبتان ميشود
تعطيلات لوک اويتنهاو مي گويد :
تعطيلات : خوشبختي به زودي نصيبتان ميشود
تعظيم کردن آنلي بيتون مى‏گويد:
تعظيم كردن در خواب، نشانه‏ى آن است كه با كارهاى خود مورد خنده‏ى ديگران قرار مى‏گيريد.
تعظيم کردن آنلي بيتون مى‏گويد:
تعظيم كردن در خواب، نشانه‏ى آن است كه با كارهاى خود مورد خنده‏ى ديگران قرار مى‏گيريد.
تعليم لوک اويتنهاو مي گويد :
تعليم دادن چيزي به کسي : اطراف شما پر از آدمهاي کوته فکر است
تعليم لوک اويتنهاو مي گويد :
تعليم دادن چيزي به کسي : اطراف شما پر از آدمهاي کوته فکر است
تعهد آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر درخواب نسبت به كارى تعهد داده باشيد، به معناى آن است كه عده‏اى باعث آزار شما مى‏شوند. اگر در خواب كسى را ببينيد كه نسبت به شما متعهد مى‏شود، بيانگر آن است كه كارى مى‏كنيد كه نزد ديگران محبوب مى‏شويد.
تعهد آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر درخواب نسبت به كارى تعهد داده باشيد، به معناى آن است كه عده‏اى باعث آزار شما مى‏شوند. اگر در خواب كسى را ببينيد كه نسبت به شما متعهد مى‏شود، بيانگر آن است كه كارى مى‏كنيد كه نزد ديگران محبوب مى‏شويد.
تعويذ محمدبن سيرين گويد: اگر كسي به خواب بيند تعويذ با خودداشت از نامهاي خداي تعالي، دليل كه از سختي و غم برهد. اگر وامدار بود وامش گذارده گردد. اگر بيمار است شفا يابد. اگر زنداني است رهائي يابد. اگر در سفر بود به سلامت بازآيد. ابراهيم كرماني گويد: اگر كسي بيند تعويذ مي نوشت و به مردم مي داد، دليل كه از او به مردم منفعت رسد. اگر بيند تعويذ مي نوشت و به مردم مي داد، و بها مي ستد، دليل كه اندوهگين شود و متفكر.
تعويذ محمدبن سيرين گويد: اگر كسي به خواب بيند تعويذ با خودداشت از نامهاي خداي تعالي، دليل كه از سختي و غم برهد. اگر وامدار بود وامش گذارده گردد. اگر بيمار است شفا يابد. اگر زنداني است رهائي يابد. اگر در سفر بود به سلامت بازآيد. ابراهيم كرماني گويد: اگر كسي بيند تعويذ مي نوشت و به مردم مي داد، دليل كه از او به مردم منفعت رسد. اگر بيند تعويذ مي نوشت و به مردم مي داد، و بها مي ستد، دليل كه اندوهگين شود و متفكر.
تغار تغار زني است غمگسار و صالحه كه خانه او را به صلاح دارد و راه خير به مردم آموزد و از شر و فساد توبه كند.
ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند تغار او بشكست يا ضايع شد، دليل است كه آن زن از او جدا شود، يا از دنيا رحلت كند و به قول بعضي معبران، تغار، كنيزك است و خادمه.
منوچهر مطيعي تهراني گويد:
نوشته اند تغار در خواب زني است پرهيزگار و نيک نفس که در خانه شوهر با علم و حلم زندگي مي کند و با تدبير امور خانه را به نظام مي آورد. تغار ظرفي است گلي مثل زير گلداني که اين روزها مرسوم و متداول است که بدنه اي کلفت و لبه اي بلندتر از زير گلداني ها دارد. در گذشته از تغار براي سائيدن کشک و خيس کردن سماغ و تهيه تتماج استفاده مي کردند. امروز از مشابه آن با لبه کوتاه قد براي زير گلدان هايي که در داخل اتاق قرار مي دهند سود مي برند و مصرف خانگي ديگري ندارد. با اين وجود ممکن است در خواب هاي خود تغار ببينيم. معبران نوشته اند تغار زن است و زن خانه است و چنانچه ببينيم تغاري داشتيم که شکسته خواب ما پيش گوئي مي کند که براي زن خانه حادثه اي مي افتد. اگر تغاري داشته باشيم که ببينيم دزد برده يا گم شده نشان آن است که بين زن و شوهر اختلاف مي افتد و جدائي حاصل مي شود. تغار لب شکسته زن رنجور و بيمار است. براي دختران و پسران جوان تغار مادر است،مادري کاردان و مدير. براي زن هائي که تازه به خانه شوهر رفته اند تغار مادر شوهر است.
تغار تغار زني است غمگسار و صالحه كه خانه او را به صلاح دارد و راه خير به مردم آموزد و از شر و فساد توبه كند.
ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند تغار او بشكست يا ضايع شد، دليل است كه آن زن از او جدا شود، يا از دنيا رحلت كند و به قول بعضي معبران، تغار، كنيزك است و خادمه.
منوچهر مطيعي تهراني گويد:
نوشته اند تغار در خواب زني است پرهيزگار و نيک نفس که در خانه شوهر با علم و حلم زندگي مي کند و با تدبير امور خانه را به نظام مي آورد. تغار ظرفي است گلي مثل زير گلداني که اين روزها مرسوم و متداول است که بدنه اي کلفت و لبه اي بلندتر از زير گلداني ها دارد. در گذشته از تغار براي سائيدن کشک و خيس کردن سماغ و تهيه تتماج استفاده مي کردند. امروز از مشابه آن با لبه کوتاه قد براي زير گلدان هايي که در داخل اتاق قرار مي دهند سود مي برند و مصرف خانگي ديگري ندارد. با اين وجود ممکن است در خواب هاي خود تغار ببينيم. معبران نوشته اند تغار زن است و زن خانه است و چنانچه ببينيم تغاري داشتيم که شکسته خواب ما پيش گوئي مي کند که براي زن خانه حادثه اي مي افتد. اگر تغاري داشته باشيم که ببينيم دزد برده يا گم شده نشان آن است که بين زن و شوهر اختلاف مي افتد و جدائي حاصل مي شود. تغار لب شکسته زن رنجور و بيمار است. براي دختران و پسران جوان تغار مادر است،مادري کاردان و مدير. براي زن هائي که تازه به خانه شوهر رفته اند تغار مادر شوهر است.
تغذيه حيوانات آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر در خواب ببينيد كه به حيوانات غذا مى‏دهيد، نشانه‏ى آن است كه موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏گردد.
تغذيه حيوانات آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر در خواب ببينيد كه به حيوانات غذا مى‏دهيد، نشانه‏ى آن است كه موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏گردد.
تف محمد بن سيرين گويد:
اگر بيند آب دهان مي انداخت، سخني گويد كه او را حلال نباشد
اگر بيند كه در مسجد آب دهان مي انداخت دليل كه سخن در دين گويد و نيز به هر موضع كه آب دهان انداخت، در اصل آن موضع گويد
اگر بيند كه آب دهان بر ديوار انداخت دليل كه مالي هزينه كند در رضاي حق تعالي.
اگر آب دهان به زمين افكند، دليل كه ضياع خرد.
اگر آب دهان به ديوار افكند، دليل كه عهد بشكند يا قسم دروغ گويد.
ابراهيم كرماني گويد:
اگر آب دهان گرم بود، دليل درازي عمر است،
اگر سرد بود، دليل مرگ است،
اگر سياه بود غم و اندوه است،
اگر آب دهان زرد بود دليل بيماري است.
اگرآب دهان خشك بود دليل درويشي است
اگر لعاب دهان چون از دهان بيرون آيد، بي آن كه جامه را بيالايد، عملي است كه بگويد،
اگر لعاب خون باشد، دليل است كه عملي باطل و دروغ گويد.
اگر بيمار بلغم از دهان به زمين افكند، دليل كه از بيماري شفا يابد.
اگر ديد بلغم از گلو بيرون آور و به آستين بگرفت، مال خود بر عيال هزينه كند.
جابر مغربي گويد:
اگر كسي بيند آب دهان بر او انداختند، دليل كه به اهل بيت وي طعنه زنند.
اگر بيند خون به آب دهان آميخته بود، دليل كه مال حرام بخورد و دروغ بسيار گويد.
آنلي بيتون مى‏گويد:
ديدن آب دهان، نشانگر روابط بى‏ارزش و از دست دادن كار خودتان است.
اگر در خواب ببينيد كه به روى كسى آب دهان مى‏اندازيد، نشانه‏ى آن است كه رفتارتان مورد ملامت و سرزنش ديگران قرار مى‏گيرد.
تف محمد بن سيرين گويد:
اگر بيند آب دهان مي انداخت، سخني گويد كه او را حلال نباشد
اگر بيند كه در مسجد آب دهان مي انداخت دليل كه سخن در دين گويد و نيز به هر موضع كه آب دهان انداخت، در اصل آن موضع گويد
اگر بيند كه آب دهان بر ديوار انداخت دليل كه مالي هزينه كند در رضاي حق تعالي.
اگر آب دهان به زمين افكند، دليل كه ضياع خرد.
اگر آب دهان به ديوار افكند، دليل كه عهد بشكند يا قسم دروغ گويد.
ابراهيم كرماني گويد:
اگر آب دهان گرم بود، دليل درازي عمر است،
اگر سرد بود، دليل مرگ است،
اگر سياه بود غم و اندوه است،
اگر آب دهان زرد بود دليل بيماري است.
اگرآب دهان خشك بود دليل درويشي است
اگر لعاب دهان چون از دهان بيرون آيد، بي آن كه جامه را بيالايد، عملي است كه بگويد،
اگر لعاب خون باشد، دليل است كه عملي باطل و دروغ گويد.
اگر بيمار بلغم از دهان به زمين افكند، دليل كه از بيماري شفا يابد.
اگر ديد بلغم از گلو بيرون آور و به آستين بگرفت، مال خود بر عيال هزينه كند.
جابر مغربي گويد:
اگر كسي بيند آب دهان بر او انداختند، دليل كه به اهل بيت وي طعنه زنند.
اگر بيند خون به آب دهان آميخته بود، دليل كه مال حرام بخورد و دروغ بسيار گويد.
آنلي بيتون مى‏گويد:
ديدن آب دهان، نشانگر روابط بى‏ارزش و از دست دادن كار خودتان است.
اگر در خواب ببينيد كه به روى كسى آب دهان مى‏اندازيد، نشانه‏ى آن است كه رفتارتان مورد ملامت و سرزنش ديگران قرار مى‏گيرد.
تف کردن اچ ميلر مى‏گويد:
اگر در خواب روى كسى تف كنيد، بيانگر مشكلات مالى است اما اگر كسى روى شما تف كرد، يعنى شانس به شما روى مى‏آورد.
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ تف كردن در خواب ، نشانة آن است كه وظايفي را كه به عهده گرفته ايد با موفقيت به پايان خواهيد رساند .
2ـ اگر خواب ببينيد كسي تف به روي شما مي اندازد ، نشانة آن است كه با يكي از نزديكان قهر خواهيد كرد .
تف کردن اچ ميلر مى‏گويد:
اگر در خواب روى كسى تف كنيد، بيانگر مشكلات مالى است اما اگر كسى روى شما تف كرد، يعنى شانس به شما روى مى‏آورد.
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ تف كردن در خواب ، نشانة آن است كه وظايفي را كه به عهده گرفته ايد با موفقيت به پايان خواهيد رساند .
2ـ اگر خواب ببينيد كسي تف به روي شما مي اندازد ، نشانة آن است كه با يكي از نزديكان قهر خواهيد كرد .
تفتيش عقايد ليلا برايت مى‏گويد:
تفتيش عقايد در خواب، بيانگر وقوع اتفاقات ناگوار است.
تفتيش عقايد ليلا برايت مى‏گويد:
تفتيش عقايد در خواب، بيانگر وقوع اتفاقات ناگوار است.
تفرج آنلي بيتون مى‏گويد:
گردش كردن در خواب، بيانگر آن است كه دست به كارى پر سود مى‏زنيد. اگر در خواب ديگران را در حال گردش ببينيد، به اين معنا است كه بايد تلاش بيشترى براى رسيدن به اهدافتان به عمل آوريد.
تفرج آنلي بيتون مى‏گويد:
گردش كردن در خواب، بيانگر آن است كه دست به كارى پر سود مى‏زنيد. اگر در خواب ديگران را در حال گردش ببينيد، به اين معنا است كه بايد تلاش بيشترى براى رسيدن به اهدافتان به عمل آوريد.
تفشله بدان كه تفشله به فارسي عدس پخته است. اگر كسي آن را در خواب بيند، دليل بر غم و اندوه كند. محمدبن سيرين گويد: اگر بيند تفشله همي خورد، دليل كه غم و اندوه خورد، يااو را با كسي خصومت افتد و بدان سبب رنجور شود و علي الجمله در تفلشه خوردن، هيچ خير و منفعت نباشد.
تفشله بدان كه تفشله به فارسي عدس پخته است. اگر كسي آن را در خواب بيند، دليل بر غم و اندوه كند. محمدبن سيرين گويد: اگر بيند تفشله همي خورد، دليل كه غم و اندوه خورد، يااو را با كسي خصومت افتد و بدان سبب رنجور شود و علي الجمله در تفلشه خوردن، هيچ خير و منفعت نباشد.
تفنگ منوچهر مطيعي تهراني گويد:
چنان چه در خواب ببينيد که تفنگ داريد کسي را به دوستي بر مي گزينيد که صديق و راستگو است. ممکن است اشتباه مرتکب شود اما خيانت نمي کند. تفنگ دوست است و دوست صادق است. اگر در خواب ببينيد که تفنگ هاي زيادي داريد با جمعي مي آميزيد که صداقت و پاکي در رفتار و گفتار يا در محيطي کار مي کنند که دوستي لازمه دوام و بقا افراد آن است. چنان چه در خواب ببينيد که تفنگ از دست شما افتاده دوستي را از دست مي دهيد که در سختي ها مي توانستيد بر او متکي باشيد و اگر تفنگي يافتيد يا کسي به شما هديه داد با کسي دوستي مي کنيد که حامي شما خواهد بود. براي دختران جوان تفنگ هدف و محبت و عشق است و شوهر، بخصوص اگر ببينند که با تفنگ کسي را هدف قرار مي دهند.
مولف گويد :
اگر در خواب با تفنگ تير اندازي کرد وازآن گلوله اي خارج نشد ويا گلوله هاي آن فاصله زيادي را طي نکرده و در زمين افتاد و قدرت کافي نداشت دليل بر اين است که فرزندش دختر خواهد بود.
اگر گلوله ها قدرت کافي را داشت و به هدف اصابت کرد دليل که آن شخص را با دلايل وحجت مقلوب کند.
اگر شخصي با گلوله شما را مورد اثابت مورد هدف قرار داد دليل بر اين است که شما را با دلايل کافي قانع خواهد نمود
ليلا برايت مى‏گويد:
ديدن تفنگ ساچمه‏اى در خواب، بيانگر آن است دايما سعى داريد به ديگران دستور دهيد. تيراندازى با تفنگ در خواب، نشانه‏ى آن است كه موضوعى موجب عصبانيت شما مى‏گردد.
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن تفنگ شكاري در خواب ، نشانة آن است كه مشكلات خانواده و فرزندان ، شما را نگران و مضطرب خواهد ساخت .
2ـ تيراندازي با تفنگ دولول شكاري در خواب ، نشانة آن است كه با چنان محيط سردي در خانواده و اجتماع روبرو مي شويد كه رفته رفته خلق و خوي ملايم شما به خلق و خويي غضب آلود تبديل مي گردد .
تفنگ منوچهر مطيعي تهراني گويد:
چنان چه در خواب ببينيد که تفنگ داريد کسي را به دوستي بر مي گزينيد که صديق و راستگو است. ممکن است اشتباه مرتکب شود اما خيانت نمي کند. تفنگ دوست است و دوست صادق است. اگر در خواب ببينيد که تفنگ هاي زيادي داريد با جمعي مي آميزيد که صداقت و پاکي در رفتار و گفتار يا در محيطي کار مي کنند که دوستي لازمه دوام و بقا افراد آن است. چنان چه در خواب ببينيد که تفنگ از دست شما افتاده دوستي را از دست مي دهيد که در سختي ها مي توانستيد بر او متکي باشيد و اگر تفنگي يافتيد يا کسي به شما هديه داد با کسي دوستي مي کنيد که حامي شما خواهد بود. براي دختران جوان تفنگ هدف و محبت و عشق است و شوهر، بخصوص اگر ببينند که با تفنگ کسي را هدف قرار مي دهند.
مولف گويد :
اگر در خواب با تفنگ تير اندازي کرد وازآن گلوله اي خارج نشد ويا گلوله هاي آن فاصله زيادي را طي نکرده و در زمين افتاد و قدرت کافي نداشت دليل بر اين است که فرزندش دختر خواهد بود.
اگر گلوله ها قدرت کافي را داشت و به هدف اصابت کرد دليل که آن شخص را با دلايل وحجت مقلوب کند.
اگر شخصي با گلوله شما را مورد اثابت مورد هدف قرار داد دليل بر اين است که شما را با دلايل کافي قانع خواهد نمود
ليلا برايت مى‏گويد:
ديدن تفنگ ساچمه‏اى در خواب، بيانگر آن است دايما سعى داريد به ديگران دستور دهيد. تيراندازى با تفنگ در خواب، نشانه‏ى آن است كه موضوعى موجب عصبانيت شما مى‏گردد.
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن تفنگ شكاري در خواب ، نشانة آن است كه مشكلات خانواده و فرزندان ، شما را نگران و مضطرب خواهد ساخت .
2ـ تيراندازي با تفنگ دولول شكاري در خواب ، نشانة آن است كه با چنان محيط سردي در خانواده و اجتماع روبرو مي شويد كه رفته رفته خلق و خوي ملايم شما به خلق و خويي غضب آلود تبديل مي گردد .
تقاضا آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر خواب ببينيد كه شخصى از شما تقاضاى نادرستى مى‏كند، بيانگر موفقيت در امور شغلى است. اگر در خواب ببينيد كه شخصى بدهى‏اش را از شما تقاضا مى‏كند، به اين معنا است كه بايد در انجام كارها دقت بيشترى به عمل آوريد.
تقاضا آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر خواب ببينيد كه شخصى از شما تقاضاى نادرستى مى‏كند، بيانگر موفقيت در امور شغلى است. اگر در خواب ببينيد كه شخصى بدهى‏اش را از شما تقاضا مى‏كند، به اين معنا است كه بايد در انجام كارها دقت بيشترى به عمل آوريد.
تقاضاي پرداخت بدهي آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر خواب ببينيد قبض تقاضاي پرداخت بدهي به دست شما مي رسد ، علامت آن است كه بايد مراقب كارهاي خود باشيد و تمايلات نادرست خود را اصلاح كنيد .
تقاضاي پرداخت بدهي آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر خواب ببينيد قبض تقاضاي پرداخت بدهي به دست شما مي رسد ، علامت آن است كه بايد مراقب كارهاي خود باشيد و تمايلات نادرست خود را اصلاح كنيد .
تقاضاي پرداخت وام اگر خواب ببينيد قبض تقاضاي پرداخت بدهي به دست شما مي رسد ، علامت آن است كه بايد مراقب كارهاي خود باشيد و تمايلات نادرست خود را اصلاح كنيد .
تقاضاي پرداخت وام اگر خواب ببينيد قبض تقاضاي پرداخت بدهي به دست شما مي رسد ، علامت آن است كه بايد مراقب كارهاي خود باشيد و تمايلات نادرست خود را اصلاح كنيد .
تقلا آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر در خواب مشاهده كنيد براى انجام كارى كوشش و تقلا مى‏كنيد، به معناى آن است كه براى رسيدن به اهدافتان دچار مشكلاتى مى‏شود كه بايد سعى و تلاش بيشترى انجام دهيد.
تقلا آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر در خواب مشاهده كنيد براى انجام كارى كوشش و تقلا مى‏كنيد، به معناى آن است كه براى رسيدن به اهدافتان دچار مشكلاتى مى‏شود كه بايد سعى و تلاش بيشترى انجام دهيد.
تقليد لوک اويتنهاو مي گويد :
تقليد کردن : نيک بختي در امور کاري
آنلي بيتون مى‏گويد:
تقليد كردن در خواب، علامت آن است كه مرتكب اشتباهى مى‏شويد.
تقليد لوک اويتنهاو مي گويد :
تقليد کردن : نيک بختي در امور کاري
آنلي بيتون مى‏گويد:
تقليد كردن در خواب، علامت آن است كه مرتكب اشتباهى مى‏شويد.
تقويم منوچهر مطيعي تهراني گويد: تقويم يا گاه نامه در خواب حکم سرنوشت و تقدير است. تقويم اعمال نيک و بد ماست که پيش روي ما در خواب شکل مي گيرندو مجسم مي شوند. تقويم اگر ديواري باشد و در خواب مشاهده کنيم تقويمي به ديوار چسبيده که به ما تعلق دارد و حفاظي براي آن نيست گوياي آن است که رازي از ما فاش مي شود. چنانچه تقويم به صورت دفتر باشد که آن را همراه داشته باشيم چيزي هست که سعي داريم بپوشيم و مخفي کنيم تا ديگران از آن مطلع نشوند. اگر تقويم کهنه باشد براي ما غم و اندوه پيش مي آيد. اگر تقويم کهنه به کسي بدهيم موجب ملال و اندوه ديگران مي شويم همين طور است اگر تقويم کهنه و قديمي از ديگري بگيريم خودمان غم دار و ملول مي گرديم. تقويم سال نو شادي و فرح است که به استقبال آن ميرويم. تقويم پاره نشان آن است که رشته کار از دستمان بيرون ميرود. تقويم مچاله چروک و کثيف گوياي آشفتگي کارهاست که در نتيجه غم و رنج همراه مي آورد. اگر تعدادي تقويم داشته باشيم خواب ما مي گويد بر چند نفر مديريت مي کنيم و مي توانيم درباره ايشان تصميم بگيريم.
لوک اويتنهاو مي گويد :
تقويم
خواندن آن : شما به پيري خواهيد رسيد ، زندگي طولاني
ديدن آن : شما منتظر خبري هستيد
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن تقويم در خواب ، دلالت بر آن دارد كه اقبال شما نوسان خواهد داشت و خوشبختي ناپايداري خواهيد داشت .
2ـ اگر خواب ببينيد مشغول تماشاي اعداد و روزهاي تقويم هستيد ، دلالت بر آن دارد كه اتفاقات جزيي وقت شما را هدر خواهد داد و از اين بابت نگران خواهيد شد .
ليلا برايت مى‏گويد:
خريدن تقويم نو در خواب، نشانه‏ى همنشينى با افراد جديد است. اگر در خواب مشغول مطالعه‏ى تقويم باشيد، نشانه‏ى شنيدن اخبار خوش است.
تقويم منوچهر مطيعي تهراني گويد: تقويم يا گاه نامه در خواب حکم سرنوشت و تقدير است. تقويم اعمال نيک و بد ماست که پيش روي ما در خواب شکل مي گيرندو مجسم مي شوند. تقويم اگر ديواري باشد و در خواب مشاهده کنيم تقويمي به ديوار چسبيده که به ما تعلق دارد و حفاظي براي آن نيست گوياي آن است که رازي از ما فاش مي شود. چنانچه تقويم به صورت دفتر باشد که آن را همراه داشته باشيم چيزي هست که سعي داريم بپوشيم و مخفي کنيم تا ديگران از آن مطلع نشوند. اگر تقويم کهنه باشد براي ما غم و اندوه پيش مي آيد. اگر تقويم کهنه به کسي بدهيم موجب ملال و اندوه ديگران مي شويم همين طور است اگر تقويم کهنه و قديمي از ديگري بگيريم خودمان غم دار و ملول مي گرديم. تقويم سال نو شادي و فرح است که به استقبال آن ميرويم. تقويم پاره نشان آن است که رشته کار از دستمان بيرون ميرود. تقويم مچاله چروک و کثيف گوياي آشفتگي کارهاست که در نتيجه غم و رنج همراه مي آورد. اگر تعدادي تقويم داشته باشيم خواب ما مي گويد بر چند نفر مديريت مي کنيم و مي توانيم درباره ايشان تصميم بگيريم.
لوک اويتنهاو مي گويد :
تقويم
خواندن آن : شما به پيري خواهيد رسيد ، زندگي طولاني
ديدن آن : شما منتظر خبري هستيد
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن تقويم در خواب ، دلالت بر آن دارد كه اقبال شما نوسان خواهد داشت و خوشبختي ناپايداري خواهيد داشت .
2ـ اگر خواب ببينيد مشغول تماشاي اعداد و روزهاي تقويم هستيد ، دلالت بر آن دارد كه اتفاقات جزيي وقت شما را هدر خواهد داد و از اين بابت نگران خواهيد شد .
ليلا برايت مى‏گويد:
خريدن تقويم نو در خواب، نشانه‏ى همنشينى با افراد جديد است. اگر در خواب مشغول مطالعه‏ى تقويم باشيد، نشانه‏ى شنيدن اخبار خوش است.
تکبير کردن محمدبن سيرين گويد:
اگر كسي درخواب ديد تكبير مي كرد، دليل كه ازشر دشمنان ايمن شود و درِ خيرات بر وي گشاده شود.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن تكبير كردن در خواب بر چهار وجه است
اول: ايمني از دشمن
دوم: رستگاري از بلا و فتنه.
سوم: خير و بركت.
چهارم: گشايش كارهاي بسته.
تکبير کردن محمدبن سيرين گويد:
اگر كسي درخواب ديد تكبير مي كرد، دليل كه ازشر دشمنان ايمن شود و درِ خيرات بر وي گشاده شود.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن تكبير كردن در خواب بر چهار وجه است
اول: ايمني از دشمن
دوم: رستگاري از بلا و فتنه.
سوم: خير و بركت.
چهارم: گشايش كارهاي بسته.
تکبير گفتن محمدبن سيرين گويد:
اگر كسي درخواب ديد تكبير مي كرد، دليل كه ازشر دشمنان ايمن شود و درِ خيرات بر وي گشاده شود.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن تكبير كردن در خواب بر چهار وجه است
اول: ايمني از دشمن
دوم: رستگاري از بلا و فتنه.
سوم: خير و بركت.
چهارم: گشايش كارهاي بسته.
تکبير گفتن محمدبن سيرين گويد:
اگر كسي درخواب ديد تكبير مي كرد، دليل كه ازشر دشمنان ايمن شود و درِ خيرات بر وي گشاده شود.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن تكبير كردن در خواب بر چهار وجه است
اول: ايمني از دشمن
دوم: رستگاري از بلا و فتنه.
سوم: خير و بركت.
چهارم: گشايش كارهاي بسته.
تکمه منوچهر مطيعي تهراني گويد: تکمه در خواب خيلي چيزها مي تواند باشد که بستگي به موقعيت بيننده خواب دارد. اگر پدر يا مادر دلسوزي هستيد و در خواب ببينيد که لباسي با تکمه هاي بسته و مرتب به تن داريد فرزنداني برومند خواهيد داشت و وضع زندگي خانوادگي شما قابل اعتماد و خوب است. هر تکمه مي تواند معرف يکي از فرزندان باشد و اگر در خواب ببينيد که يکي از تکمه هاي شما کنده شده اما آن را در دست داريد که مي خواهيد مجددا بر لباس خويش بدوزيد خواب شما ميگويد يکي از فرزندانتان بيمار مي شود. اگر پسر يا دختر بزرگ داريد اين خواب خبر از طغيان و نا فرماني فرزندتان مي دهد و به شما مي گويد که او نافرماني ميکند و از اين جهت شما را مي آزارد ولي مجددا به راه مي آيد. اگر تکمه هاي شما باز بود با خانواده خود اختلاف مي يابيد. اگر همه تکمه هاي شما کنده بود از خانواده خود جدا مي شويد و عزلت مي گزينيد. براي دختران و پسران جوان ديدن تکمه در خواب فرق مي کند. دختر جوان اگر در خواب ببيند تکمه لباسش بسته است خواب او از آينده اش خبر مي دهدکه خوب است. تکمه بسته بهتر از تکمه باز است و تکمه دوخته بهتر از تکمه کنده شده است. اگر بيکار هستيد و در خواب ببينيد تکمه لباس خود را مي بنديد شغلي مي يابيد. اگر فقير باشيم و چنين خوابي ببينيم مالدار مي شويم.به هر حال تکمه وسيله استحکام و دوام و بقا است و بستن آن حفظ حيثيت و آبرو مي باشد
تکمه منوچهر مطيعي تهراني گويد: تکمه در خواب خيلي چيزها مي تواند باشد که بستگي به موقعيت بيننده خواب دارد. اگر پدر يا مادر دلسوزي هستيد و در خواب ببينيد که لباسي با تکمه هاي بسته و مرتب به تن داريد فرزنداني برومند خواهيد داشت و وضع زندگي خانوادگي شما قابل اعتماد و خوب است. هر تکمه مي تواند معرف يکي از فرزندان باشد و اگر در خواب ببينيد که يکي از تکمه هاي شما کنده شده اما آن را در دست داريد که مي خواهيد مجددا بر لباس خويش بدوزيد خواب شما ميگويد يکي از فرزندانتان بيمار مي شود. اگر پسر يا دختر بزرگ داريد اين خواب خبر از طغيان و نا فرماني فرزندتان مي دهد و به شما مي گويد که او نافرماني ميکند و از اين جهت شما را مي آزارد ولي مجددا به راه مي آيد. اگر تکمه هاي شما باز بود با خانواده خود اختلاف مي يابيد. اگر همه تکمه هاي شما کنده بود از خانواده خود جدا مي شويد و عزلت مي گزينيد. براي دختران و پسران جوان ديدن تکمه در خواب فرق مي کند. دختر جوان اگر در خواب ببيند تکمه لباسش بسته است خواب او از آينده اش خبر مي دهدکه خوب است. تکمه بسته بهتر از تکمه باز است و تکمه دوخته بهتر از تکمه کنده شده است. اگر بيکار هستيد و در خواب ببينيد تکمه لباس خود را مي بنديد شغلي مي يابيد. اگر فقير باشيم و چنين خوابي ببينيم مالدار مي شويم.به هر حال تکمه وسيله استحکام و دوام و بقا است و بستن آن حفظ حيثيت و آبرو مي باشد
تکميل کردن آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد كاري نيمه تمام را تكميل مي كنيد ، نشانة آن است كه بزودي در زندگي به موفقيتي دست خواهيد يافت و از آن پس به هر شكل و در هر كجا كه دوست داشته باشيد مي توانيد زندگي كنيد .
2ـ اگر دختري خواب ببيند دوختن لباسي را به پايان رسانده است ، علامت آن است كه بزودي همسر آيندة خود را انتخاب خواهد كرد .
3ـ اگر خواب ببينيد سفري را به پايان رسانده ايد ، دلالت بر آن دارد كه مي توانيد هر گاه بخواهيد به سفر برويد .
تکميل کردن آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد كاري نيمه تمام را تكميل مي كنيد ، نشانة آن است كه بزودي در زندگي به موفقيتي دست خواهيد يافت و از آن پس به هر شكل و در هر كجا كه دوست داشته باشيد مي توانيد زندگي كنيد .
2ـ اگر دختري خواب ببيند دوختن لباسي را به پايان رسانده است ، علامت آن است كه بزودي همسر آيندة خود را انتخاب خواهد كرد .
3ـ اگر خواب ببينيد سفري را به پايان رسانده ايد ، دلالت بر آن دارد كه مي توانيد هر گاه بخواهيد به سفر برويد .
تکنسين آزمايشگاه ليلا برايت مى‏گويد:
ديدن تكنسين آزمايشگاه در خواب، نشانه‏ى آن است كارى را كه در پيش گرفته‏ايد با موفقيت به پايان مى‏رسانيد.
تکنسين آزمايشگاه ليلا برايت مى‏گويد:
ديدن تكنسين آزمايشگاه در خواب، نشانه‏ى آن است كارى را كه در پيش گرفته‏ايد با موفقيت به پايان مى‏رسانيد.
تکه نان ليلا برايت مى‏گويد:
ديدن نان در خواب، نشانه‏ى به دست آوردن ثروت است. اگر در خواب به پرندگان خرده نان مى‏دهيد، به معناى آن است كه بخت و اقبال به شما رو مى‏آورد.
تکه نان ليلا برايت مى‏گويد:
ديدن نان در خواب، نشانه‏ى به دست آوردن ثروت است. اگر در خواب به پرندگان خرده نان مى‏دهيد، به معناى آن است كه بخت و اقبال به شما رو مى‏آورد.
تگرگ محمدبن سيرين گويد:
تگرگ درخواب عذاب و تنگي دنيا است، مگر اندك بود. اگر به وقت خود بود، دليل كه اهل آن موضع فراخي و نعمت بود، لكن تگرگ ديدن نه به وقت خود، دليل بر غم و اندوه كند اهل آن موضع را.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن تگرگ در خواب بر پنج وجه است
اول: بلا.
دوم: خصومت ودشمني.
سوم: لشگر.
چهارم: فحطي.
پنجم: بيماري.
منوچهر مطيعي تهراني گويد:
تگرگ در خواب هم مي تواند رحمت خداوند باشد و هم نشانه خشم و غضب طبيعت. در بيداري اگر تگرگ ملايم باشد نه فقط از آن بدمان نمي آيد و از زير آن نمي گريزيم بل که سر و دست خود را زير رگبار تگرگ مي گيريم و با دانه هايش بازي مي کنيم ولي اگر شديد و درشت باشد حتي بعيد نيست سرها و شيشه ها را بشکند و ديده شده که شيشه اتومبيل را نيز شکسته است. همين حالت در خواب هست. اگر تگرگ در خواب ما ملايم باشد رحمت الهي است. نعمت و خير و برکت است و به ميزان آن که از مشاهده تگرگ خوشمان مي آيد از رحمت و نعمت بهره مند مي شويم و اگر شديد باشد خشم و غضب است و گوياي آن است که بد اتفاق مي افتد و گرفتار حادثه اي نا خواسته مي شويم. ديدن تگرگ رنگين در خواب خوب نيست. به هر رنگي که باشد. اگر آتشي افروخته باشد و تگرگ ببارد و آن را خاموش کند نيکو است چون اين معني را مي رساند که فتنه خاموش مي شود و حادثه اي که قرار است به بيننده خواب آسيب برساند خنثي مي گردد. مشاهده تگرگ درشت براي زنان خانه دار نقار و گفتگوي خانوادگي است. اگر ديديد که تگرگ در جاهاي ديگر مي بارد و در خانه شما نمي ريزد خواب شما مي گويد از يک رنج عمومي مصون مي مانيد. عکس اين هم صادق است يعني اگر در جاهاي ديگر نبارد و فقط در خانه شما بريزد گرفتار مصيبتي مي شويد که ديگران از آن سهمي ندارند.
يوسف نبي عليه السلام گويد:
ديدن تگرگ نعمت راحت خرمي بيند
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد همراه طوفاني تگرگ مي بارد ، علامت آن است كه در هر كاري پيشرفتي اندك خواهيد داشت .
2ـ اگر خواب ببينيد تگرگ در نور خورشيد به همراه باران فرود مي آيد ، علامت آن است كه بعد از مدتي تحمل سختي و نگراني اقبال به شما رو مي كند . اگر زني چنين خوابي ببيند ، علامت آن است كه بعد از چند شكست در امور عاطفي سرانجام خوشبخت خواهدشد .
3ـ اگر در خواب صداي تگرگ را از بام خانه بشنويد ، علامت آن است كه با رنج و زحمت به موفقيتهايي دست خواهيد يافت .
ليلا برايت مى‏گويد:
اگر در خواب ببينيد كه زير بارش تگرگ گير افتاده‏ايد، بيانگر اختلافات خانوادگى است.
تگرگ محمدبن سيرين گويد:
تگرگ درخواب عذاب و تنگي دنيا است، مگر اندك بود. اگر به وقت خود بود، دليل كه اهل آن موضع فراخي و نعمت بود، لكن تگرگ ديدن نه به وقت خود، دليل بر غم و اندوه كند اهل آن موضع را.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن تگرگ در خواب بر پنج وجه است
اول: بلا.
دوم: خصومت ودشمني.
سوم: لشگر.
چهارم: فحطي.
پنجم: بيماري.
منوچهر مطيعي تهراني گويد:
تگرگ در خواب هم مي تواند رحمت خداوند باشد و هم نشانه خشم و غضب طبيعت. در بيداري اگر تگرگ ملايم باشد نه فقط از آن بدمان نمي آيد و از زير آن نمي گريزيم بل که سر و دست خود را زير رگبار تگرگ مي گيريم و با دانه هايش بازي مي کنيم ولي اگر شديد و درشت باشد حتي بعيد نيست سرها و شيشه ها را بشکند و ديده شده که شيشه اتومبيل را نيز شکسته است. همين حالت در خواب هست. اگر تگرگ در خواب ما ملايم باشد رحمت الهي است. نعمت و خير و برکت است و به ميزان آن که از مشاهده تگرگ خوشمان مي آيد از رحمت و نعمت بهره مند مي شويم و اگر شديد باشد خشم و غضب است و گوياي آن است که بد اتفاق مي افتد و گرفتار حادثه اي نا خواسته مي شويم. ديدن تگرگ رنگين در خواب خوب نيست. به هر رنگي که باشد. اگر آتشي افروخته باشد و تگرگ ببارد و آن را خاموش کند نيکو است چون اين معني را مي رساند که فتنه خاموش مي شود و حادثه اي که قرار است به بيننده خواب آسيب برساند خنثي مي گردد. مشاهده تگرگ درشت براي زنان خانه دار نقار و گفتگوي خانوادگي است. اگر ديديد که تگرگ در جاهاي ديگر مي بارد و در خانه شما نمي ريزد خواب شما مي گويد از يک رنج عمومي مصون مي مانيد. عکس اين هم صادق است يعني اگر در جاهاي ديگر نبارد و فقط در خانه شما بريزد گرفتار مصيبتي مي شويد که ديگران از آن سهمي ندارند.
يوسف نبي عليه السلام گويد:
ديدن تگرگ نعمت راحت خرمي بيند
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد همراه طوفاني تگرگ مي بارد ، علامت آن است كه در هر كاري پيشرفتي اندك خواهيد داشت .
2ـ اگر خواب ببينيد تگرگ در نور خورشيد به همراه باران فرود مي آيد ، علامت آن است كه بعد از مدتي تحمل سختي و نگراني اقبال به شما رو مي كند . اگر زني چنين خوابي ببيند ، علامت آن است كه بعد از چند شكست در امور عاطفي سرانجام خوشبخت خواهدشد .
3ـ اگر در خواب صداي تگرگ را از بام خانه بشنويد ، علامت آن است كه با رنج و زحمت به موفقيتهايي دست خواهيد يافت .
ليلا برايت مى‏گويد:
اگر در خواب ببينيد كه زير بارش تگرگ گير افتاده‏ايد، بيانگر اختلافات خانوادگى است.
تل محمد بن سيرين گويد:
اگر ديد كه در پشته زمين هامون نشسته بود، يا بر پشته كوهي، دليل است بر مردي بزرگوار، كه شرف و منزلت يابد و شرف و منزلت وي به قدر فراخي آن زمين بود كه پيرامون كوه است. اگر بيند بر سر آن پشته ايستاده بود، دليل است كه به نزديك مردي بزرگ شود و از وي مال و حرمت يابد. اگر بيند آن پشته ملك و موضع او است، دليل كه مردي بزرگ او را قهر كند و نعمت و مال او بستاند و به جاي او مقيم شود. اگر بيند بعضي از آن پشته ملك اوست، دليل كه به قدر آن، نعمت و مردي بزرگوار بي حرمت گردد و مضرت بيند. اگر بيند بر آن پشته به دشواري و زحمت بالا همي رفت، دليل كه غم و اندوه بدو رسد.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
پشته ديدن درخواب بر چهار وجه است.
اول: بلندي و والائي.
دوم: مال.
سوم: قوت ونيرو.
چهارم: تنومندي.
تل محمد بن سيرين گويد:
اگر ديد كه در پشته زمين هامون نشسته بود، يا بر پشته كوهي، دليل است بر مردي بزرگوار، كه شرف و منزلت يابد و شرف و منزلت وي به قدر فراخي آن زمين بود كه پيرامون كوه است. اگر بيند بر سر آن پشته ايستاده بود، دليل است كه به نزديك مردي بزرگ شود و از وي مال و حرمت يابد. اگر بيند آن پشته ملك و موضع او است، دليل كه مردي بزرگ او را قهر كند و نعمت و مال او بستاند و به جاي او مقيم شود. اگر بيند بعضي از آن پشته ملك اوست، دليل كه به قدر آن، نعمت و مردي بزرگوار بي حرمت گردد و مضرت بيند. اگر بيند بر آن پشته به دشواري و زحمت بالا همي رفت، دليل كه غم و اندوه بدو رسد.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
پشته ديدن درخواب بر چهار وجه است.
اول: بلندي و والائي.
دوم: مال.
سوم: قوت ونيرو.
چهارم: تنومندي.
تلخ ليلا برايت مى‏گويد:
خوردن چيزهاى تلخ در خواب، بيانگر داشتن سلامتى كامل است.
تلخ ليلا برايت مى‏گويد:
خوردن چيزهاى تلخ در خواب، بيانگر داشتن سلامتى كامل است.
تلسکوپ آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن تلسكوپ در خواب ، نشانة راه يافتن موقعيتهاي نامساعد در روابط عاشقانه است .
2ـ اگر خواب ببينيد با تلسكوپ به ستاره ها مي نگريد ، نشانة آن است كه طي مسافرتهاي خود لذت بسياري كسب مي كنيد .
3ـ‌ ديدن تلسكوپ شكسته در خواب ، نشانة آن است كه در روال عادي زندگي با مشكلي روبرو خواهيد شد .
تلسکوپ آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن تلسكوپ در خواب ، نشانة راه يافتن موقعيتهاي نامساعد در روابط عاشقانه است .
2ـ اگر خواب ببينيد با تلسكوپ به ستاره ها مي نگريد ، نشانة آن است كه طي مسافرتهاي خود لذت بسياري كسب مي كنيد .
3ـ‌ ديدن تلسكوپ شكسته در خواب ، نشانة آن است كه در روال عادي زندگي با مشكلي روبرو خواهيد شد .
تلفن منوچهر مطيعي تهراني گويد:
تلفن ديدار دوستان و عزيزان است. اين در صورتي است که زياد با تلفن سر و کار نداشته باشيد. اگر در خواب ببينيد که تلفن داريد به ديدار دوستي نايل مي شويد. براي کساني که تلفن در خانه دارند اين خواب عادي است. تلفن شکسته و خراب شکست عاطفي است. چنانچه در خواب ببينيد تلفن شکسته اي داريد يا گوشي را برمي داريد صدايي نمي شنويد بين شما و کسي که مورد توجه شماست مفارقت مي افتد يا کدورت حاصل مي شود. از تلفن صداي غير مانوس شنيدن نيز همين تعبير را دارد و گوياي اين است که دوستي از شما آزردگي دارد.
ليلا برايت مى‏گويد:ديدن تلفن در خواب، نشانه‏ى آشنايى با افراد جديد است. اگر خواب ببينيد كه به كسى تلفن مى‏كنيد، نشانه‏ى آن است كه در انجام كارى احتياج به كمك داريد. اگر در خواب كسى به شما تلفن كند، به معناى آن است كه شما در صدد هستيد تا كارى را انجام دهيد اما عده‏اى با شما مخالفت مى‏كنند.
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن تلفن در خواب ، نشانة آن است كه با بيگانگاني آشنا مي شويد كه موجب سرگرداني شما خواهند شد .
2ـ اگر زني خواب ببيند با تلفن صحبت مي كند ، نشانة آن است كه رقباي حسود فراواني خواهد داشت ، اما بر تمام آنها پيروز مي شويد .
3ـ اگر زني خواب ببيند به هنگام مكالمة تلفني ، صداي كسي را كه آن سوي خط است به درستي نمي شود ، نشانة آن است كه با بدگويي هاي شريرانة ديگران احتمال دارد خواستگار خود را از دست بدهد .
تلفن منوچهر مطيعي تهراني گويد:
تلفن ديدار دوستان و عزيزان است. اين در صورتي است که زياد با تلفن سر و کار نداشته باشيد. اگر در خواب ببينيد که تلفن داريد به ديدار دوستي نايل مي شويد. براي کساني که تلفن در خانه دارند اين خواب عادي است. تلفن شکسته و خراب شکست عاطفي است. چنانچه در خواب ببينيد تلفن شکسته اي داريد يا گوشي را برمي داريد صدايي نمي شنويد بين شما و کسي که مورد توجه شماست مفارقت مي افتد يا کدورت حاصل مي شود. از تلفن صداي غير مانوس شنيدن نيز همين تعبير را دارد و گوياي اين است که دوستي از شما آزردگي دارد.
ليلا برايت مى‏گويد:
ديدن تلفن در خواب، نشانه‏ى آشنايى با افراد جديد است. اگر خواب ببينيد كه به كسى تلفن مى‏كنيد، نشانه‏ى آن است كه در انجام كارى احتياج به كمك داريد. اگر در خواب كسى به شما تلفن كند، به معناى آن است كه شما در صدد هستيد تا كارى را انجام دهيد اما عده‏اى با شما مخالفت مى‏كنند.
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن تلفن در خواب ، نشانة آن است كه با بيگانگاني آشنا مي شويد كه موجب سرگرداني شما خواهند شد .
2ـ اگر زني خواب ببيند با تلفن صحبت مي كند ، نشانة آن است كه رقباي حسود فراواني خواهد داشت ، اما بر تمام آنها پيروز مي شويد .
3ـ اگر زني خواب ببيند به هنگام مكالمة تلفني ، صداي كسي را كه آن سوي خط است به درستي نمي شود ، نشانة آن است كه با بدگويي هاي شريرانة ديگران احتمال دارد خواستگار خود را از دست بدهد .
تلکس و تلگرام منوچهر مطيعي تهراني گويد: تلکس و تلگرام در خواب هاي ما خبر آشنايي و دوستي است. اگر گمشده يا مسافري داريد که از او بي خبر هستيد از جانب او خبري دريافت مي کنيد. گاه اوهام و تصورات ما در خواب شکل مي پذيرند و گاه واقعيات مجسم مي شوند و اين مي تواند از واقعيات باشد در صورتي که قبل از خواب به آن گمشده يا غايب نيانديشيده باشيد. اگر در خواب ببينيد که تلگرامي به اسم شما رسيده از جانب رئيس يا مافوق خود هرکس که بر شما رياست دارد احضار مي شويد و احيانا کاري به شما محول مي گردد که انتظارش را نداريد و فکر نمي کنيد شما مورد انتخاب قرار بگيرد. براي جوانان ديدن اين خواب نيکو است چون هم مي تواند خبر از يک شغل خوب باشد و هم از يک پيوند عاطفي و عشقي که وضع بيننده خواب را دگرگون و متحول مي کند.
تلکس و تلگرام منوچهر مطيعي تهراني گويد: تلکس و تلگرام در خواب هاي ما خبر آشنايي و دوستي است. اگر گمشده يا مسافري داريد که از او بي خبر هستيد از جانب او خبري دريافت مي کنيد. گاه اوهام و تصورات ما در خواب شکل مي پذيرند و گاه واقعيات مجسم مي شوند و اين مي تواند از واقعيات باشد در صورتي که قبل از خواب به آن گمشده يا غايب نيانديشيده باشيد. اگر در خواب ببينيد که تلگرامي به اسم شما رسيده از جانب رئيس يا مافوق خود هرکس که بر شما رياست دارد احضار مي شويد و احيانا کاري به شما محول مي گردد که انتظارش را نداريد و فکر نمي کنيد شما مورد انتخاب قرار بگيرد. براي جوانان ديدن اين خواب نيکو است چون هم مي تواند خبر از يک شغل خوب باشد و هم از يک پيوند عاطفي و عشقي که وضع بيننده خواب را دگرگون و متحول مي کند.
تلگراف ليلا برايت مى‏گويد:
اگر در خواب تلگرافى به دست شما برسد، بيانگر شنيدن اخبار غيرمنتظره است.
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ دريافت كردن تلگراف در خواب ، نشانة آن است كه به زودي خبرهاي نامطلوبي به دست شما خواهد رسيد .
2ـ اگر خواب ببينيد براي كسي تلگراف مي فرستيد ، نشانة آن است كه با يكي از نزديكان خود قطع رابطه خواهيد كرد .
3ـ اگر خواب ببينيد متصدي ارسال تلگراف هستيد ، نشانة آن است كه با ارسال پيامي ، به ديگران منفعت مي رسانيد .
4ـ اگر خواب ببينيد در دفتر تلگرافخانه حضور داريد ، نشانة آن است كه به سرگرميهايي ناسالم مشغول خواهيد شد .
تلگراف ليلا برايت مى‏گويد:
اگر در خواب تلگرافى به دست شما برسد، بيانگر شنيدن اخبار غيرمنتظره است.
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ دريافت كردن تلگراف در خواب ، نشانة آن است كه به زودي خبرهاي نامطلوبي به دست شما خواهد رسيد .
2ـ اگر خواب ببينيد براي كسي تلگراف مي فرستيد ، نشانة آن است كه با يكي از نزديكان خود قطع رابطه خواهيد كرد .
3ـ اگر خواب ببينيد متصدي ارسال تلگراف هستيد ، نشانة آن است كه با ارسال پيامي ، به ديگران منفعت مي رسانيد .
4ـ اگر خواب ببينيد در دفتر تلگرافخانه حضور داريد ، نشانة آن است كه به سرگرميهايي ناسالم مشغول خواهيد شد .
تلگرام ليلا برايت مى‏گويد:
اگر خواب ببينيد كه تلگرامى دريافت كرده‏ايد، يعنى خطرى شما را تهديد مى‏كند.
تلگرام ليلا برايت مى‏گويد:
اگر خواب ببينيد كه تلگرامى دريافت كرده‏ايد، يعنى خطرى شما را تهديد مى‏كند.
تلمبه آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن تلمبه در خواب ، علامت آن است كه با صداقت و صرف انرژي موفق مي شويد ثروتي گرد بياوريد .
2ـ ديدن تلمبه خراب و شكسته در خواب ، علامت آن است كه امكانات زندگي خود را صرف رفع مشكلات خانواده خواهيد كرد .
3ـ اگر خواب ببينيد تلمبه مي زنيد يا با پمپي كار مي كنيد ، علامت آن است كه زندگي شما لبريز از لحظاتي شاد و پرمنفعت خواهد شد .
تلمبه آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن تلمبه در خواب ، علامت آن است كه با صداقت و صرف انرژي موفق مي شويد ثروتي گرد بياوريد .
2ـ ديدن تلمبه خراب و شكسته در خواب ، علامت آن است كه امكانات زندگي خود را صرف رفع مشكلات خانواده خواهيد كرد .
3ـ اگر خواب ببينيد تلمبه مي زنيد يا با پمپي كار مي كنيد ، علامت آن است كه زندگي شما لبريز از لحظاتي شاد و پرمنفعت خواهد شد .
تله هانس كورت مى‏گويد:
ديدن تله در خواب، بيانگر گرفتارى و توطئه‏ى دشمنان است.
ليلا برايت مى‏گويد:
ديدن تله موش خالى در خواب، نشانه‏ى آزار و اذيت دشمنان است. اگر خواب ببينيد موشى در تله گير افتاده، به معناى آن است كه درگير مشكلات خواهيد شد. اگر در خواب مشاهده كنيد كه تله موش صحرايى كار مى‏گذاريد، يعنى توطئه‏ى دشمنان را بر ملا مى‏سازيد. ديدن حشرات، بيانگر آن است كه عده‏اى بر عليه شما نقشه مى‏كشند.
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد در تله اي افتاده ايد ، نشانة آن است كه در زندگي فريب كسي را خواهيد خورد .
2ـ اگر خواب ببينيد نمي توانيد خود را از تله اي كه در آن افتاده ايد نجات بدهيد ، علامت آن است كه بدبختي بزرگي گريبانتان را خواهد گرفت .
3ـ اگر دختري خواب ببيند معشوقش او را از تله نجات مي دهد ، نشانة آن است كه همسري لايق و وفادار خواهد داشت .
تله هانس كورت مى‏گويد:
ديدن تله در خواب، بيانگر گرفتارى و توطئه‏ى دشمنان است.
ليلا برايت مى‏گويد:
ديدن تله موش خالى در خواب، نشانه‏ى آزار و اذيت دشمنان است. اگر خواب ببينيد موشى در تله گير افتاده، به معناى آن است كه درگير مشكلات خواهيد شد. اگر در خواب مشاهده كنيد كه تله موش صحرايى كار مى‏گذاريد، يعنى توطئه‏ى دشمنان را بر ملا مى‏سازيد. ديدن حشرات، بيانگر آن است كه عده‏اى بر عليه شما نقشه مى‏كشند.
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد در تله اي افتاده ايد ، نشانة آن است كه در زندگي فريب كسي را خواهيد خورد .
2ـ اگر خواب ببينيد نمي توانيد خود را از تله اي كه در آن افتاده ايد نجات بدهيد ، علامت آن است كه بدبختي بزرگي گريبانتان را خواهد گرفت .
3ـ اگر دختري خواب ببيند معشوقش او را از تله نجات مي دهد ، نشانة آن است كه همسري لايق و وفادار خواهد داشت .
تله حشرات آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن تلة حشرات در خواب ، علامت دشمنان عليه شماست .
2ـ اگر خواب ببينيد در تلة حشرات ، حشرات زيادي به دام افتاده اند ، علامت آن است كه نگرانيهاي كوچك جاي نگراني هاي بزرگتر را خواهد گرفت .
تله موش آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـديدن تله موش در خواب ، علامت آن است كه افراد قرصت طلب براي شما نقشه هايي كشيده اند . بايد بيشتر مراقب خود باشيد .
2ـ اگر خواب ببينيد در تله موش ، موشي به دام افتاده است ، نشانة آن است كه به دست دشمنان گرفتار خواهيد شد .
3ـ اگر خواب ببينيد تله موشي كار مي گذاريد ، نشانة آن است كه با توسل به حيله و نيرنگ مي كوشيد بر مخالفين خود پيروز شويد .
تله موش صحرائي آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد پايتان در تلة موش صحرايي گير كرده است ، علامت آن است كه مورد تعدي ديگران قرار مي گيريد و چيز باازرشي از شما ربوده خواهد شد .
2ـ ديدن تلة موش صحرايي در خواب ، علامت آن است كه از تهمت و هم چشمي ديگران لطمه اي به شما وارد نخواهد شد .
3ـ ديدن تلة شكستة موش صحرايي در خواب ، نشانة آن است كه از موقعيتهاي نامطلوب رهايي خواهيد يافت .
4ـ اگر خواب ببينيد تله موش صحرايي كار مي گذاريد ، علامت آن است كه به نقشة دشمنان خود آگاهي خواهيد يافت و اين آگاهي شما را قادر خواهد ساخت از چنگ آنها بگريزيد .
تلوزيون منوچهر مطيعي تهراني گويد:
ديدن تلويزيون در خواب جهانگردي و سير و سياحت و مسافرت است. چنانچه در خواب ببينيد به تماشاي تلويزيون نشسته ايد ـ در صورتي که تلويزيون محور خواب شما باشد ـ به سفر مي رويد. اگر ديديد که چندين تلويزيون داريد که همه روشن هستند و برنامه هاي مختلف دارند سفري براي شما پيش مي آيد که طي آن نقاط و شهرهاي مختلف را خواهيد ديد. اگر در خواب روي صفحه تلويزيون مسجد يا بناهاي مذهبي ديديد به سفر زيارتي و يا به سفر حج مي رويد. اگر در تلويزيون تک چهره اي که ديديد بيگانه بود دوستي را ملاقات خواهيد کرد و اگر آشنا بود با شخصي بيگانه ولي مهم برخورد خواهيد داشت.
مولف گويد :
ديدن تلوزيون در خواب در صورتي که موضوع خواب را شامل شود به صورتهاي مختلف مي تواند باشد
اگر در خواب منتظر اخبار نشسته ايد يا به آن گوش مي دهيد مي توان گفت بايد منتظر خبري باشيد
اگر به يک سريال پرهيجان نگاه مي کنيد مي توان گفت روز پر اضطراب و نگراني در پيش خواهيد داشت
نگاه کردن به يک برنامه غمگين مي تواند روز غمناکي را پيش رو داشته باشد
نگاه کردن به يک فيلم علمي روز پر جستجو و پر فکري در پيش خواهيد داشت
در کل مي توان به تلوزيون به ديد يک خبر نگاه کرد
تلوزيون منوچهر مطيعي تهراني گويد:
ديدن تلويزيون در خواب جهانگردي و سير و سياحت و مسافرت است. چنانچه در خواب ببينيد به تماشاي تلويزيون نشسته ايد ـ در صورتي که تلويزيون محور خواب شما باشد ـ به سفر مي رويد. اگر ديديد که چندين تلويزيون داريد که همه روشن هستند و برنامه هاي مختلف دارند سفري براي شما پيش مي آيد که طي آن نقاط و شهرهاي مختلف را خواهيد ديد. اگر در خواب روي صفحه تلويزيون مسجد يا بناهاي مذهبي ديديد به سفر زيارتي و يا به سفر حج مي رويد. اگر در تلويزيون تک چهره اي که ديديد بيگانه بود دوستي را ملاقات خواهيد کرد و اگر آشنا بود با شخصي بيگانه ولي مهم برخورد خواهيد داشت.
مولف گويد :
ديدن تلوزيون در خواب در صورتي که موضوع خواب را شامل شود به صورتهاي مختلف مي تواند باشد
اگر در خواب منتظر اخبار نشسته ايد يا به آن گوش مي دهيد مي توان گفت بايد منتظر خبري باشيد
اگر به يک سريال پرهيجان نگاه مي کنيد مي توان گفت روز پر اضطراب و نگراني در پيش خواهيد داشت
نگاه کردن به يک برنامه غمگين مي تواند روز غمناکي را پيش رو داشته باشد
نگاه کردن به يک فيلم علمي روز پر جستجو و پر فکري در پيش خواهيد داشت
در کل مي توان به تلوزيون به ديد يک خبر نگاه کرد
تمام شدن کار محمدبن سيرين گويد: هر كه در خواب ديد كه كارهاي دنيائي او تمام گشت و كامكار شد، دليل كه احوالش متغير شود. و هر كه بيند كارش تمام شد، دليل بر تغيير حال او است و هم بيم بود كه عمرش سير گردد و هم بيدادگر است كه از او انتقام كشند.
تمبر پستي آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن تمبرپستي در خواب ، علامت انظباط كاري و گرفتن پاداش است .
2ـ استفاده از تمبرهاي باطله در خواب ، علامت بدنام شدن است .
3ـ گرفتن تمبر از كسي در خواب ، نشانة آن است كه به سرعت امتيازاتي در زندگي به دست خواهيد آورد .
4ـ ديدن تمبرهاي پاره در خواب ، نشانة وجود مانع در راه شماست .
ليلا برايت مى‏گويد:
ديدن تمبرهاى خارجى در خواب نشانه‏ى آشنايى با افراد جديد است.
تمثال محمدبن سيرين گويد:
اگر بيند كه صورت او به صورتِ ديگر مبدل شد، دليل چنان بود كه ديده باشد. اگر ديد كه به صورت خود بازگشت، دليل است كه به حق تعالي بازگردد.
ابراهيم كرماني گويد:
اگر درخواب صورت خود را واژگون بيند، دليل كه همه مردم روي از او بگردانند.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
تغيير و دگرگون شدن صورت در خواب ، نشانگر كسى است كه از خدا روگردانده و دروغ مى گويد.
لوک اويتنهاو مي گويد :
صورت
رنگ پريده : بيماري
ظريف : آرزوهايتان بر آورده خواهد شد
زشت : غم و غصه
پودر زده شده : براي خانمها نشانه از خوش يمني دارد و براي آقايان نشانه شرمساري و تحقير است
صورتي زيبا ، که درعکسش در آب افتاده باشد : زندگي طولاني با نشاط
شستن آن : پشيماني از يک عملي که انجام داده ايد
صورت پوشانده شده : خبرهاي نا خوشايند
تام چت ويندو مي گويد:
اگر در خواب بيند دو چهره دارد منافق است
اگر در خواب بيند دو چهره خوب و تميز دارد در ميان مردم واسطه مي شود
گر در خواب بيند دو چهره دارد که يکي خندان و ديگري گريان است نشان آن است که دو زن دارد و آنها با هم سازگاري ندارند
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن صورتي زيبا و معصوم در خواب ، نشانة آن است كه با محافظه كاري در پي كسب لذت هستيد .
2ـ ديدن صورتي زشت و اخم آلود در خواب ، نشانة معاملات زيانبار و نامطلوب است .
تمساح آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن تمساح در خواب ، علامت آن است كه صميمي ترين دوستان ، شما را فريب مي دهند و دشمنان به شما حمله خواهند كرد .
2ـ اگر خواب ببينيد بر پشت تمساح پا مي گذاريد ، علامت آن است كه احتمالاً به دردسر مي افتيد و براي رهايي از آن بايد تلاش زيادي كنيد .
ليلا برايت مى‏گويد:
اگر در خواب تمساح شما را گاز بگيرد، يعنى احتمالا خطرى شما را تهديد مى‏كند. كشتن تمساح در خواب، نشانه‏ى آن است كه دشمنان را شكست مى‏دهيد.
تمشک ليلا برايت مى‏گويد:
ديدن توت‏هاى نارس و كال در خواب، بيانگر غم و ضرر مالى است. اگر در خواب ببينيد كه مشغول خوردن توت هستيد، به اين معنا است كه روزهاى خوشى پيش رو داريد. اگر در خواب خود را مشغول جمع‏آورى توت ببينيد، بيانگر آن است كه از كار زياد خسته و نوميد شده‏ايد. فروختن توت در خواب، نشانه‏ى اين است كه براى تهيه‏ى خرج روزانه خود دچار مشكل مى‏شويد.
تميز کردن ليلا برايت مى‏گويد:
اگر خواب ببينيد كه مشغول تميز كردن خانه هستيد، به اين معنا است كه عده‏اى دايما پشت سر شما حرف‏هاى بدى مى‏زنند. اگر در خواب مشغول تميز كردن چيزى باشيد، به اين معنا است كه بايد در رفتار خود دقت بيشترى انجام دهيد.
تن محمدبن سيرين گوديد:
تن در خواب ديدن، دليل بر غم و اندوه است و معيشت مردم و هر زيادت و نقصان كه در تن بيند، دليل بر عيش و معيشت كند. اگر بيند كه تنش لاغر و نحيف بود، دليل است بر درويشي و بستگي كارها. اگر تن را فربه بيند، دليل كند بر توانگري و گشايش كارها. اگر بيند از تن او رشته بيرون مي آمد و دراز مي گرديد، دليل كه زندگي به عيش و فراخي گذراند و مالش زياده شود. اگر بيند آن رشته گسسته شد، تاويلش به خلاف اين است. اگر بيند كه تن او آهنين شده يا مسين، دليل كه عمرش دراز است و روزي و نعمت بر وي فراخ شود. اگر بيند كه تن او از آبگينه است، دليل كه اجلش نزديك باشد.
ابراهيم كرماني گويد:
اگر بيند تن او قوي و درست است، دليل كه كارش به نظام شود و راز او پوشيده بماند. اگر بيند تن او ضعيف است، دليل كه درويش شود ورازش آشكار شود.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
اگر بر تن خويش زيادتي بيند، دليل است بر توانگري و ظفر بر دشمن،
اگر بر تن خويش نقصاني بيند، دليلش به خلاف اين است.
اگر بيند همه تن او آماس و ورم داشت، دليل كه بيمار شود.
منوچهر مطيعي تهراني گويد:
ديدن تن ديگران در خواب خوب نيست همچنان که در بيداري نيز کاري پسنديده به نظر نمي رسد. اگر در خواب بدن لخت کسي را ببينيد کسالت و اندوه براي شما حاصل مي شود. اگر کسي را که مي بينيد تني ضعيف و نحيف و استخواني داشته باشد دچار تنگي معاش خواهيد شد و چنانچه فربه و چاق باشد وسعت رزق مي يابيد. ديدن تن زنان در خواب اگر خواب شيطاني باشد تعبير ندارد و اگر شيطاني نباشد ارتکاب گناه است و خواب شما مي گويد عملي خلاف انجام مي دهيد. اگر تن خود را در خواب ببينيد که لاغر شده همان تعبير را دارد و اگر ببينيد که تورم و برجستگي دارد گرفتار بيماري مي شويد. اگر ببينيد که تن شما زرد شده بيمار مي شويد و اگر لکه اي بر سينه شما بود به شما تهمت مي زنند.
تنباکو آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن تنباكو در خواب ، نشانة پيروزي در حرفه و روبرو شدن با تحولاتي ناچيز در امور عاشقانه است .
2ـ‌ كشيدن تنباكو در خواب ، نشانة آن است كه با ولخرجي زندگي خود را به سمت بدي سوق خواهيد داد .
3ـ مشاهدة تنباكو در حال رشد و نمو در خواب ، نشانة آن است كه به اقداماتي توفيق آميز دست خواهيد زد .
تنبل ليلا برايت مى‏گويد:
تنبلى در خواب، نشان‏دهنده‏ى بيمارى است كه بايد بيشتر مراقب خود باشيد.
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر در خواب احساس كنيد كارها را به كندي و با تنبلي انجام مي دهيد ، نشانة آن است كه در برنامه ريزي هاي خود مرتكب اشتباهي مي شويد و نتايج كارها شما را مأيوس مي كند .
2ـ اگر دختري خواب ببيند نامزدش تنبل و كاهل است ، علامت آن است كه خواستگاران از او دلسرد مي شوند و از ازدواج با او منصرف مي گردند .
تنبيه شدن آنلي بيتون مى‏گويد:
تنبيه شدن در خواب، بيانگر آن است كه كارتان را به خوبى انجام نمى‏دهيد. اگر در خواب كسى را تنبيه كنيد، نشانه‏ى آن است كه براى مدتى بد خلق و عصبى شده‏ايد.
تند باد آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ شنيدن زوزة تندباد در خواب ، نشانة آن است كه براي جبران شكستي كه در زندگي خورده ايد ، به كارهايي نادرست خواهيد زد .
2ـ اگر خواب ببينيد خانه اي را تندباد ويران ساخته است و شما مي كوشيد كسي را از زير الوارهايش نجات دهيد ، علامت آن است كه به مكانهايي دوردست سفر مي كنيد اما در زندگي شما از نظر مالي تغيير چشم گيري رخ نمي دهد .
3ـ اگر خواب ببينيد به بقاياي خرابيهاي آثار طوفان نگاه مي كنيد ، نشانة آن است كه به خطري نزديك مي شويد اما با تغيير زندگي ديگران از آن خطر نيز بر طرف مي شويد .
4ـ اگر خواب ببينيد تندباد كساني را كشته است و كساني را مجروج كرده است ، علامت آن است كه افرادي شما را به دردسر مي اندازند و شما را اندوهگين مي سازند .
5ـ اگر خواب ببينيد تندباد فرومي نشيند ، علامت آن است كه در زندگي به گرفتاريهاي بزرگ دچار نخواهيد شد .
6ـ اگر خواب ببينيد گرفتار تندباد شده ايد ، علامت آن است كه در حرفة خود زيانها خواهيد ديد و با مشكلات فراواني روبرو خواهيد شد .
تندر به لغت پارسي رعد است و ديدن او در خواب ترس است از عامل و از عوام.
محمدبن سيرين گويد:
اگر غريدنِ تندر با باران باشد، دليل كه مردمان را ترس و بيم كمتر است و نعمت و خير فراوان. اگر بيند باران سخت و تندر سخت باريد، دليل كند بر ترس بيننده خواب از دعاي پدر و مادر.
ابراهيم كرماني گويد:
غريدنِ رعدِ اندك و باريدنِ باران اندك، دليل بر ترسِ كاري است از دعاي زاهدان و صالحان.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن تندر بر پنج وجه است.
اول: عذاب.
دوم: حكمت.
سوم: زحمت.
چهارم: هيبت وصولت.
پنجم: خشم پادشاه.
اگر ديد آواز تندر به وقت باريدن مي شنيد، دليل كه در آن ديار خير و بركت بدر آيد.
اگر بين باران و رعد، برق است، دليل كه مردم آن ديار را از پادشاه، ترس و بيم بود.
اگر بيند باران ژاله همي باريد، دليل كه در آن ديار فتنه و عذاب و هلاكت پديد آيد.
اگر بيند تندر سخت بغريد، دليل كه بانگ و هيبت پادشاه در آن ديار گسترده شود.
اگر بيند هم تندر است و هم برف و هوا تاريك است، دليل كه پادشاه ستمگر پديد آيد.
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ شنيدن صداي تندر در خواب ، نشانة آن است كه شغل شما تهديد به شكست خواهد شد .
2ـ اگر خواب ببينيد در معرض رعد و برق قرار مي گيريد ، نشانة آن است كه ناراحتي و اندوهي در پيش رو خواهيد داشت .
3ـ اگر در خواب احساس كنيد كه صداي رعد و برق باعث زمين لرزه مي شود ، نشانة آن است كه به نوميدي و زيان مالي دچار خواهيد شد .
تنديس لوک اويتنهاو مي گويد :
مجسمه : آينده اي شيرين
محمد بن سيرين گويد:
تنديس ها كه سايه آن بر زمين افتد، چون به خواب بيند غم و اندوه است، خاصه كه به گونه سياه بيند و آن چه در ديوار نگاشته بيند.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن تنديس ها درخواب بر سه وجه است.
اول: غم و اندوه.
دوم: نقصان قدر و جاه.
سوم: بي امانتي در كارها.
منوچهر مطيعي تهراني گويد:
معبران کهن سنتي که در تعابير خويش به نقش زن در زندگي مرد زياد تکيه مي کرده اند، مجسمه يا تنديس را نيز زن دانسته اند اما از نظر کلي در علم خواب هر عزيز و محبوبي ، اعم از جاندار و بي جان ، انسان يا حيوان ، مي تواند در خواب ما به شکل تنديس ظاهر شود. همه چيزها يا اشخاصي که دوستشان داريم و در زندگي ما جائي خاص خويش دارند خواسته يا ناخواسته در خواب ها تنديس مي شوند. پس تنديس تنها زن نيست. چنانچه در خواب ببينيم تنديسي را مي شکنيم يا به زمين مي افکنيم ( به نيت خرد کردن و از بين بردن) و يا چهره اش را با رنگ مي پوشانيم که شناخته نشود باز تعبير همان است و تنديس در علم خواب به جاي کسي يا چيزي قرار مي گيرد که از آن نفرت داريم. ابن سيرين مي گويد اگر ديديد مجسمه اي داريد يا خريديد زن مي گيرد و يا کنيزکي مي خريد و اگر ديديد مجسمه شما افتاد و شکست زن را طلاق مي دهيد يا مي ميريد و يا کنيزک را مي فروشيد. اين درست مي تواند باشد اما با نحوه زندگي امروز ما تطبيق نمي يابد. تنديس خواست بالاي ما است که زياد به آن توجه داريم حال اگر ديديم مجسمه اي را خودمان مي شکنيم مبارزه با تمايلات نفساني است و اگر ديديم مجسمه اي که داريم شکسته ، شکست و زيان عاطفي است. داشتن چندين تنديس تحير و سرگرداني در ميان هوس ها و تمايلات بي شمار است و گوياي هوسبازي ما است. از امام جعفر صادق عليه السلام نقل مي کنند که تنديس در خواب يا غم و اندوه است يا نقصان در قدر و جاه است و يا بي امانتي در کارها تنديس در خواب غرور و نخوت و خود بيني و انحراف از طريق راست نيز هست بخصوص اگر مجسمه خودمان را در خواب ببينيم يا احساس کنيم که آن مجسمه ما است ابن سيرين نوشته تنديس در خواب غم و اندوه است بخصوص اگر سايه آن بر زمين افتاده باشد و ديدن چندين تنديس کفر و الحاد است.
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن مجسمه در خواب ، نشانة توفيق اندك در امور عشقي است .
2ـ اگر خواب ببينيد در جايي از خانه مجسمه اي مي گذاريد ، علامت آن است كه ارادة شما سست مي شود و به آساني در آستانة گمراهي قرار مي گيريد . زنان بعد از ديدن چنين خوابي بايد بيشتر مراقب آبروي خود باشند . اگر مجسمه ها در خواب بد هيبت به نظر برسند ، علامت آن است كه در خانوادة خود با مشكلي مواجه خواهيد شد .
تنديسها لوک اويتنهاو مي گويد :
مجسمه : آينده اي شيرين
محمد بن سيرين گويد:
تنديس ها كه سايه آن بر زمين افتد، چون به خواب بيند غم و اندوه است، خاصه كه به گونه سياه بيند و آن چه در ديوار نگاشته بيند.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن تنديس ها درخواب بر سه وجه است.
اول: غم و اندوه.
دوم: نقصان قدر و جاه.
سوم: بي امانتي در كارها.
منوچهر مطيعي تهراني گويد:
معبران کهن سنتي که در تعابير خويش به نقش زن در زندگي مرد زياد تکيه مي کرده اند، مجسمه يا تنديس را نيز زن دانسته اند اما از نظر کلي در علم خواب هر عزيز و محبوبي ، اعم از جاندار و بي جان ، انسان يا حيوان ، مي تواند در خواب ما به شکل تنديس ظاهر شود. همه چيزها يا اشخاصي که دوستشان داريم و در زندگي ما جائي خاص خويش دارند خواسته يا ناخواسته در خواب ها تنديس مي شوند. پس تنديس تنها زن نيست. چنانچه در خواب ببينيم تنديسي را مي شکنيم يا به زمين مي افکنيم ( به نيت خرد کردن و از بين بردن) و يا چهره اش را با رنگ مي پوشانيم که شناخته نشود باز تعبير همان است و تنديس در علم خواب به جاي کسي يا چيزي قرار مي گيرد که از آن نفرت داريم. ابن سيرين مي گويد اگر ديديد مجسمه اي داريد يا خريديد زن مي گيرد و يا کنيزکي مي خريد و اگر ديديد مجسمه شما افتاد و شکست زن را طلاق مي دهيد يا مي ميريد و يا کنيزک را مي فروشيد. اين درست مي تواند باشد اما با نحوه زندگي امروز ما تطبيق نمي يابد. تنديس خواست بالاي ما است که زياد به آن توجه داريم حال اگر ديديم مجسمه اي را خودمان مي شکنيم مبارزه با تمايلات نفساني است و اگر ديديم مجسمه اي که داريم شکسته ، شکست و زيان عاطفي است. داشتن چندين تنديس تحير و سرگرداني در ميان هوس ها و تمايلات بي شمار است و گوياي هوسبازي ما است. از امام جعفر صادق عليه السلام نقل مي کنند که تنديس در خواب يا غم و اندوه است يا نقصان در قدر و جاه است و يا بي امانتي در کارها تنديس در خواب غرور و نخوت و خود بيني و انحراف از طريق راست نيز هست بخصوص اگر مجسمه خودمان را در خواب ببينيم يا احساس کنيم که آن مجسمه ما است ابن سيرين نوشته تنديس در خواب غم و اندوه است بخصوص اگر سايه آن بر زمين افتاده باشد و ديدن چندين تنديس کفر و الحاد است.
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن مجسمه در خواب ، نشانة توفيق اندك در امور عشقي است .
2ـ اگر خواب ببينيد در جايي از خانه مجسمه اي مي گذاريد ، علامت آن است كه ارادة شما سست مي شود و به آساني در آستانة گمراهي قرار مي گيريد . زنان بعد از ديدن چنين خوابي بايد بيشتر مراقب آبروي خود باشند . اگر مجسمه ها در خواب بد هيبت به نظر برسند ، علامت آن است كه در خانوادة خود با مشكلي مواجه خواهيد شد .
تنفر آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر در خواب احساس كنيد از كسي متنفريد ، علامت آن است كه اگر مراقب كارهاي خود نباشيد ، دست به عملي زيانبار خواهيد زد . اما اگر نفرت شما بر اساس دلايلي نادرست باشد ، علامت آن است كه دوستان باوفايي به دست مي آوريد و رفت و آمدهايي خوشايند با آنها خواهيد داشت .
تنقيه اچ ميلر مى‏گويد:
ديدن تنقيه در خواب، نشانه‏ى آن است كه بعد از به پايان رسيدن سختى‏ها روزهاى خوبى خواهيد داشت.
تنگي محمدبن سيرين گويد: اگر ديد از تنگي به فراخي آمد از پايگاهي و به جايگاهي ايمن شد، دليل است كه كارهاي او به نظام شود و از رنج به راحت و آساني شود. اگر به خلاف اين بيند بد بود. جابر مغربي گويد: اگر ديد در جايگاهي تنگ گرفتار شد، دليل كه در كارهاي دشوار افتد و خلاص نيابد. اگر بيند در آنجا طعام تنگ است، دليل كه عيش و روزي بر او تنگ شود و تنگي همه چيز درخواب نيكو نباشد.
تنهايي ليلا برايت مى‏گويد:
اگر در خواب خود را شخص تنهايى ببينيد، نشانه‏ى غم و اندوه است.
تنور محمدبن سيرين گويد:
تنور در خواب مهتر است و كدخداي خانه وبعضي از معبران گويند: كدبانوي خانه است. اگر بيند تنور در دست داشت، دليل كند بر دوستي و نظام كار كدخدائي خانه. اگر بيند كه تنور بيفتاد و خراب شد، دليل كند بر رنج و آفت و بيماري كدخدائي وي. اگر بيند در تنور نان مي پخت، دليل كه بر قدرِ آن نان ها روزي حلال بيابد و كار بر وي نيكو شود
ابراهيم كرماني گويد:
اگر بيند در تنور لختي آتش است بي روشنائي و بر بالاي تنور شعاع آتش مي تافت و دود نبود، دليل كه به سفر بيت المقدس رود يا حج كند.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن تنور در خواب بر دو وجه باشد.
اول: خير و منفعت بود، خاصه كه نووتازه ساز باشد.
دوم: مردي با هيبت و شور و شفقت وشخصيت و مهرباني.
منوچهر مطيعي تهراني گويد:
ديدن تنور در خواب مبارک است و خير و برکت و معاش تعبير شده تامين مي گردد. چنانچه در خواب ديديد که درون خانه خودتان تنوري زده شده حتي اگر تنور روشن نباشد و نان پخته نشود نشان آن است که نعمت و برکت مي يابيد و معاش شما وسيع و زياد مي شود و خير و خوبي به خانه شما راه مي يابد و افراد خانواده از آن بهره مند مي گردند. حال اگر تنور آتش داشته باشد و در ان نان پخته شود تعبير خيلي بهتر است و به اندازه نان هائي که از تنور بيرون مي آيد نعمات شما متنوع و متعدد و زياد مي شود. هر قدر آتش بيشتر و نان زياد تر باشد پول و مال بيشتر است و خواب شما نويد مي دهد که ثروتمند و مال دار خواهيد شد. چنانچه بيماري در خواب ببيند که تنور در خانه دارد يا پاي تنور نشسته خودش نان مي پزد و يا ديگري مي پزد و او کمک مي کند و نان مي گيرد طبيبي مسيحادم او را معالجه خواهد کرد و آن بيمار به زودي شفا خواهد يافت. اگر دختري دم بخت در خواب ببيند که در تنور نان مي پزد و او نان مي گيرد مردي مال دار خواهان او خواهد شد و شوهر خوبي خواهد يافت. اگر جواني اين خواب را ببيند به شغلي پر در آمد دست مي يابد و مشغول مي شود. ديدن تنور به هر صورت در خواب نيکو است مگر اين که ويران باشد و چنان به نظر رسد که روزي تنور آبادي بود ليکن حالا کاسه اش شکسته و موش و سوسک در آن لانه کرده و خس و خاشاک جمع شده است. اين نشانه کسادي و خرابي کار صاحب خانه است و برخي از معبران نوشته اند که صاحب خانه همسزش را از دست مي دهد چون اين معبران تنور را در خانه زن دانسته اند.چنانچه وامداري در خواب ببيند که تنور در خانه دارد يا به ساختن تنور مشغول است از زير بار قرض بيرون خواهد آمد. چنانچه زني ببيند که در خانه اش دو تنور است گرفتار هوو مي شود يا اگر ببيند شوهرش نان مي پزد تعبير همين است. اگر ببيند که از تنور آتش بر مي دارد صاحب فرزند مي شود که قدمش مبارک است و براي مرد زن است و کانون خانواده، براي دختر دم بخت شوهر و ازدواج است و براي پسر جوان کسب و پيشه. براي بيمار شفاي عاجل و براي وامدار و بدهکار اداي ديون و روي هم رفته ديدن تنور مبارک است.
تنومند آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد فردي تنومند هستيد ، علامت آن است كه مي خواهيد تغيير مطلوبي در زندگي خود بوجود آوريد .
2ـ اگر در خواب ديگران را تنومند ببينيد ، نشانة سعادت و خوشبختي است .
ته چين منوچهر مطيعي تهراني گويد: ديدن ته چين در خواب بر خلاف ديدن ته ديگ است. ته چين مائده و نعمت است مخصوصا اگر با گوشت مرغ همراه باشد، ته چين در خواب ديدن باگوشت گوسفند نيز نيکو است و خواب شما مي گويد به نعمت و پول مي رسيد اما با مرغ بهتر است و خير و برکت پردوام همراه دارد.ته چين اگر در رنگ سفيد و سرخ باشد بهتر است که با رنگ زرد ببينيم. چنانچه در خواب ببينيد که کسي ظرفي ته چين مقابل شما نهاد، از جانب او متنعم مي شويد و خير مي يابيد و اگر خودتان ته چين تعارف کرديد موجب خير و برکت براي ديگران مي شويد. خوردن ته چين در خواب بهره وري از نعمات الهي است و هر چه ته چين کلفت تر باشد بهتر است. اگر خانمي ته چين مي پزد صاحب فرزند مي شود.
ته ديگ منوچهر مطيعي تهراني گويد: ته ديگ ابتلا و غم پايان کارها است. اگر کار مهمي در دست انجام داشته باشيد و به خواب ببينيد که ظرفي پر از ته ديگ مقابل شما نهاده اند خواب شما خبر مي دهد که در پايان آن کار گرفتار ملال و غم مي شويد. آن چه درباره پلو و برنج پخته گفتم درباره ته ديگ صدق نمي کند. البته ته ديگ هم برنج پخته است اما تعبيري کاملا متفاوت دارد. ته ديگ غم کهنه مالي است نه عاطفي و احساسي و به زبان ديگر (کاسه کوزه اي) است که بر سر بيننده خواب شکسته و در پايان کار همه گناهان شکست و ناکامي را به گردن خورنده ته ديگ مي افکند. چنانچه در خواب ببينيم ته ديگ از ديگ مي کنيم و مي خوريم با غم و غصه اي که اتفاق و دنباله اش به ما رسيده دست و پنجه نرم مي کنيم. اگر در خواب ببينيم که پلو پخته و بخشي بزرگ از آن ته ديگ شده خبر ازشکست و ناکامي در کاري است که به آن اميد زياد داشتيم و داريم. چنانچه خانمي درخواب ببيند پلوي او ته ديگ شده به شوهرش زيان مالي وارد مي آيد و اگر خودش فعاليت مالي داشته باشد زيان متوجه بيننده خواب خواهد شد. ته ديگ در خواب ما هر چه سياه تر و کلفت تر باشد بدتر است.
تهاجم لوک اويتنهاو مي گويد :
تهاجم مراقب شرافت خود باشيد
از دست يک دوست عصباني بودن : يک دوست خوب
عصباني بودن از دست کسي که به او علاقمند هستيد : عشق و يا پاياني خوش براي انجام کاري
عصباني شدن : سوء تفاهم در خانواده
مورد تهاجم قرار گرفتن : اخبار ناخوشايند
تهديد ليلا برايت مى‏گويد:
اگر در خواب كسى شما را تهديد كند، به اين معنى است كه احتمالا دچار بيمارى مى‏شويد.
تهمت منوچهر مطيعي تهراني گويد: تهمت در خواب احراز پاکي و برائت و سرافرازي و شرف است و بسيار نيکو است در حالي که در بيداري تهمت بدنامي مي آورد و دل متهم بي گناه را مي سوزاند. اگر در خواب ببينيد که به شما تهمت زده شده بزرگي مي يابيد و به مجد و شرف مي رسيد اگر در خواب ببينيد که شما به ديگري تهمت زده ايد به شرافت او معترف خواهيد شد. براي دختران جوان در خواب مورد اتهام قرار گرفتن خيلي خوب است چون در نجابت و پاکي شهرت خواهند يافت و براي يک دختر هيچ سرمايه اي بهتر از نجابت نيست که از زيبايي نيز خوبتر است.
لوک اويتنهاو مي گويد :
تهمت زدن دعوا
به خود تهمت زدن : خوشبختي
آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر در خواب شخصى به شما تهمت زد، به اين معنا است كه بايد دقت بيشترى در انتخاب دوست انجام دهيد. اگر دخترى خواب ببيند كه با شخصى دعوا گرفته و به او تهمت مى‏زنند، به اين معنا است كه مورد فريب يكى از اطرافيان قرار مى‏گيرد.
ليلا برايت مى‏گويد:
اگر در خواب ببينيد كه شخصى به يك نفر ديگر تهمت مى‏زند، بيانگر آن است كه براى مدتى زندگى ناآرامى خواهيد داشت.
تهوع حضرت دانيال گويد:
اگر كسي درخواب بيند قي كرد و آسان برمي آمد، دليل كه از معصيت توبه كند. اگر قي نتوانست كرد، دليل كه زياني به وي رسد و بعضي مي گويند، دليل معصيت است و زيان مال باشد.
محمدبن سيرين گويد:
اگر بيند قي كرد و خون برآمد، دليل زيان است.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن قي كردن در خواب بر شش و جه است.
اول: توبه كردن.
دوم: پشيماني.
سوم: مضرت (آسيب وزيان)،
چهارم: فرج ونجات از غم.
پنجم: امانت باز دادن.
ششم: گشايش كارهاي بسته.
اگر بيند قي كرد و همچنان خورد، دليل كه چيزي به كسي بخشيده باشد و بازستاند.
ليلا برايت مى‏گويد:
ديدن استفراغ در خواب، نشانه‏ى آن است كه شانس به شما رو مى‏كند.
درکتاب سرزمين روياها آمده است :
خواب استفراغ : حوادث مهم در پيش است
فقيران خواب استفراغ خون بييند : پول
ثروتمندان خواب استفراغ خون ببيند : از يك زخم رنج خواهيد برد.
خوراكيها را استفراغ ميكنيد : شهرت شما رو به تيرگي مي رود .
ديگران استفراغ ميكنند : از يك شخص سوم تقاضاي ازدواج خواهيد كرد .
تهيدست آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر در خواب مشاهده كنيد، فقير شده‏ايد، بيانگر وقوع اتفاقات ناگوار است. مشاهده‏ى افراد فقير و تهيدست در خواب، به اين معنا است شخصى از شما درخواست كمك دارد.
تواضع ليلا برايت مى‏گويد:
فروتنى در خواب، نشانه‏ى آن است كه عده‏اى به خود اجازه مى‏دهند تا به شما توهين كنند.
توالت محمد بن سيرين گويد:
اگر كسي درخواب بيند كه توالت همي ساخت، دليل كند كه به جمع كردن مال دنيا، حريص گردد و راغب گردد و نخواهد كه از مال خود چيزي خرج كند، و بعضي از معبران گفته اند دليل كند كه زن جادويه وي را حاصل گردد و آن زن حرام خوار و بي ديانت بود و اگر بيند كه در توالت بول و غائط همي كرد، دليل كند كه درجميع مال غريق بود. اگر بيند كه كسي در چاه توالت خود افتد دليل كند مال خويش را هزينه كند و اگر بيند كه در آنجا بيفتاد يا درچاه توالت بيفتاد، دليل كند كه مال كسي به غضب ستاند و اگر بيند كهب يفتاد و دست و پايش شكست، دليل كند كه بلاي سخت بدو رسد.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن توالت در خواب بر پنج وجه بود:
اول: مال حرام.
دوم: عيش و زندگي دنيا.
سوم: خزينه(خزانه و انبار).
چهارم: شروع در حرام.
پنجم: زن خادمه و حرامخوار.
توبره محمدبن سيرين گويد: توبره در خواب خير و بركت و منفعت است، خاصه كه نو بود. اگر بيننده توبره داشت ياكسي به وي داد، دليل كه از كسي خير و منفعت بدو رسد. اگر بيند توبره هاي زياد او ضايع شد، تاويلش به خلاف اين است.
منوچهر مطيعي تهراني گويد: توبره نماينده ميزان و مقدار توقع و طعمي است که از زندگي حاليه و آتي خويش داريم. چه توبره در حيات کنوني ما نقشي داشته باشد و چه نداشته باشد فرق نمي کند چرا که توبره طمع و انتظار ما را مشخص مي کند. اگر در خواب ديديد که توبره اي بزرگ داريد از زندگي زياد متوقع مي شويد و دندان تيز مي کنيد و اگر توبره کوچکتر از حد متعارف است به اندک قانع مي شويد. ديدن توبره پر و بسته شده که ندانيد درون آن چيست در خواب شما نماينده و بازگو کننده مسافرتي است که در پيش داريد و مي رويد.ابن سيرين نوشته توبره نماينده خير و برکت است در خواب و اين تعريفي است که تعبيرما را توجيه مي کند. توبره نو در روياي يک دختر جوان عشق و ازدواج است و براي پسر جوان اميد به آينده براي مردان کاسب و تاجر ديدن توبره در خواب نيکو است چون از پول و مال خبر مي دهد يا اين که معتبر مي شود و مورد حمايت قرار مي گيرد. يک حمايت مالي مانند اعتبار بانکي که کار گشا واقع مي شود. چنانچه در خواب ديديد که چندين توبره داريد تحير و دودلي و ترديد پيش مي آيد از آن نوع که نمي دانيد به کدامين راه برويد و کدام را انتخاب کنيد. چنانچه در خواب ديديد که توبره سوراخ يا پاره داريد خواب شما از يک شکست خبر مي دهد که در جريان آن مالي را از دست مي دهيد که مقدار آن به اندازه توبره قابل قياس مي باشد. داشتن توبره کثيف و متروک که ضمن اشيا ديگر افتاده و بايد بگرديد تا آن را بيابيد تازه وقتي يافتيد مي بينيد کثيف و چرب و نوچ است نشان دهنده ابتلا است به گرفتاري هاي دست و پاگير و ملالي که از نادرستي خواست شما پديد مي آيد.
توبه کردن محمدبن سيرين گويد:
اگر كسي بيند توبه نمود، دليل كه از همه گناه و معصيت پشيمان شود و كردار نيكو كند، كه در آن خوشنودي خداي تعالي است و دست از دنيا بدارد و طلب آخرت كند.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
توبه كردن در خواب، بر چهار وجه است.
اول: پشيماني از گناه.
دوم: رضا وخشنودي خدا.
سوم: راه آخرت.
چهارم: سعادت.
ليلا برايت مى‏گويد:
اگر در خواب ديگران را در حال توبه كردن ببينيد، نشانه‏ى شنيدن اخبار ناگوار است.
توپ منوچهر مطيعي تهراني گويد: توپ بازي) در خواب ما شهوت است و لهو و لعب و فريب دنيا و رفتن به دنبال چيزهائي که پايه و مايه ندارند. فريب و نيرنگ زندگي محسوب مي شوند و انسان را از حقيقت دور مي کنند. توپ در خواب سراب است. سرابي فريبنده که چون به آن مي رسيد خاک مي يابيد و عطش در شما باقي مي ماند. چنانچه در خواب ديديد که دنبال توپ مي دويد( در صورتي که فوتباليست و واليبا ليست و اهل توپ بازي و توپ نباشيد) خواب شما مي گويد که فريب مي خوريد و مدت ها خود را به کاري بيهوده سرگرم و دل خوش نگه مي داريد. در واقع باد مي کاريد و حسرت درو مي کنيد. اگر در خواب توپي که به دنبال آن هستيد پنچر شود يا بترکد واقعيت بر شما آشکار مي گردد. در نيمه راه گمراهي چشم شما باز مي شود و در مي يابيد که تا آن جا هم به اميد عبث آمده ايد. اگر در خواب ببينيد که کسي توپي را به طرف شما شوت مي کند يا توپي خوش آب و رنگ و شکيل به شما مي دهد خوابتان مي گويد که در آينده نزديک کسي در صدد اغواي شما بر مي آيد. عکس اين هم صادق است اگر شما توپي را به طرف ديگري شوت کنيد يا به او بدهيد. ديدن توپ در خواب با تعريفي که از آن شد مي تواند حالات گوناگون داشته باشد که خود بيننده خواب قادر به تشخيص و تعبير خواهد بود.
لوک اويتنهاو مي گويد :
توپ – بازي – يا بادکنک : دير کرد در انجام برنامه ها ، شما کارهايتان را بدون فکر انجام ميدهيد
ليلا برايت مى‏گويد:
بازى كردن با توپ، نشانه‏ى آن است كه بخت و اقبال به شما رو مى‏آورد. اگر در خواب با توپى برخورد كنيد، نشانه‏ى آن است كه دچار دردسر و گرفتارى مى‏شويد.
توپ جنگي لوک اويتنهاو مي گويد :
توپ جنگي
شنيدن شليک شدن گلوله از توپ : مشکلات در امور کاري و يا يک دشمن
شليک کردن با توپ : پيروزي در يک امر کاري، يا پيروزي در يک دعوا
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر در خواب توپ جنگي ببينيد ، نشانة آن است كه كشورتان در معرض تجاوز بيگانگان قرار خواهد گرفت . و جوانان از اثرات جنگ رنج ها خواهند كشيد .
2ـ اگر دختري در خواب صداي توپي را بشنود ، علامت آن است كه همسر سربازي خواهد شد .
3ـ خواننده بايد چنين خوابهايي را با توجه به تجارب و دانسته هاي خود تعبير كند . اگر زماني خواب توپ جنگي ببينيد كه خبري از جنگ نيست ، دلالت بر آن دارد كه از بدشانسي و شكست خود در كارها مضطرب و پريشان هستيد .
توت سفيد
ليلا برايت مى‏گويد:
اگر در خواب صداى شليك گلوله‏اى را بشنويد، يعنى خبرهاى خوشايندى به شما مى‏رسد.
توت توت شيرين خوردن در خواب، روزي است و خوردن خرتوت، غم و اندوه است.
محمدبن سيرين گويد:
توت شيرين به هنگام خود خوردن، دليل كه به قدر آن از كسب خويش روزي يابد. اگر اين خواب به هنگام رسيدن توت بيند، نيكوتر است. اگر نه به وقت آن بود، دليل بر غم و اندوه كند.
ابراهيم كرماني گويد:
اگر بيند توت شيرين مي خورد، دليل كه از مردي جوانمرد، صلت وعطا يابد. اگر بيند كه خرتوت همي خورد، دليل كه غمگين و متفكر شود.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن توت در خواب بر سه وجه است.
اول: مال دنيا،
دوم: منفعت از كسب خويش،
سوم: دعوا و نزاع از براي زن.
منوچهر مطيعي تهراني گويد:
توت دو نوع داريم. يکي توت معمولي و سفيد که توت شيرين ناميده مي شود و ديگري توت سرخ و سياه که شاه توت يا به نوشته ابن سيرين خر توت نام دارد. ديدن توت سرخ يا خر توت در خواب نيکو نيست چه آن را بر درخت مشاهده کنيم و چه داشته باشيم و بخوريم. توت سرخ غم و رنج و بلا و مصيبت است بخصوص اگر در خواب ببينيم که مي خوريم و ترشي آن را حس مي کنيم و آزردگي مي يابيم. کليه معبران سنتي ايراني و اسلامي در مورد توت سرخ اتفاق نظر دارند و در خواب نامه هاي بيگانه نيز موردي نيافتم که از خر توت تعريف شده باشد مخصوصا در مورد ترشي آن به صراحت گفته شده که اگر در عالم خواب توت سياه خورديد و ترشي آن را چشيديد به هيچ وجه خوب نيست. اما توت سفيد يا توت شيرين نيکو است که در خواب ديده شود. چه بر درخت ببينيم و چه داشته باشيم و بخوريم که هر يک توضيحي خاص خود دارد. اگر در خواب ببينيم که درخت توت در خانه داريم و اين درخت سر سبز و گسترده و بارور و برومند است، خانه ما کانون نعمت و رفاه و فراخي و روزي و سلامت خواهد شد. خواب ما مي گويد ريشه خوشبختي در خانواده مانند ريشه توت کهن گسترده و عميق است و بر ميوه درخت توتي که مي بينيم ساليان دراز، به اندازه عمر درخت توت، ما را نعمت خواهد داد و کام افراد خانواده را شيرين خواهد کرد و چه بسا نسلي ديگر هم از آن بهره مند شود چون معمولا درخت توت از نسلي به نسل ديگر مي رود. اگر در خواب ديديد که درخت توتي در راهي و رهگذري بود و شما به آن رسيديد و هوس کرديد از ميوه اش چيديد و خورديد نيکو است و خواب شما مي گويد که خودتان تنها (منهاي خانواده) سودي مي بريد و شيرين کام مي شويد. اگر در عالم خواب ديديد که شاخه و برگ درخت توت از ديواري گذشته و به کوچه ريخته يا آويخته و شما هنگام عبور از ميوه آن درخت کنديد و در دهان گذاشتيد و شيريني آن را حس کرديد خواب شما مي گويد سودي مي بريد که سود دهنده را نه مي شناسيد و نه اگر بشناسيد او به اين سود دهي رضايت مي دهد. به زبان ديگر دزدانه سود مي بريد. حال اگر شاخه درخت توت را شکسته و توت خورديد خواب شما مي گويد با آزار و زيان رساندن به ديگران سود مي بريد و کار شما موجب ملال و آزردگي صاحب مال مي شود که البته از نظر اجتماعي خوب نيست اما از جهت شما خوابي نيکو است. معبران نوشته اند ديدن توت به فصل خودش يعني در اوايل تابستان خيلي بهتر است که در غير فصل ديده شود. البته در غير فصل هم ديدن توت شيرين بد نيست اما در فصل آن بهتر ذکر شده . چنانچه زني خانه دار در خواب ببيند که توت مي خورداز جانب دخترش و دامادش کامروائي و سر فرازي مي يابد. اگر زن جواني اين خواب را ببيند باردار مي شود و دختر مي آورد. اگر پدري ببيند که توت شيرين مي خورد پسرش يا نوه پسري او موجب شيرين کامي وي مي شوند. خوردن توت شيرين و سفيد براي دختران و پسران جوان مبشر عشق و عاطفه و کامروائي است. برداشتن و خوردن توت از روي زمين بد نيست اما خوب هم نيست چون مال حرام و مال يتيم تعبير شده.
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن توت سفيد در خواب ، علامت آن است كه بيمار شدن مانع رسيدن شما به خواسته هايتان خواهد شد . براي تسكين روحي شما افرادي به ديدارتان خواهند آمد .
2ـ خوردن توت سفيد در خواب ، نشانة نوميد شدن و يأس شديد است .
ليلا برايت مى‏گويد:
اگر در خواب مشغول جمع‏آورى توت فرنگى باشيد، بيانگر داشتن روابط عاشقانه است.
توت سفيد ليلا برايت مى‏گويد:
ديدن توت‏هاى نارس و كال در خواب، بيانگر غم و ضرر مالى است. اگر در خواب ببينيد كه مشغول خوردن توت هستيد، به اين معنا است كه روزهاى خوشى پيش رو داريد. اگر در خواب خود را مشغول جمع‏آورى توت ببينيد، بيانگر آن است كه از كار زياد خسته و نوميد شده‏ايد. فروختن توت در خواب، نشانه‏ى اين است كه براى تهيه‏ى خرج روزانه خود دچار مشكل مى‏شويد.
توت شامي توت شيرين خوردن در خواب، روزي است و خوردن خرتوت، غم و اندوه است.
محمدبن سيرين گويد:
توت شيرين به هنگام خود خوردن، دليل كه به قدر آن از كسب خويش روزي يابد. اگر اين خواب به هنگام رسيدن توت بيند، نيكوتر است. اگر نه به وقت آن بود، دليل بر غم و اندوه كند.
ابراهيم كرماني گويد:
اگر بيند توت شيرين مي خورد، دليل كه از مردي جوانمرد، صلت وعطا يابد. اگر بيند كه خرتوت همي خورد، دليل كه غمگين و متفكر شود.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن توت در خواب بر سه وجه است.
اول: مال دنيا،
دوم: منفعت از كسب خويش،
سوم: دعوا و نزاع از براي زن.
منوچهر مطيعي تهراني گويد:
توت دو نوع داريم. يکي توت معمولي و سفيد که توت شيرين ناميده مي شود و ديگري توت سرخ و سياه که شاه توت يا به نوشته ابن سيرين خر توت نام دارد. ديدن توت سرخ يا خر توت در خواب نيکو نيست چه آن را بر درخت مشاهده کنيم و چه داشته باشيم و بخوريم. توت سرخ غم و رنج و بلا و مصيبت است بخصوص اگر در خواب ببينيم که مي خوريم و ترشي آن را حس مي کنيم و آزردگي مي يابيم. کليه معبران سنتي ايراني و اسلامي در مورد توت سرخ اتفاق نظر دارند و در خواب نامه هاي بيگانه نيز موردي نيافتم که از خر توت تعريف شده باشد مخصوصا در مورد ترشي آن به صراحت گفته شده که اگر در عالم خواب توت سياه خورديد و ترشي آن را چشيديد به هيچ وجه خوب نيست. اما توت سفيد يا توت شيرين نيکو است که در خواب ديده شود. چه بر درخت ببينيم و چه داشته باشيم و بخوريم که هر يک توضيحي خاص خود دارد. اگر در خواب ببينيم که درخت توت در خانه داريم و اين درخت سر سبز و گسترده و بارور و برومند است، خانه ما کانون نعمت و رفاه و فراخي و روزي و سلامت خواهد شد. خواب ما مي گويد ريشه خوشبختي در خانواده مانند ريشه توت کهن گسترده و عميق است و بر ميوه درخت توتي که مي بينيم ساليان دراز، به اندازه عمر درخت توت، ما را نعمت خواهد داد و کام افراد خانواده را شيرين خواهد کرد و چه بسا نسلي ديگر هم از آن بهره مند شود چون معمولا درخت توت از نسلي به نسل ديگر مي رود. اگر در خواب ديديد که درخت توتي در راهي و رهگذري بود و شما به آن رسيديد و هوس کرديد از ميوه اش چيديد و خورديد نيکو است و خواب شما مي گويد که خودتان تنها (منهاي خانواده) سودي مي بريد و شيرين کام مي شويد. اگر در عالم خواب ديديد که شاخه و برگ درخت توت از ديواري گذشته و به کوچه ريخته يا آويخته و شما هنگام عبور از ميوه آن درخت کنديد و در دهان گذاشتيد و شيريني آن را حس کرديد خواب شما مي گويد سودي مي بريد که سود دهنده را نه مي شناسيد و نه اگر بشناسيد او به اين سود دهي رضايت مي دهد. به زبان ديگر دزدانه سود مي بريد. حال اگر شاخه درخت توت را شکسته و توت خورديد خواب شما مي گويد با آزار و زيان رساندن به ديگران سود مي بريد و کار شما موجب ملال و آزردگي صاحب مال مي شود که البته از نظر اجتماعي خوب نيست اما از جهت شما خوابي نيکو است. معبران نوشته اند ديدن توت به فصل خودش يعني در اوايل تابستان خيلي بهتر است که در غير فصل ديده شود. البته در غير فصل هم ديدن توت شيرين بد نيست اما در فصل آن بهتر ذکر شده . چنانچه زني خانه دار در خواب ببيند که توت مي خورداز جانب دخترش و دامادش کامروائي و سر فرازي مي يابد. اگر زن جواني اين خواب را ببيند باردار مي شود و دختر مي آورد. اگر پدري ببيند که توت شيرين مي خورد پسرش يا نوه پسري او موجب شيرين کامي وي مي شوند. خوردن توت شيرين و سفيد براي دختران و پسران جوان مبشر عشق و عاطفه و کامروائي است. برداشتن و خوردن توت از روي زمين بد نيست اما خوب هم نيست چون مال حرام و مال يتيم تعبير شده.
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن توت سفيد در خواب ، علامت آن است كه بيمار شدن مانع رسيدن شما به خواسته هايتان خواهد شد . براي تسكين روحي شما افرادي به ديدارتان خواهند آمد .
2ـ خوردن توت سفيد در خواب ، نشانة نوميد شدن و يأس شديد است .
ليلا برايت مى‏گويد:
اگر در خواب مشغول جمع‏آورى توت فرنگى باشيد، بيانگر داشتن روابط عاشقانه است.
توت فرنگي ليلا برايت مى‏گويد:
ديدن توت‏هاى نارس و كال در خواب، بيانگر غم و ضرر مالى است. اگر در خواب ببينيد كه مشغول خوردن توت هستيد، به اين معنا است كه روزهاى خوشى پيش رو داريد. اگر در خواب خود را مشغول جمع‏آورى توت ببينيد، بيانگر آن است كه از كار زياد خسته و نوميد شده‏ايد. فروختن توت در خواب، نشانه‏ى اين است كه براى تهيه‏ى خرج روزانه خود دچار مشكل مى‏شويد.
توتن منوچهر مطيعي تهراني گويد: توتون همان چيزها و کارهايي است که خود بيننده خواب و ديگران را مي آزارد و ديدگان را تاريک و احيانا اشک آلود و کام را تلخ مي کند. چنانچه ديديد خودتان توتون داريد غمي براي شما ميرسد که عميق و ريشه دار و مداوم نيست اما قادر است مدتي شما را متاثر و تلخ کام نگه دارد و اين غمي است که وجود داشته اما از آن بي اطلاع بوده ايد يا فکر مي کرديد به شما مربوط نيست. جاي ديگر هم نوشتم که تمام وسائل تدخين تعابيري مشابه دارند الا سيگار که به عمر ارتباط پيدا مي کند و آن هم در جاي خود گفته خواهد شد. تنباکو نيز توتون است و براي تدخين به کار مي رود. چنانچه در خواب ديديد که توتون کاشته ايد، موجباتي براي رنج و غم پيدا مي شود که ريشه دار است. اگر کسي توتون به شما داد بدخواه شماست. چنانچه توتون سربسته بود به ناداني اين کار را مي کند و اگر توتون باز بود عالما عامدا به شما ستم روا مي دارد. عکس اين تعبير هست اگر شما توتون به ديگري بدهيد. ماليدن توتون دعواي خانوادگي است مخصوصا اگر اين کار را در ايوان يا اتاق خانه خودتان بکنيد يا در خواب حس کنيد آن جا به شما تعلق دارد. ديدن مزرعه توتون در خواب خبر از يک ناراحتي عمومي است
توتون اگر توتون سيگار را در خوابتان ديديد علامت آن است که با رفيق نادان همدم ميشويد و شما راه گمراه خواهدکرد؛ پس مواظب خوتون باشيد.
توتيا ابراهيم كرماني گويد:
توتيا در خواب ديدن، مال است. اگر كسي توتيا در چشم كشيد و مقصود از توتيا روشنائي چشم است، دليل كه صلاح دين جويد. اگر مقصود وي به خلاف اين بود، دليل كه خود را به نفاق به دينداري بر مردم ظاهر كند تا او را ستايش كنند.
جابر مغربي گويد:
اگر كسي بيند توتيا بدو دادند، دليل كه به قدر آن، وي را مال حاصل شود. اگر بيند توتيا را همي خورد، دليل كه مستمند و غمگين شود.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
اگر بيند توتيا در زير بغل داشت، از بهر دفع بوي ناخوش، دليل كه كاري كند كه او را مدح و ثنا و نيكوئي گويند.
تور لباس عروس آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن تور لباس عروس در خواب ، نشانة آن است كه در زندگي خود تغيير و تحولي ايجاد خواهيد كرد كه باعث شادماني اعضاي خانوادة شما خواهد شد .
2ـ اگر دختري خواب ببيند تور لباس عروسي را بر صورت خود انداخته است ، نشانة آن است كه به كاري مشغول خواهد شد كه برايش منفعتي فراوان به همراه مي آورد . اما اگر خواب ببيند تور لباس عروسي از روي صورتش كنار مي رود يا بر زمين مي افتد ، نشانة آن است كه متحمل رنج و اندوه خواهد گشت .
تور ماهيگيري آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن تورماهيگيري در خواب ، علامت كسب لذات و منافع كم اهميت اما فراوان است .
2ـ ديدن تور ماهيگيري پاره در خواب ، نشانة هجوم نااميديهاي رنج آور است .
ليلا برايت مى‏گويد:
ديدن تور ماهيگرى در خواب، بيانگر آن است كه موضوعى موجب خشم و عصبانيت شما مى‏گردد.
تورات محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند تورات همي خواند، دليل كه وي را قوتي پديد آيد از مردم محتشم. اگر بيند تورات خواند به ظاهر، دليل كه با كسي خصومت كند و بر وي ظفر يابد و مرادش حاصل شود. اگر بيند كسي را تعليم تورات مي كرد، دليل كه از آن كس خير بدو رسد.
تورم لوزه آنلي بيتون مى‏گويد:
متورم شدن لوزه در خواب، بيانگر انجام كارهاى خسته‏كننده است. اگر در خواب لوزه‏ى كسى را متورم ببينيد، يعنى بيمارى شما را تهديد مى‏كند.
تولد لوک اويتنهاو مي گويد :
تولد
جشن تولد: شما عمر طولاني خواهيد داشت
محمدبن سيرين گويد:
اگر بيند او را دختري آيد، دليل سلامتي بود و از اهل خود شاد شد. اگر بيند او را پسري آمد، دليل است او دختري آيد. اگر بيند دختري آورد، دليل است پسر آورد.
ابراهيم كرماني گويد:
اگر بيند كه طفلي را جائي افكنده بودند و او بازيافت، دليل كه از جائي كه اميد ندارد چيزي به وي رسد.
توله سگ آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن توله سگ در خواب ، علامت آن است كه مهرباني با افراد معصوم و بي سرپرست را هدف اصلي خود قرار مي دهيد . دوستاني صميمي خواهيد يافت و به ثروت تان افزوده خواهد شد .
2ـ ديدن توله سگهاي كثيف و لاغر در خواب ، علامت آن است كه وظايفي سخت و رنج آور را به دوش خواهيد گرفت .
تون منوچهر مطيعي تهراني گويد: تون همان اجاق است با معيار بزرگتر و در حرف الف کلمه اجاق نيز اشاره شده که به تون مراجعه شود چون تعبير هر دو کلمه تون و اجاق يکي است. ديدن تون در خواب نيکو است بخصوص اگر مشتعل کننده آتش باشيم و تون يا اجاق خاموشي را با زدن اولين کبريت و نهادن نخستين شعله بيافروزيم. ديدن و افروختن تون يا اجاق در خواب براي دختران و پسران جوان بسيار خوبتر است زيرا نويد آغاز يک زندگي شيرين خانوادگي و يا يک کسب و پيشه پردرآمد است. براي زن خانواده افروختن اجاق يا تون گوياي اين است که با تدبير و خرد روال کار خانواده را بر مسير درستي مي افکند و همه امور را عاقلانه سامان مي دهد. تون حمام، تون دکان نانوائي و اجاق خانه، حتي فر گاز که در اکثر خانه ها يافت مي شود يکي است چون نوع آن هيچ تفاوتي ايجاد نمي کند بل که وجودش اهميت دارد و نحوه برخورد با آن . اگر در خواب ببينيم تون يا اجاق خاموشي داريم اين را به ما مي گويد که کاري هست و ما مي توانيم آن کار را انجام دهيم و گرمي به وجود آوريم و سردي ها را از بين ببريم و چنانچه در خواب ببينيم که آن را روشن مي کنيم خواب ما نويد مي دهد که در آينده نزديک کاري بزرگ انجام مي دهيم که روشنائي چشم و گرمي دل مي آورد و موجب سرور و شادي مي شود. تون و اجاق بيشتر در خواب هاي ما به خانواده بر مي گردد بخصوص اگر بيننده خواب زن باشد. چنانچه مردي اين خواب را ببيند که خانواده اي با خصوصيات شناخته شده نداشته باشد خواب او مي گويد که وجودش سبب گرمي و روشني کانون خانواده ديگري مي شود. معبران نوشته اند که تون، زاد و ولد فرزندان خانواده است و چنانچه کسي ببيند اجاق خانه اش روشن است فرزنداني صالح و برومند خواهد داشت و نوه هائي سالم و خوب خواهد يافت. به هر حال ديدن تون در خواب نيکو است و افروختن آن به هر نيتي که باشد بهتر است.
تونل منوچهر مطيعي تهراني گويد:تونل در خواب هاي ما گوياي سختي مقداري از راه زندگي ما است. راهي که داريم مي پيمائيم بخصوص اگر سرگرم انجام کار بزرگي باشيم ديدن تونل در خواب اين را مي گويد که با مشکلي روبه رو خواهيم شد که چنانچه از آن مرحله بگذريم راهمان صاف و هموار خواهد بود. تونل در واقع راهي است زير کوه که براي تسهيل در عبور و مرور ساخته مي شود ولي در خواب ما برخورد با تونل گوياي روبه رو شدن با مشکل و مانع و تنگي و تاريکي است. چنانچه در خواب ديديد که پياده يا سواره وارد تونلي شديد به دشواري و سختي مي رسيد و با تنگي و تاريکي رو به رو مي گرديد و چنان چه از تونل بيرون آمديد مشکلات را پشت سر مي نهيد. وارد نشدن به تونل به معني عبور از سختي ها نيست بل که گوياي فرار از مشکلات است در حالتي که مشکل باقي مي ماند و اگر باز هم خواستيم از آن راه بگذريم ناگزير با همان سختي رو به رو خواهيم شد. اگر داخل تونل گير کرده باشيد خواب شما از دشواري عظيمي خبر مي دهد که مهلک است و بايد خيلي هوشيار باشيد . چراغ مردي است که شما را راهنمائي مي کند اما قادر به کمک نيست. اگر در تونل بوديد و صدائي شنيديد که صاحب صدا را نتوانستيد ببينيد خوب نيست و بدتر اين است اگر صاحب صدا شما را به نام بخواند. مشاهده روشنائي دهانه خروجي تونل درخشش نور اميد است و عبور از تونل با اسب بهتر از عبور با اتومبيل است زيرا اتومبيل کسي است که نمي توانيد به درستي و صميميت و اعتماد داشته باشيد.
ليلا برايت مى‏گويد:
ديدن تونل در خواب، نشانه‏ى آن است كه براى مدتى دچار مشكل و گرفتارى مى‏شويد.
آنلي بيتون مى‏گويد:
عبور كردن از تونل، بيانگر اتفاقات ناگوار است. اگر در خواب خراب شدن تونل را ببينيد، بيانگر آن است كه دشمنان شما را شكست مى‏دهند.
تئاتر ليلا برايت مى‏گويد:
ديدن تئاتر در خواب، نشانه‏ى آن است كه مرتكب اشتباهى مى‏شويد. اگر خواب بينيد كه در تئاترى حضور داريد، يعنى در دام افراد حيله‏گرى مى‏افتيد.
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد بر صندلي تئاتر نشسته ايد ، نشانة آن است كه از گفتگو با دوستان جديد خود لذت بسيار خواهيد برد .
2ـ اگر خواب ببينيد خود يكي از بازيگران تئاتر هستيد ، نشانة آن است كه از تفريحي كوتاه مدت لذت خواهيد برد .
3ـ اگر خواب ببينيد نمايشي دراماتيك تماشا مي كنيد ، نشانة آن است كه در اثر تفريحات حماقت آميز در آستانة نابودي ثروت خود قرار خواهيد گرفت .
4ـ ديدن اپرا در خواب ، نشانة آن است كه بر آرزوها و خواسته هاي خود دست خواهيد يافت .
5ـ اگر به هنگام تماشاي نمايشي بخنديد يا براي بازيگري كف بزنيد ، نشانة آن است كه وظيفة خود را فداي ارضاء هوسهايتان خواهيد كرد .
6ـ اگر خواب ببينيد هنگام آتش گرفتن سالن نمايش از آنجا مي گريزيد ، نشانة آن است كه به كار پرخطري دست خواهيد زد .
تئاتر ليلا برايت مى‏گويد:
ديدن تئاتر در خواب، نشانه‏ى آن است كه مرتكب اشتباهى مى‏شويد. اگر خواب بينيد كه در تئاترى حضور داريد، يعنى در دام افراد حيله‏گرى مى‏افتيد.
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد بر صندلي تئاتر نشسته ايد ، نشانة آن است كه از گفتگو با دوستان جديد خود لذت بسيار خواهيد برد .
2ـ اگر خواب ببينيد خود يكي از بازيگران تئاتر هستيد ، نشانة آن است كه از تفريحي كوتاه مدت لذت خواهيد برد .
3ـ اگر خواب ببينيد نمايشي دراماتيك تماشا مي كنيد ، نشانة آن است كه در اثر تفريحات حماقت آميز در آستانة نابودي ثروت خود قرار خواهيد گرفت .
4ـ ديدن اپرا در خواب ، نشانة آن است كه بر آرزوها و خواسته هاي خود دست خواهيد يافت .
5ـ اگر به هنگام تماشاي نمايشي بخنديد يا براي بازيگري كف بزنيد ، نشانة آن است كه وظيفة خود را فداي ارضاء هوسهايتان خواهيد كرد .
6ـ اگر خواب ببينيد هنگام آتش گرفتن سالن نمايش از آنجا مي گريزيد ، نشانة آن است كه به كار پرخطري دست خواهيد زد .
تير محمد بن سيرين گويد: تبر درخواب، خدمتكاري است كه بخواهد كاري كند و اگر او را كاري فرمايد، خواهد كه آن را گسسته گرداند، تا ديگر كارش نفرمايند.
جابرمغربي گويد: تبر در خواب مردي است ترسنده. اگر ياري خواهد از مرد منافق است و در ميان مردم جنگ و جدائي افكند. اگر بيند تبري داشت يا كسي بدو داد، دليل كه او را با مردي بدان صفت دوستي افتد. اگر بيند تبر او بشكست يا ضايع شد، دليل كه آن مرد را اجل فرا رسد.
منوچهر مطيعي تهراني گويد: تير مردي است راستگو و صديق که با همه صنف و طبقه اي مي جوشد ولي تحت تاثير قرار نمي گيرد. داشتن تير مصاحبت و ملازمت با چنين دوستي است. اگر در خواب ببينيم تيري به طرف ما پرتاب شد که آسيب نرساند مورد توجه و عنايت قرار مي گيريم يا نامه و پيغامي دريافت مي کنيم. اگر مسافري يا غايبي داريم از او خبري به ما مي رسد يا دوستي براي ما هديه و تعارف مي فرستد. اگر تيري که به سوي ما انداخته شده آسيب رساند و در خواب ديديم که به بدن ما فرو رفت سرزنش و شماتت مي شويم و کاري مي کنيم که سر زبان ها مي افتيم و پشت سر ما بد خواهند گفت. اگر ببينيم ما تيرانداز هستيم کسي يا چيزي مورد نظر ما قرار مي گيرد. اگر دختر دم بختي تير مي افکند يا تيري به سوي او افکنده مي شود نيکو است چون مورد توجه قرار مي گيرد.
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد مورد اصابت تير تپانچه اي قرار گرفته ايد و هر دم ممكن است جان خود را از دست بدهيد ، نشانة آن است كه با بدرفتاري و بدخواهي دوستان روبرو خواهيد شد .
2ـ اگر خواب ببينيد موعظي به طرف شما تيراندازي مي كند ، نشانة آن است كه يكي از دوستان با عقايد شما مخالفت خواهد كرد و راههاي ديگري را فراروي شما پديدار خواهد ساخت .
تير اندازي آنلي بيتون مى‏گويد:
شنيدن صداي تيراندازي در خواب ، نشانة آن است كه به علت خودخواهي بيش از اندازه همسرتان از شما بيزار مي شود .
ليلا برايت مى‏گويد:
اگر در خواب به كسى تيراندازى مى‏كنيد، نشانه‏ى آن است كه دچار گرفتارى و دردسر خواهيد شد. اگر خواب ببينيد كه مورد اصابت تيرى قرار مى‏گيريد، نشانه آن است كه در كارتان با شكست مواجه مى‏شود. اگر ببينيد كه شما را تيرباران مى‏كنند، يعنى در شغلتان پيشرفت مى‏كنيد.
تير چراغ برق ليلا برايت مى‏گويد:
ديدن تير چراغ برق در خواب، نشانه‏ى آن است كه مسؤوليت مهمى را بر عهده‏ى شما گذاشته‏اند.
آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر در خواب خود را روى تير چراغ برق ببينيد، به اين معنا است كه بايد دقت بيشترى كنيد تا به دام دشمنان نيافتيد.
تير و کمان آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ خواب تيرو كمان ، نشانة آن است كه از عدم توانايي ديگران براي انجام نقشه هايتان سود خواهيد برد .
2ـ خواب رها كردن تير از كمان ، علامت پايان نوميدي و موفقيت در كار و زندگي است .
تيز کردن ليلا برايت مى‏گويد:
اگر در خواب خود را مشغول تيز كردن چاقو ببينيد، يعنى موضوعى موجب خشم شما مى‏گردد.
تيغ ليلا برايت مى‏گويد:
ديدن تيغ در خواب نشان‏دهنده‏ى بروز مشكلات و گرفتارى‏ها است.
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن تيغ در خواب ، علامت آن است كه در مقابل مشكلات زندگي سر تعظيم فرود خواهيد آورد و تسليم سختيها خواهيد شد .
2ـ اگر خواب ببينيد صورت خود را با تيغ بريده ايد ، نشانة آن است كه معامله اي انجام خواهيد داد و با شكست روبرو خواهيد شد .
3ـ اگر خواب ببينيد بوسيلة تيغ از خود دفاع مي كنيد ، علامت آن است كه شخصي بيش از حد تحمل ، شما را آزار خواهد داد .
4ـ ديدن تيغ شكسته در خواب ، علامت آن است كه دچار پريشاني و اضطراب خواهيد شد .
تيغ گياه آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن تيغ گياهان در خواب ، نشانة آن است كه مصيبت و بدبختي ، راه پيشرفت را مي بندد .
2ـ ديدن تيغ گياهان از لابلاي برگهاي سبز در خواب ، نشانة آن است كه دشمنان پنهاني مي كوشند كه شما به آسودگي و خوشبختي دست نيابيد .
ليلا برايت مى‏گويد:
اگر خواب ببينيد كه تيغى به دستتان فرورفته، يعنى بايد مراقب توطئه‏ى دشمنان باشيد. اگر خواب ببينيد كه در تيغستانى گير افتاده‏ايد، نشانه‏ى آن است كه به دام افراد حيله‏گر مى‏افتيد.
تيغ ماهي ليلا برايت مى‏گويد:
اگر خواب ببينيد كه تيغ ماهى را خورده‏ايد، نشانه‏ى آن است كه هيچ ميلى براى انجام مسؤوليتى كه بر عهده‏ى شما گذاشته‏اند نداريد.
تيمارستان لوک اويتنهاو مي گويد :
تيمارستان : غمي بزرگ
هانس كورت مى‏گويد:
مشاهده‏ى تيمارستان در خواب، نشان‏دهنده‏ى بروز بيمارى و مشكلات است.
آنلي بيتون مى‏گويد:
ديدن تيمارستان در خواب ، دلالت بر آن دارد كه به بيماريي مبتلا خواهيد شد ، يا در روابط شكست خواهيد خورد ، بايد تلاش كنيد با تفكر بر اين مشكلات فايق شويد .